สิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกวัน
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
26 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
โครงการเด็กศูนย์ป่าตาลบ้านธิอ่อนหวานโครงการเด็กศูนย์ป่าตาลบ้านธิอ่อนหวาน
ฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลบ้านธิความเป็นมา

ศูนย์เด็กไม่ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพให้ต่อเนื่อง
สภาวะฟันผุของเด็ก (dmft = 0.114)
ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน
เด็กดูดนมขวดถึงร้อยละ 58.3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดเครือข่ายปฏิบัติการระดับพื้นที่
2.เพื่อให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและลดการบริโภค อาหารหวาน นมขวด
3.เพื่อให้ ผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล สุขภาพช่องปากงบประมาณ


1. จากงบ สสส.14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท)
2. จากเทศบาลร่วมสนับสนุน 20,000 (สองหมื่นบาท)รูปแบบการดำเนินโครงการ

ฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยการนำ ของ ทพ.วัชรี มาลาศรี และ จพง.ทันตสาธารณสุข นส.พรรณี ปันเต ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ ศูนย์เด็กป่าตาล ได้มีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดการบริโภคอาหารหวานในเด็กโดยเริ่มดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2552


เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กป่าตาลฝ่ายทันตสาธารณสุข ได้สำรวจข้อมูลพื้นฐานในศูนย์พัฒนาเด็กป่าตาล ตรวจสภาวะช่องปากเด็กและและสัมภาษณ์ผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพ
ประชุมชี้แจงโครงการ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน กองการศึกษา และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ
จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อหานโยบายในการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งได้ภาคีมาร่วมกิจกรรมจาก เทศบาลผู้นำชุมชน อสม. และครูพี่เลี้ยง


ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก


จัดกิจกรรมกลุ่ม แบบ PAR. เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะ
<

นโยบายสาธารณะจัดกิจกรรมรณรงค์การลดการบริโภคอาหารหวาน ได้เชิญโรคเรียนและศูนย์เด็กอื่นๆ ในอำเภอมาร่วมกิจกรรม มีการแสดงของเด็ก กิจกรรมการประกวดเด็กสุขภาพดี โดยมีการมอบรางวันและเกียรติบัตรแก่เด็กทั้งสุขภาพดีและฟันดีจัดงานรณรงค์ลดการบริโภคอาหารหวาน 30 มิถุนายน 2552
ผลการดำเนินงาน


1. เกิดเครือข่ายการปฏิบัติการระดับพื้นที่
2. นโยบายสาธารณะในการดูแลทันตสุขภาพได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
3. ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดบริโภคอาหารหวาน
4. ในอำเภอมาร่วมกิจกรรมมีการแสดงของเด็กมีกิจกรรมการประกวดเด็กสุขภาพดี โดยมีการมอบรางวันและเกียรติบัตรแก่เด็กทั้งสุขภาพดีและฟันดี
5.มีการมอบพวงกุญแจอ่อนหวานสำหรับติดกระเป๋าให้ไว้เพื่อเตือนใจให้ ลด / งด การบริโภคหวาน
6. มีสมุดบันทึกอ่อนหวาน รายงานการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กในศูนย์ทุกคน ผู้ปกครองต้องตรวจฟันแลรายงานครูพี่เลี้ยงและโรงพยาบาลทราบปัญหาอุปสรรค์แนวทางการดำเนินต่อไป


1.นโยบายการงดไม่ให้เด็กดูดนม และลดอาหารที่มีความเสียงสูงที่บ้าน
ติดตามลำบาก และอาจได้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
ซึ่งทางฝ่ายทันตสาธารณสุขจะได้ ออกสุ่มเยี่ยมบ้าน
และดำเนินการประชุมผู้ปกครองถึงความเป็นไปได้ของนโยบายสาธารณะต่อไป
2.มีการติดตามเรื่องการใช้น้ำตาลที่ศูนย์เด็กอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
3.มีตัวอย่างรายการเมนูอาหารอ่อนหวานให้ศูนย์เด็กและเน้นเป็นผลไม้ 3วันในหนึ่งสัปดาห์
4.ติดตาม นวัตกรรม พวงกุญแจอ่อนหวานสำหรับติดกระเป๋าให้ไว้เพื่อเตือนใจให้ ลด / งด การบริโภคหวาน สามารถเตือนใจเตือนใจเด็กหรือผู้ปกครองได้หรือไม่อย่างไร
5.นวัตกรรม สมุดบันทึกอ่อนหวาน รายงานการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กในศูนย์ทุกคน ผู้ปกครองต้องตรวจฟันแลรายงานครูพี่เลี้ยงและโรงพยาบาลทราบ ผู้ปกครองได้ทำหรือไม่อย่างไร

1.สรุปพฤติกรรมที่มีผลต่อทันตสุขภาพต่อ ลดการซื้อขนม/อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ


•ลด ร้อยละ 52.56
•ลดเป็นบางครั้ง ร้อยละ 45.77
•ไม่ลด ร้อยละ 1.692.พฤติกรรมการดูดนมขวดที่บ้าน


•ดูด ร้อยละ 69.49
•ดูดเป็นบางครั้ง ร้อยละ 18.64
•ดูดเป็นประจำ ร้อยละ 11.86
3.พฤติกรรมการบริโภคนมจืด


•ดื่มเป็นประจำ ร้อยละ 45.16 เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกร้อยละ 0.16
•ดื่มเป็นบางครั้ง ร้อยละ 47.15
•ไม่ดื่มนมจด ร้อยละ 7.694.พฤติกรรมการบริโภคขนมหวาน/กรุบกรอบที่บ้าน


•ทานมากกว่า 4 ถุง/วัน ร้อยละ 1.69 (ครั้งแรก21.66)ลดลง
•ทาน 2-3 ถุง/วัน ร้อยละ 20.70(ครั้งแรก73.33)ลดลง
•ทานเป็นบางครั้ง ร้อยละ 74.27(ครั้งแรก3.35)เพิ่มขึ้น
•ไม่ให้ทาน ร้อยละ 3.34(ครั้งแรก1.66)เพิ่มขึ้น5.พฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน


•ผู้ปกครองแปรงให้เด็กทุกวัน ร้อยละ 15.25
•ผู้ปกครองแปรงให้เด็กบางวัน ร้อยละ 27.11
•เด็กแปรงเอง ร้อยละ 50.84
•ไม่ได้แปรงฟันก่อนนอน ร้อยละ 6.786.พฤติกรรมการเช็คความสะอาดหลังแปรงฟัน


•ผู้ปกครองเช็คความสะอาดให้เป็นประจำ ร้อยละ 47.46
•เช็คความสะอาดให้เป็นบางครั้ง ร้อยละ 46.46
•ไม่ได้เช็คความสะอาดให้ ร้อยละ 6.087.พฤติกรรมการฝึกเด็กและจัดผลไม้แทนขนม


•จัดให้เป็นประจำ ร้อยละ 40.67
•จัดให้เป็นบางครั้ง ร้อยละ 57.64
•ไม่ได้ทาน ร้อยละ 1.69
8.ผู้ปกครองเล่านิทาน/สอนการดูแลช่องปาก


•เล่าเป็นประจำ ร้อยละ 13.55
•เล่าเป็นบางครั้ง ร้อยละ 74.57
•ไม่ได้เล่า ร้อยละ 11.88

Create Date : 26 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 19 มีนาคม 2553 19:28:46 น. 8 comments
Counter : 24761 Pageviews.

 
ม่ายมีรูปสักใบเยยโดย: ลูกหนู IP: 58.147.42.56 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:04:47 น.  

 
เด๋วก้อมี หัวหน้าเรา จรวดอยู่แล้ว


โดย: preeya IP: 58.147.46.23 วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:8:38:17 น.  

 
แหมม ไม่มีรูปหนูเลย นะคุณเจ้าของบล็อค หุ หุ หุ


โดย: aew IP: 124.157.184.167 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:15:57 น.  

 
ชินจังไม่กินหวานจร้า


โดย: dentbanthi วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:11:37:40 น.  

 
ก้อดุดีนะคะ


โดย: น้อง IP: 114.128.110.72 วันที่: 20 มีนาคม 2553 เวลา:14:28:58 น.  

 
good idea


โดย: naruk IP: 114.128.110.243 วันที่: 29 เมษายน 2553 เวลา:21:57:36 น.  

 
แวะมาอ่านจร้าขออนุญาตฝากเว็บไว้ในอ้อมกอดน้อยๆด้วยนะครับ|เข้าชมเว็บ บิ๊กอายขอบคุณครับ


โดย: bigeye (tewtor ) วันที่: 15 เมษายน 2554 เวลา:22:53:04 น.  

 
ขอบคุณมากครับ

The Quick Store Application is unique in the field of cash enhance. While most lenders require an established immediate down transaction concern to become qualified for an immediate payday advance, Check ‘n Go is able to hand you cash in personal.1 Need Cash Payday Loans Online With a same day payday advance from Check ‘n Go you can expect to have cash in your hands today. Our same day cash enhance have been designed especially to get you cash fast.According to higher part of folks by the Pew Non-profit Trusts,


โดย: rasin555 วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:13:30:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

dentbanthi
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
"ในจักรวาลนี้ ไม่มีอะไรร้อนเท่าจิต"
"ในจักรวาลนี้ ไม่มีอะไรดิ้นรนเ่ท่าจิต"
"ในจักรวาลนี้ ไม่มีอะไรสงบเท่าจิตที่ฝึกดีแล้ว"
Friends' blogs
[Add dentbanthi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.