Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
27 กุมภาพันธ์ 2550
 
All Blogs
 

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด ให้บริการนำเที่ยว กรุงเทพ และเมืองมรดกโลก " พระนครศรีอยุธยา "
เดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถตู้ปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมมัคคุเทศก์มืออาชีพ นำชมนครประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และทิวทัศน์ต่างๆโปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – อยุธยา – นมัสการพระ 9 วัด ไ ( - / กลางวัน / เย็น )

08.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริการ แซนด์วิชและเครื่องดื่ม โดย รถตู้ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อชมเมืองมรดกโลก
09.30 น. นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระญาติการาม (1) ซึ่งเป็นของหลวงพ่อกลั่น เกจิอาจารย์ ที่มีชื่อเสียงในอดีต ต่อมา
นำท่านแวะ วัดใหญ่ชัยมงคล(2) วัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทำยุธหัตถี มีชัยเหนือพระมหาอุปราชของพม่า หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดพนัญเชิง(3) ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อโตอันศักสิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านชม วัดพระมงคลบพิตร(4) สักการะ
พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปสำริดศิลปะผสานสุโขทัยและอยุธยาตอนต้นพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เครื่องจักรสาน มีดอรัญญิก ผลไม้และขนมชนิดต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าชมวัดธรรมิกราช(5) ในอดีตเคยเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ ทรงใช้เป็นที่สดับพระธรรมเทศนาเป็นประจำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งเลยทีเดียว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ภัตตาคารบ้านวัชระชัย )
ได้เวลาเชิญท่านนมัสการ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร(6)วัดนี้เดิมชื่อ
“วัดกษัตรา ” หรือ “ วัดกษัตราราม” เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระปรางค์
ใหญ่เป็นประธานหลักของวัด และยังมีพระอุโบสถสมัยอยุธยาซึ่งมีลายดาวเพดาน
จำหลักไม้งดงามมาก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่มี
ความสวยงามมากวัดหนึ่ง จากนั้น นำท่านชมวัดสุวรรณดาราม(7) วัดประจำตระกุล ของรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์
แห่งพระราชวงค์จักรกรี ต่อมานำท่าน ชมความวิจิตร งดงามของศิลปะสมัยอยุธยา ณ วัดหน้าพระเมรุ(8)

วัดแห่งนี้เป็นวัด เพียงแห่งเดียวที่ ไม่ได้ถูกเผาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ทรงเครื่องอย่างกษัตราธิราชที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ปิดท้ายโปรแกรมสิริมงคลด้วย วัดพุทไธสวรรค์ (9)
อันเป็น พระราชตำหนักเดิมของพระเจ้าอู่ทอง ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา
17.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

พระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากกรุงเทพเป็นระยะทาง 71 กิโลเมตร และเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของสยามประเทศ ที่มีความรุ่งเรืองทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สืบเนื่องกันยาวนานถึง ๔๑๗ ปี โดยมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์รวม 33 องค์ จาก 5 ราชวงศ์ จนถึง พ.ศ. 2310 และเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของไทย เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และฮอลันดาทุกวันนี้ เมื่อนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน ทุกคนจะต้องนึกถึงจังหวัดอยุธยาก่อนที่อื่นๆ อุทยานประวัติศาสตร์ของอยุธยา มีเนื้อที่กว่า 1800 ไร่ อุทยานประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่มีความสำคัญสำหรับคนไทยเท่านั้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้มีมติณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนีเซียยกย่องและรับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก
ใบเสนอราคา

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติ บริษัทฯ ได้รับใช้ท่าน
ในการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด โอกาสนี้บริษัทฯ ใคร่ขอเสนออัตราค่าบริการ พิเศษ
สำหรับคณะของท่าน โดยเฉพาะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
อัตราค่าบริการ
ุ ผู้ใหญ่ท่านละ 999 บาท ( ราคานี้รวมอาหารกลางวัน )


หมายเหตุ ราคาพิเศษนี้ สำหรับคณะของท่าน และเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
อัตรานี้รวม
ุ รถตู้ VIP สำหรับคณะของท่านโดยเฉพาะ
ุ น้ำดื่ม และน้ำอัดลม บนรถตลอดการเดินทาง
ุ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ุ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ุ มัคคุเทศก์นำเที่ยว คอยดูแลท่านเป็นพิเศษตลอดการเดินทาง
ุ ค่าประกันภัยเดินทางท่องเที่ยว วงเงินท่านละ 200,000 / 100,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ุ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกิตติพงศ์ โทร. 02-713–7895-6 โทรสาร. 02-713-7897
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
 

Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2550
12 comments
Last Update : 26 มีนาคม 2550 4:00:52 น.
Counter : 644 Pageviews.

 

ดีจังเลยนะ

 

โดย: ตังเมย์ IP: 61.19.32.136 2 พฤศจิกายน 2550 10:10:25 น.  

 

 

โดย: นีโม่ IP: 58.9.62.45 6 พฤศจิกายน 2550 12:36:49 น.  

 

ดี

 

โดย: 2007 IP: 202.143.157.98 7 พฤศจิกายน 2550 12:37:39 น.  

 

 

โดย: 555 IP: 203.113.33.11 2 มกราคม 2551 19:01:21 น.  

 

ดี๊

 

โดย: n IP: 125.26.234.50 21 มกราคม 2551 9:53:55 น.  

 

555555555555555555555555555555555555

 

โดย: 6666 IP: 118.172.8.233 4 กุมภาพันธ์ 2551 15:04:29 น.  

 

 

โดย: บี IP: 124.121.116.135 17 มีนาคม 2551 15:44:00 น.  

 

บ้า

 

โดย: พลอย IP: 124.120.2.234 22 พฤษภาคม 2551 19:42:30 น.  

 

อยากไปวันที่ 26/1/52 นี้ มีไหม แต่มีกันแค่ 2 คนนะ รวมกับคนอื่นได้ ค่าใช่จ่ายไม่เกิน 1000 บาท ต่อคน
ส่งข้อมูลด้วย
appat1@hotmail.com

 

โดย: ปัทมา พิมพิชัย IP: 202.149.25.241 10 มกราคม 2552 15:49:28 น.  

 

รับจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดที่อยุธยาทุกวันเสาร์ค่ะ คิดราคา 2 ท่านเพียง 999 บาท สนใจ ติดต่อ เบญ 0869989720

 

โดย: เบญ IP: 115.67.86.77 20 มกราคม 2552 19:24:03 น.  

 

อยากทราบว่าโปรแกรมนี้
มีอยู่เรื่อยๆไปตลอดเลยหรือเปล่าครับ

ติดต่อกลับที่ sg_24348@hotmail.com

 

โดย: นฤทธิ์ IP: 58.8.91.214 22 กุมภาพันธ์ 2552 12:59:04 น.  

 

ขอบคุณคะที่ให้ขอมูลช่วยได้มากเลยทีเดียวหละคะ

 

โดย: เมย์ IP: 125.26.122.83 4 มิถุนายน 2552 18:20:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ฐานข้อมูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ใบอนุญาติเลขที่ 11/2884
Color Codes ป้ามด
Friends' blogs
[Add ฐานข้อมูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.