Group Blog
 
 
มีนาคม 2555
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
28 มีนาคม 2555
 
All Blogs
 
ขอเชิญทุกท่านไปงาน Intuition การหยั่งรู้โดยสัญชาติญาณ


เป็นงานแสดงผลงาน ภาพวาด ที่ออกมาจากความรู้สึก และการตอบสนองทางธรรมชาติ

ของผู้แสดงผลงาน ที่มีต่อประสบการณ์ตามธรรมชาติ อย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก

โดยสัญชาติญาณของแต่ละคน แต่ละชิ้นมีความแตกต่างหลากหลาย

เพราะไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฏเกณฑ์ภายนอก หรือกรอบทางความคิดใดๆ

ผลงานเหล่านี้ จึงเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่สุด ที่แสดงถึงลักษณะของการตอบสนอง

ทางสัญชาติญาณของเจ้าของผลงาน อย่างอิสระ สิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญที่สุดคือ

คำอธิบายตรงๆ จากหัวใจ


กลุ่ม The 4 in Art เป็นการรวมตัวอย่างเฉพาะกิจของศิลปิน 4 คน

ในการแสดงผลงานครั้งนี้ มีผลงานของแต่ละบุคคล ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจน

และไม่มีการตั้งกฎให้ทำงาน ให้เข้ากลุ่ม ในลักษณะกลุ่ม จึงให้ ความสำคัญ ต่อแนวคิดที่เป็น

แนวเดียวกัน มากกว่าที่จะให้มีผลงานที่คล้ายคลึง และให้ความเคารพต่อเอกลักษณ์ส่วนตัว

ของแต่ละคน สิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนใช้หัวใจ และเป็นอิสระ

กำหนดการจัดงาน : วันพุธที่ 4 เมษายน 2555

สถานที่ : โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพ

เวลา 18.30 น.


ประธานเปิดงาน : พันเอก ชูชาติ พิทักษากร

ศิลปินแห่งชาติสาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓


ศิลปิน


รองศาสตราจารย์ พีระพงษ์ กุลพิศาล Peerapong Kulpisan

เรวดี วุฒิพฤกษ์ Rewadee Vootiprux

เชิดวุฒิ สกลยา Cherdwood Sakolaya

สมชาย หาญสุขวรพาณิช Somchai Hansukvorapanich


คำอธิบายงาน

เรวดี วุฒิพฤกษ์ หนึ่งในศิลปิน ผู้แสดงผลงานครั้งนี้ ซึ่งจบการศึกษา ด้านดนตรี เป็นนักดนตรี

และวาดภาพด้วย เป็นผู้ให้ความสำคัญ ของศิลปะในทุกด้าน กล่าวว่า ในการแสดงผลงานครั้งนี้

รู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณาจาก พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านดนตรี

ที่เคารพรักให้เกียรติ มาเป็นประธานเปิดงาน


เรวดี ได้กล่าวต่อไปว่า ดนตรีเป็นสิ่งลำคัญ และเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ซึ่งสามารถผสมผสาน

ความงดงามร่วมกับศิลปะทุกสาขาได้เป็นอย่างดี ในงาน intuition ความหมายคือ เป็นการหยั่งรู้

โดยสัญชาติญาณ ความรู้สึกอ่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเราสัมผัสดนตรี เป็นสิ่งเดียวกัน กับความ

รู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อเราสัมผัสกับงานศิลปะ โดยเฉพาะงานศิลปะที่เกิดขึ้น ตรงจากหัวใจ ดังนั้น

ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในงานวันนี้ ทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้น


มัน คือสิ่งที่ เรียกว่า intuition อิสระจากกรอบความคิด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์


ประวัติประธานเปิดงาน พันเอก ชูชาติ พิทักษากร

ศิลปินแห่งชาติสาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๕๓

และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

- เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เรียนทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี

สากล สามารถบรรเลงซอด้วง ออร์แกน และไวโอลินได้


การศึกษา

ปริญญาตรีและปริญญาโทด้านดนตรี จากประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕

ประสบการณ์ / ผลงาน

เข้ารับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ลาออกจากราชการ

และกลับเข้ารับราชการอีกครั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๕๒๕

ในฐานะนายทหารสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก

ทำหน้าที่เป็นครูผู้พัฒนาหลักสูตรวิชาการดนตรีในโรงเรียนดุริยางค์ และผู้ควบคุมวงดุริยางค์

แสดงในวาระสำคัญของชาติ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

มีผลงานเพลงเรียบเรียงเสียงประสานเป็นจำนวนมากและเป็นที่รู้จักกันดี ผลงานชิ้นประวัติ

ศาสตร์ คือ ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียโน ซึ่งใช้ไวยากรณ์

เสียงประสานตามแบบแผนสากลโดยรักษาความวิจิตรของดนตรีไทย ไว้ได้อย่างสมบูรณ์

ระหว่าง รับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก ได้เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง ๗ ในรายการ “ดนตรีวิจารณ์” เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี จนได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียง

ทองคำในฐานะผู้ เรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยม ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ The Silver Cross

of Merit for Distinguished Service to the Republic of Austria ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าในโลก

ดนตรีคลาสสิก


ระหว่างรับราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตผลงานทางวิชาการหลายวิชา โดยเฉพาะด้าน

การเรียบเรียงเสียงประสานและการประพันธ์ เพลง เป็นครูสอนไวโอลินและวิโอล่า สอนการอำนวย

เพลง การประพันธ์เพลง และการเรียบเรียงเสียงประสาน ได้ก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรา และวง

เครื่องสายวิโอล่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งเป็นศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหา

วิทยาลัย ในฐานะครูดนตรีได้สร้างบุคลากรดนตรีที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก และเป็นกำลังสำคัญ

ด้านดนตรีคลาสสิกออกไปรับใช้สังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ

อย่างสูงในวงการดนตรี ทั้งด้านการแสดงดนตรี การสอนดนตรี การบุกเบิกดนตรีและการสร้างสรรค์

ผลงานดนตรีอันทรงคุณค่าต่อเนื่องยาวนานถึง ๕๐ ปี


ประวัติศิลปิน รองศาสตราจารย์ พีระพงษ์ กุลพิศาล Peerapong Kulpisan


ตำแหน่ง -ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่งวิชาการ - รองศาสตราจารย์ ระดับ 9


เกิดวันที่ 25 ธันวา 2491 ที่จังหวัด พิจิตร


การศึกษา

- ปม.ช (จิตรกรรม)โรงเรียนเพาะช่าง

- กศ.บ (ศิลปศึกษา – ภาษาอังกฤษ)

- วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มศว.)

- M.S.(Elementary Ed. – Art Ed.) BSU. USA.


ประสบการณ์ / ผลงาน

ศึกษาดูงาน - สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี อียิปต์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์

เขียนตำราเอกสาร – สมองลูกพัฒนาได้ด้วยศิลปะ ทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจารณ์ศิลปะ

สุนทรียศาสตร์ การวาดเส้น ฯลฯ

เขียนบทความทางวิชาการ – เผยแพร่ในวารสารต่างๆ เช่น รักลูก กินรี ลลนา ฯลฯ

วิทยากร – บรรยายความรู้ทางศิลปะ และ ทางศิลปะศีกษาของหน่วยงานรัฐ และ เอกชน


ประกาศเกียรติคุณ

- ศิษย์เก่าดีเด่นทางวิชาการ สาขาศิลปกรรม มศว. ประสานมิตร ประจำปี 2551

- หัวหน้าเรือเยาวชน รุ่นที่ 3 นำเยาวชนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ญี่ปุ่น

- การแสดงผลงานทางศิลปกรรมไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง

ในประเทศ – ร่วมแสดงงานกับศิลปินกลุ่มธรรม กลุ่ม 6 กลุ่ม 8 ฯลฯ

ต่างประเทศ – แสดงผลงานในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ เกาหลี


ประวัติศิลปิน เรวดี วุฒิพฤกษ์ Rewadee Voitiprux


การศึกษา

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรี เอกเปียโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Private Piano Lessons 2ปี ที่เมือง Salzburg Austria

กับ Professor Kern George of. Mozarteum


ประสบการณ์ / ผลงาน

- แสดงงานที่โรงแรมมณเฑียร

- แสดงงานศิลปะที่จัดโดย Lions Club International ที่โรงแรมอิมพิเรียลควีนสปาร์ค

- ได้รับการคัดเลือกแสดงงานจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก ที่ธนาคารกรุงเทพ (หอศิลป์สิริกิต)

- กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะเด็ก

Outlook Bangkok Post Artist Family

ART in a Mother's Heart ในหนังสือ Tropical art culture & travel

- ปัจจุบัน เป็น Painter and Pianist และเจ้าของ "BuangSuang" Art Studio


ประวัติศิลปิน เชิดวุฒิ สกลยา Cherdwood Sakolaya


ประสบการณ์ / ผลงาน

- ช่างภาพนิตยสาร Lips เป็นเวลา 6 ปี

- ถ่ายภาพงานโฆษณาสินค้า เสื้อผ้า jewelry เครื่องสำอาง

- ถ่ายภาพแฟชั่น ทั้งในและต่างประเทศ เช่น อเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี สิงคโปร์ มัลดีฟ

รางวัล


- ปี 2006 ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายโฆษณา (Print advertising)ในประเทศไทย

ของ Euro RSOG Flagship Campaign “Boy Man Woman”

- ปี 2007 ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายโฆษณา ได้รางวัล Ad Fest 2007 ในประเทศญี่ปุ่น

ของ Euro RSOG Flagship [ Asia Pacific]

- ปี 2007 รางวัลชนะการประกวด ของ Euro Flagship เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อสังคม

Smoke Free home Bronze

- ปี 2007 รางวัลชนะ การประกวดภาพถ่ายโฆษณา(Print advertising ) ของ Euro Flagship

ในประเทศไทย เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อสังคม Thai Public Service and Cause

Appeals “ Kid” Bronze

- ปี 2008 รางวัลชนะการประกวดภาพถ่าย ในประเทศอังกฤษ ของ Euro Flagship ได้รับรางวัล

London International Award Silver Poster and Billboard Smoke free Home “Kid”

- ปัจจุบัน ช่างภาพอิสระ
ประวัติศิลปิน สมชาย หาญสุขวรพาณิช Somchai Hansukvorapanich


การศึกษา


- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ปี 2534


ประสบการณ์ / ผลงาน

- พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน กราฟิคดีไซน์เนอร์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ทำภาพประกอบ เขียนภาพ

- มีส่วนในงาน - ออกแบบกราฟฟิคและเวที คอนเสริ์ท Academy Fantasia

                              - ออกแบบฉากละครเวที " รักเธอเสมอ"

                              - ออกแบบฉากละครเวที " กว่าจะรักกันได้"

                               - ออกแบบฉากละครเวที " หนึ่งในดวงใจ"

- ร่วมแสดงงานศิลป " Colorful" โดยกลุ่ม ESC. ในปี 2010

- ปัจจุบัน : Graphic designer  ที่ d-63 Co., Ltd

.
งานดีๆอย่างงี้อยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสค่ะ แล้วพบกันที่งานนี้นะคะ


Create Date : 28 มีนาคม 2555
Last Update : 31 ตุลาคม 2558 4:01:25 น. 4 comments
Counter : 4594 Pageviews.

 
แหล่ม ขอบคุณค่ะ

วันฟ้าดับ


โดย: bobocnx วันที่: 28 มีนาคม 2555 เวลา:16:09:38 น.  

 
โอ้ เป็นเอ็นทรี่ที่น่าสนใจค่ะ
ขอกระจายข่าวไปหน้าเพจและแชไปที่กลุ่มด้วยค่ะย่าดาดา


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 29 มีนาคม 2555 เวลา:0:22:05 น.  

 
สวัสดีคุณ bobocnx
หนูปลายฉัตรได้เลยค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 29 มีนาคม 2555 เวลา:16:38:08 น.  

 
เพิ่งว่างเข้าบล๊อกเดี๋ยวนี้ทางบล๊อกแกงค์ปรับปรุงให้หน้าแก้ไขบล๊อกมาอยู่ในหน้าเวบของเราเลย ดีจัง ย่าดาได้ตระเวณเยี่ยมชมบล๊อกของตัวเองเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของหน้าเก่าๆได้จากหน้าบล๊อกตัวเองได้ง่ายขึ้น
อิอิ แอบมาแปะข้อความไว้ที่หน้าเก่า


โดย: ดา ดา วันที่: 8 กันยายน 2559 เวลา:11:06:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.