รับ=แพ้-รุก=ชนะ..ปอดรอด=เรารอด..ฟ้าทะลายโจร=ป้องกันปอด..พลัง-แห่งการ-ฟื้นตัว-วันที่2 Miracle 20/7/21
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2564
 
9 มีนาคม 2564
 
All Blogs
 
ทำอย่างไร...พ่อแม่...จึงจะมั่นใจ...ในความสามารถ...ของตัวเอง 9321F

เขียนไว้...เพื่อบอก...ตัวเอง
ตอน...อายุ22...อายุ44...อายุ66
.
ทำอย่างไร...พ่อแม่...จึงจะมั่นใจ...ในความสามารถ...ของตัวเอง 9321F
.
กฏข้อ2...ของยุคทอง
ไม่คาดหวัง...เต็มที่-กับ-กระบวนการ...มันจะ-ดีสุด-ได้เอง
.
ไม่คาดหวัง...ว่าวันนี้
เราจะเขียน...ได้-5-Blog
.
ต่อเนื่อง...ติดต่อกัน...เป็นวันที่4-ได้-จริง
.
ทำให้...สามารถ...เขียน
20-Blog...ต่อต่อกัน...ใน4วัน-ได้เป็นครั้งแรก
.
นี่เป็น...ระยะ...ไกลสุด
ภาษาอังกฤษ...เรียกว่า...Distance
.
ข้อดีสุด...ของมัน...ก็คือ
มันทำให้เรา...มีความมั่นใจ...เชื่อมั่น
.
ได้มากขึ้น...กว่าเดิม...อย่างมาก
ว่าเรา-เคยทำได้...และเรา-จะทำได้อีก
.
จริงๆคิดว่า...น่าจะทำได้...แค่-3-วัน
คือ...เสาร์...อาทิตย์...และวันจันทร์
.
วันที่4...วันอังคาร...ไม่น่าเป็นไปได้-อย่างมาก
.
แต่หลักการ...ข้อสำคัญสุด...Now
ทำวัน-ดีสุด-ให้เกิดขึ้น...ฝึกทำซ้ำ-ให้ได้-อีกนิด1-จะดีสุด-ได้จริง 9321A
.
มัน-ทำงาน-ได้-ผล...อย่างดี-สุด-ได้-จริง
.
ทำให้บ่ายนี้...เราเริ่มเซนส์ได้ว่า
1 ผลลัพธ์...ที่เกิดขึ้น...จะเพิ่ม-หรือ-ลด-ความมั่นใจ
2 ถ้าผลลัพธ์-ดี-สำเร็จ-สุข...จะทำให้-ความมั่นใจ-เพิ่ม-ได้จริง
3 ถ้าผลลัพธ์-ไม่-ดี-สำเร็จ-สุข...จะทำให้-ความมั่นใจ-ลดลง-ได้จริง
4 มันเป็นคล้ายๆกับ...กระบวนการ...ป้อนกลับ-ของข้อมูล-สู่ระบบ
5 นี่คือ...กระบวนการ-วิวัฒนาการ...ของระบบ-กาย-ใจ-ของ-มนุษย์
6 มันจำเป็นต้องมี...เพื่อให้เรา...ใช้พลังงาน-ได้อย่าง-มีประสิทธิภาพ-สุด
7 อะไรที่ได้ผล-ดี-สำเร็จ-สุข...เราจะ-มั่นใจ...อยากทำ-เพิ่มขึ้น
8 อะไรที่ได้ผล-ไม่-ดี-สำเร็จ-สุข...เราจะ-มั่นใจ...อยากทำ-ลดลง
9 เพราะพลังงาน-ของเรา-มีจำกัด...ถ้าไม่มีกลไกนี้-มนุษย์สูญพันธุ์-ชัวร์ๆ
10 เราไม่จำเป็นต้อง-ยึดติดกับ-ผลลัพธ์-มากเกิน...แต่เราก็-ละเลย-ผลลัพธ์-ไม่ได้
11 มันเป็นเรื่องของ...การมีมายเซต...การเซตระบบตัวเอง...ที่สมดุล-พอดี-ไม่สุดโต่ง
12 เราไม่จำเป็นต้อง-ยึดติดกับ-ผลลัพธ์-มากเกิน...เราจดจ่อ-กระบวนการ-เต็มที่-ก็พอ
13 เมื่อเรา-จดจ่อ-กระบวนการ-เต็มที่...ผลลัพธ์-ที่ดี-ความสุข-มันจะ-เกิดตาม-มาเอง
.
วันนี้เริ่มเซนส์...ได้แล้วว่า
ทำอย่างไร...พ่อแม่...จึงจะมั่นใจ...ในความสามารถ...ของตัวเอง 9321F
.

ถ้าเรา...ตอบได้...ในจุดนี้
เชื่อว่า...จะพลิก...ให้ชีวิตเรา
.
เปลี่ยนไปได้...อย่างมหาศาล...อย่างน่า-มหัศจรรย์
.
สู้ๆนะ-Fc
.
#เราดีพอ...เราฉลาดพอ...เราสมควรมีชีวิตที่ดี
#ทำวันนี้...ให้เป็นวันที่เรา...อยากจดจำ
#วันนี้...จงเขียนบล็อก...เพื่อตัวเอง
.
#ทุกอย่าง-คือ-พระเจ้า...ทุกคน-คือ-เรา 5321B1
#เรา-เลือก-ได้...ให้-เรา-พร้อม...สำหรับ-ทุก-สถานการณ์ 5321C1
#จงเลือก-แสดงออก...ให้ดี-ที่สุด 5321C2
.
#รักษา...ยุคทองของเรา...ไว้ให้ได้ 6321A
#ทำไมเรา...ไม่เพิ่ม...ความเป็นไปได้...ให้กับ-ตัวเราเอง 6321B
#มอง-อย่างไร...ให้กลายเป็น-ยุคทอง 6321C
.

Q1 ทำไมเรา...ไม่รักษา...ยุคทอง...ของเรา...ไว้ให้ได้
Q2 ทำไมเรา...ไม่เพิ่ม...ความเป็นไปได้...ให้กับตัวเอง
Q3 ทำอย่างไร...เราจะออกจาก...กับดัก...มุมมอง...ระยะสั้นได้
Q4 ทำอย่างไร...เราจะสามารถ...เพิ่มความเป็นไปได้...ด้วยการมอง-ระยะยาว...ได้ดี-กว่าเดิม

//เรา-คือ-ผู้-เติม-เต็ม...คำ-พ-ยา-กรณ์...ของ-ตัว-เอง 6321D
//คำพยากรณ์-ดีไม่ดี...อยู่ที่...Clarity-ความชัดเจน 7321A

//มนุษย์ทุกคน...ล้วนมี-คำพยากรณ์...ของตัวเอง 7321B
//มนุษย์-ทุกข์-เพราะ...ไม่ชัดเจน...มากกว่า-อย่างอื่น 7321C

1 อย่ารีบ-เชื่อใคร-อะไร...จง-รีบ-มา-หา-ความ-ชัด-เจน 7321D
2 เราล้มเหลว-เป็นเพราะว่า...เรา-เชื่อ-ผู้อื่น...มาก-เกิน-ไป 7321E
3 ความเชื่อ-ต้องเป็น...เรื่อง-ใหญ่...มาก-สุด...ใน-โลก-ได้-จริง 7321F
4 ค้นหา-ชัยภูมิ...ของเรา-ให้เจอ...เร็วสุด-คือ-ดีสุด-จริง 7321G
5 กระบวนการ-สำคัญสุด...ทำให้เรา-อยู่ในชัยภูมิ 8321A
6 ฝึก-จดจ่อ...ทำ-กระบวนการ...ตอนเช้า-ให้ดีขึ้น-อีกนิด1  8321B
7 ความยาก...ไม่ได้อยู่ที่-ทฤษฎี...แต่อยู่ที่-ปฎิบัติ-จริง 8321C
8 ชัดเจน-คมชัด-แม่นยำ-รื่นไหล...คือ-ตัวชี้วัด-พลังงาน-อยู่ใน-ระดับ-สูง 8321D
9 พยายาม...รักษา...ความต่อเนื่อง...สม่ำเสมอ...ไว้ให้ได้-ทุกวัน...จะดี-ที่สุด-ได้จริง 8321E
10 ทำวัน-ดีสุด-ให้เกิดขึ้น...ฝึกทำซ้ำ-ให้ได้-อีกนิด1-จะดีสุด-ได้จริง 9321A
11 ถ้ามี-พลังงาน-มากพอ-จนล้นเหลือ...เราจะ-สามารถ-ช่วยลูกได้-จริง  93621B
12 ทุกคน-รอบตัว...มีบทบาท-สำคัญ-สำหรับเรา 9321C
13 พ่อแม่...ช่วยลูกไม่ได้...เพราะไม่มั่นใจ...ในความสามารถ...ของตัวเอง 9321E
14 ทำอย่างไร...พ่อแม่...จึงจะมั่นใจ...ในความสามารถ...ของตัวเอง 9321F

//be Clear...จง-มี...ความ-ชัด-เจน
//by CK SelfMastery


//จดเอาไว้...เล่นๆ-ง่ายๆ-สบายๆ...รื่นไหล-เรียบง่าย-ชัดเจน...เพื่อ-บอก-ตัวเอง
//วันนี้-วันที่-9/3/21...วันนี้-คือ-ชีวิต-เล็กๆ...ที่-ต่างออกไป-แยกออกไป...จาก-ชีวิต-อื่นๆ
//ขอบคุณGod-Life...ที่เรา...ได้-หายใจ...ได้มี-ชีวิตอยู่  //  ขอบคุณๆๆ
 


Create Date : 09 มีนาคม 2564
Last Update : 9 มีนาคม 2564 14:20:56 น. 0 comments
Counter : 164 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

CXO.Asia
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add CXO.Asia's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.