ตุลาคม 2552

 
 
 
 
1
2
3
4
5
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
31
 
กฏแห่งกรรมที่ควรรู้เรื่องของ "กฎแห่งกรรม" ที่ควรรู้

พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
อดีตชาติได้แต่ประกอบแต่กรรมดี
จึงได้เกิดมามียศสูงศักดิ์และร่ำรวยในโภคทรัพย์ ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษย์จงฟังให้ดี
ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่
จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้

*ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด
ชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป

*สิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้
ถวายเครื่องทรงสักการะพระพุทธองค์

*ทองคำสร้างองค์ดั่งสร้างตนเอง
เครื่องทรงสักการะคืออาภรณ์ประดับกาย

*ดังนั้นอย่าคิดว่าขุนนางนั้นเป็นง่าย
หากไม่ได้สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ ไฉนเลยจะได้รับ
*มีรถนั่งมีเรื่อขี่เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน

*มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน

*มีอาหารอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน

*ที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย

*มีตึกรามบ้านบ้านช่องเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้

*มีบุญมีวาสนาเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา

*มีหน้าตามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปดอกไม้เครื่องหอม

*มีปัญญา มีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้า

*มีภรรยาดีมีมรรยาทพร้อมเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนได้สร้างสมบุญกุศลมาร่วมกัน

*สามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป
*มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า

*ไม่มีพ่อแม่เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา

*เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น

*ชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกชาวบ้าน

*ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต

*ชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

*ชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณี ข่มขื่นลูกเมียเขา

*ชาตินี้เป็นม่ายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี

*ชาตินี้เป็นทาสเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่น

*ชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ

*ชาตินี้ตาบอดเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามก

*ชาตินี้ปากแหว่งเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น

*ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนปากร้ายด่าว่าพ่อแม่

*ชาตินี้หลังค่อมเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไหว้พระ

*ชาตินี้มืองอแขนคดเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่

*ชาตินี้ขาเป๋ตีนเป๋เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพาน

*ชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเป็นหนีเขาแล้วไม่ใช้คืน

*ชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา

*ชาตินี้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรค

*ชาตินี้ติดคุกติดตะรางเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่ช่วยเหลือ

*ชาตินี้อดอาหารตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน

*ชาตินี้ต้องถูกเขาเบื่อยาตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลอง

*ชาตินี่โดดเดี่ยวทุกข์ทรมานเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำร้ายผู้อื่น

*ชาตินี้แคระแกรนเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยาบดูแคลนคนรับใช้

*ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนปลุกปั้นยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกกัน

*ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะอะไร
เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช

*ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนก่อศัตรูคู่อาฆาต

*สรรพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนอง
ต้องตกนรกทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า
อย่าพูดว่ากฏแห่งกรรมไม่มีใครเห็น
กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกที่ลูกหลาน

*ถ้าไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน
ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาสิเพราะเขาทำบุญไว้แต่ชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง
แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลาน
*หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม
ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก(เกิดอยู่ในอบายภูมิ)

*หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม
ความเจริญมั่งมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบ้าน

*หากใครค่อยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม
ก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน

*หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรม
ฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว

*หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม
ทุกๆชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเลิศ

*หากใครหมั่นสวดมนต์ในเรื่องกฎแห่งกรรม
ชาติหน้าไปถึงไหนถึงไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตา

*หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจก
ชาติหน้าก็จะมีกายมงคลรุ่งโรจน์

*หากใครถามเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อชาติก่อน
ควรศึกษาเรื่องราวของพระกัสสปพระพุทธเจ้าที่มีรัศมีแวววาว

*หากถามเหตุผลของชาติหน้า
ก็ให้ดูพวกที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรก

*หากใครก็ตามยึดมั่นในกฎแห่งกรรม
ก็จะได้ไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตร
*เรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบ
สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศลในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ
รู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือคณานับเหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง
จะได้รับผลประโยชน์ทุกๆชาติไป

*หากถามเรื่องชาติปางก่อน
ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน

*หากจะถามเรื่องชาติหน้า
ก็ให้ดูในสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน
คัดลอกมาจาก //www.dhammajak.net/Create Date : 14 ตุลาคม 2552
Last Update : 14 ตุลาคม 2552 17:40:14 น.
Counter : 346 Pageviews.

3 comments
  
ต้องจำไว้ให้แม่น
จะได้ไม่ทำอะไรที่ไม่อยากเจออีกก
ในชาติหน้า
โดย: Ann (ann_shinchang ) วันที่: 14 ตุลาคม 2552 เวลา:19:32:50 น.
  
จริงค่ะ คุณแอน ทำดีคิดดีพูดดีจะได้ดีค่ะ
โดย: เปรมสินี (เปรมสินี ) วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:15:48:58 น.
  
เรื่อง "โกงค่าจ้าง ผู้ที่รับจ้างทำแบบสอบถามการใช้รถไฟฟ้าใต้ดินให้แก่ บริษัท บีเอ็มซีแอล" โกงได้อย่างหน้าไม่อาย พนักงานคนนี้ไม่มีความยุติธรรม เอาเปรียบได้แม้กระทั่งผู้ที่รับจ้างทำแบบสอบถามนี้แค่เงินไม่กี่บาท ไม่มีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีความรับผิดชอบ หน่วยงานออกจะใหญ่โต แต่ทำไมพนักงานทำนิสัยแย่แบบนี้ หน่วยงานให้ค่าจ้างน้อยไปหรอ ถึงได้หาเศษ หาเลยกินกันขนาดนี้ เรื่องก็มีอยู่ว่า ในวันบีฟงานนั้น ตามที่พนักงานผู้รับผิดชอบคนนี้ได้บอกรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันดังนี้ หน่วยงานต้องจ่ายค่าบีฟงานเป็นจำนวน 300 บาท และวันทำงานจริงนั้นจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ตั้งแต่ 6:00-16:00 น. ได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท ส่วนช่วงเย็น ตั้งแต่ 16:00-24:00 น.ได้ค่าจ้าง 400 บาท หลังจากที่ทำงานเสร็จไปเป็นเวลา เกิน 1 เดือน ผู้รับจ้างเพิ่งได้รับเงินค่าจ้างวันนี้ 24/12/2552(อยากถามอีกว่าหน่วยงานนี้มีพนักงานเยอะแยะ แต่ทำไมทำงานกันช้ามาก ไม่เหมือนกับตอนที่คนรับงานชั่วคราวอย่างเราๆทำงานละ ต้องได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งวันแรกโหดมากๆ ให้ทำแบบสอบถาม คนละ 33-34 ชุด แต่ละชุด มีรายละเอียดสอบถาม จำนวน 5 หน้า และไม่ได้ทำแค่สถานีเดียว ต้องไปรายงานตัวกะสถานี 3-4 สถานี/คน แต่คนอย่างเราๆรับงานมาแล้วถึงจะโหด แค่ไหน ก็ยังไม่มีความรับผิดชอบ ทำงานให้หน่วยงานเสร็จตามเป้าอย่างเต็มที่ บางคนทำเกือบไม่ได้ออกจากสถานี เนื่องจากลืมดูนาฬิกา ว่า เที่ยงคืน สถานีก็จะปิดทำการ อีกอย่างตอนกลับยังต้องเสี่ยงจากอันตรายสารพัดยามค่ำคืน ซึ่งมีพนักงานคนนึงผู้ไปตรวจงาน มีชื่อเรียกในหน่วยงานว่า "ชล" หนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการนี้เช่นกัน ก้อไม่มีความรับผิดชอบเช่นกัน ถึงเวลาเที่ยงคืน หมดหน้าที่ของตัวเองก็กลับบ้านไปหน้าตาเฉย โดยไม่ได้นึกถึงคำพูดของตัวเองเลยว่า ได้บอกให้เราผู้รับทำแบบสอบถามนี้ รอผู้ตรวจโทรกลับ เราก้อรอไปสิ ตี1 แล้วยังไม่โทรมาเรยว่าจะทำไง ยังไม่ได้ไปลงชื่อออกที่สถานีเข้าเลย ทำงานวันแรกก็เริ่มจะรู้แล้วว่าพนักงานคนนี้ ไม่มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัวมาก ที่ปล่อยให้เรารอโทรศัพท์อยู่ ตี1 กว่าจะถึงบ้านปาไปตี2 กว่า
และ อีกอย่างที่อยากรู้ คือ ทำไมตอนใกล้วันที่จะต้องทำงานนั้น พนักงานผู้รับผิดชอบคนแรกที่กล่าว โทรหาผู้รับทำแบบสอบถาม ว่า "ยังไม่ลืมใช่มั้ย ว่าพรุ่งนี้ต้องมาทำงานให้กับหน่วยงานนี้" โทรย้ำทั้ง 2 ครั้ง ก่อนที่จะเริ่มงานจริง ของ ทั้ง 2 วัน แต่ทำไม เวลารับตังค์ ไม่เห็นว่า พนักงานผู้รับผิดชอบนี้ โทรมาแจ้งเลยว่า จะต้องเข้ามารับเงินที่บริษัท วันไหน ซึ่งผู้รับจ้างชั่วคราวอย่างเราก็ต้องโทรตามเอง แล้วพนักงานเองก็ผลัดวัน ไปเรื่อยๆ หลายๆครั้ง ทำงานเสร็จแล้วพนักงานคนดังกล่าวก็ไม่มีการแจ้ง การติดต่อใดๆทั้งสิ้น )
และสิ่งที่ไม่ยุติธรรม ความขี้โกงของพนักงานผู้รับผิดชอบงานนี้ ก็คือ การโกงเงินค่าจ้างของผู้รับทำแบบสอบถาม ตอนช่วงเย็น ซึ่งถ้าคำนวณเงิน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ช่วงเย็นจะได้ ทั้งหมด 1100 บาท และช่วงเช้า จะได้ 900 บาท แต่ในความเป็นจริงวันนี้ ที่พนักงานคนแรกที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น ได้โกงกันแบบหน้าด้านๆ ว่า "น้องๆ จะได้ ค่าบีฟงานวันแรก คนละ 150 บาท " เราก็ได้ค้านไปว่า "ตามที่ได้ตกลงกันวันนั้น ต้อง 300 บาท" พนักงานคนนี้ก็ยังสตอเบอรี่ มา ว่า "พอดีหน่วยงานเรา มีเงินไม่พอที่จะจ่ายค่าจ้าง และวันนี้พี่ก็ไม่ได้พูดนะ" จากความคิดส่วนตัวนั้น คิดว่า องค์กรออกจะใหญ่โต และมีชื่อเสียง เงินแค่นี้ถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำ ยังไม่มีปัญญาจ่ายค่าจ้างรึไง มันเป็นไปไม่ได้ นอกจากพนักงานจะโกงกันเองในหน่วยงาน
และในวันนี้ผู้ที่รับทำงานช่วงเย็น ได้รับเงินกันคนละ 950 บาท ทั้งหมด 5 คน และรู้มาอีกว่า ผู้ที่รับทำงานช่วงเช้า ได้รับเงิน คนละ 950 บาท เท่ากับ ช่วงเย็น ซึ่งในความเป็นจริงนนั้น ผู้ที่ทำงานช่งเช้าต้องได้รับเงิน คนละ 900 บาท
เห็นมั้ยว่าพนักงานของคุณนั้นลำเอียง ไม่มีความยุติธรรมกันแค่ไหน โกงกันได้ซึ่งๆหน้า กะแค่ผู้รับทำแบบสอบถามชั่วคราวของบรษัท เงินแค่นี้เอง นี่เป็นปัญหาหนึ่งขององค์กร ที่อยากให้นำไปปรับปรุง ควรตรวจสอบการกระทำตัวของพนักงานภายในให้มีความละเอียด รอบคอบ เหมือนกับที่ กฎ ระเบียบ ที่องค์กรได้วางไว้ สำหรับการใช้รถไฟฟ้าด้วย ไม่ใช่ว่า ดูจากข้างนอกแล้วกฎ ระเบียบ เคร่งครัด ทุกอย่าง แต่สำหรับ พนักงานภายในออฟฟิช นั้น หละหลวม
นี้เป็นปัญหาหนึ่งของสังคม ที่อาจจะเป็นปัญหาต่อไปในระดับชาติ

*** ถ้าแก ยังเปงแบบนี้ แก โดนไล่ออกแน่ !! ***
โดย: x IP: 124.120.152.204 วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:22:47:01 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]เป็นบล็อคธรรมมะแล้วค่ะ....จิตใจสงบดีค่ะ