Group Blog
 
 
สิงหาคม 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
11 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 

4ข้อ บ่งบอกความเป็นคุณ

Photobucket
แบทดสอบทายนิสัยกัน
แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น
เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

(I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด ,
มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น3. ?คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาค! วามถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ ,
ความต้องการ , คิดถึงความ! ต้องการและการตอบสนองของตน4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน , ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ ,
ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด ,
มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่นวิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน


เฉลยPhotobucket
ISTJ ?-> ?The Duty Fulfiller ?'ผู้สำเร็จ'

- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว

- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้

- ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิ! ดชอบสูง

- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้

- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก


Photobucket
ISTP ?-> ?The Mechanic ?'ช่างเครื่อง'

- เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา

- ชอบเสี่ย ง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง

- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด

- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดีPhotobucket
ISFJ ?-> ?The Nurturer ?'ผู้ดูแล'

- เงียบ , ใจดี , มีสติ

- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง

- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองPhotobucketISFP ?-> ?The Artist ?'ศิลปิน' - เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว

- ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ

- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เห! มือนใคร ,>รักขอบสวยของงาม

- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

- ใช้ชีวิตอย่างจริงจังPhotobucket

INFJ ?-> ?The Protector ?'ผู้ป้องกัน'


- ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง

- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

- เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว

- เ ข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้งPhotobucket

INFP ?-> ?The Idealist ?'นักอุดมการณ์'


- เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์

- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

- มีความคิดสร้างสรรค์
Photobucket
INTJ ?-> ?The Scientist ?'นักวิทยาศาสตร์'

- ฉลาด . มุ่! งมั่น , ไม่เหมือนใคร

- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง , มองการณ์ไกล

- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป

- ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ

- บอกความรู้สึกไม่เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดPhotobucket
INTP ?-> ?The Thinker ?'นักคิด'


- ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง

- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ

- ใช้เวลา! ในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง

- ม ีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวนPhotobucket
ESTP ?-> ?The Doer ?'ผู้กระทำ'

- เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง

- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

- รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

- ไม่ชอบเคารพกฎระเบีย! บ

- เบื่อง่ายPhotobucketESTJ ?-> ?The Guardian ?'ผู้พิทักษ์'


- มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา

- มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ

- ชอบความปลอดภัย และ ควา มสงบสุข

- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง


Photobucket

ESFP ?-> ?The Performer ?'ผู้แสดง'

- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี

- มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน

- ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด

- รักสวยรักงามPhotobucket

ESFJ ?-> ?The Caregiver ?'นั กใส่ใจ' - มีน้ำใจ , คนชอบ ! , มีสติ , มีความรับผิดชอบ


- เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้

- ชอบให้! คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

- รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น

- อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น


Photobucket
ENFP ?-> ?The Inspirer ?'ผู้มีแรงบันดาลใจ'


- มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น

- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย

- เป็นคนร่าเริง และชอบ! เป็นอิสระPhotobucket

ENFJ ?-> ?The Giver ?'ผู้ให้'

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

- ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง

- มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ
Photobucket
ENTP ?-> ?The Visionary ?'ผู้มีวิสัยทัศน์' - มีความคิดสร้างสรรค์ ,! ฉลาด , แ ก้ปัญหาเก่ง

- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

- ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว

- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ

- บางครั้ง! อาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้างPhotobucket
ENTJ ? -> ?The Executive ?'ผู้บริหาร'

- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้

- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง

- แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

- เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขามPhotobucket
ของต้องได้ENTJ ค่า เห็นว่าตงดี ยังไงบอกกันมั่งน๊า
จุ๊บๆๆๆๆ


Photobucket
 

Create Date : 11 สิงหาคม 2551
4 comments
Last Update : 11 สิงหาคม 2551 15:38:53 น.
Counter : 296 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ
ได้แบบinfjค่ะ เกือบตรง บิดไปนิดนึง

 

โดย: อิมาอิซัง 11 สิงหาคม 2551 16:16:17 น.  

 

เกือบใช่เหมือนกัน

 

โดย: the river of Aquarius 11 สิงหาคม 2551 17:27:17 น.  

 

infj ka

 

โดย: VELEZ 11 สิงหาคม 2551 20:01:24 น.  

 

เกือบๆ

 

โดย: s.o.s 13 สิงหาคม 2551 15:29:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


PaNDoRa-ParsellE
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Hi !!!

I'm an ordinary girl not more special than e'one but be difference from e'one.

"I'm everthing n nothing all at once "
Friends' blogs
[Add PaNDoRa-ParsellE's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.