@@@ Executive Functions ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ @@@


วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา พี่เชอรี่ ซึ่งเป็นพี่ที่รู้จักกันผ่านทางออนไลน์

มาชวนไปร่วม workshop เรื่อง Executive Functions ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF)

โดย คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

บุ๊งเห็นว่าน่าสนใจมาก ๆ ก็เลยไปเข้าร่วมเวิร์คช็อพด้วย

ซึ่งจัดที่ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถ.แจ้งวัฒนะ


ในวันเดียวกันนี้ (19 ก.ย. 58) ได้จัดให้มีการมอบรางวัล Family Values Awards 2015

ซึ่งผู้ที่ไดัรับมอบรางวัลในปีนี้มี 2 ท่านคือ
บุ๊งไม่ได้ถ่ายรูปตอนทำเวิร์คช็อพมา มีแต่เนื้อหาและค้นรูปจาก internet มาแบ่งปันนะคะ


ตอนแรกที่ไปฟัง ก็คิดว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับลูก + การเลี้ยงลูก

แต่ฟังไปฟังมา เราเอามาปรับใชักับตัวเรา และคนได้ทุกเพศ ทุกวัยเลยทีเดียว


Executive Functions (EF) คืออะไร

EF คือ ชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) 

ที่ช่วยให้เราคิด วางแผน จัดการงานต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 


หรืออธิบายสั้น ๆ ว่า

EF คือ ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต(ขอบคุณภาพจาก www.mominchapelhillnc.com)สมองของมนุษย์เรา ส่วนที่ใช้งานมากที่สุดคือสมองส่วนหน้า ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความคิด

การตัดสินใจ อารมณ์การแสดงออกและการกระทำต่าง ๆ

ซึ่งในสมองจะมีเส้นใยประสาทที่เชื่อมต่อถึงกัน


สิ่งที่บุ๊งได้เรียนรู้จากที่ฟังก็คือ สมองคนเรา เส้นใยจะมาเชื่อมต่อกันเมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้

โดยกระบวนการเรียนรู้นี้เริ่มตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเด็กอายุ 6 เดือน ก็จะเริ่มจำหน้าพ่อแม่ได้

เมื่อแม่พูดอะไร ลูกก็จะจำและเรียนรู้ว่า ถ้าแม่พูดแบบนี้หมายถึงอะไร


เช่น เด็กร้องไห้ แม่หันไปบอกว่า "หิวเหรอ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูก"

แล้วแม่ก็เตรียมตัวป้อนนมลูก  เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ เด็กก็จะเรียนรู้แล้วว่า

เมื่อแม่บอกว่า รอแป๊บนึงนะ เด็กก็จะรอ และสักพักจะได้นมอย่างที่ต้องการ

นี่คือการฝึกให้ลูก "เรียนรู้ที่จะรอ"


ณ จุดนี้ เส้นใยในสมองจะเชื่อมต่อกัน หากแม่ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะเป็นการฝังชิพในสมอง
(ขอบคุณภาพจาก know55.blogspot.com)
เส้นใยสมองเหล่านี้จะถูกผูกเชื่อมต่อกันเยอะมากในช่วงอายุ 0 - 6 ปี

เมื่อเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป จะมีกระบวนการหนึ่ง เรียกว่า Pruning (การริดทิ้ง)

เส้นใยสมองที่ไม่ค่อยได้ใช้ จะถูกตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เส้นใยสมองที่ได้รับการใช้งานบ่อย ๆ

เช่น เมื่อเด็กได้เรียนรู้อะไรซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ก็จะจำ + เรียนรู้ + ไม่ลืม

(ขอบคุณภาพจาก board.palungjit.org)กลับมาเรื่อง Executive Functions ต่อนะคะ


ทางสถาบัน RLG ได้แยก EF ออกเป็น 9 ด้าน โดยจัดเป็น 3 กลุ่มทักษะ ดังนี้


กลุ่มทักษะพื้นฐาน:

 • Working Memory: ความจำเพื่อใช้งาน
 • Inhibitory Control: การยั้งคิด ไตร่ตรอง
 • Shift/Cognitive Flexibility: การยืดหยุ่นความคิดกลุ่มทักษะกำกับตนเอง:

 • Emotional Control: การควบคุมอารมณ์  ---->  อันนี้คือจุดอ่อนที่บุ๊งต้องปรับตัวเอง
 • Focus/Attention:  การใส่ใจจดจ่อ
 • Self-Monitoring:  การติดตามและประเมินตนเอง

กลุ่มทักษะปฏิบัติ:

 • Initiating:  การริเริ่ม ลงมือทำ
 • Planning/Organizing:  การวางแผนและจัดระบบดำเนินการ
 • Goal-Directed Persistence:  การมุ่งเป้าหมาย


ถ้าอธิบายง่าย ๆ ก็คือ หากเราสามารถพัฒนา EF ทั้ง 9 ด้านนี้ได้ดี

เราก็จะสามารถเดินหน้า เรียน ทำงาน ไปจนถึงประสบความสำเร็จในชีวิต


ในฐานะแม่ที่คอยดูเรื่องพัฒนาการของลูกชายสองคน

มาฟังเวิร์คช็อพครั้งนี้ ทำให้ได้แง่คิดหลายอย่าง

ที่เราจะนำไปปรับใช้กับลูกเราอย่างไร


ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น


 • Inhibitory Control --> หัดให้ลูกรอ ไม่ใช่ว่าลูกอยากได้อะไร ต้องได้เดี๋ยวนั้น ตอนนั้น
 • Shift/Cognitive Flexibility --> ฝึกให้ลูกรู้จักยืดหยุ่นเมื่อผิดหวัง เช่น ลูกอยากกินแอปเปิ้ล แต่ไม่มี ก็จะถามลูกว่าเปลี่ยนเป็นองุ่น หรือ ส้มแทนได้มั้ย 
 • Focus/Attention -->  ฝึกและให้เวลาลูกเล่นในสิ่งที่ชอบให้ได้ช่วงระยะเวลานึง อ๊อตโต้ชอบเล่น Lego เค้าจะสามารถนั่งต่อได้คนเดียวเป็นเวลานานเลยทีเดียว ถือว่าฝึกสมาธิไปในตัว
 • Initiating --> ตั้งเป้าหมายและให้ลงมือทำ เช่น วันนี้จะล้างรถ + รดน้ำต้นไม้ ก็ต้องฝึกให้เค้าทำตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วย
 • Planning/Organizing --> อันนี้ฝึกง่ายเลย เวลาทำขนมกับลูก บุ๊งมักจะแพลนว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง เวลาเราแพลน ก็บอกลูกไปด้วยว่า ก่อนจะต้มน้ำเชื่อม ต้องตอกไข่ก่อน แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวให้เรียบร้อย แล้วค่อยต้มน้ำ เป็นต้น


คุณสุภาวดี เปิดคลิปการทดลองนึงให้ดู น่าสนใจมากค่ะ


ในคลิป เค้าวางมาร์ชเมลโล 1 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็ก โดยบอกว่า

จะกินเลยก็ได้ แต่จะได้กินแค่ชิ้นเดียว

แต่ถ้าอดทน รอให้ผู้ใหญ่กลับมา เด็กจะได้ขนมเพิ่มอีก

จากนั้นผู้ใหญ่ก็เดินออกจากห้องไป และกลับมาอีกทีใน 15 นาทีต่อมา


สำหรับเด็กให้นั่งรอเฉย ๆ โดยมีขนมโปรดอยู่ตรงหน้าเป็นเวลา 15 นาที

ถือว่ายาวนานมาก


การทดลองนี้เป็นการทดสอบความอดทน และดูว่าเด็กจะมีปฏิกิริยาอย่างไร

มาดูกันค่ะ


จากการวิจัยพบว่า ในช่วงวัย 3-6 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด

ที่จะฝึกและพัฒนา EF ด้านต่าง ๆ เพราะเป็นช่วงที่อัตราการเติบโตและพัฒนาของสมองสูงที่สุด


บุ๊งเห็นว่า Executive Functions เป็นเรื่องที่น่าสนใจและใกล้ตัว

เราสามารถพัฒนาลูก ๆ ของเราได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามค่ะ

Create Date : 21 กันยายน 2558
Last Update : 21 กันยายน 2558 17:20:30 น. 28 comments
Counter : 1773 Pageviews.

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog

-----------------------------

นอกจาก EQ แล้ว เดี๋ยวนี้มี EF ด้วย
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ คือการสร้างมนุษย์ให้มีคุณภาพนี่เอง


คลิปเปิดไม่ได้นะคะ
แต่ทำให้นึกถึงการฝึกสุนัขแบบเดียวกันเลยค่ะ
ขนาดเอาอาหารวางไว้ให้ แต่ถ้าไม่อนุญาตให้กิน น้องหมาก็ไม่กินนะคะ
หรือถ้ากำลังกิน ๆ อยู่ บอกให้หยุด มันก็หยุดได้ทันทีด้วย


ไม่รู้จะชมคนฝึกหรือชมน้องหมาดี
แต่คิดว่าต้องร่วมมือด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ แฮ่ ๆ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:11:36:40 น.  

 
นับวันเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆมีการพัฒนากันมากมาย
สมัยลูกพี่เล็กๆยังไม่มีเลยนะแบบนี้
เด็กสมัยนี้โชคดีกว่าเด็กสมัยก่อนที่พ่อแม่เอาใจใส่ในสิ่งต่างๆมากขึ้นนะ
ขอบคุณที่แวะชมเมนูไข่จ้ะ


โดย: mambymam วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:13:30:26 น.  

 
สวัสดีครับคุณบุ๊ง
การฝึกทักษะด้านEF
ทำให้มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
phunsud Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: moresaw วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:13:32:34 น.  

 
แม่ลูกสุขสันต์ ..

ดู สนุกสนาน มากค่ะ ..


ขอย้ำ .. คุณแม่ .. เหมือน พี่สาว คนโต .. จริงๆค่ะ ..

โดย: foreverlovemom วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:14:19:58 น.  

 
เมื่อเช้าได้ดูทีวี รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง คุณสุภาวดี หาญเมธี มาคุยเรื่องนี้เลย EF


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:15:40:12 น.  

 
น่าสนใจมากค่ะคุณบุ๊ง


โดย: sawkitty วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:18:55:06 น.  

 
ส่งกำลังใจก่อนนะคะ หมดแรงแล้วอ่ะ แงแง
จะวิ่งไปอีกสองบ้านก่อนสลบ อิอิ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:20:33:07 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปันเทคนิคดีดีในการเลี้ยงลูกนะครับคุณบุ๊ง

โหวต Parenting Blog ครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:20:48:29 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดี ๆ ในการเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพนะคะ
กดไลค์กับโหวตให้เลยค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ที่แวะไปชมดอกไม้งาม ๆ และโหวตให้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:22:21:30 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเลยคะคุณบุ๊ง
นำมาใช้กับตัวเอง และการทำงานได้ด้วย
ขอบคุณคะ เยี่ยม ๆมากๆ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Diarist ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:22:32:35 น.  

 
ดีมากเลยค่ะคุณบุ๊ง ชอบวีดีโอด้วยค่ะ
น่าเอามาเทสต์หลาน ๆ บ้าง จะเป็นไงน้า
จากวีดีโอที่ดู เด็กผู้หญิงไม่รอเลยนะคะ
เด็กผู้ชายยังสามารถควบคุมและรอได้บ้าง

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 21 กันยายน 2558 เวลา:23:02:21 น.  

 
เดี๋ยวนี้มี workshop แบบนี้ด้วย จริงๆ สมัยก่อนอาจจะมีเพียงบแต่เราไม่รู้เอง

การทดลองในคลิปเคยเห็นในรายการโทรทัศน์เหมือนกันครับ เค้าต้องกล้องแล้วทดสอบ เด็กหลายคนทนไม่ไหวนะครับ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:0:01:41 น.  

 
เป็น workshop นำมาประยุกต์กับผู้ใช้ได้หลายวัยเลยนะคะน้องบุ๊ง
มีประโยชน์มากค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog

---------------------------

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:0:17:29 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:0:43:53 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
เด็กๆ จะ มีความสุข และ เก่งได้ มาจาก พ่อกับแม่ จริงๆ ค่ะ
พี่บุ๊ง เอง ให้ ความสำคัญ กับ พัฒนาการ ของ สองหนุ่ม มากๆ
การพัฒนา ให้ ลูกๆ ก้อ เหมือน พัฒนา ตัวเราเอง ไปด้วยกัน เลยนะคะ
อย่าง พ่อแม่ บางคน สอนการบ้านลูก ก้อ เหมือน ได้กลับไป เรียนกันอีกครั้ง ^^


โดย: kwan_3023 วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:6:58:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณบุ๊งโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:7:03:34 น.  

 
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
ออกแนววิชาการนะคะบล็อกนี้ 55โดย: หอมกร วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:9:50:27 น.  

 

ได้ความรู้ดีมากค่ะคุณบุ๊ง


Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:11:20:11 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โห!! วันนี้มาแปลกมาแนววิชาการซะด้วย อ่านแล้วก็หลับดีกว่า คร๊อกกกกกกก

ถึงว่าทำไมสมองส่วนหน้าไม่ค่อยได้ใช้การเลย เพราะแบบนี้นี่เอง 5555

คิดแต่เรื่องอะไรอยู่เน้อ...

ปล.คิดถึงพี่บุ๊งจังเล้ยยยย เมื่อไหร่จะมีงานบล็อกแก๊งค์อีกเน้อ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:21:54:30 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณบุ๊ง

แวะมาทักทายตอนค่ำๆนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:22:32:33 น.  

 
สมองของเด็ก ถ้าต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการที่สมวัย ก็ต้องทำครับ
โหวต Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:23:31:20 น.  

 
Hmm .. yummy marshmallows, tempting! :D

เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว และน่าสนใจจริง ๆ เนาะน้องบุ๊ง

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:1:21:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณบุ๊งโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:7:00:39 น.  

 
ขอบคุณโหวตจ้ะบุ๊ง
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:15:22:08 น.  

 
คุณบุ๊ง ดูมีความสุข นะคะ ..

โดย: foreverlovemom วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:16:21:22 น.  

 
จากทฤษฎีที่ได้รับอบรม คุณบุ๊งได้สรุปและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมมีตัวอย่างประกอบ ผู้เข้าชมจะได้รับประโยชน์มากๆเลยครับ
Close To Heaven Parenting Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:16:37:16 น.  

 
ภาพแรกลิงค์โหลดไม่ขึ้นจ้า เลยไม่รู้เลยว่าใครได้รางวัล
เรื่อง pruning น่าสนใจครับ เพิ่งรู้ว่าเว็บพลังจิตมีวาระดีๆอยู่เหมือนกัน ปกติเห็นแต่แนวอภินิหาร
ดูคลิปแล้วก็สงสารน้องๆไปหิวมาชเมลโลว์ไปนะครับ
ช่วงนี้คุณบุ๊งไม่ค่อยได้อัพบล็อกอาหารเลย ผมหิวมาก ขอกินน้องโอเว่นไปพลางๆก่อนนะครับ *หงับ* *หงับ*

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ชีริว วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:21:17:05 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

Close To Heaven Parenting Blog

โหวตให้เลยค่ะ น่าสนใจมากๆ ค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันนะจ๊ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 25 กันยายน 2558 เวลา:13:20:48 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Close To Heaven
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 487 คน [?]
+++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++
********************************** ********************************** ********************************** ++++++++++++++++++++++++++++++ COLORS COD E
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2558
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
21 กันยายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Close To Heaven's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.