สิงหาคม 2552

 
 
 
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
3 สิงหาคม 2552
นางรอง

พาหลานเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้ง

ไปตามเส้นทางขอนแก่น-พุทไธสง

เส้น ทางสู่วัดบ้านด่าน เริ่มจากขอนแก่นไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพ ถึงอ.พล เลี้ยวซ้ายเข้าอ.หนองสองห้อง ถนนลาดยางใหม่ตลอด..เป้าหมายแรกคือ ถนนที่จะนำไปสู่พุทไธสง เมื่อถึงบายพาสพุทไธสงก็เลี้ยวขวาไปตามถนนที่จะไปสตึก แต่ไปได้ราวสามสิบกิโล เราก็เลี้ยวขวาเข้าถนนกิ่งอ.คูเมือง เพราะสุดถนนก็จะไปทะลุเส้นสตึก-บุรีรัมย์ ซึ่งวัดบ้านด่านอยู่ระหว่างถนนสายสตึก-บุรีรัมย์นั่นเอง..

เมื่อ ถึงกิ่งอ.บ้านด่าน มองซ้ายมือจะมีป้อมตำรวจ ถัดไปอีกราวยี่สิบเมตรก็จะมีทางแยก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนที่ำกำลังมีการพัฒนาอย่างเร่งรีบเพื่อหนีฝนแน่เลย กำแพงวัดสีเหลืองนวลอยู่ขวามือ ไปเรื่อยๆจะเห็นประตูโขง..เป็นรูปช้างไอยรา..ซึ่งแปลกมากเมื่อเราเห็นประตู วัด ก็พูดเลยว่า "อ้าว..นี่วัดน้องไอย์ นี่นา.."

ถนนเข้าวัด กำลังทำ..ต่อไปคงกว้างขวางสะดวกสบาย...

น้ำใจจากชาวบ้านด่าน..น้ำแตงโมปั่น อร่อยที่ซู้ด..ด้วยความกระหายน้ำ จากอาการร้อนใน..รวดเดียวหมด เวลาเที่ยงกว่านิดๆ

หลัง จากถวายหนังสือจากฝั่งแม่แคทและ ฝั่งยายของน้องไอย์ เรียบร้อยแล้วก็ให้เจ้าของต้นลำใยถวายลำใยที่ปลูกเองที่ขอนแก่นให้แก่หลวงตา ได้ชิมด้วย..อิอิ อวดว่าขอนแก่นก็ปลูกลำใยได้แล้วเจ้าคะ...ก่อนกราบลาท่านเจ้าอาวาสแสนใจดี เพื่อมุ่งหน้าต่อยังปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งไม่ได้ไปเยือนเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว

ปราสาทเขาพนมรุ้ง

Before
& AFTER
บันไดต้นทาง จากเชิงเขา เมื่อผ่านประตูทางเข้าและซื้อบัตรผ่านเข้าชม
คน ไทย คนละ ยี่สิบบาท ต่างชาติ แปดสิบบาท..ตากล้องมือสมัครเล่นและอาชีพก็กระจายกำลังกันออกเก็บภาพอย่างรวด เร็ว..ประดุจมาทำข่าวปราสาท...

สองคนน้า หลาน..ประคับ ประคองกันขึ้นบันได ซึ่งเมื่อไปถึงองค์ปราสาทฯสิ่งที่เราพยายามจ้องมองหาก็คือ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์..ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่ของจริงที่นำกลับคืนมาจากการ ทวงถามของไทยหรือเปล่า..
ก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทเขาพนมรุ้งมาเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้สนใจทำให้ได้ทราบรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้


ปราสาทเขาพนมรุ้ง ตั้งอยู่ บนยอดเขาพนมรุ้ง ปัจจุบันอยู่ใกล้กับบ้านตาเป๊ก ตำบลตาเป๊ก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับชายแดนด้านกัมพูชา

เขา พนมรุ้งเป็นภูเขาไฟเก่า เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาพนมดงเร็ก เป็นยอดเขาขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุด ความสูง 383 เมตรจากระดับน้ำทะเล ความกว้างจากด้านตะวันออกไปทางตะวันตก 4 กิโลเมตร ความยาวจากเหนือไปใต้ 6 กิโลเมตร (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 2539:51)

ปราสาท เขาพนมรุ้งเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู ปรางค์อิฐองค์แรกสร้างขึ้นเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เชื่อกันว่าได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2(พ.ศ.1487-1511) และพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ.1511-1544) กษัตริย์เขมรซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกาย ลัทธิดังกล่าวรุ่งเรืองตลอดพุทธศตวรรษที่ 14 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงถูกเปลี่ยนเป็นอาคารทางพุทธศาสนามหายาน ปัจจุบันปราสาทจะประกอบไปด้วยจุดที่เราควรทราบดังนี้..

1. บันไดต้นทาง เริ่มจากเชิงเขาด้านล่างทิศตะวันออกก่อด้วยศิลาแลงเป็นชั้น ๆ 3 ชุด สุดบันไดเป็นชาลารูปกากบาท

2. พลับพลา เป็นอาคารโถงสร้างด้วยหินทราย และศิลาแลง ตั้งอยู่เยื้องศาลารูปกากบาทไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่พักเปลื้องเครื่องทรงของกษัตริย์ และจัดกระบวนเสด็จก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปประกอบพิธีการบนปราสาท

3. ทางดำเนิน เป็นทางเดินต่อจากบันไดชาลากากบาทปูด้วยศิลาแลง ขอบเป็นหินทราย บนขอบเป็นเสาหินทรายยอดคล้ายบัวตูม เรียงตรงกันเป็นระยะ 2 แถว

4. สะพานนาคราช สร้าง ด้วยหินทราย ราวสะพานทำเป็นลำตัวพญานาค 5 เศียร เป็นจุดเชื่อมทางดำเนินกับบันไดขึ้นปราสาท และทางสู่สระน้ำ 2 สระ ซึ่งเป็นช่วงแรก ช่วงที่ 2 อยู่ภายในระเบียงคด ช่วงที่ 3 เชื่อมซุ้มประตูกับปรางค์ประธาน5. บันไดขึ้นปราสาท สร้างด้วยหินทราย เชื่อมสะพานนาคราชช่วงแรกเพื่อขึ้นสูงไปยังลานบนยอดเขา


6. ทางสู่ปราสาท คือ บันไดทางขึ้นทั้งสองข้างของบันไดขึ้นปราสาทชั้นที่ 4

7. ระเบียงชั้นนอก เป็นทางเดินโล่งยกพื้นเตี้ย ๆ ปูพื้นด้วยศิลาแลงบรรจบกับทางเดินเข้าสู่ปราสาทด้านข้างทั้งสองข้าง


8. ซุ้มประตูและระเบียงคดชั้นใน สร้างด้วยหินทราย และศิลาแลง ลักษณะเป็นห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลังคาคลุมแต่ไม่ทะลุถึงกันเพราะทำเป็นผนังกั้นเป็นช่อง ๆ ภายในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของระเบียงคดชั้นในซึ่งเป็นที่สำคัญที่สุด อาจเรียกได้ว่า เป็นชุดอาคารที่เป็นปราสาทชั้นใน มีอาคารโบราณสถานอยู่ 6 หลัง ดังนี้
1. ปรางค์ประธาน สร้าง ด้วยหินทราย ตั้งอยู่กลางลานประสาทชั้นใน ลักษณะเป็นรูป สี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุม ขนาด 8.20X8.20 เมตร สูง 27 เมตร มีมุข 2 ชั้น ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่16-17

2. ปรางค์น้อย สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ปรางค์ประธาน ลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุม ขนาด 6X6 เมตร สูง 5.5 เมตร อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 16

3. ปรางค์อิฐ 2 องค์ สร้างด้วยอิฐและหินทราย ตั้งอยู่ใกล้ปรางค์ประธานด้านทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ องค์หนึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออก อีกองค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศใต้ อายุสมัยราวพุทธศตวรรษ ที่ 15
4. บรรณาลัย สร้างด้วยศิลาแลงลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูเข้า-ออก ด้านเดียว หลังคาเป็นรูปประทุนเรือ มี 2 หลัง คือ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของปรางค์ประธาน อายุสมัยพุทธศตวรรษ ที่ 18 (กองโบราณคดี, กรมศิลปากร 2536:58-61

beauty.gif (3647 bytes)

ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็น ทั้งสิ่งก่อสร้างที่แสดงความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมแห่งความงดงามในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม ความโดดเด่นอยู่ที่การเลือกสถานที่สร้างปราสาท เมื่อเริ่มเดินขึ้นจากเชิงเขาอันเป็นทางที่ปูด้วยศิลาแลง ค่อย ๆ ขึ้นไปตามชั้นและบันได เกิดความรู้สึกเหมือนกำลังเดินขึ้นสู่สวรรค์ หรือขึ้นสู่เทวโลก

เมื่อ ไปถึงบริเวณชั้นบนสุดอันเป็นที่ตั้งองค์ปราสาท ทำให้อยู่สูงเหนือภูมิประเทศโดยรอบ มองเห็นรอบทิศ เหมือนอยู่บนยอดแห่งจักรวาล ครั้นเข้าสู่บริเวณชั้นในระเบียงคดอันเป็นที่ตั้งขององค์ปราสาท รูปหินที่บรรจงแกะสลักงดงามเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ก็ให้ทั้งความพิศวง ให้ทั้งความงาม ให้ทั้งความรู้ จะยกมาเพียง 2 เรื่อง เป็นตัวอย่าง ดังนี้

1. รูปพระวิษณุอนันตศายิน บนทับหลังด้านทิศตะวันออกของมณฑป (Reclining Visnu on lintel, eastern face of antechamber) ซึ่งอยู่เหนือประตูทางเข้าปรางค์ประธาน รูปพระวิษณุนี้เราได้ยินชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก คือ รูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ หมายถึงตอนที่พระนารายณ์กำลังบรรทมอยู่เหนือพญาอนัตนาคราชท่ามกลางเกษียร สมุทร

panom4.gif (13563 bytes)

รูป นารายณ์บรรทมสินธุ์นี้ได้หายไปจากปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นเวลานานและมีการสืบค้นมาโดยตลอด ตอนหลังพบว่าอยู่ในอเมริกา มีการเรียกร้องโดยคนไทยและนักวิชาการร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ให้ได้ทับหลัง กลับคืน และก็ได้กลับมาให้เห็นอยู่ที่เดิม

รูป นารายณ์บรรทมสินธุ์เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ เกี่ยวข้องกับการสร้างโลก การบรรทมเกี่ยวกับยุค คือเวลาของโลกแต่ละกัลป์ พระนารายณ์บรรทมเมื่อใด จักรวาลจะถูกทำลาย จากจุดเริ่มต้นสร้างโลกจนถึงโลกถูกทำลายนับได้หนึ่งกัลป์ (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 2539:312-318)

2. รูปพิธีเบิกพรหมจรรย์ บน หน้าบันชั้นลดทิศตะวันออก ด้านทิศใต้ของมณฑปปราสาทประธาน (Tantric ceremony on southern half-pediment , antechamber, main sanctuary) เป็นภาพสลักกลุ่มบุคคลจำนวนหกคน (ชำรุดหนึ่งคน) กำลังประกอบพิธีกรรมบางอย่าง โดยจำหลักภาพบุคคลซึ่งแตกชำรุดกำลังนั่งงอขาและเอนกายมาทางเบื้องหลังเล็ก น้อย โดยใช้แขนยันพื้นไว้และมีรูปบุรุษนั่งประกอบทางด้านหลังสองคน เบื้องหน้าของบุคคลดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลสามคน ซึ่งคนแรกเป็นสตรีกำลังยืน และอีกสองคนเป็นบุรุษ โดยคนหนึ่งใช้มือซ้ายจับเท้าของบุคคลที่นั่งงอขา ส่วนในมือขวากำลังถือวัตถุทรงกระบอก (?) โดยมีบุรุษคนที่สองกำลังยืนจ้องมองด้วยความสนใจ

panom5.gif (12485 bytes) panom13.gif (13144 bytes)

หาก เป็นไปได้แล้วพิธีกรรมที่แสดงบนภาพสลักรูปนี้อาจจะหมายถึง พิธีเบิกพรหมจรรย์ของสาวพรหมจารี โดยมีนักบวชเป็นผู้ประกอบพิธีก็ได้ (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 2539:393) ซึ่งเป็นพิธีของลัทธิฮินดูตันตระ (จุดนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องติดตามค้นคว้าหามาประกอบความรู้อีกในอนาคต) ...เพราะเราเคยไปเที่ยวเมืองคัทจูราโฮ อินเดีย เมื่อปี 2521ซึ่งมีวัดที่แกะสลักภาพเช่นนี้ทั้งวัด นั่นก็แสดงว่าอิทธิพลของอินเดียได้แพร่มาจนถึงไทยและเขมรแต่ปางบรรพ์..

และ การปรับปรุงปราสาทในปัจจุบันนี้ก็ดึงดูดและส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เดินทาง ไปชมปราสาทได้อย่างสะดวกทีเดียว ไม่ว่าร้านค้า ห้องน้ำและร้านเครื่องดื่มเพื่อพักผ่อนอริยาบท ควรที่คนไทยทุกคนจะต้องหาโอกาสไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง...Create Date : 03 สิงหาคม 2552
Last Update : 19 มกราคม 2555 9:40:50 น.
Counter : 686 Pageviews.

2 comments
  
อยากกินน้ำแตงโมปั่น
โดย: อยากเป็นไกด์ ใครช่วยที วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:22:50:45 น.
  
"ปีใหม่โล้ชิงช้า ชาวอาข่า"
ทัวร์เริ่มวันที่ ๒-๓-๔ กันยายน ๕๒
ความงดงามทางวัฒนธรรมของชนเผ่า และประเพณีที่หาดูได้ยากยิ่งในสมัยนี้
ร่วมสัมผัสประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชนเผ่าอาข่าที่แฝงไว้ซึ่งความสวยงาม และเคารพในธรรมชาติ
ผู้ประสานงาน somsakbannok@yahoo.com
Tel 081-7655352 ;053-737373
www.hilltribeguide.com
//www.hilltribeguide.com/autopage/show_page.php?h=1&s_id=5&d_id=4
โดย: พรานไพร ณ.ดอยบ่อ (guide doi ) วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:03:57 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ajarntoi
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]