Group Blog
กันยายน 2558

 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
ทนายอ้วนพพาเที่ยว - ไปชมโบสถ์คริสต์สวยๆ ริมแม่น้ำแม่กลองกันครับ - อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
สถานที่ท่องเที่ยว : อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral) บางนกแขวก สมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม Thailand
พิกัด GPS : 13° 29' 41.63" N 99° 55' 27.91" E
วันก่อนโน้น.....(แปลว่านานมากแล้ว) อยู่ว่างๆเสาร์ – อาทิตย์ก็เลยอ้อนคนขับรถให้ขับรถไปเที่ยวแถวๆอัมพวา เพราะชอบบรรยากาศการขับรถบนถนนเล็กๆสองข้างทางเป็นสวนมะพร้าวมากๆ ดูร่มรื่น สบายๆ พอดีนึกขึ้นได้ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาของอัมพวาที่ยังไม่ได้มาเที่ยวเลยมาอัมพวาทีไรก็ได้แต่ขับรถเลยไปบางนกแขวกทุกทีวันนี้มีโอกาสดีไม่ได้รีบไปไหนก็เลยแวะเที่ยวซะหน่อยคราบ


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativityof Our Lady Cathedral)

วิธีการเดินทางมาอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ก็ไม่ยากครับจะบอกทางตั้งแต่กรุงเทพฯก็จะยาวเกินไปเริ่มต้นที่จุดที่สำคัญๆที่คิดว่าทุกคนรู้จักดีกว่าเริ่มจุดเริ่มต้นที่อัมพวานะครับ เพราะคิดว่าทุกๆคนจะต้องรู้จักแน่ๆอาสนวิหารแม่พระบังเกิด อยู่เลยอัมพวามาไม่ไกลครับ ขับตรงๆมาจากอัมพวาเลยครับใช้เส้นทางสมุทรสงคราม– บางนกแขวก ผ่านตลาดน้ำบางน้อยตรงแยกไฟแดง ผ่านโรงพยาบาลนภาลัยทางขวามือ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อยู่เลยโรงพยาบาลนภาลัยประมาณ4 กิโลเมตร เลยแยกสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ไปประมาณ 100 เมตร ข้างหน้าจะมีลานกว้างๆบางวันจะมีตลาดนัด อย่าตกใจไปนะครับให้ขับรถไปจนสุดตลาดนัดก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวกทางเข้า อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อยู่ทางขวามือเลยครับ


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativityof Our Lady Cathedral) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซังราชบุรี ชาวบ้านแถบนี้เรียกว่า “โบสถ์คริสต์”จนติดปาก


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การบังเกิดของพระแม่มารีย์ ถือเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบ


เดิมในปี พ.ศ.2390 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคริสตศาสนิกชนประมาณ 200 คนได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ ฟรังซิสโก ไง้ เป็นเรือนไม้หลังคามุงจากมีชื่อว่า "วัดศาลาแดง" หริอบางคนเรียกว่า "วัดรางยาว"ตามลักษณะของสีทาวัดและทำเลที่ตั้ง อยู่ริมคลองที่ชาวจีนขุดต่อกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อนำน้ำมาทำสวนผักต่อมาเมื่อมีจำนวนของคริสต์ศาสนิกชนที่ศรัทธามากขึ้นจึงได้ย้ายมามาสร้างวัดหลังใหม่อยู่ที่ปากคลองบางนกแขวกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งให้ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำมุ่งไปสู่กรุงเทพฯ โดยมีชื่อว่า "วัดแม่พระบังเกิด"


ในปี พ.ศ. 2433 บาทหลวงเปาโลซัลมอนหรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า "คุณพ่อเป่า" ได้เริ่มลงมือสร้างวัดที่ปากคลองบางนกแขกนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้องของท่านในฝรั่งเศสจากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปรารีส และจากกรุงโรม ช่วยหาทุนในการสร้างจนแล้วเสร็จใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี ได้ทำพิธีเสกและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439 ส่วนวัสดุของวัดหลังเก่าได้ถูกนำไปสร้างไว้ที่คลองขวางล่างโดยมีนามชื่อว่า "วัดพระแม่องค์อุปถัมภ์" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า"วัดใน"


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผาผนังฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมประสานจากอ้อยใสสีดำ เมื่อเดินเข้ามาภายในโบสถ์จะมีคุณลุงมัคคุเทศน์หนึ่งคนคอยให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจใคร่รู้อยากถามเรื่องอะไรก็ถามลุงเค้าได้เลยครับ


คุณลุงได้เล่าประวัติของโบสถ์นี้คร่าวๆอย่างที่เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนต้นแล้วนะครับ แล้วชี้ชวนให้เดินชมกระจกสีชนิดStain glass ที่ประดับไว้ด้านบนเหนือช่องหน้าต่างทุกบานของโบสถ์เพราะเนื่องจากโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่พระแม่มารีย์หรือ มารีอา ซึ่งเหล่าคริสตศาสนิกชนนัถือว่าเป็นพระแม่บังเกิด การตกแต่งในรายละเอียดของอาสนวิหารแม่พระบังเกิด จึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระนางมารีย์พรหมจารีตามคัมภีร์ไบเบิล และภาพของบรรดานักบุญทั้งชายและหญิงซึ่งกระจกสีเหล่านี้สั่งทำมาจากประเทศฝรั่งเศส


นอกจากนั้นคุณลุงให้ไปดูมีธรรมาสน์เทศน์ อ่างสำหรับใช้ในพิธีรับศีลล้างบาป เชิงเทียนลักษณะต่างๆและรูปแกะสลักของเทพหลายองค์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล ส่วนที่บานประตูทางเข้าใช้แผ่นเงินดุนลายเป็นรูปเรื่องเล่าต่างตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ลมีทั้งหมด12 ช่อง


ภายในโบสถ์กว้างขวางมากๆมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เพดานเขียนลายด้วยทองเป็นรูปดาวในคริสต์ศาสนา 


หากจะเดินทางมาเยี่ยมชมอาสนวิหารพระแม่บังเกิดก็อย่ามาในวันจันทร์และอังคารเพราะจะมีการทำพิธีสำคัญเป็นประจำและอย่าลืมว่าต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะครับ

ขอขอบคุณท่านเหล่านี้ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับวิกิพีเดีย - อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%

99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B

9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0

%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4

%E0%B8%94_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8

%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%81


อาสนวิหารแม่พระบังเกิดโบสถ์คริสต์ใกล้อัมพวา สมุทรสงคราม //www.folktravel.com/archive/maephrabangkerd-church.html


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด(The Nativity of OurLady, Cathedral) //www.amphawatoday.com/t26Mae-Bang-Ked_Church.htm


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

//www.banplatabtimresort.com/index.asp?autherid=15&ContentID=10000024&title=%CD%D2%CA%B9%C7%D4%CB%D2

%C3%E1%C1%E8%BE%C3%D0%BA%D1%A7%E0%A1%D4%B4+%E2%BA%

CA%B6%EC%BA%D2%A7%B9%A1%E1%A2%C7%A1&bttcol=False


อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

//www.maeklongtoday.com/tour/temple.phpChubby Lawyer Tour ...................... เที่ยวไป ..... ตามใจฉันSmileySmileySmiley
Create Date : 08 กันยายน 2558
Last Update : 8 กันยายน 2558 12:56:58 น.
Counter : 5091 Pageviews.

8 comments
  
เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยงามมากๆเลย
สวยทั้งภายนอกภายใน
อยากจะไปชมด้วยตัวเองซักครั้งจริงๆ


โดย: mambymam วันที่: 8 กันยายน 2558 เวลา:13:34:49 น.
  
วันก่อนก็ไปวัดนี้มาค่ะน้องบอล แต่พอดีมีงานก็เลยไม่ได้เข้าไปด้านใน

คุณชายใจดีอ่ะ เพิ่มค่าขนมให้อาทิตย์ละสองพันแน่ะ แต่ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะ เหนื่อยพักแล้วก็หายแต่ถ้าเครียดจะไม่ดีกับสุขภาพนะคะ
ด้วยความห่วงใยค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 8 กันยายน 2558 เวลา:13:42:16 น.
  
ด้านในสวยจังเลยค่ะ เสียดายวันก่อนที่ไปไม่มีโอกาสเข้าไปชมข้างใน
เพราะมีงานพิธีพอดี
โดย: phunsud วันที่: 8 กันยายน 2558 เวลา:15:19:30 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 9 กันยายน 2558 เวลา:4:11:21 น.
  
สวยมากเลยคะ พี่บอลถ่ายภาพสวยจังเลยนะคะ
โดย: Mitsubachi วันที่: 9 กันยายน 2558 เวลา:11:04:59 น.
  
สวย น่าไปมากค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 9 กันยายน 2558 เวลา:18:55:59 น.
  
สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอาสนวิหารแม่พระบังเกิด
งามจริงๆค่ะคุณบอล
มีโอกาสไปอัมพวาแต่ยังไม่เคยชมเลยค่ะ
ขอบคุณคุณบอลที่แนะนำนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ทนายอ้วน Travel Blog ดู Blog

-------------------------------

ทำงานไปพักไป ดีจังค่ะคุณบอล
รักษาสุขภาพนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 9 กันยายน 2558 เวลา:20:09:11 น.
  
โบสถ์สวยจริงค่ะคุณบอล
ภาพก็สวย
ใสแจ๋วเลยค่า
โดย: Close To Heaven วันที่: 9 กันยายน 2558 เวลา:22:08:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทนายอ้วน
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]Top บล็อกสูตรอาหาร