12.ดอกร่วง-ดอกลอย ใช้แต่งหน้าบล๊อกดอกร่วง ดอกลอยใช้แต่งหน้าบล๊อก ให้น่าสนใจชอบดอกไหน
ก๊อปไปวางที่ Script area
(อย่าลืมลบจุด * ออกก่อนวาง)

1 ของร่วงแล้วแตก มีเพลง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=25387&id=1159"><*/script><*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/866/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/864/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/1158/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/350120/">?????<*/a><*/p>2 RAINBOW ดาวร่วง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/115/parts.js"><*/script>

<*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/115/banner.png?1449290398" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/348805/">RAINBOW<*/a><*/p>
3 กุหลาบม่วงร่วง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/114/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/114/banner.png?1448877811" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/348637/"><*/a><*/p>4 กุหลาบแดงร่วง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/105/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/105/banner.png?1448111164" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/348179/"><*/a><*/p>5 กุหลาบหลายสีร่วง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/46/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46275/46/banner.png?1423481140" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/328305/"><*/a><*/p>6 หัวใจหวิบวับลอบร่วง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/36/36524/16/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/36/36524/16/banner.png?1450860765" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/306725/"><*/a><*/p>7 หัวใจบิน
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/48/48917/25/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/48/48917/25/banner.png?1450519933" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/349489/">angel heart(?)<*/a><*/p>8 ร่วงแตกเป็นสตอเบอรี่
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/cmn/parts00.js?us=55918&id=21"><*/script><*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55918/20/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55918/19/parts.js"><*/script><*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55918/18/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55918/20/banner.png?1446336824" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/346973/"><*/a><*/p>9 ห้วใจลอยจิ้มแตก
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/832/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/832/banner.png?1423263882" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/327941/"><*/a><*/p>10 Spring ลอยขึ้นแตก
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/47/47578/1/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/47/47578/1/banner.png?1394639735" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/280015/">Spring<*/a><*/p>11 spring?cherry
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/4/4759/1696/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/4/4759/1696/banner.png?1393564191" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/277333/">?spring?cherry?<*/a><*/p>12 กลีบร่วง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55918/6/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55918/6/banner.png?1444617634" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/345954/"><*/a><*/p>13 เกาะใบร่วง
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/185/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/185/banner.png?1441838485" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/344274/"><*/a><*/p>14ใบลอย แตก
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/56/56171/2/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/56/56171/2/banner.png?1446892340" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/347390/"><*/a><*/p>15 ลอยขึ้น แตก
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/52/52748/15/parts.js"><*/script>

<*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/52/52748/15/banner.png?1447463249" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/347741/">?<*/a><*/p>
16 เกาะใบไม้ลอยขึ้น
<*script type="text/javascript" src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/181/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*a href="//bpmaker.giffy.me/"><*img src="//bpmaker.giffy.me/userdata/user/55/55045/181/banner.png?1441838000" /><*/a><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="//bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/344166/"><*/a><*/p>


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม
CREDIT : //bpmaker.giffy.me/

 

Create Date : 10 สิงหาคม 2560
6 comments
Last Update : 10 สิงหาคม 2560 15:14:13 น.
Counter : 884 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณRinsa Yoyolive, คุณวลีลักษณา, คุณtuk-tuk@korat, คุณก้นกะลา, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse

 

มาส่งกำลังใจให้ค่าา


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog 

โดย: Rinsa Yoyolive 10 สิงหาคม 2560 17:15:37 น.  

 

สวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ

 

โดย: วลีลักษณา 10 สิงหาคม 2560 18:48:14 น.  

 

 

โดย: tuk-tuk@korat 10 สิงหาคม 2560 19:06:29 น.  

 

สวัสดีจ้า..
น่าสนมากเลย..เอาไว้ก้นกะลาจะมาหยิบไปใช้บ้างจ้า..

 

โดย: ก้นกะลา 10 สิงหาคม 2560 19:16:03 น.  

 

บีจีน่ารักมากค่ะ
ขอบคุณป้าเก๋านะคะ

ชมพร About Weblog

ขอบคุณคุณป้าสำหรับกำลังใจด้วยค่ะ
วันหน้าต๋าจะลองใช้กะทิแทนมันไก่บ้างค่ะ
คุณป้านอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 10 สิงหาคม 2560 23:40:13 น.  

 


สวัสดีค่ะพี่ชมพร
ชมพร About Weblog ดู Blog

 

โดย: newyorknurse 16 สิงหาคม 2560 1:33:02 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ชมพร
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 150 คน [?]
https://www.codetukyang.com/html/testcode.htm.หลังเกษียณเรามีเวลาว่าง
'Internet' แม้จะเป็นเรื่อง
ใหม่ แต่ก็เหมาะกับเรา
"Bloggangเปิดโอกาสให้
เราบันทึกได้อิสระดังใจคุณ"
เมื่อเข้ามาแล้วก็เพลิดเพลิน
มีเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
แวะเวียนมาทักทาย บ้างก็
ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป บ้าง
ก็คงอยู่ ทักทายช่วยเหลือกัน
เราอยากให้ผู้สูงวัยที่มีเวลาว่าง
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกBloggang
กันมากๆจะได้มีเพื่อนๆ เป็นสังคม
Online ที่ไม่จำกัด เพศและวัย


.

Flag Counter
นับใหม่ 18July2559 เริ่มสมัคร Merch 2550
-
-
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
. - -

--
.-
บล๊อคแนะนำ
แจกของแต่งบล๊อค, สอนมือใหม่แต่ง บล๊อค
ต้องขออภัยที่ยกเลิกบล๊อกบางบล๊อก ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวออก
-
.
.
-
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2560
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
10 สิงหาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ชมพร's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.