Chinawach's Blog
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2552
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
5 กรกฏาคม 2552
 
All Blogs
 

งานเทียนพรรษาอุบลราชธานี

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552

“ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา ประชาพอเพียง”
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2552
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรม “รวมพลศิลปินนานาชาติ”
15 มิ.ย. - 6 ก.ค. 52 10.00 น. เป็นต้นไป
กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
วัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดมหาวนาราม
วัดท่าวังหิน วัดพระธาตุหนองบัว วัดหนองปลาปาก
วัดไชยมงคล วัดสุทัศนาราม และบ้านคำปุน

15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 52 07.00 น. เป็นต้นไป
งานแสดงภาพถ่าย ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 51-52
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

8 - 31 ก.ค. 52 10.00 น. เป็นต้นไป
- ชมการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ โดยศิลปินต่างชาติ

9 ชาติ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ชิลี อินโดนีเซีย บัลแกเรีย

ฮังการี โรมาเนีย เบลารุส และศิลปินชาวจังหวัดอุบลราชธานี

- ชมผลงานการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

1 - 7 ก.ค. 52 10.00 - 20.00 น.
- กิจกรรมปั้นเทียน เรียนรู้ ฟื้นฟูวัฒนธรรมฯ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

1 - 8 ก.ค. 52 10.00 - 22.00 น.
- การสาธิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) / งานมหกรรมจำหน่าย
สินค้าธงฟ้า / เทศกาลอาหารดี 4 ภาค
- บริเวณศาลากลาง จ.อุบลราชธานี

1 - 8 ก.ค. 52 10.00 - 20.00 น.
- กิจกรรมการแสดงศิลปะ Art Camp
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

1 - 8 ก.ค. 52 - การปฏิบัติธรรมโครงการ “แสงธรรมในงานเทียน”
- บ้านสวนอุบล อ.วารินชำราบ

1 - 15 ก.ค. 52 13.30 - 17.00 น.
- รับสมัครการประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
อุบลราชธาานี ปี 2552 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

1 - 31 ก.ค. 52 10.00 - 21.00 น.
- การแสดงทางวัฒนธรรม
- การสาธิตและจำหน่ายอาหาร
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี2 - 8 ก.ค. 52 09.00 - 19.00 น.
- การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สาธิตการแกะสลักและติดพิมพ์,
กิจกรรมศิลปกรรมเทียนจำลอง
- ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

3 - 5 ก.ค. 52 16.00 - 19.00 น.
- การประกวดกลองยาว
- ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

4 ก.ค. 52 15.30 - 17.00 น.
- พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทานทางชลมารค
- ศาลากลาง, วัดหลวง, วัดสุปัฎนารามวรวิหาร, ทุ่งศรีเมือง

19.00 - 20.30 น.
- พิธีบายศรีและสมโภชน์เทียนพรรษาพระราชทาน

- การปฏิบัติธรรม
- ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

4 - 7 ก.ค. 52 13.30 - 17.00 น.
- กิจกรรมทัวร์นำร่องเยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียน

5 - 6 ก.ค. 52
19.30 - 21.00 น.
- การแสดงประกอบแสง - เสียง ธรรมะนาฎกรรมแห่งแผ่นดิน
เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ชุด “นางจำปาและอัญญาอโศก”
- วัดทุ่งศรีเมือง (ชมฟรี)

6 ก.ค. 52 19.00 - 24.00 น.
- รวมต้นเทียนโบราณ ที่ส่งเข้าประกวด
- การประกวดเทพีต้นเทียน
- การประกวดสาวงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
- แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร
- ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง

7 ก.ค. 52 19.00 - 20.00 น.
- ชมขบวนแห่เทียนโบราณ
- กิจกรรมสาธิตการทอผ้า ทำดอกผึ้ง การแสดงทางวัฒนธรรม
- โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด
- กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
- ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
- ถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
- วัดศรีอุบลรัตนราม วัดสุปัฏฯ วัดมหาวนาราม
วัดพระธาตุหนองบัว วัดทุ่งศรีเมือง

7 - 8 ก.ค. 52 19.00 - 21.00 น.
- การแสดงแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ประกอบแสง - เสียง
- ถ.อุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

8 ก.ค. 52
- ขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
- ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
- พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด

9 - 16 ก.ค. 52 10.00 น. เป็นต้นไป
- กิจกรรมแสดงศิลปะ “แต้มฮูปตามฮีต”
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

9 - 30 ก.ค. 52 ทุกวัน
- โชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
ทั้งประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์ - ถนนหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง

กิจกรรม “รวมพลคนศิลปะ”
13 - 19 ก.ค. 52 10.00 - 18.00 น.
- การแสดงงานศิลปะ จากศิลปินทั่วแดนอีสาน และภาคต่างๆ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

17 - 19 ก.ค. 52 10.00 - 21.00 น.
- งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค “สีสัน...แดนอีสาน”
- จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม “รวมใจนาฏศิลป์นานาชาติ”
20 - 26 ก.ค. 52 วันละ 2 รอบ
รอบแรก 14.00 น.
รอบสอง 19.00 น.
- การแสดงศิลปะวัฒนธรรม & นาฏศิลป์นานาชาติ จากประเทศจีน, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สปป.ลาว, อินโดนีเซีย, ไทย,

ราชอาณาจักรกัมพูชา, เวียดนาม, และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี


30 ก.ค. 52 17.00 - 20.00 น.
- พิธีมอบรางวัลภาพถ่ายที่ชนะการประกวดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาอุบลราชธานี ปี 2552
โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรม “รวมเชิดชูปราชญ์อีสาน”

27 - 31 ก.ค. 52 14.00 น. เป็นต้นไป

19.00 น. การเสวนาทางวิชาการ

- หัวข้อ “ศิลปะการถ่ายทอดการจัดทำต้นเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ

- หัวข้อ “งานแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

สู่วิถีสังคมใหม่

- หัวข้อ “ขบวนแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ : แต่งเอ้ แห่แหน

ฟ้อนแอ่น เทียนพรรษา

- หัวข้อ “ธรรมะกับเทียน : มิติมุมมองทางสังคม วัฒนธรรมการ

ท่องเที่ยว ปรัชญา ศิลปกรรม สังคมวัฒนธรรม วิชาการ

- ประกาศผลและมอบรางวัลเกียรติยศศิลปินช่างเทียน

“พระครูวิโรจน์ รัตนโนบล”

- พิธีปิดงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

Create Date : 05 กรกฎาคม 2552
0 comments
Last Update : 5 กรกฎาคม 2552 4:53:22 น.
Counter : 633 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


chinawach
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add chinawach's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.