ตายเร็วไป อยู่นานเกินไป เจ็บป่วยหนักเกินไป อุบัติเหตุมากเกินไป เตรียมพร้อมกันหรือยัง จะทำอย่างไรกับคนข้างหลัง และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เราช่วยวางแผนสิคะ
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2557
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
9 กรกฏาคม 2557
 
All Blogs
 

AIA H&S PLUS GOLD เพราะค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095 524 4261 ณภัทรค่ะ

AIA H&S Plus Gold

มิติใหม่ของความคุ้มครองสุขภาพจาก เอไอเอ สำหรับคุณและคนที่คุณรัก

จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายรวมถึงการยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณ * ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี และคนที่คุณรัก ทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยการคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย*(ตามจริง)
ให้คุณ

• รับความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
• สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในโรงพยาบาล
• เข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยได้ทันท่วงที ที่อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคร้ายแรงได้
• ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม (จ่ายตามจริง) เช่น
      • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
      • การเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน
      • การผ่าตัด
      • การให้คำปรึกษาจากแพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทาง
      • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
      • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต, ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด


* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือต่อการ
เข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี


ผลประโยชน์โดยย่อของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรง**ครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
           
1. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง*
(ทั้งนี้เมื่อรวมกับข้อ 2 และ 3 ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือผลประโยชน์สูงสุด
ต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว
แต่กรณีและไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์)
1.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
1.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
1.3 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
1.4 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
 
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก          
2.1 ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด (ต่อรอบปีกรมธรรม์) 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
2.3 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ          
3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
3.2 กรณี ICU ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และเมื่อรวมกับ
ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 125 วัน)
4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
3.3 ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล
ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
3.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 125 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
4. ผลประโยชน์อื่นๆ          
คุ้มครองการเสียชีวิต (ทุกกรณี)*** 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
           
 
  • สัญญาเพิ่มเติม HS Plus Gold ต้องซื้อคู่กับประกันหลักเช่น คู่กับประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้, ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตเพื่อยามเกษียณอายุ
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุ และอาชีพ
  • หากสอบถามข้อมูลเพิ่ม รบกวนให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ และลักษณะงานที่ทำด้วยค่ะ เช่นเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลด้าน IT จะอยู่ใน office ไม่ได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นต้น เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมจะพิจารณาตามความเสี่ยงของอาชีพ
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด
  • ครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี
  • อุบัติเหตุร้ายแรง หมายถึง อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ ตั้งแต่ มือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้างขึ้นไป รวมถึงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินตามผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เมื่อปรากฎว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี นับแต่วันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่ได้มีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2557
1 comments
Last Update : 9 กรกฎาคม 2557 14:20:20 น.
Counter : 820 Pageviews.

 

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!
Ray Ban Aviators //www.paladineholdings.com/

 

โดย: Ray Ban Aviators IP: 94.23.252.21 2 สิงหาคม 2557 7:11:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ichiko
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีค่ะ ชื่อณภัทรนะคะ ตอนนี้ทำงานบริษัทด้านการพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
ชอบการพัฒนาทั้งตัวเอง และสิ่งรอบข้างนะคะ จันทร์ ถึง ศุกร์ จะอยู่ที่ศรีราชา ชลบุรี เสาร์ และอาทิตย์ วนเวียนอยู่แถว กทม และนนทบุรีค่ะ

นอกจากนี้สิ่งที่ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นตัวแทนประกันชีวิตของ AIA ค่ะ โดยมีเลขที่ใบอนุญาต คือ 5601029476
สามารถดูแลลูกค้าได้ทั้ง ชลบุรี ระยอง กรุงเทพ นนทบุรี นะคะ ไม่ต้องห่วงค่ะ มีบ้านอยู่ทั้ง ชลบุรี และนนทบุรี ค่ะ

เนื่องจากเคยโดนตัวแทนประกันทำไม่ได้เรื่องไว้กับที่บ้าน
จึงตั้งใจเป็นตัวแทนที่ดี ไม่ให้เสียชื่อครอบครัวค่ะ

หากสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดของการทำประกันชีวิต

หรือหากมีข้อเสนอแนะไปยังบริษัท และตัวแทนของ AIA ก็ สามารถแจ้งข่าว สอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยนะคะ

สามารถติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่งผ่านเฟซบุค naphat krutthai นะคะ หรือผ่านหน้าเพจ ประกันชีวิต ค่ะแอดมาได้ทั้งสองช่องทางค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ณภัทร 095 524 4261
Friends' blogs
[Add ichiko's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.