| ห้องฝากข้อความ | Youtube.com | เติมใจให้กัน | MY Photos | |www.facebook.com|

วันเด็ก เพลงเกี่ยวกับวันเด็กในอดีต หนูเล็ก/หนูเอย/เด็กเอ๋ยเด็กดี/มาร์ชเยาวชนชาติไทย
พ้นจากเทศกาลปีใหม่ก็ใกล้วันเด็กเลยนะคะ
วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทย
ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป

เนื่องในวันเด็กแม่หมูขอชวนฟังเพลงเกี่ยวกับเด็กในสมัยก่อนๆ
ได้ทำการรวบรวมมาไว้ 4 เพลงเพื่อร่วมอนุรักษ์
และเผยแพร่ไม่ให้สูญหายไปนะคะ
หลังจากดูวันเดือนปีที่อัดแล้วไม่น่าจะมีเพื่อนๆท่านใดเกิดทัน
ต้นฉบับเป็นแผ่นเสียงที่อัดไว้ในช่วงประมาณปี 2492-93
ยิ่งเพลงหนูเอย บันทึกเสียงครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘

เพลงในสมัยก่อนจะมีความไพเราะและมีภาษาที่สวยงาม
อยากให้เด็กสมัยนี้ฟังกันจังเลยค่ะ
เพราะคุณพ่อคุณแม่ของแม่หมูพาร้องอยู่เสมอ
ยอมรับเลยค่ะว่าเพลงเหล่านี้มีส่วนหล่อหลอมจิตใจมากมาย


ทั้ง 4 เพลงนี้แม่หมูทำเป็นยูทูปไว้ด้วยที่ jamaicanaka25

1 เพลงหนูเล็ก คุณจันทนา โอบายวาทย์ ขับร้องเป็นคนแรก
2 เพลงหนูเอย คุณมัณฑนา โมรากุล
3 เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
4 เพลงมาร์ชเยาวชนชาติไทย

เพลงหนูเล็ก เพลงนี้เดิมชื่อเพลง "เด็กทั้งหลาย"
คุณจันทนา โอบายวาทย์ ขับร้องไว้ก่อนเป็นคนแรก
ต้นฉบับเป็นแผ่นเสียงที่อัดไว้ในช่วงประมาณปี 2492-93
ต่อมา ศรีสุดา รัชตะวรรณ ขับร้องบันทึกเสียงใหม่
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล/ทำนอง เอื้อ สุนทรสนานเพลงหนูเล็ก
พวกหนู เล็กเด็ก ทั้งหลาย
อย่านอน ตื่นสาย เป็นเด็ก เกียจคร้าน
ตื่นเช้า จะได้ เบิกบาน
สดชื่น สำราญ สมอง ผ่องใส
อาบน้ำ ล้างหน้า สีฟัน
รีบเร่ง เร็วพลัน แต่งตัว ทันใด
รับประทาน อาหาร เร็วไว
เสร็จแล้ว จะได้ รีบไป โรงเรียน


เพลงหนูเล็กเป็นเพลงสำหรับเด็กที่ได้ยินจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่เปิดให้ฟังทุกเช้า เด็กๆในสมัยนั้นจะร้องได้จนจำขึ้นใจ
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กิจวัติประจำวันของตน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอนตื่นสาย อาบน้ำล้างหน้าสีฟัน แต่งตัว
รับประทานอาหาร ไปโรงเรียน ซึ่งเด็กๆหลายคน
สร้างปัญหาในเรื่องเหล่านี้ให้พ่อแม่เสมอ


เพลงหนูเอย

เพลงนี้มีข้อคิดสอนให้เด็กไทยมีความขยัน อดทน
ถึงจะเป็นคนดีของสังคมได้
คือ เพลงหนูเอย ซึ่งเป็นเพลงสอนเด็กที่มีเนื้อหา
ท่วงทำนองไพเราะมากเพลงหนึ่ง
โดยเฉพาะการเล่น คำซ้ำ คือคำว่า หนู
บันทึกเสียงครั้งแรกโดย คุณมัณฑนา โมรากุล
บันทึกเสียครั้งที่สอง โดย คุณบุษยา รังสี
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เวส สุนทรจามร(ราว พ.ศ. ๒๔๘๘ )
เป็นเพลงที่ชนะการประกวด เพลงดีเด่นเพื่อเยาวชน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘ เมื่อได้ มัณฑนา โมรากุล เป็นผู้ขับร้อง
เพลงนี้จึงติดหูคนฟังในเวลาอันรวดเร็ว และมีสถานศึกษา
โรงเรียนหลายแห่งนำเอาไปเปิดเพื่อสอนใจนักเรียนของตน
ก่อนเคารพธงชาติทุกเช้า


เพลงหนูเอย(ขอถามว่าเพลงนี้มีคำว่าหนูกี่คำคะ)

หนูเอย..หนูจงฟัง
พี่จะสอนพี่จะสั่ง หนูจงฟังไว้ให้ดี
หนูเอย..สมัยนี้
เป็นสมัยที่เอาดีด้วยปัญญา
หนู..อย่าซุกซน
จงอดและจงทน หนูจงบ่นท่องวิชา
ไปภายภาคหน้า
จะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเฟื่องฟู
หนูเอย..หนูจงเพียร
หนูจงเล่าหนูจงเรียนหนูจงเพียรหาความรู้
หนูเอยจงคิดดู
หากมีคนลบหลู่แล้วหนูจะโทษใคร
หนู..เร่งเร็วพลัน
จงบากจงบั่น หนูจงหมั่นอย่าท้อใจ
หนูเอย..จะบอกให้
ปลูกปัญญาเอาไว้ เรียนไปให้เชี่ยวชาญ
หนูเอย..อย่าเกเร
หนูอย่าเที่ยวหนูอย่าเตร่ อย่าเสเพลประพฤติพาล
หนูเอย..อย่าเกียจคร้าน
หมั่นเรียนเขียนอ่านคบพาลจะเสียคน
หนู..กอปรการดี
เป็นศักดิ์และเป็นศรีทั้งเป็นที่น้อมกมล
หนูจะไม่อับจน
แต่จงเลือกคบคนแล้วตนจะรุ่งเรือง
หนูเอย..หนูฟังว่า
เพราะสติเพราะปัญญานั้นจะพาให้กระเดื่อง
หนูเอย..ชาติบ้านเมือง
จะเจริญฟุ้งเฟื่อง ก็เนื่องด้วยเด็กไทย
แม้ชาติต่างแดน
มาหมิ่นหรือมาแคลนหนูไม่แค้นบ้างหรือไร ?
บ้านเมืองเจริญได้
อยู่ที่เด็กของไทย มิใช่ใครอื่นเลย

เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเตือนใจเด็ก
และเยาวชน เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่ตนควรทำเนื้อเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี
คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่งนับถือศาสนา
สองรักษาธรรมเนียมมั่น
สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้ายึดมั่นกตัญญู
หกเป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ดต้องศึกษาให้วชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปดรู้จักออมประหยัด
เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะแก่การสมัยชาติพัฒนา
สิบทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ รู้รักชาติศาสนา
เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ำ)

เพลง .. มาร์ชเยาวชนชาติไทยทำนอง .. ธนิต ผลประเสริฐ
คำร้อง .. แก้ว อัจฉริยะกุล คำร้อง .. เลิศ ประสมทรัพย์
ชื่อใหม่เป็น เยาวชนไทย ทำนอง .. เอื้อ สุนทรสนาน

(สร้อย) เยาวชนชาติไทย
ต้องหยิ่งในความเป็นไทย
ชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่น
...เยาวชนไทยนั้นเป็นไทยทุกเมื่อ
จะอยู่เหนืออยู่กลางหรือทางใต้
แม้จะถือศาสนาใด ๆ
เกิดเป็นไทยต้องเป็นไทยอยู่ชั่วกัลป์ (สร้อย)
...เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
ชาติศาสนามหากษัตริย์ซื่อสัตย์มั่น
จงทำดี จงทำดี ไว้ชั่วชีวัน
สิ่งสำคัญเพื่อมุ่งให้ชาติไทยเจริญ (สร้อย)ขอบคุณข้อมูลจากอินเตอร์เนต หากมีส่วนใดผิดพลาด
แม่หมูกราบขออภัยท่านเจ้าของเพลงด้วยนะคะ
 

Create Date : 07 มกราคม 2554
49 comments
Last Update : 27 ธันวาคม 2555 10:51:05 น.
Counter : 8678 Pageviews.

 

เกิดมาก็ได้ยินเพลงเล่านี้แล้วค่ะไม่รู้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมารู้จากเนื้อหาในบล๊อกนี้เอง ชอบเพลงเก่าๆเหมือนกันค่ะ ขอแอดไว้ติดตามผลงานนะคะ ขอบคุณสาระดีๆค่ะ

 

โดย: sarah@kw 7 มกราคม 2554 13:30:06 น.  

 

สวาทดีวันสุขจ้าตื่อมอคนสวย
แวะมาฟังเพลงวันเด็กครับผม
อืมเพลงแต่ละเพลงแก่ก่ากาโกอีก เหอ ๆจ๊าบจรัง

 

โดย: smack 7 มกราคม 2554 13:38:21 น.  

 

วันเด็ก!! ให้เด็กเดินตามใคร?
แม่นั่งเล่นไพ พ่อนั่งวงเหล้า....ฯ
.....ตีกันแล้วรวมหัวใช้เรา ใช้ไปซื้อเหล้า ใช้ดูต้นทาง
ทำตัวให้เด็กดูตัวอย่าง ลูกไม้ไม่ห่างจากโคนต้นไม้
..................
จำได้นิดหน่อยครับว่าของ คาราบาวเขา
คำขวัญวันเด็กที่ประทับใจที่สุดครับแม่หมู
"เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"
นอกนั้นไม่ค่อยได้เรื่องครับ

 

โดย: panwat 7 มกราคม 2554 13:45:41 น.  

 

มันเป็นยังไงไม่รู้ หนูร้องได้ทุกเพลงเลย

 

โดย: tuk-tuk@korat 7 มกราคม 2554 14:26:23 น.  

 

เพลงหนูเล็ก ช่วงร้องร้องตามได้เลยค่ะ สมัยอยู่บ้านสวนฟังบ่อย

เพลงหนูเอย
ทำไมไม่คุ้นหูน้า...แต่นับหนูแล้วได้ 26 ตัวค่ะDJ. ถ้าถูกเอารางวัลมา 1 jub

เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
และเพลงมาร์ชเยาวชนชาติไทย ร้องตามได้แบบแหล่มเลย...คร้า...
ส่วนเรื่องหลังไมค์..ถ้าไม่ถนัดอิชั้นจะส่งเมลไป
เพราะถ้าเล่าหน้าบล๊อก เดี๊ยวคนอื่นรู้โม๊ด..
ว่า...ลาว..เล่น...ม่ะเป็นด๊วย.... ฮิ้ว...ฮิ้ว...
จาก แฟนคลับDJ.จร้า

 

โดย: แนวเนี๊ยะ 7 มกราคม 2554 14:31:29 น.  

 

ฟังเพลงพวกนี้แล้ว คิดได้หลายแบบเหมือนกัน...

แบบหนึ่ง ก็รู้สึกดี

มีเนื้อหาอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ

แทนที่จะต้องพูดจ้ำจี้จ้ำไชปากเปียกปากแฉะ

ก็อาศัยเพลงเป็นสื่อกลาง

ในแง่นี้ ไม่มีอะไรมาก ใคร ๆ ก็คิดกันในแง่นี้เสียเป็นส่วนใหญ่

แต่มองอีกแง่หนึ่ง....

กลายเป็นเพลงที่ผู้ใหญ่ "สั่งสอนเด็ก"

ภายใต้ข้อสมมุติฐานที่ว่า ผู้ใหญ่นั้น ทำอะไรถูกหมดแล้ว ดีหมดแล้ว สมบูรณ์แล้ว

เด็กยังอ่อนหัด ยังทำไม่ถูก ยังไม่ดี....

คำสอนในเพลง จึงเป็นคำสอนด้านเดียว

ถ้าเด็กเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ดี ไม่เหมือนคำสอนที่สั่งสอนตัวเอง เขาจะรู้สึกอย่างไร?

โดยเฉพาะเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีนั่น

ฟังแล้วหนักใจแทนเด็กเสียจริง

หน้าที่ของเด็กดีมีตั้งสิบอย่างแน่ะ

แต่ละอย่างแม้จะดีเลิศประเสริฐศรี

แต่ถ้ามีเด็กสักคนย้อนถามคนร้องเพลงนี้ หรือผู้ใหญ่ที่พร่ำสอนว่า

"แล้วผู้ใหญ่ทำได้ครบ 10 อย่างนั่นหรือยัง?

"เด็กมีหน้าที่ตั้ง 10 อย่าง แล้วผู้ใหญ่มีหน้าที่กี่อย่าง? อะไรบ้าง? ท่องให้หนูฟังหน่อยสิ?"

เจอแบบนี้ ผู้ใหญ่ทั้งหลายคงหน้าม้านกันบ้างละ...

............."วันเด็กแห่งชาติ"............

มันคือวันอะไรกันแน่?

คือวันที่ผู้ใหญ่หันมาให้ความสำคัญแก่เด็ก แค่เพียง 1 วันในรอบ 1 ปีหรือ?

แน่นอนย่อมไม่ใช่

แต่ดูเหมือนในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้น

เวลาอีก 364 วันของปี ผู้ใหญ่ทำอะไรกันบ้าง?

ให้ความสำคัญแก่เด็กสักแค่ไหน?

นั่นต่างหาก ที่เรา ๆ ทั้งหลายพึงเก็บไปคิดพิจารณาตัวเอง...

สรุปแล้ว

ในวันเด็กแบบนี้

ผมอยากฟังเพลง "เด็ก" ที่แต่งโดยเด็ก เนื้อหาเพื่อเด็ก รับใช้เด็ก ๆ

มากกว่าฟังเพลงที่ผู้ใหญ่แต่งขึ้นเพื่อสอนเด็กมากกว่า

เคยคิดกันไหมว่า

เด็กฟังคำสอนของผู้ใหญ่มาตลอด 364 วันแล้ว

ยังต้องมาฟังเพลงสั่งสอนโดยผู้ใหญ่ในวันที่ 365 เข้าไปอีก

มันคงน่าเบื่อเพิ่มเป็น 365 เท่าเชียวละ...

 

โดย: ลุงแว่น 7 มกราคม 2554 14:50:37 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่แม่หมู
*โคลงกลบทดวงเดือนประดับดาว*

หลืบลึกนึกเหนี่ยวเสี้ยว...............สุขสม
หมองหมื่นขืนข่มจม...................จ่อมแจ้ง
หวนหัดพัดพรมขม.....................ขัดขุ่น
กาลก่อต่อแต่งแล้ง.......................หลอกล้อหลั่งเหลือ

บทเบื่อเกื้อกรุ่นคุ้น.......................เคยคลาย
ขุมข่าวราวร้ายหมาย.....................หมกไหม้
ยากหยุดสุดสายหาย......................หันห่วง
ลมลิ่วปลิวไปไร้............................รื่นรู้รสรวย

สวยสู่ดูด้านซ่าน.............................ซึ้งซอย
ดอมดกปกปรอยคอย......................คึกครื้น
งามเงียบเรียบรอยผล็อย...................ผลัดผ่าว
จิตแจ่มแช่มชื่นฟื้น...........................ฟากฟ้าฟาดไฟ

ไหวหวานมานมุ่งรุ้ง..........................รายเรือง
เปรมป่าบ่าเบื้องเนือง..........................นึกน้าว
แสงสายร่ายเรืองเหลือง.......................แลหล่อ ลับแล
กาลก่อหนอแนวแก้ว...........................กริ่มกล้ำกล่อมเกลียว

เหนี่ยวนัดคัดใคร่ใกล้............................กรองกานท์
ร้อยรสพจน์พานชาญ.............................ชื่นช้อย
โศกศัพท์จับจารผลาญ............................แผลเผื่อ
เหลือแหล่งแฝงฝอยร้อย.........................รื่นเร้ารองเริง


ข่าวคราววันต่อไป ขอให้มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะทุกท่าน

 

โดย: ญามี่ 7 มกราคม 2554 15:35:00 น.  

 

 

โดย: สุระสิทธิ์ 7 มกราคม 2554 15:57:59 น.  

 

ตัวต้นฉบับผมทำเสร็จหมดแล้วครับพี่แม่หมู
แต่ช่วงนี้อัพบล็อกอินทนนท์ก็เลยห่างหายไปจากบล็อกความรักครับ 555

 

โดย: กะว่าก๋า 7 มกราคม 2554 16:10:07 น.  

 

ชอบมาก

 

โดย: ไก่ IP: 125.27.132.98 7 มกราคม 2554 16:44:12 น.  

 

สวัสดียามเย็นค่ะคุณแม่หมู ไม่อยากจะบอกเลยว่า เพลงหนูเล็กนี่ ต้อยนำมาร้องกล่อมเจ้าตัวเล็กหลานชายตุ้ยนุ้ยของต้อยเสมอ ร้องจนเขาจำได้ ตอนนี้ก็ร้องคลอเวลาที่ต้อยกล่อมเขา
ต้องขอขอบคุณที่นำเพลงสมัยเก่ามาลงให้ฟังค่ะ

 

โดย: KeRiDa 7 มกราคม 2554 17:07:22 น.  

 

วันเ็ด็ก..

ตั้งแต่เล็กจนโต...

จำได้ว่ามันไม่เคยมีความหมายมากไปกว่า..

วันเสาร์นึงของปี

ไม่เคยออกไปเที่ยวงานวันเด็ก ไม่เคยทำอะไร ..

นอกจากตอนเด็กๆ ที่โดนจับขึ้นเวทีแสดงเท่านั้นเอง

 

โดย: Mir & deS 7 มกราคม 2554 18:30:00 น.  

 

สุขสันต์วันเด็กนะคะ 

โดย: bigcat@nek 7 มกราคม 2554 19:59:29 น.  

 

มาฟังเพลงเด็กๆแบบเก่าๆครับหาฟังยากมากแล้วสมัยนี้

พูดถึงขับรถทางไกลแล้วเจอสภาพรถติดเต็มถนนเหนื่อยเป็นสองเท่าเลยนะครับ เคยกลับจากเชียงรายขับมาตั้งไกลถึงนครสวรรค์รถติดแหงกหมดแรงเลยกว่าจะถึงกรุงเทพฯ

 

โดย: ลุงแอ๊ด 7 มกราคม 2554 20:24:58 น.  

 

Version นี้เพิ่งเคยฟังเป็นครั้งแรกค่ะ แม่หมู
ฟังสบายๆ ดีจังเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะที่นำมาให้ฟัง

สุขสันต์วันเด็กนะคะ แม่หมู

 

โดย: nittya_kimm08 7 มกราคม 2554 20:28:42 น.  

 


แวะมาฟังเพลงประจำวันเด็กพร้อมประวัติค่ะ
เตรียมตัวพาเด็กๆ หรือผู้ใหญ่ไม่อยากโต
ไปเที่ยววันเด็กค่ะ


 

โดย: เริงฤดีนะ 7 มกราคม 2554 21:38:29 น.  

 

เพราะเดินทางไกลนี่แหละ ช่วงเทศกาลทำให้ไม่อยากไปไหนไกลๆ เบื่อที่ต้องขับรถนาน อยู่บ้านดีกว่า

แต่ 3-4 วันที่ได้หยุด ก็อยู่ไม่ติดบ้านเหมือนกันครับแม่หมู

แม่หมูอาจจะยังคงเหนื่อย จึงพิมพ์ ชั่วโมง เป็น ชั่งโมง อิ อิ

ไม่เป็นไรครับ ของผิดกันได้ เล็กๆน้อย ผมก็ผิดออกบ่อยไป

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 7 มกราคม 2554 21:56:34 น.  

 

ใช่เลยค่ะ เพลงอย่างนี้ ..เหมือนเคยได้ยินที่โรงเรียน แต่..มันเร็วกว่านี้นิดนุงนะคะ..อิอิ
หาฟังยากด้วยอ่ะ ดีจัง..คุณแม่หมูจัดได้ถูกใจอีกแล้ว..

Photobucket

 

โดย: mie_family 7 มกราคม 2554 22:08:23 น.  

 ตามมาส่งDJ.แม่หมู ไปนอนด้วยค่ะ....

ที่บ้านเด็กเยอะมากค่ะ แต่ละคนก็อยากจะไปคนละที่...

ก็เลยตัดสินใจยังไม่ถูกค่ะ...ว่าจะเอาไงดี

เค้าทะเลาะกันอยู่.....เพราะหลานคนโต..อยากให้เราไปกับหลานคนที่2

หลานคนที่2.. ปัดโถ่...ไปกับหลานที่ 3 บ้างดิ

หลานคนที่3...โอ๊ย..อยากดูการ์ตูนอยู่บ้าน

หลานคนที่4....บอกม่ายอาวไปกับหลานคนเล็กเหอะ

ประมาณเนี๊ยะ ค่ะ ฮ่า ฮ่า แนวเนี๊ยะ เลยตัดสินใจม่ะถูก

จะแอบหลอกไปนั่งเครื่องบินฟรี หรือไปสวนสัตว์ฟรีได้ป่ะ 

โดย: แนวเนี๊ยะ 7 มกราคม 2554 22:43:43 น.  

 

อ่านบล็อกนี้แล้วนึกถึงสมัยตัวเองที่ไปต่อแถวรับแจกสมุด ดินสอ ของกินฟรีตามงานวันเด็กเลยครับ อิอิ

 

โดย: Don't try this at home. 7 มกราคม 2554 22:54:40 น.  

 

วันนี้เข้า Blog ยามดึกค่ะ

ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่แวะมาคุยกัน

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: jamaica 8 มกราคม 2554 0:22:42 น.  

 


………………………………………….
สวัสดีครับ ผมแวะทาทักยามดึกครับแม่หมู
..............................................................................
พรุ่งนี้วันเด็ก ไปแจกของขวัญให้เด็กๆกันนะครับ

 

โดย: panwat 8 มกราคม 2554 0:23:43 น.  

 "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" คำขวัญวันเด็กในปีนี้

 

โดย: เริงฤดีนะ 8 มกราคม 2554 0:39:39 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาเชิญแม่หมู ไปฟังเพลงเกาหลีนะจ๊ะ

 

โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) 8 มกราคม 2554 2:17:14 น.  

 

ซาโอโต้ เกิดทันครับ ...

สุขสันต์วันเด็กครับ


 

โดย: ซาโอโต้ 65 (saotoyotanaka ) 8 มกราคม 2554 2:19:56 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่แม่หมู

 

โดย: กะว่าก๋า 8 มกราคม 2554 5:54:53 น.  

 

หวัดดีตอนเช้าครับ..

คุณพี่หมู..มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติด้วยครับ..อิอิ

..ขณะเม้นท์ ก้อยังนั่งอมมือ..อยู่เลยนะเนี้ย..เพราะยังเป็นเด็กอมมืออยู่นะเอง..ก๊ากกก...

 

โดย: อ้ายทิดถา 8 มกราคม 2554 7:46:13 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับแม่หมู

เช้านี้ได้ดูก๊วนข่าวเช้าวันหยุด ได้เห็นคุณยายชอุ่ม ปัญจพรรค์ เจ้าของบทเพลงหน้าที่เด็ก เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องทำหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

ท่านอายุ 89 แล้ว ยังแข็งแรงอยู่เลย มาออกคู่กับคุณตาสามีของท่าน ผมนั่งดูแล้วบอกว่านี่แหละคู่แท้ ที่เขาเรียกกันว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยทีเดียว พลางนึกไปถึงบทประพันธ์ทัดดาว บุศยา อันโด่งดังที่เคยอ่าน

ฟังเพลงหน้าที่เด็ก 10 ประการแล้ว ผมว่าเด็กเดี๋ยวนี้แค่ 2-3 ประการก็ทำให้ได้เถอะ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากแล้ว เดี๋ยวนี้เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องทำหน้าที่เล่นเกมเป็นหลักแล้วมั้ง

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 8 มกราคม 2554 8:04:11 น.  

 

//i1139.photobucket.com/albums/n550/konmairu/gif%202/KITTYCUPDAGOODMORNING-vi.gif?t=1294449313สวัสดียามเช้าด้วยอีกคนค่ะ

ปกติจะไม่ค่อยได้เข้ามาช่วงเช้าน่ะค่ะ จะยุ่งนิดนึงค่ะ

เพราะรู้ว่าถ้าเข้าแล้วจะแช่ยาว.....

หัวบล๊อกสีหวานเจี๊ยบ......

แฟนคลับค่ะ

 

โดย: แนวเนี๊ยะ 8 มกราคม 2554 8:19:27 น.  

 

อ้าวลงรูปไม่ผ่าน ขอลองใหม่น่ะค่ะ

ถ้าไม่ผ่านอีก รบกวนลบภาษาต่างด้าวไปเลยค่ะ ขออภัย

กาแฟยังไม่ออกฤทธิ์ค่ะ


 

โดย: แนวเนี๊ยะ 8 มกราคม 2554 8:22:23 น.  

 


สุขสันต์วันเด็กนะค่ะ
คนหน้าเด็ก หัวใจเด็ก อายุเด็ก มีแฟนเด็ก นิสัยเด็กๆ ก็ขอให้มีความสุขเหมือนกันน๊าา อิอิ

 

โดย: รักดี09 8 มกราคม 2554 9:21:32 น.  

 

จังหวะน่ารักจัง เพิ่งเคยฟังเหมือนกัน แต่เนื้อคล้าย ๆ แบบนี้เคยได้ยิน แต่ไม่เต็มเท่านี้ค่ะ 

โดย: minute waltz 8 มกราคม 2554 9:42:08 น.  

 

หวัดดีวันเด็กค่ะพี่แม่หมู...
ไม่ได้ฟังมานานๆๆมากแล้คะ...
ฟังแล้วหวนคิดถึงวัยเยาว์จริงๆด้วยสิคะ

 

โดย: neenika 8 มกราคม 2554 11:29:01 น.  

 สุขสันต์วันเด็กค่ะ แม่หมู

 

โดย: nittya_kimm08 8 มกราคม 2554 12:03:07 น.  

 

สำหรับหมิงหมิง
ทุกวันเป็นวันเด็กครับพี่แม่หมู

 

โดย: กะว่าก๋า 8 มกราคม 2554 12:34:28 น.  

 

ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ

ความฝันของหนูน้อย ...
.................................… คืนนี้จันทร์ลอยเด่น...เป็นขวัญฟ้า

ม่านเมฆา...เปิดกว้าง...เส้นทางแสง

กลุ่มดวงดาว...ฉายฤกษ์เบิกแสดง

ประกายแกร่งก่องศิลป์ ... จินตนาการ ...... จันทร์แย้มยิ้มพิมพ์พิสุทธิ์...ดุจดวงเนตร-

คนพิเศษ....ในคืนวัน ... อันแสนหวาน

พรั่งพร้อมด้วยผองเพื่อน ... เหนือเรือนชาน

ดาวล้อมหล้า ... ประภาคาร ... กว่าล้านดวง ...
.
.
.

 

โดย: ploythana 8 มกราคม 2554 12:59:48 น.  

 

พี่หมูแดงขาทำเอาวาคิดถึงวันเด็กขึ้นมาเลยค่ะ
วันนี้วาคงลืมไปจริงๆ ว่าเป็นวันเด็กที่บ้านเรา
สมัยก่อนรอคอยวันเด็กมากๆ ค่ะ
จะได้มีกิจกรรมสนุกๆ ทำค่ะ


 

โดย: Sweety-around-the-world 8 มกราคม 2554 15:32:57 น.  

 

สวาทดีวันเด็กจ้า ด.ญ.ตื่อมอ พาเด็กไปเที่ยวละซีวันนี้
ขอให้มีสุข ไร้ทุกข์ ทั้งกายและใจนะครับ

 

โดย: smack 8 มกราคม 2554 16:09:47 น.  

 

สวัสดีวันเด็กค่ะ..

ช่วงนี้งานติกยุ่งมากเลยห่างหายไปหน่อย...ไม่ค่อยได้เปิดเน็ตเลย แต่ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะ


ติกขอแอดไว้หน่อยนะคะ

 

โดย: nootikky 8 มกราคม 2554 17:15:23 น.  

 

แวะมา GooD NighT ค่ะพี่หมูแดง...

..ช่วงนี้ไม่ได้เข้าบล๊อกเลย...

....คิดถึงเสมอนะคะ...

 

โดย: Sweet Little Beezz 8 มกราคม 2554 22:55:17 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่แม่หมู
 

โดย: กะว่าก๋า 9 มกราคม 2554 5:16:23 น.  

 

มาทักทายยามเช้าครับ..คุณพี่แม่หมู..

..ขอให้มีความสุขในวันอาทิตย์ จิตแจ่มใสคร้าบบบ..


 

โดย: อ้ายทิดถา 9 มกราคม 2554 7:11:00 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณแม่หมูอ้วน..

แหม..เพลงเก่ามากๆเลยนะค่ะเนี่ยะ..

เมื่อวานเป็นวันเด็ก..ได้ไปทำบุญด้วยค่ะ

ได้ไปไหว้พระและเอาของไปแจกเด็กๆค่ะ..

คุณแม่หมูพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 9 มกราคม 2554 9:20:51 น.  

 

สวัสดีคะ่ แม่หมู ...

พาเด็ก ๆ ไปเที่ยววันเด็ก สนุกมั้ยคะ..

คิคิ เพลงนี้เคยได้ยินค่ะ.. (เกิดทัน..)

 

โดย: poongie 9 มกราคม 2554 10:58:48 น.  

 

สวัสดีครับแม่หมูแดง

เพลงเกี่ยวกับเด็กรุ่นนั้นไพเราะ ร้องง่าย ชวนร้องด้วย

แต่ เอ. ออกชุดนี้มา เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละคน อยู่ใน

วัยไหนกัน 555

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 9 มกราคม 2554 11:55:20 น.  

 

สวัสดีครับคุณหมูแดง
เข้ามาช้าไปหนึ่งเดือนหนึ่งวันจะได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไหมครับ
ถ้าได้ จะปฏิบัติตามกฏสิบข้ออย่างเคร่งครัดครับผม

 

โดย: pairote IP: 58.11.56.75 8 กุมภาพันธ์ 2554 18:23:18 น.  

 

เสียดายนะวันเด็กมาไม่ทัน

 

โดย: pairote IP: 58.9.64.41 14 กุมภาพันธ์ 2554 7:08:46 น.  

 

สมัยผมเป็นเด็กนะ

วัดเบญจมบพิตร เที่ยวจนได้บวชเณรที่นั่นแหละ
วัดพระแก้ว สวนสัตว์ดุสิต นี่คือสูตรเที่ยววันเด็กห้าสิบปีที่แล้วครับ

 

โดย: pairote IP: 58.9.143.59 29 มีนาคม 2554 13:29:55 น.  

 

หาช่องเขียนคอมเม้นไม่ได้เลย สบายดีหรือยังค่ะ
ดูแลตัวดีๆ นอนมากๆ ดื่มน้ำแยะ พูดเป็นแม่แก่เลย
หายแล้วไปบอกด้วยน่ะค่ะ

มดค่ะ

 

โดย: jewelmoda (jewelmoda ) 12 มีนาคม 2555 19:50:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


jamaica
Location :
1 Albania

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ฝากข้อความที่นี่ค่ะ^_^


++ Harmony of Life ++
ช่วงเวลาดีๆ และ....
ความรู้สึกดี ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ
เมื่อเรามีหัวใจจะสรรค์สร้าง
รู้สึกดีกับตัวเราเองรู้สึกดีกับสิ่งต่างๆ
กับใครๆรายรอบตัว......และ
แบ่งปันความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน
ทุก ๆวัน ก็จะเต็มไปด้วยความสุข
และความรู้สึกดีๆ ค่ะ ^_^"เปิดBlog 5 กรกฎาคม 2553"

ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้
jamaica's Blog นะคะ


BlogGang Popular Award # 6

BlogGang Popular Award # 7

BlogGang Popular Award # 7

BlogGang Popular Award # 8

BlogGang Popular Award # 8

BlogGang Popular Award # 9

BlogGang Popular Award # 9

BlogGang Popular Award # 9

BlogGang Popular Award #10free counters

Group Blog
 
 
มกราคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
7 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add jamaica's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.