เส้นชายแดนขวานทองยาวเหยียด เกียรติยศของไทย ให้ลูกหลานร่วมยุคสมัย สืบสานไปยาวนาน
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
15 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 
การเมืองใหม่-กว่าการเมืองใหม่-เก่า สุดท้ายยังย่ำกับแบบเดิมๆ
ต้องรักสมบัติส่วนรวม เท่ากับ การรักสมบัติของตัวเอง
กระแสการเมืองใหม่ กระแสแก้รัฐธรรมนูญ ใช่จะนำพาชาติสู่ความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด แต่ยังคงเป็น การพายเรือวนอยู่ในอ่างที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้น
ตราบใดที่ไม่มี”
กระบวนทรรศน์ในการที่ทำให้ประชาชาวชน รักสมบัติส่วนรวมเท่ากับการรักสมบัติของตัวเอง
หรือรักหวงแหนสมบัติสาธารณะเท่ากับสมบัติของตัวเอง ถ้าไม่มีการจุดประกายในสิ่งเหล่านี้อย่างหวังว่าเราจะได้การเมืองแบบบูรณาการ
ทำอย่างไร…….
ต้องยอมรับว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราได้แทรกซึมไปทั่วทุกพื้นที่ ไม่เป็นห่วงเลยถึงแม้ว่า กำนัน ผู้ใหญ่จะอยู่จนเกษียณ
กระบวนการประเมินผลการทำงานของนักการเมืองส่วนท้องถิ่น หรือนักปกครองท้องถิ่น ยังไม่มี หรือยังไม่มีประสิทธิภาพ
ทรัพย์สินสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น คลองส่งน้ำ ประจำตำบล ประจำหมู่บ้าน สะพาน หรือถนนหนทาง ตลอดจนถึง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ แม้กระทั่งศาลาริมทาง สิ่งเหล่านี้และที่ต้องนำมาขบคิดกันใหม่ จะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมนั้นๆมีความรับผิดชอบต่อสมบัติสาธารณะมากน้อยเพียงใด ถ้าพื้นที่ใดๆสมบัติสาธารณะเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ยำแย่ ต้องตำหนิผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆตามเหตุผล แสดงว่าผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆไม่มีความสามารถในการชักจูงให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการร่วมกันรักษาสมบัติชาติ

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

จะต้องเป็นแสดงออกให้ชัดเจนในการเป็นตัวหลักการปกป้องสมบัติชาติ โดยการกำหนดวิธีการลงไปให้ชัดเจนต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.ถ้าท้องถิ่นใด สมบัติสาธารณะชำรุดโดยไม่มีเหตุผลอันควรต้องกำหนดโทษหรือหาวิธีการใดๆก็ได้ที่เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนหวงแหนสมบัติสาธารณะ เมื่อนั้นจะเกิดการต่อต้านการโกงของโครงการต่างๆขึ้นมาเอง กระบวนการตรวจสอบภาคประชาชาชนจะขยายไปยังหมู่บ้านต่างๆได้เร็วและมีพลัง

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

การทำงานของ สตง จะต้องแผ่ขยายไปทุกส่วน และจะต้องจัดตั้งทีมงานระดับล่างตั้งแต่ อบต อบจ โดยจะต้องกำหนดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมให้ชัดเจน เช่น ระดับ อบต อบจ จะต้องเปิดโอกาสการร้องเรียนให้ง่ายและการคุ้มครองผู้ร้อง ต้องกำหนดให้คนแรกที่ต้องรับผิดชอบคือ นายกอบต นายกอบจ จนถึงระดับอำเภอ จังหวัด ปัจจุบันการทำงานขององค์กรเหล่านี้ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันต่างโยนไปโยนมา นโยบาบรัฐต้องกำหนดให้ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ ไม่ต้องตีความ
ประเด็นนี้ทำให้การตรวจสอบ การสอดส่องดูแลจะกระจายไปทั่วผืนแผ่นดิน

มุ่งแต่โครงการใหญ่

ทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลจะดำเนินการแต่โครงการใหญ่ๆโตๆไม่เคยทบทวน หาวิธีการป้องกันโครงการที่ล้มเหลวส่วนใหญ่จะโยนให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบ หรือการลาออกของเจ้าหน้าที่ มันไม่คุ้มกันกับการสูญเสียแค่นั้นมันไม่พอและไม่ได้อะไรเลย มันต้องหาทางป้องกัน และประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าทำอย่างไร ถ้ามองดูผู้บริหารแค่เล่นเกมการเมืองโดยอ้างเพื่อประชาชน แต่ไม่เคยเปิดโอกาส หรือสนับสนุนกระบวนการภาคประชาชาชน เลย

โครงการน้ำแห่งชาติ- ภัยแล้ง

เป็นเรื่องใหญ่ของทุกรัฐบาล แต่ไม่เคยเป็นเรื่องหลักของทุกรัฐบาลมาเดือดร้อนตอนเกษตรกรออกมาเต็มถนน เพราะรัฐบาลไม่เคยคิดการแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างจริงใจ โขงชีมูล หรือ การผันน้ำจากแม่โขง สาละวิน ลงทุนไปเท่าไร และได้อะไรบ้าง ทุกโครงการล้มเหลว ต้องมาคิดกันใหม่ อย่างนี้ ก่อนเริ่มโครงการใหญ่ ต้องเริ่มจากของที่มีอยู่แล้ว (น้ำมาจากไหน ค่อยคิดกัน) เช่น ประตูระบายน้ำ เขื่อน ฝายขนาดเล็ก คลองส่งน้ำ ทุกอย่างเหล่านี้ ต้องบูรณะ บำรุงรักษา โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ เกิดการจ้างงาน สุดท้ายชุมชนมีส่วนร่วมและจะรักษาสมบัติสาธารณะ
น้ำมาจากไหน
ตอนพื้นที่ประสบภัยแล้งหลายจังหวัด แต่ละพื้นที่ใกล้แม่น้ำหลักอะไรบ้างระยะทางเท่าไร แม่น้ำหลักช่วงนี้แห้งไหม ทำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ไหม ค่อยๆทำ ทำเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เสร็จในรัฐบาลนี้ รัฐบาลต่อไปก็ทำต่อไปจนกว่าจะเสร็จ แค่นี้ก็จบปัญหาภัยแล้ง มัวแต่หวังผลประโยชน์โดยอ้างเอาคำว่าประชาชนประชาธิปไตย บ้านเราเมืองเราไม่โอกาสเดินหน้า วนเวียนแบบเดิมๆๆ ปัญหาก็เดิมๆๆ ภัยแล้ง แล้งมาทุกปีไม่เคยแก้ มัวแต่หารถบรรทุกน้ำไปแจกคิดได้แค่นี้เองหรือ เรามีแหล่งน้ำอยู่มากมาย จัดการระบายสู่ลำคลองอาจจะโดยการสูบน้ำโดยไฟฟ้าหรือวิธีการอื่น สำหรับแหล่งน้ำจากแม่น้ำสายหลักที่ไม่เคยแห้งจัดการศึกษาความสูงต่ำ ลาดชัน และหาทางสูบออกส่งไปยังแหล่งน้ำขนาดกลาง หรือลำคลอง หลังจากนั้น ค่อยศึกษาการผันน้ำจากแม่น้ำนานาชาติ

ไฟฟ้าจากชุมชน


ปัจจุบันต้องยอมรับว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการดำรงชีพกระแสการต่อต้านในการสร้างโรงไฟฟ้าค่อนข้างมาก สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ระดับชุมชนให้ความสำคัญมาก ไฟฟ้าจากชุมชนมาจากไหน ก็มาจากแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ที่ใดมีน้ำตกก็สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้นมาใช้ในหมู่บ้านโดยให้ องค์การส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการ อาจจะเป็นการใช้ไฟฟ้าโดยตรง หรือ ขายให้กับการไฟฟ้า และการไฟฟ้าจะต้องเปิดโอกาส สนับสนุนให้ชุมชนผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มที่ด้วยโดยผ่านนโยบายรัฐ ถ้าเป็นอย่างนี้เรามามีพลังงานอย่างเหลือเฟือ จากน้ำหรืออย่างอื่น
ถ้ามีหัวใจที่จะพัฒนาบ้านเมืองจริงไม่มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรค

ส.ส. มาจากการเลือกตั้งและจับฉลาก

ลดการผูกขาด และการซื้อเสียงจะลดลง สมมุติว่าจังหวัดนั้นต้องการ ส.ส. 3 คน ก็ให้ประชาชนเลือกมา6 คน โดยต้องพิจารณาระดับคะแนนใกล้เคียงกันอาจจะเลือก 2 ครั้ง หลังจากนั้นนำ 6 คนที่ผ่านการเลือกตั้งมาจับฉลากเอา 3 คนเป็น สส. แค่นี้การเมืองเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อย่าไปคำนึง ยึดติดกับคำว่า ประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้น นั่นมันต่างประเทศที่ประชาชนของมีวิธีคิดที่ต่างจากบ้านเรา ที่นี่บ้านเราต้องหาวิธีเหมาะกับบ้านเรา ถ้าการหาตัว ส.ส. เป็นแบบนี้ การผูกขาดของพรรคต่างๆ ตระกูลต่างๆ ก็ค่อยๆหายไป และการแบ่งขั้วแบ่งสี ก็ละลาย นั่นแหละความสามัคคี ของคนในชาติก็จะกลับมาเพลง หำเฮี้ยน ชุด อเมริโกย จาก คาราบาว
Create Date : 15 มีนาคม 2552
Last Update : 6 พฤศจิกายน 2561 12:43:10 น. 2 comments
Counter : 1531 Pageviews.

 
เพลงอะไร


โดย: ปุย IP: 192.168.100.50, 118.175.21.164 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:28:05 น.  

 
หากสถานที่ของท่านมีแหล่งน้ำไหลผ่าน หรือมีแหล่งน้ำจากที่สูงอยู่ใกล้ นำมาผลิตกระไฟฟ้าใช้แบบง่ายๆด้วยกังหันผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว Micro Hydro Turbine 600-5000W สนใจชมการติดตั้งและใช้งานจริงใน Facebook Page "บ้านสวนต้นน้ำวังทอง"


โดย: somkiat chaikhom IP: 223.205.147.17 วันที่: 25 ธันวาคม 2555 เวลา:14:41:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ชัยบุรี
Location :
พัทลุง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ภายใต้ดวงตะวัน ไม่โดดเดี่ยว และ เหงา อย่างน้อย มี เงา คอยเป็นเพื่อน
Friends' blogs
[Add ชัยบุรี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.