พระเจ้าทรงเป็นความรัก
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2550
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
27 กรกฏาคม 2550
 
All Blogs
 
ม้วนหนังสือแห่งทะเลตายช่วยให้เห็นภาพสมัยพระเยซู

โดยปีเตอร์ ชีอาน

เมื่อนักวิชาการศึกษาหนังสือม้วนแห่งทะเลตาย (Dead Sea Scrolls) มากขึ้น ภาพของสังคมใน สมัยพระเยซูคริสต์ ก็เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้น ม้วนหนังสือต่างๆ และชิ้นส่วนจำนวนมากที่ถูกค้นพบในถ้ำและบริเวณอื่นๆ รวมเจ็ดแห่งที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลตาย ในระหว่างปี ค.ศ. 1947 และ 1956 นั้นช่วยให้เราได้ รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับพระคัมภีร์นักวิชาการด้านพระ-คัมภีร์คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการค้นพบที่ได้รับจากม้วนหนังสือ แห่งทะเลตายช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของคริสเตียนเกี่ยวกับพวกฟาริสีและกลุ่มชนต่างๆของสังคมยิวในสมัยที่ พระเยซูทรงกระทำภาระกิจอยู่ผู้อ่านพระกิตติคุณส่วนใหญ่


เข้าใจว่าพวกฟาริสีนั้นเป็นกลุ่มที่มักตีความกฎบัญญัติของ พระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษแต่ดร.เจ็มส์ แวนเดอร์คาม ที่เป็นศาสตราจารย์ในคณะศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย นอทเทอร์ดาม ซึ่งเขียนหนังสือชื่อว่า "การแนะนำม้วนหนังสือแห่งทะเลตาย" กล่าวว่า "พวกเอสเส็นส์ (Essense) ซึ่งเป็นกลุ่มของชาวยิวที่แยกตัวจากสังคมกลับมองพวกฟาริสีด้วยสายตาที่แตกต่าง พวกเอสเส็นส์ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มชน สามกลุ่มใหญ่ของสังคมยิวในสมัยของพระเยซู และไปในแนวเดียวกับพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์นั้น มักจะเรียกพวก

ฟาริสีว่า "พวกที่ชอบเสาะหาสิ่งที่สะดวกสบาย" หรือ "ชอบหาทางออกแบบง่ายๆ"เขายังกล่าวอีกว่า"หนังสือม้วน เหล่านี้ที่เป็นข้อเขียนร่วมสมัยของพระคัมภีร์ใหม่ได้ช่วยให้เราเกิดความเข้าใจในด้านสภาพสังคมของคริสเตียนใน ยุคแรกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยที่หนังสือเหล่านี้เผยให้เราเห็นชุมชนของชาวยิวกลุ่มหนึ่งรวมทั้งวิถีชีวิต และทัศนคติของพวกเขา" ฉะนั้น พวกเอสเส็นส์ที่มีความหวังในการเสด็จมา ของพระเมสสิยาห์เช่นเดียวกับชาวยิว อื่นๆจึงเลือกที่จะอยู่แบบแยกตัวจากสังคมในระหว่างการรอคอยการมาของพระองค์พวกเขาจะเห็นด้วยกับการตี ความกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ ในกิตติคุณได้บันทึก เรื่องหนึ่งที่พวกฟาริสีไม่พอใจที่พระเยซูรักษาชายมือลีบ ในวันสะบาโตโดยกล่าวหาว่าพระองค์ทำงานในวันสะบาโต พระเยซูทรงย้อนถามว่าพวกเขาจะช่วยแกะที่ตกลงในบ่อน้ำ ในวันสะบาโตไหม ถ้าพวกเขาช่วยสัตว์ตัวหนึ่ง การช่วยคนในวันนั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่หรือ


ในมัทธิวและกิตติคุณ อื่นบันทึกว่าพวกเขาก็ออกไปและวางแผนต่อต้านพระเยซู ดร. เจมส์กล่าวว่าข้อเขียนของกลุ่มเอสเส็นส์ทำให้เห็นว่า พวกเขายึดถือการตีความกฎบัญญัติที่เคร่งครัดยิ่งกว่านั้นอีก ม้วนหนังสือม้วนหนึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ว่า
"ห้ามใครเอาใจใส่เด็กที่ถือของหนัก และเดินไปมาในวันสะบาโต" และยังเขียนอีกว่า
"ห้ามใครช่วยสัตว์ในการ ออกลูกในวันสะบาโต และหากมันตกลงไปในบ่อน้ำหรือในหลุม ห้ามใครดึงมันขึ้นมาในวันสะบาโต"

นี่เป็นเพียง หนึ่งใน 850 ข้อความ ที่ปรากฏในหนังสือม้วนแห่งทะเลตายที่ถูกค้นพบในแหล่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของ ชุมชนเอสเส็นส์ พวกเอสเส็นส์ไม่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ใหม่ แต่ถูกกล่าวถึงในข้อเขียนอื่นๆ เช่นข้อเขียนของโจซีฟัส นักประวัติศาสตร์ชาวยิวในศตวรรษแรก นักวิชาการบางคนคาดเดาว่ายอห์น ผู้ให้บัพติศมาก็อยู่ในกลุ่มเอสเส็นส์ด้วย


อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้รับ จากสำเนาต้นฉบับแห่งทะเลตายต่อการศึกษาพระคัมภีร์เดิมคือหลักฐานเกี่ยวกับสำเนาต้นฉบับ (textual evidence) ของหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้งการย้อนยุคกลับไปในอดีตมากที่สุดเท่าที่เราทำได้" ดร. เจ็มส์กล่าว


หนังสือม้วนแห่งทะเลตายนั้นมีม้วนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เดิมประมาณ 202 ม้วน รวมทั้ง สำเนาต้นฉบับฮีบรูที่เก่าแก่มากของหนังสือต่างๆในพระคัม-ภีร์เดิม ดร. เจ็มส์ กล่าวอีกว่า

"ข้อสรุปประการหนึ่งจาก หลักฐานเหล่านี้ที่อาจกล่าวได้คือ ฉบับแปลกรีกต่างๆ ของพระคัมภีร์เดิมที่แปลในระยะหลังซึ่งเคยคิดว่ามีข้อ ผิดพลาดในการแปลอยู่มากนั้น แท้จริงเป็นการแปลอย่างถูกต้องของต้นฉบับฮีบรูที่แตกต่างกันแม้เป็นหนังสือ เล่มเดียวกันของพระคัมภีร์เดิมนอกจากนั้นก็คือหนังสือม้วนหนึ่งบันทึกเรื่องราวหนึ่งในหนังสือโยชูวาไว้ในบท และข้อที่ต่างจากสำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์ที่มีมาก่อน นอกจากนี้ยังมีเนื้อความย่อหน้าหนึ่งใน 1 ซมอ. ที่อยู่ระหว่างบทที่ 10 และบทที่ 11 ที่ไม่ปรากฏในสำเนาต้นฉบับต่างๆที่มีอยู่แล้ว"

เขายังกล่าวว่า

"มีหลักฐานอีกชิ้นที่ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับสดุดีอีก 9 บทที่ปรากฏรวมอยู่ในหนังสือสดุดี 150 บทที่มีมาแต่เดิม"ม้วนหนังสือยังช่วยให้เห็น หลักฐานการยอมรับสิทธิอำนาจของหนังสือผู้เผย พระวจนะต่างๆที่บางกลุ่มไม่ยอมรับว่ามีความเท่าเทียมกับเบญจบรรณที่ประกอบกันขึ้นเป็นธรรมบัญญัติ (Torah) แม้มักจะมีการพูดถึงความต่างกันของสำเนาต้นฉบับของหนังสือต่างๆ ในพระคัมภีร์อย่าง ง่ายดาย

ดร. เจ็มส์ อธิบายว่า

"ม้วนหนังสือเหล่านี้ทำ ให้เห็นว่าสำเนาต้นฉบับมากมายที่มีอยู่นั้นล้วนแต่มี ความน่าเชื่อถื่อในการคัดลอกที่สูงมาก" เขายังคาดคิดว่า
"หลังจากได้มีการถกเถียง มีการค้นคว้าทาง วิชาการและมีเรื่องอื่นๆมากขึ้น จำนวนม้วนหนังสือเหล่านี้จะถูกแปลออกมามากยิ่งขึ้น"


มีนักวิชาการ ประมาณ 50 คนที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนานาชาติซึ่งกำลังทำหน้าที่จัดทำและพิมพ์เนื้อหาที่เป็น ฉบับทางการของหนังสือม้วนเหล่านี้ และจำนวนเล่มที่ผลิตออกมาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อเขียน ที่มีความสำคัญรองลงของม้วนหนังสือก็มีปริมาณ มากถึงขั้นที่อาจไม่มีใครสามารถอ่านได้หมด แม้ว่าจะเป็นเพียงเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับพระกิตติคุณซึ่งได้พิมพ์ออกแล้ว บรรณานุกรมเล่ม หนึ่งที่เป็นรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับม้วนหนังสือแห่งทะเลตายก็มีความหนานับร้อยหน้า ม้วนหนังสือเหล่า นี้ก็ทำให้เกิดการเดาสุ่มแบบไร้หลักการและเหตุผลด้วย รวมทั้งมีรายงานชิ้นหนึ่งที่กล่าวหาว่าเหตุที่ การจัดพิมพ์ล่าช้าเพราะกลัวว่าจะทำให้ความน่าเชื่อถือของศาสนาคริสต์ลดน้อยลงไป


แต่ดร. เจ็มส์กล่าวว่า
"ข้าพเจ้ายินดีที่จะรายงานว่าไม่เป็นความจริงตามที่กล่าวหา"
(บทความนี้แปลจากเรื่อง Dead Sea Scrolls Shed Light on World of Jesus ในหนังสือ RECORD ของสมาคมคริสตธรรมอเมริกัน)


พระเจ้าอวยพรครับCreate Date : 27 กรกฎาคม 2550
Last Update : 27 กรกฎาคม 2550 11:37:38 น. 1 comments
Counter : 135 Pageviews.

 
ขอพระเป็นเจ้าอวยพรค่ะ


โดย: Bernadette วันที่: 27 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:04:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ท่ามกลางฝูงนก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
Friends' blogs
[Add ท่ามกลางฝูงนก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.