ในชีวิตหนึ่งที่ได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกับคนเก่งถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นความสุขของชีวิต "Get Up in the Morning and be Happy to be Alive,No Matter What, As Far As We Know We only Get One Chance at this World. Get Out there Girl, Live It, Do It, Make Every Second Count Try to Make Every Day Worth Remembering" Loren Keith Cunningham".
ความหมายของสัญญลักษณ์ดังความหมายของสัญญลักษณ์ดัง/b>

1

Barbers

ร้านตัดผม
สีแดงลายขาวและสีน้ำเงินที่แกนหมุนในร้านตัดผจะหมายถึงเลือด ผ้าพันแผล, และเส้นเลือด พัน ๆ ปีที่ผ่านมาช่างตัดผมไม่เพียงแค่ตัดผมและโกนหนวดเครา แต่พวกเขาทำศัลยกรรม, ทันตกรรมแ ถอดฟัน ห้ามเลือด โดยที่ช่างทำผมจะใช้ผ้าขาวในการห้ามเลือด และหลังจากนั้นก็จะสักผ้าเหล่านั้นและตากให้แห้ง และนั่นคือที่มาของแกนที่ประกอบด้วยสีแดง ขาว และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสีน้ำเงินเป็นเส้นเลือดต่างๆ


2

The Marines

พรรคนาวิกโยธิน
หนึ่งในกองทัพของอเมริกาก็คือ นาวิกโยธิน ซึ่งมีสัญญลักษณ์เป็นนกอินทรีย์ โลก และ สมอ
นกอินทรีย์สยายปีก เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติอเมริกา
โลก แสดงถึงการเป็นหนึงในโลกใบหนี้ และ สมอเรือหมายถึง
ประเพณีของชาวเกองทัพเรือ โดยรวมกันแสดงให้เห็นถึงการ
อุทิศตนให้บริการทั้งน่านฟ้า ผืนแผ่นดิน และน่านน้ำทะเล

3

Pawnbrokers

โรงรับจำนำ
มีเรื่องเล่าว่า นักบุญนิโคลัสเคยเปลี่ยนถ่านสามก้อนให้เป็น
ทองคำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบาก
เมืองต่างๆในยุโรปเรียกโรงรับจำนำว่า "Lombard" โรงรับจำนำ
มีเครื่องหมายเป็นทองก้อนกลมสามลูก ตามตำนาน
ครอบครัว Medici ได้ต่อสู้ เข่นฆ่ายักษ์โดยการใช้ก้อนหิน
3 กระสอบ และลูกกลมๆ 3 ลูกได้กลายเป็นตราประจำ
ตระกูล Mideici ซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน
ธนาคาร และการให้กู้ยืม คนอื่นๆต่างก็ยอมรับสัญญลักษณ์ดังกล่าว
และในที่สุดจึงเป็นสัญญลักษณ์ของโรงรับจำนำ เพื่อให้คนรู้ว่า
ธุรกิจนี้ช่วยเหลือคนยากไร้ เหมือนกับที่นักบุญนิโคลัสเคยช่วยนั่นเอง

4
Boy Scouts

ลอร์ด บาเดน พาวเวล ผู้ก่อตั้งลูกเสือคนแรกของโลกบอกว่า
สัญลักษณ์ของลูกเสือดัดแปลงมาจากหัวลูกศรทิศเหนือของแผนที่
เป็นการเตือนสติให้ลูกเสือระลึกถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
อันเป็นคุณสมบัติของเข็มทิศที่ใช้บอกทิศทางที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์ลูกเสือสากล เป็นรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์สีขาว ล้อมรอบด้วยเกลียวเชือกที่ผูกปมเงื่อนตายอยู่ตรงกลางกลีบ ดอกซ้ายขวา
มีดาว 5 แฉกข้างละดวง บนพื้นสีม่วง โดยมีความหมายดังนี้
เชือก หมายถึงเกลียวเชือกที่ล้อมรวมลูกเสือทั่วโลกไว้เป็นหนึ่งเดียว
ประดุจครอบครัว
เงื่อนตาย แทนความแข็งแกร่งในความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
ลูกเสือทั่วโลก
ดาวห้าแฉก 2 ดวง แทนความจริงและความรู้ที่ลูกเสือจะต้องยึดปฏิบัติ
มุม ทั้ง 10 ของดาว 5 แฉก 2 ดวง แทนกฎข้อบังคับของลูกเสือ
ทั้ง 10 ข้อ ประกอบด้วย มีเกียรติ ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ เป็นมิตร
สุภาพอ่อนน้อม เมตตา เชื่อฟัง ร่าเริง ประหยัด และสะอาด
ปลายเรียว 3 แฉก รูปดอกเฟลอร์เดอลีส์ หรือเรียกว่าดอกลิลลี่
แทนพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่ รักชาติ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และรักษากฎหมาย
สัญลักษณ์เป็นสีขาวบนพื้นสีม่วง สีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์ ขณะที่สีม่วงแสดงความหมายถึงความเป็นผู้นำและการบริการ

5

Live Theater
หน้ากากตลกกับหน้ากากซึ่งจะหมายถึงโรงหนังโรงละคร ซึ่งมาจาก Greece โบราณ เพราะเหล่านักแสดงจะใส่หน้ากกากเสมอ

6

Pharmacists
แน่นอนเราทุกคนรู้จัก ครก กับ สาก ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นอุปกรณ์
การทำให้ยาแตกและผสมยา (สมัยก่อนเราคงเคยถูกกวาดยากันบ้าง)
และอีกสัญญลักษณ์หนหนึ่งก็คือตัวอ้กษร Rx ซึ่งเป็นตัวย่อจากภาษา
ลาติน จากศัพท์คำว่า "ตำรับยา" "ใบสั่งแพทย์"

7

Medical Profession

เครื่องหมายทางการแพทย์
ทางซ้ายมือ
สัญลักษณ์ที่น่าจะเคยเห็นกัน อันนี้เรียกว่า คาดูเซียส (Caduceus)
เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเฮอร์เมส ผู้ส่งสารแห่งสวงสวรรค์
เทพเจ้าแห่งการค้า เนื่องจากในช่วงศตวรรษที่เจ็ด เทพเจ้า
เฮอร์เมสนั้นถูกโยงไปเป็นเทพอุปถัมภ์วิชาการเล่นแร่แปรธาตุ
ก็เลยมีการใช้สัญลักษณ์นี้ไปเกี่ยวข้อง จนกลายเป็นเรื่องของ
การผลิตยา และมีการนำมาใช้แพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่สหรัฐอเมริกา
ทางขวามือ
เป็นลักษณะของงูพันไม้เท้าเนี่ย จะเรียกว่า "ไม้เท้าของแอสคลีพิอุส"
(Rod of Asclepius)ตามตำนานบอกว่า เป็นบุตรของเทพเจ้าอพอลโล
กับนางไม้ โคโรนิส แต่นางกลับไปเป็นชู้กับมนุษย์ อพอลโลจึงสั่ง
ให้เทพอาร์ทิมิสเชือดนางทิ้ง อพอลโลสำนึกผิดจึงไปช่วยลูกที่อยู่ในท้องของนางไม้ไว้ก่อน
แอสคลีพิอุสได้รับการสั่งสอนวิชาการแพทย์จาก เซนทอร์ ไครอน จนสามารถชุบชีวิตคนตายได้ ซีอุสจึงเคือง หาว่าแสดงอำนาจเหนือเทพเจ้า
เลยเขวี้ยงฟ้าผ่าลงมาโดนแอสคลีพิอุสจนตายไปทำให้เขาถูกยกย่อง
ว่าเป็น เทพเจ้าแห่งการแพทย์ของชาวกรีกมาตั้งแต่โบราณ
มีการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นงูพันไม้เท้าแบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน
บางตำราก็ว่างูพันไม้เท้า มาจากการที่แพทย์สมัยก่อน ใช้ไม้พันดึงเอาตัวพยาธิ guinea worm (Dracunculus medinensis) ออกมาจากผิวหนัง
ของผู้ป่วยซึ่งพยาธิที่พันอยู่กะไม้มันก็ดูเหมือนสัญลักษณ์นี้ซะด้วยสิ

8

Wall Street

สัญญลักษณ์หุ้น

The New York Stock Exchange(NYSE)ตั้งอยู่หัวมุมถนนที่ชื่อวอลล์ (Wall Street) ในนครนิวยอร์ก เคยเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดจนราวปี ๑๙๙๖ ที่ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ แซงหน้า
ปัจจุบันน่าจะถือได้ว่าเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปั้นกระทิง (bull) ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ที่หมายถึง เศรษฐกิจดี ส่วนหมี (bear) จะหมายถึงเศรษฐกิจไม่ดี
ตามประว้ติ เล่าว่าผู้มีอาชีพขายหนังหมี ขายหนังหมีก่อนที่จะจับหมี
ได้ด้วยซ้ำไป ซึ่งเป็นการอธิบายถึงผู้ที่เล่นหุ้นระยะสั้นทำกำไรระยะสั้น
จากเงินที่ทำการกู้ยืมมา บางท่านกล่าวว่า เมือหมีต่อสู้จะใช้อุ้งตีน
ฟาดตะปบ ในขณะที่กระทิงต่อสู้ด้วยการชูเขาขึ้นในการฟาดหรือต่อสู้

9
Firefighters

สัญญลักษณ์ของนักดับเพลิงMaltese Cross
เป็นสัญลักษณ์ ของความมีเกียรติ ความกล้าหาญ ในช่วงศตวรรษที่
๑๒-๑๕ ช่วงสงครามครูเสดนั้น ชาวตะวันออกกลางได้นำเอาสาร
ละลายNaphtha มาทำระเบิดเพลิงมีส่วนผสมของผงนาปาลม์และ
น้ำมันเบนซินสู้รบกับบรรดาอัศวินจากยุโรป เหล่าอัศวิน ต้องจม
อยู่ในกองเพลิงหน้ากำแพงเมือง แต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้โดน
ไฟครอกเข้ามาช่วยเหลือเพื่อน ในการเข้าช่วยเหลือนั่นเอง
ทำให้พวกเขาเป็นนักดับเพลิงกลุ่มแรกได้รับการมอบเครื่องหมาย
ของความกล้าหาญ เสียสละ ตราดังกล่าวเรียกว่า มัลทิสครอส
(Maltese Cross ) ซึ่งพ้องตามชื่อของเกาะในทะเลเมดิเตอเรเนียน
ซึ่งใช้เป็นที่พักระหว่างทางมีชื่อว่าเกาะมอลต้า

10
สมาคมลับฟรีเมสันส์ (Freemasons) ถือว่าเป็นสมาคมลับที่มีอายุ
เก่าแก่ที่สุดในโลก เกิด จากการรวมตัวของช่างหิน สามารถสืบสาว
ประวัติไปถึงศตวรรษที่ 17 ซึ่ง(Mason) ซึ่งทำงานก่อสร้างโบสถ์
วิหาร จากภารกิจรับใช้ศาสนานี่เองทำให้ช่างหินเหล่านี้ได้รับการ
ยกเว้นการจ่ายภาษี ให้รัฐ ดังนั้น คำว่าฟรีเมสันส์จึงหมายถึง
ช่างหินที่ไม่ต้องชำระภาษี ชื่อเล่นของสมาคมว่า
“เดอะคราฟต์” (The Craft)
สมาคมแยกออกเป็นอีกหลายสมาคม เช่น ไพรโอรี ออฟ ไซออน
(Priory of Sion) ซึ่งหากยังจำกันได้ชื่อสมาคมลับนี้ ปรากฏ
ในนิยายดังเรื่อง The Da Vinci Code ของแดน บราวน์ เมื่อหลายปีก่อน
บุคคลสำคัญของโลกที่เชื่อว่าเป็นสมาชิกสมาคมเช่น
โมสาร์ท แฟรงกลิน, รูสเวลล์ แฮร์รี่ ทรูแมน, จอร์จ วอชิงตัน,
มาร์ก ทเวน, เบนจมิน แฟรงกลิน, จอห์น เวน และรวมไปถึง
ผู้พันแซนเดอร์ ผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของโลก

Create Date : 13 กันยายน 2553
Last Update : 15 กันยายน 2553 0:41:49 น. 130 comments
Counter : 6003 Pageviews.

 
โอ้ว..... เพิ่งจะรู้ความหมายของสัญลักษณ์ที่เห็นๆอยู่ทุกวัน ก็วันนี้เองค่ะ ต้องขอบคุณ คุณอรนะคะเนี่ยที่นำมาเปิดสมอง

คุณอรสบายดีป่าวคะ????


โดย: somjaidean100 วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:5:07:08 น.  

 
ตามคุณพีช มาติดๆๆๆๆ
แล้วสบายดีหรือยัง
คิดถึงนะ ตะเอง
หายงอนคุณติณ ยัง
แล้วจะกริ๊งกร๊างไปหานะ ตะเอง

รักษาสุขภาพนะ


โดย: เค็ง IP: 121.72.190.35 วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:7:19:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะคะ
สวัสดีวันจันทร์ สุขสันต์ทั้งสัปดาห์ค่ะโดย: Life & Learn วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:9:42:36 น.  

 
เข้ามาทักทายค่ะ ได้ความรู้ประดับสมองน้อยๆ ของวิสกี้ไปเต็มๆ เลย ขอบคุณนะคะ


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:9:42:52 น.  

 

มาชวนไปล้อมวง ดูลิเกกันค่ะ... เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

วันจันทร์อีกแล้ว....สู้ๆค่ะ
คุณอร สบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:10:12:04 น.  

 
พี่อร
ชอบเอนทรี่นี้จัง อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย

ตอนเด็กๆสงสัยเสมอเรื่องไอ้เกลียวหมุนๆหน้าร้านตัดผมน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะที่เอาเรื่องดีๆมาฝาก


โดย: Love At First Click วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:10:30:18 น.  

 


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:10:30:53 น.  

 
ฮือ ฮือ กัวโดนเอาคืน

ว่าแต่อันบนสุด น่าจะหาแบบที่มันหมุนได้มาสักหน่อยนะ จะได้รู้ว่าร้านเปิดอยู่ ยิ่งตอนนี้ดิฉันยาวอยู่ด้วย 555

(ถ้า "ผม" อยู่ข้างบน แล้วไอ้ "ดิฉัน" นี่มันอยู่ตรงไหนฟะ เขียนเอง งงเอง 55)

มีครกกับสากด้วย อะฮ้า ชอบ..ชอบตำน้ำพริกตอนดึกๆ แต่ไม่ชอบบดยาจร้า
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:11:07:30 น.  

 


แวะมาทักทาย วันเริ่มต้นสัปดาห์จ้า..


โดย: ป้าโบราณ วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:11:19:45 น.  

 
ครุ โหติ สคารโว
ผู้เคารพผู้อื่น ย่อมมีผู้เคารพตนเอง

มีความสุขในการดำเนินชีวิต ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:11:34:47 น.  

 

อูวว์..แค่อันแรกก้อน่าทึ่งแล้วละค่ะ
.. ช่างตัดผม กะหมอผ่าตัด เนี่ยนะ

ขอบคุณพี่อร ที่นำความรู้ดี ๆมาฝากกัน
ชอบค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:14:01:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่อรคนสวย..

ก่อนหน้านี้ ไม่ค่อยสบายค่ะ

ตอนนี้เริ่มดีแล้วค่ะ ไม่เป็นไข้หวัด2010

อ้อมแอ้มมีเพื่อนที่จะแนะนำให้รู้จักคนหนึ่งค่ะ

เป็นเพื่อนสมันเรียนม.ต้นด้วยกัน

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของเธอ

อยากขอให้อวยพรวันเกิดให้เพื่อนของอ้อมแอ้มคนนี้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:15:29:05 น.  

 มีที่คุ้นตากันของวามีอยู่ตัดผม กับขายยาค่ะคุณอร
อย่างอื่นถ้าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหรค่ะ
ถ้าไม่มีตัวหนังสือคงเดาไม่ค่อยออกค่ะ
เสียดายจังนะคะคุณอร วาเข้าใจเรื่องเก็บรูปเลยค่ะ
ถ้าเป็นกระดาษอัด ก็ต้องระวังความชื้น ระวังสีหาย
แถมยังขนย้ายลำบากมากๆ ค่ะ แต่ถ้าเก็บในcom ในHD
ก็เสี่ยงก็การเผลอกด หายไปเลยแค่คลิกเดียวรูปที่ถ่ายไว้เป็นปีๆ หาย
หรือไวรัสลงน่ะคะ วามาบ่นอีกแล้ว วาเองก็รูปหายบ่อยค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:16:17:15 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ


โดย: ฟ้าใสใจกระจก วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:18:21:56 น.  

 
ดีจังเลยค่ะพี่ ปุ๊สงสัยมานานแล้วว่าทำไมร้านทำผมต้องมีสีๆหมุนด้วย เริ่มต้นสัปดาหฺเป็นอย่างไรบ้างค่ะพี่ งานยุ่งกว่าเดิมหรือเปล่า


โดย: blog pu วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:18:31:08 น.  

 
แวะมาอ่านสาระดีดีตอนมืดๆค่ะ

คิดถึงนะคะคุณอร


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:21:59:07 น.  

 


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:1:22:31 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อร
สบายดีไหมคะ


โดย: Love At First Click วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:16:47:32 น.  

 
น้องสาวของพี่สู้แค่ตายค่ะ เพราะหนี้คนชาตินี้ปุ๊คงหนี้ไม่พ้นหรอกค่ะ หันซ้ายก็คน หันขวาก็คน ขอแค่อย่ามาวุ่นวานกับปุ๊ก็พอ
แล้วพี่อรเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ท่าทางงานคงจะเยอะ น้องสาวคนนี้เอาใจช่วยนะคะ รักและคิดถึงเสมอ


โดย: blog pu วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:18:05:42 น.  

 
พี่อรเอาความรู้เยอะแยะมาฝากอีกแล้วขอบคุณที่ยังแวะไปหา

รัตน์อัพบล๊อกแล้วนะคะ เอารูปที่วาดไปพร้อมฝึกสมาธิมาให้ดู ด้วยค่ะ

นานๆอัพบล๊อกทีค่ะ


โดย: panaruss วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:20:30:36 น.  

 
ฝันดีนะคะพี่


โดย: blog pu วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:20:43:05 น.  

 


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:1:19:59 น.  

 
อ้า งั้นเอาอาหารเช้ามาส่งจ๊ะ
ส่วนเรื่องนางเอก อร ช่างมันเถอะ น้องชายคุณอร โดนผู้ใหญ่ต่อว่าไปแล้วแหละ

[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]เค็งต้องทนทุกข์ทรมานถึงวันที่ 24 นี้แหละ ถ้ามันคิดเป็นน่ะ
ณ ตอนนี้บ้านเค็งเปิดประตูรับเค็งกลับแล้วน่ะ

คุณอร ก็รักษาสุขภาพนะ เป็นห่วงจ๊ะ


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:2:29:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร

พญาลิงกลับมารายงานตัวแล้วครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:8:02:25 น.  

 
พี่อรกลับมาแล้ว เย้ๆ

พี่อรพูดเหมือนพี่ไม่สบายเพิ่งหาย เราตีความผิดหรือเปล่าคะ

ศาลในบ้านบาหลี เขามีไว้บูชาและเป็นเครื่องแสดงฐานะด้วยค่ะ ยิ่งมีมาก ยิ่งประดับสวยๆยิ่งแสดงว่ารวยมาก


โดย: Love At First Click วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:8:59:41 น.  

 
เปล่าครับเจ๊ มิได้พาดพุงสักนิ้ดหนึ่งเลย เรื่องก็ไปอีกทาง นางเอกเขาชื่อรสรินโน่น มีแม่ชื่อสุดรวย พ่อเลี้ยงชื่อไฟ ลูกติดของพ่อเลี้ยงเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นชื่อเริง..เลยกลายเป็น "รสรินเริงไฟ" ออกอากาศไปได้ครึ่งวัน ได้รับการท้วงติงจากเพื่อนบล็อกคนหนึ่งที่เขาอาวุโสกว่าผม ให้ข้อคิดดีๆมาว่าเราทำบล็อกสาธารณะ เสนอเรื่องแบบนี้แล้วจะเป็นดาบสองคมกับคนอ่าน ผมนั่งคิด ตอนแรกว่า..แล้วเราจะไปแคร์ทำไม เราไม่ได้รู้จักใครนี่ แต่คิดไปคิดมา ไม่ดีครับ เราต้องแคร์สังคมรอบข้างบ้าง ผมเลยเซฟแอ้ดดราฟไว้ทันที แล้วก็หลังไมค์ไปขอบคุณท่าน ที่เตือนสติคนห่ามๆอย่างผมให้ได้คิด

ส่วนที่คุณเค็งว่าพาดพุงถึงเจ๊จ๋านั้น แกคงไม่ได้อ่านรายละเอียดนะ จริงๆแล้ว ตอนท้ายบล็อก ผมเอาหน้าปกหนังสือฉบับนั้นลงให้เห็นกันด้วย นางแบบเธอชื่อ อร "อรดี" ครับ

เนี่ยแหละที่ผมว่าจะแซวเจ๊อร(ของผม)

สุดท้ายเจ๊ก็ไม่ได้เห็น

ไม่เป็นไรนะครับ เพราะยังมีเรื่องดีๆจากน้องบ่าวคนนี้อีกเป็นกุรุสเลยจ้า


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:10:17:13 น.  

 
วันนี้เปิดเข้ามาเจอเม้นท์พี่อร
ทำนิคยิ้มกว้างเลยค่ะ
ธรรมะธรรมโม Mode เหรอคะ ชอบจัง
แต่มันม่ายช่ายอย่างนั้นซะหน่อย ..

มีความสุขในวันฝนพรำนะคะพี่อร
แต่พี่อรนอนดึกจังเลย
ขอให้สุขภาพดี แข็งแรง แจ่มใสละกันค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:10:52:45 น.  

 

Glitter by NickCS.com
computer glitter .nickcs.com/" target="_blank" title="music">music video game job movieหายโกดคุณปลายแล้วน่ะ เขาเล่าเรื่องย่อให้ฟังแล้วน่ะ


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:11:11:49 น.  

 
คุณอร ลบอันบนให้ด้วย ภาพไม่ขึ้นอ่ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

อันนี้หมายถึง ตอนเค็งกลับไทยน่ะ กร๊ากกกกกกโดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:11:15:48 น.  

 
พรุ่งนี้ปุ๊ก็จะครบหนึ่งเดือนกับงานใหม่แล้วค่ะ ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ถ้าผลประเมินออกมาดีก็ยิ้มไป แต่ถ้าออกมาไม่ดีก็ต้องพยายามต่อไปค่ะพี่
ฝันดีนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:20:43:52 น.  

 
..สวัสดีค่ะคุณอร..คิดถึงจังค่ะ..สงสัยมานานแล้วว่าอ้ายเกลียวหมุนๆในร้านทำผมมันคืออาราย..เพิ่งจาถึงบางอ้อวันนี้เองค่ะ..555..คุณอรอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ..ช่วงนี้ทั้งหวัดทั้งไข้เลือดออกระบาด..เปงห่วงเปงใยคะ..Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:21:33:38 น.  

 


สวัสดีตอนค่ำค่ะ..คุณอร
เอาขนม ค-ร-ก มาฝากค่ะ...แล้วไปอ่านตำนานกันนะคะ..เศร้า!โดย: nootikky วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:22:18:15 น.  

 


สวัสดีตอนค่ำค่ะ..คุณอร
เอาขนม ค-ร-ก มาฝากค่ะ...แล้วไปอ่านตำนานกันนะคะ..เศร้า!โดย: nootikky วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:22:18:15 น.  

 
ขอบคุณมากครับ

เป็นสารพันความรู้ที่น่าสนใจมากครับ

มา add blog ไว้เพื่อติดตามกันต่อ ๆ ไปครับ


โดย: ยังวัน วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:22:18:32 น.  

 
หอบโครงไม่สู้สำราญมาเยี่ยม
แล้วก็อ่านข้างบนโน่นได้ความรู้ดี
แล้วก็ส่งเจ้าของบ้านเข้านอน
แล้วก็บอกให้เจ้าของบ้านฝันดี

55 หายบ้าแล้วก็กลับไปนอนเองบ้าง
ฝันร้ายก็สนุกดี เผื่อจาได้วิ่ง กรั่กๆๆ

แปลว่ารัยก็ไม่รู้ จิ้มมาจึ๊กนึง


โดย: nulaw.m วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:22:45:05 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อร ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า
ขอบคุณ... ที่แวะไปเยี่ยมนะค่ะ

พี่อรเป็นยังไงบ้างเอ่ย..??
สบายดีนะค่ะ ที่เมืองไทยฝนตก ดูแลสุขภาพมาก ๆ นะค่ะ

ปล.. เรื่องเปลี่ยนรูปที่พี่เคยช่วยไป
โบจนปัญญาแล้วค่ะ อิอิ ทำยังไงก็ไม่เปลี่ยน โบเอา
ดอกจันออกแล้ว เปลี่ยนโน่น นี่ ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะ

ยอมแพ้แล้วววว อิอิ


โดย: ค๊อปเตอร์ใบไม้ (arlendil ) วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:23:05:51 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:5:27:19 น.  

 
พี่อร
หยอดน้ำข้าวต้ม ถ้ามีผัดผักบุ้งกับยำกุนเชียงแกล้มด้วย ก็อยากจะหยอดบ้างค่ะ

ขอให้พี่สดชื่นเหมือนเดิมโดยเร็วนะคะ


โดย: Love At First Click วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:10:11:34 น.  

 

วันนี้อากาศร๊อน..ร้อน แฮ่กๆ ดูแลตัวเองด้วยน้ำเก๊กฮวยซิจ๊ะ ^.^

ป้าเคยรู้แต่ร้านทำผมอย่างเดียว อิอิ ฟามรู้ๆ


โดย: ป้าโบราณ วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:15:22:29 น.  

 
ขอขอบคุณพี่อรที่อวยพรวันเกืดให้"พี่ปู"นะค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆกลับคืนร้อยเท่าด้วยค่ะ
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:18:11:23 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ไม่เป็นไรค่ะคุณอร ถ้าวันไหนไม่ว่างแค่ส่งใจคิดถึงกันก็พอค่ะ สบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:19:25:03 น.  

 
ชอบ Boy Scouts
คิดถึงวันวานวัยหวานแหวว

สวัสดีค่ะ
ขอโทษนะที่ไม่ได้แวะมา
การให้ใจใครเต็มร้อย
เป็นเรื่องที่ดี
การที่เรายังจริงใจ
ให้ใจใครได้เสมอ
ในมิตรภาพ
นั่นแสดงให้เห็นว่า
หัวใจเราเต็มไปด้วยความอ่อนโยน
และเราให้อภัยในความไม่ลงตัวในความสัมพันธ์ได้เสมอ

แน่นอนมันเสียใจ แปล๊บๆใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรสุดท้ายของที่มันไม่ใช่ ไม่เหมาะ ไม่พอดี จะค่อยออกไปจากวงกลมของเราเอง

มองโลกในแง่ดี ยื่นไมตรีให้แก่กันมันไม่ดีตรงไหน

ดีกว่าตั้งกำแพงสร้างเงื่อนไขให้มันซับซ้อน
คนที่ศีลสมกันเท่านั้นถึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันไปได้นาน

งานเบาลงยังคะ อย่าลืมดูแลตัวเองนะ ^^โดย: ละอองเวลา วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:23:27:47 น.  

 
บ้านนี้ท่าทางจะยุ่ง หรือเป็นไรหรือป่ะ ถ้าไม่บาย ขอให้หายเร็ว ๆ น่ะ
รักษาสุขภาพด้วยเจ้าค่า
คนทางนี้เปนห่วงมากมาย

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:1:20:03 น.  

 
คุณอรคงจะยุ่งมากจริงๆช่วงนี้ เห็นตีสอง ตีสามก็ยังไม่ได้นอน แล้วยังอุตส่าห์แวะไปเยี่ยมพีชอี ขอบคุณนะคะ ยังงัยก็พักผ่อนให้เยอะๆนะคะ


โดย: somjaidean100 วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:3:10:58 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร

อิ๊กไนต์จัดทั่วโลก
ก็ใช้กฏเดียวกันหมดคือ
5 นาทีกับ 20 ภาพสไลด์ครับ

แต่ที่เมืองไทยดูฟรีครับ 555

เมืองนอกต้องเสียเงินเพื่อเข้าฟัง

ผมชอบโจทย์นี้เพราะมันท้าทายดีครับ
ว่าจะพูดอะไรยังไงในเวลาจำกัดแบบนี้ดี 555

ถ้าให้พูดสองชั่วโมงผมว่าพูดง่ายกว่าครับ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:5:30:07 น.  

 
ขอบคุณที่ชมเค็งนะค่า Blog สวยมากคะBGสีสวยเลย ของแต่งบล๊อกจากน้องมี่ ทั้งน้านนนนนนนนน

[ Please click me tender ]
[ Please click me tender ]โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:8:40:41 น.  

 
โอ๋โอ๋ อย่างอนนายไปเลยค่ะ ใจเย็นๆนะคะ

เรื่องตลกเหรอคะ เอาเอนทรี่เก่าอันนี้ไปอ่าน จะพอทำให้พี่ยิ้มได้บ้างไหม แต่ถ้ายังไม่ขำอีก เดี๋ยวไปหาเรื่องขำมาฝากอีกนะคะพี่อร
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=atfirstclick&month=07-2009&date=28&group=1&gblog=16


โดย: Love At First Click วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:8:57:14 น.  

 
สบายดีไหมคะ
รักษาสุขภาพด้วย
หวัดกำลังระบาด
เจ้านายหายหรือยังคะ..
และชาวประชาที่ office..โอเคแล้วนะคะโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:15:47:46 น.  

 
ยู้ฮู ทำอารายอยู่ วันนี้ร้านตัดผมเปิดแล้วแฮะ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:16:00:00 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:7:54:23 น.  

 
ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกโข จ เวรวา
อ่อนไป ก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไป ก็มีภัยเวร

มีความสุขในการดำเนินชีวิต ด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:16:24:13 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร

เด็กๆหัวเราะง่ายมากจนน่าอิจฉา
ผู้ใหญ่อย่างเราพยายามดูหนังตลก
เล่าเรื่องตลก
ซึ่งบางทีก็ขำบ้างไม่ขำบ้าง

แต่เด็กๆ
แค่มีอะไรถูกใจก็หัวเราะเอิ๊กอ๊ากแล้วนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:5:49:09 น.  

 


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:9:39:58 น.  

 


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:10:03:36 น.  

 
[ Please click me tender ]
[ Please click me tender ]ตอนนี้คุณอรยุ่งแบบเจ้ฝาหรั่งข้างบนป่ะอ่ะ
หรือว่ายุ่งแบบด้านล่างนี้อ่ะ บอกเค็งมาด้วย กร๊ากกกกกกก

[ Please click me tender ]
[ Please click me tender ]

โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:10:48:36 น.  

 
ใครๆ ก็งานเข้านะคะพี่อร
มันเป็นโรคติดต่อแบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ รึป่าวคะเนี่ย
ช่วงนี้ในเวลางานบางทีก็เล่นบล็อกได้สบายใจ
แต่ไม่มีใครจะให้คุย
เพราะใครๆ ต่างก็ยุ่งกันหมดค่ะ
แต่พอเขาไม่ยุ่ง ตุ๊กกะติ๊กดันยุ่งเสียเอง
เวรกกรมของชีวิตเลยค่ะ
กำลังคิดว่าจะไปทำบุญ เพราะงานยุ่งๆ แล้วจิตใจไม่ค่อยดีค่ะ
ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปเหมือนกัน ดีนะที่ไม่เครียดมาก
ไม่งั้นน้องก้มีแววบ้าได้เหมือนกันค่ะ

แค่หัวเราะในเวลางานเขาก็มองแบบงงๆ แล้วค่ะ
ว่าตกลงเธอเครียด รึป่าวเนี่ย
ไหนว่าเครียดแล้วหัวเราะทำไม
น้องก้เลยบอกเขาไปว่า ใช่เครียดมากๆ ด้วย แต่ที่หัวเราะ
เพราะความเครียดจะได้กลัว ไม่กล้าฮึกเหิมไงคะ 555+

ไร้สาระยาวเลยนะคะเนี่ย แล้วจะมาหาใหม่นะคะพี่อร


โดย: biotech_girl วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:13:05:06 น.  

 


โดย: nootikky วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:21:15:24 น.  

 


โดย: nootikky วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:21:15:24 น.  

 
หวัดดีจ้ะคุุณอร

ได้รู้ความหมายหลายอย่างเลย

โดยเฉพาะหุ้นวอลลสตรีท

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาแชร์ค่ะ ของพวกนี้ให้ไปดิ้นรนหาอ่านเอง คงไม่มีทาง

ไปแระ

คิดถึงนะคะ เหมือนไม่เจอกันนานมากพักนี้


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 19 กันยายน 2553 เวลา:21:34:45 น.  

 


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:1:09:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อรโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:6:12:07 น.  

 
หม่ำมื้อเที่ยงรึยังคะพี่อร ขอโทษทีนะคะ ไม่ได้แวะมาซะนานเลย ช่วงนี้กำลังหาอะไรทำน่ะค่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามา กว่าจะทักทายเพื่อนๆหมด ก็ไม่ได้ทำเหมือนกัน อิอิ ก็ต้องแบบแว่บไปแว่บมาอ่ะค่ะ ทักคนโน้นที คนนี้ทีไม่ได้ครบหรอกค่ะ พี่อรสบายดีนะคะ


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:12:04:16 น.  

 
อูย มาบ้านนี้แล้วได้ความรู้กลับบ้านเป็นกระบุงเลยนะเนี่ย ไปสรรหามาจากไหนน้อนี่ เจ้าอร

พี่ลืมนึกว่าพี่แวะมาเคาะประตูบ้านอรแล้วซะอีก แก่แล้วเลอะๆเลือนๆ ว่างๆแวะไปบล็อกพี่นะจ๊ะ รออยู่จ้ะ


โดย: พี่ตา (เกลือหนึ่งกำน้อย ) วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:16:04:39 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:20:14:15 น.  

 
หวัดดีครับเจ๊

งานยุ่งเหรอครับ อย่านอนดึกนะ เดี๋ยวไม่สวย

รักนะ จุ๊บ จุ๊บ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:22:03:26 น.  

 
แวะมาทักทายคุณอรค่ะ ^^


โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:22:17:33 น.  

 
ทุกๆคำถามที่พี่อรเขียนไว้
มีคำตอบในตัวเองทั้งสิ้นเลยนะคัรบ

หมิงหมิงเพิ่งหลับไปเดี๋ยวนี้เองล่ะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:22:40:06 น.  

 

เก็บสูตรน้ำใบเตย มาฝากเพื่อนๆค่ะ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

ส่วนผสม
- ใบเตย 5 กรัม (1 ใบ )
- น้ำเชื่อม 15 กรัม ( 1 ช้อนคาว )
- น้ำเปล่าต้มสุก 240 กรัม ( 16 ช้อนคาว )

วิธีทำ
1.นำใบเตยสดล้างให้สะอาด หั่นเป็นท่อนๆใส่หม้อต้มด้วยน้ำสะอาด
2.พอเดือดก็ลดไฟลง เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมองเห็นสีของใบเตยสีเขียวอ่อนเจือจาง
3.ตักใบเตยออกด้วยการกรองให้เหลือแต่น้ำใบเตย
4.เอาเกลือป่นใส่ครึ่งช้อนชา ตามด้วยน้ำเชื่อม
5.ปล่อยให้เดือดต่อไปอีก 5 นาที

อีก วิธีหนึ่ง เอาใบเตยมาล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้งเอาไปคั่วแล้วเก็บใส่ขวดหรือกระป๋องแบบใบชา ก็จะได้”ชาเตยหอม” เมื่อต้องการดื่มก็เอามาชงแบบชงน้ำชา กลิ่นหอมชวนดื่ม ราคาถูก

ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับ
คุณค่าทางอาหาร : ใช้แต่งสีอาหาร เพิ่มกลิ่นหอมให้อาหาร
คุณค่าทางยา : ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยลดอาการกระหายน้ำ ทำให้ชุ่มชื่น
----------------------------------------
น้ำใบเตยที่บ้านทำบ่อยๆค่ะ ชื่นใจดีและดื่มง่ายดี เอามาฝากเพื่อนๆกัน มีสุขภาพดีถ้วนหน้ากัน คุณอร สบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:22:45:52 น.  

 
เข้ามาเจอคุณอรพอดี

หัวข้อตามล่างานเก่าและเพลงโปรดค่ะคุณอร

ขอบคุณนะคะ


โดย: นักล่าน้ำตก IP: 27.130.32.145 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:23:37:43 น.  

 
สวัสดีจ้า วันนี้แว๊บมาราตรีสวัสดิ์ก่อน แล้วค่อยแวะมาอ่านเนื้อหาอีกทีแล้วกันน้า

ฝันดีจ้า ^_^


โดย: haiku วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:23:58:18 น.  

 
หวัดดีค่าคุณอร
ขอบคุณสำหรับกำลังจายที่ส่งมาให้นะค่า ขอบคุณจิง ๆๆๆๆๆๆ

ตอนนี้คุณอร เป็นแบบรูปที่เค็งส่งมาให้ป่ะ
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]กร๊ากกกกกก
รักษาสุขภาพนะ
จุ๊บ จุ๊บ


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:1:13:25 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:5:27:59 น.  

 
มาบล็อกนี้ทีไร ได้ความรู้กลับไปทู๊กที^^
เจอกันใน Facebook นะคะ บล็อกแกงค์ไม่หนุกแล้วอ่ะค่ะ ^^


โดย: คุณย่า วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:5:47:52 น.  

 
แวะเข้ามาอีกครั้ง มาชวนคุณอรไปบล๊อกวิสกี้ค่ะ


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:6:11:58 น.  

 
อยากกินข้าวตังบ้างอ่ะ กร๊ากกกกกกก ล้อเล่นน่ะ

แวะมาอรุณสวัสดิไทยค่า


โดย: เค็ง IP: 121.72.222.136 วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:6:51:37 น.  

 

เราทุกคนอ่อนแอได้ ร้องไห้เป็น
แต่ความยาวของอารมณืเหล่านั้นตังหากที่แต่ละคนคงไว้ไม่เท่ากัน

เพราะเรายังคือมนุษย์ธรรมดา
มีความรัก ความผูกพันธ์ การห่างกันจึงทำให้เราอ่อนไหวบ้าง แต่เชื่อเถอะหากเราเคยเข้มแข็งยังไง โอนเอนลงบ้างเดี๋ยวเราก็กลับมาได้ดังเดิม

อ่อนแอมากไปก็ใช่เรื่อง เสแสร้งแกล้งเข้มแข็ง เรามันเป็นคนไม่ใช่ super hero

spiderman แข็งแรง แข็งแกร่งแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถหันหลังกลับไปจากแมรี่ เจนได้เลย แล้วจะเอาอะไรกับอารมณ์คนเรา แปรไปตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ เราน่ะคนธรรมดา หัวใจเราก็แค่ก้อนเนื้ออ่อนๆ ^^


โดย: ละอองเวลา วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:8:05:32 น.  

 

เราทุกคนอ่อนแอได้ ร้องไห้เป็น
แต่ความยาวของอารมณืเหล่านั้นตังหากที่แต่ละคนคงไว้ไม่เท่ากัน

เพราะเรายังคือมนุษย์ธรรมดา
มีความรัก ความผูกพันธ์ การห่างกันจึงทำให้เราอ่อนไหวบ้าง แต่เชื่อเถอะหากเราเคยเข้มแข็งยังไง โอนเอนลงบ้างเดี๋ยวเราก็กลับมาได้ดังเดิม

อ่อนแอมากไปก็ใช่เรื่อง เสแสร้งแกล้งเข้มแข็ง เรามันเป็นคนไม่ใช่ super hero

spiderman แข็งแรง แข็งแกร่งแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถหันหลังกลับไปจากแมรี่ เจนได้เลย แล้วจะเอาอะไรกับอารมณ์คนเรา แปรไปตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ เราน่ะคนธรรมดา หัวใจเราก็แค่ก้อนเนื้ออ่อนๆ ^^


โดย: ละอองเวลา วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:8:05:32 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ตามข้อ 6 นะคะพี่อร
ถ้าเป็นบ้านอุ้มเห็นครกกับสากเมื่อไหร่
ส้มตำแซ่บๆ ปูปลาร้าลอยมาเลยล่ะ
อิอิอิ
แวะมาคิดถึงพี่อรจ๊ะ
งานยุ่งอย่างมีความสุขเน๊าะพี่


โดย: อุ้มสี วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:9:01:19 น.  

 
สวัสดีครับพี่อร

งานยังมีให้รับผิดชอบเยอะเหมือนเดิม
แต่ผลตอบแทนที่ได้ก็ยัง เอ่อ... แหะๆ

พี่อรสบายดีนะ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ


โดย: เสกคาถา วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:9:13:31 น.  

 
พี่อร น้องเปิ้ลแวะมาหานะคะ ยังคิดถึงพี่อร เสมอนะคะ ^_________^


โดย: APPLEAIR วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:9:26:31 น.  

 
โอม..สมาธิจงมา เรื่องบล็อกเอาไว้ก่อนก็ได้ครับ สะสางงานให้เสร็จ เพราะงานคือหัวใจของคนทำงานในแต่ละวัน งานคือรายได้ สำคัญนะเนี่ย ห้ามใจลอยคิดถึงใคร นอกจากนายปลายคนเดียว คริ คริ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:10:21:12 น.  

 
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญา มรณํ สุเว
น หิ โน สงฺครํ เตน มหาเสเนน มจฺจุนา

บุคคลควรทำความเพียรเผากิเลสเสียแต่วันนี้ ใครเล่าจะรู้ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้
เพราะพวกเราไม่สามารถผ่อนผันกับมัจจุราชผู้มีกองทัพใหญ่นั้นได้

มีความสุขในชีวิต ด้วยการเตรียมพร้อมกับทุกสภาวะ ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:11:16:07 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะค่ะ

ขอให้พี่อรมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะค่ะ

ขอให้พี่อรมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์

Happy Birthday !!โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:16:31:38 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่อร+

ภาษาสัญลักษณ์นี่ บางทีเห็นแค่ภาพยังเข้าใจกันเลยนะค่ะ
ไม่ต้องบอก เห็นปุ๊บรู้ปั๊บ 555

.....
...... ...


จากบ้าน
หวาดเสียวตรงล้วงอกฉัน หรือค่ะ
555 ก็กลอนมันพาไป เอิ๊กกกส์

ไม่ได้เข้ามาทักทาย ไม่ได้หมายว่าลืมกันนะค่ะ
ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมค่ะ ..โดย: SongPee วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:21:24:26 น.  

 


สวัสดีตอนค่ำค่ะ...คุณอร
เอาขนมไหว้พระจันทร์มาฝากค่ะ
รับไส้อะไรดีค่ะ...คนฝากชอบไส้ทุเรียนหมอนทองค่ะ..อิอิ


โดย: nootikky วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:23:04:20 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:7:08:15 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะพี่อร


โดย: Love At First Click วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:9:51:00 น.  

 
ไม่เจอกันกี่วันแล้วครับเนี่ย
ไม่สบายหรือเปล่าเอ่ย

รักษาสุขภาพด้วยครับโดย: nulaw.m วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:20:00:07 น.  

 
คุณอร

เข้ามามะไหร่ ไปดูคุณหนูดอกไม้ กะคุณชายสายน้ำน้า


โดย: นักล่าน้ำตก IP: 27.130.41.68 วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:21:55:22 น.  

 
วันที่ 30 ตุลาคม 2553
มีจัดงานทอดกฐินวัดบ้านเกิดคุณแคทค่ะ

ณ วัดจิตตภาวัน
บ้านดอนเชียงยืน ต.โพนสูง
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
เจ้าอาวาส พระอธิการไพบูรณ์ ฐานุตโม

วันนี้วันพระ..เชิญเที่ยวงานบุญที่บล็อกคุณแคทนะคร้า

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ทุกท่านณ.ที่นี้ เพื่อนมิตรน่ารักแห่งโลกไซเบอร์

มีแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะสุขุ พละ
ปฎิภาณธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบรูณ์พูนผล
ตลอดกาลด้วยเทอญ
อนุโมทนาค่ะ


เราห่างหายยไปเลยค่ะพี่อร
คุณแคทมาชวนพี่สาวไปเที่ยวค่ะ
พอจะว่างไหมเอ๋ย??
ไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะพี่สาวคนสวย
จะรอนะค่ะ

นอนหลับฝันดีนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:0:52:15 น.  

 
เรากลับมา
คุณอรหายยยย
แง๊ๆๆๆๆ
รูปในกล่องเม้นท์ น่ากลัวจังอ่ะคุณอร

คิดถึงๆๆๆๆๆเสมอนะคะ


โดย: Suessapple วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:3:14:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:6:39:29 น.  

 
เหนมีคนอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้ล่วงหน้า
วันไหนอ่ะ บอกมาหน่อยเจ้อร
ก็อวยพรบ้างน่ะ


click for more cards         send this card through mail


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:9:06:18 น.  

 
หวัดดีจ้า

วันนี้แวะมารับความรู้ใหม่ รู้จักตราแค่สองอย่างคือ ลูกเสือกับหมอ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ นะคะ ^_^


โดย: haiku วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:19:04:45 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อรโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:6:51:52 น.  

 
เทสโส จ โหติ อติยา จ นาย
คนย่อมเป็นที่เกลียดชัง เพราะขอมาก

มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ และตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:11:12:35 น.  

 
แวะมาส่งข่าวค่า วันนี้ 24 กย. อยากจะตะโกนดังงงงงงง
ว่ามีความสุขมักมากกกกกกกก
บ้านกลับมาเป็นบ้านเหมือนเดิม
ไม่ใช่นรกอีกแล้ว หลัจากเป็นนรกมาเกือบ 2 เดือน

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]

สำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้เข้มแข็ง
ขอบคุณทียืนข้างเค็ง
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดี ๆ
และขอบคุณอีกหลาย ๆ อย่าง
ขอบคุณมากจริง ๆ ค่า

รักษาสุขภาพนะค่า
จุ๊บ จุ๊บ


click for more cards         send this card through mail


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:15:18:30 น.  

 
ไม่รู้คุณอรจะได้เข้ามามั้ย

มามะไหร่ ก็ขอเชิญไปอ่านเรื่องเก่าๆของนักล่าฯนะคะ

สุสันต์วันศุกร์จร้า


โดย: นักล่าน้ำตก IP: 115.87.208.242 วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:17:05:55 น.  

 

จากภาพ เพื่อนๆทราบไหม? ว่าเขากำลังทำอะไรกัน เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

อ่างทองน้ำท่วมบางอำเภอแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าที่บ้านงานจะเข้าไหม ฝนตกทุกวัน น้ำนองตลิ่งเลย มาทักทายกันด้วยความคิดถึง คุณอร สบายดีนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:17:32:35 น.  

 
ปวดหัวจังเลยคะพี่ สงสัยคงเครียดมากไปหน่อย และอาจจะบวกกับพักผ่อนนอน พรุ่งนี้พี่หยุดหรือป่าวค่ะ ส่วนปุ๊ไม่รู้จะรักงานอะไรขนาดนี้ไม่ได้หยุด คิดถึงพี่สาวนะคะ อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวแดดออก เดี๋ยวฝนตก ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ถึงอากาศเปลี่ยนแต่น้องสาวคนนี้ไม่เปลี่ยนนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:18:43:27 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับคุณอร
ไม่ได้ผ่านมาทางบ้านคุณอร นาน....ต้องขออภัย
และเกือบไป ไม่งั้นอาจพลาด
ความรู้ดีๆที่คุณอรนำเสนอ
ในบล็อกนี้...น่าสนใจมากครับ
สำหรับคนที่ไม่ทราบแบบผมครับ


โดย: panwat วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:18:46:47 น.  

 
มาชวนคุณอรไปเปิดถุงกับข้าว
พร้อมอ่านงานเขียนชิ้นแรกของชาลีค่ะ

ที่กรุ๊ปบล๊อก "ทำกับข้าว"
กับ "ถนนสายนี้ มีตะพาบ"นะคะ


โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 24 กันยายน 2553 เวลา:22:56:52 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:7:36:17 น.  

 
ยังไม่หายยุ่งอีกเหยอ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:11:52:00 น.  

 
“ ชีวิตจะเป็นสุขได้ เพราะมีสติและปัญญา “

ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:12:23:29 น.  

 


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:15:01:03 น.  

 
ขอบคุณคุณอรนะคะ ที่ไปตามเก็บ แล้วเมนต์ติดดาวให้

วันนี้ก็อัพอีกละ แต่ก็กะว่าจะไว้สักสามวัน

ว่างมะไหร่ ก็ค่อยไปละกาน

มะว่าง ก็ม่ายเป็นไร

แค่มาบอกว่า คิดถึงนะจ๊า...โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:18:43:02 น.  

 
วันนี้กลับถึงบ้านหมดแรงเลยค่ะพี่ แวะมาราตรีสวัสดิ์ด้วยเลยนะคะ ฝันดีค่ะ


โดย: blog pu วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:20:14:21 น.  

 

หนูแวะมาสวัสดีป้าอรค่ะ


โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 25 กันยายน 2553 เวลา:21:06:45 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อร

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:6:13:22 น.  

 
แหะๆๆๆ


พี่อรชมซะผมเขินเลยครับ 555

ยาที่กินให้ลืมความทรงจำร้ายๆ
ถ้าสำหรับผม
เห็นจะเป็นการเดินเข้าไปหามันอย่างตรงไปตรงมานี่ล่ะครับ

เจ็บตรงไหนก็เดินชนไปตรง
ไม่ต้องเลี่ยงหลบกันล่ะครับ

เสร็จแล้วก็ทำแผลตรงนั้นให้สวยที่สุดน่ะครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:17:31:22 น.  

 
แวะมาทักทายและอาจบอกลาครับ
อาจจะลาแล้วโลกแห่งนี้
แต่ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับ
อยู่แถวๆ นี้แหล่ะ
แต่เบื่อกับพวกไม่มีตัวตนชอบตามรังควาญครับ

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพ
และขอให้มีความสุขมากๆ นะครับพี่ออนโดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:18:07:42 น.  

 
พักผ่อนบ้างนะคะคุณอร..


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:19:33:15 น.  

 
วันนี้charge batt เต็มที่หรือเปล่าค่ะพี่ ปุ๊เองรู้สึกว่าBatt ยังไม่ค่อยเต็มเลยค่ะ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ชาตร์เลย
ฝันดีนะคะพี่


โดย: blog pu วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:19:51:06 น.  

 
สวัสดีครับคุณอร
สวัสดียามดึกครับ


โดย: panwat วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:22:36:25 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อร

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:5:02:07 น.  

 


โดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:9:10:31 น.  

 
พี่อรทำงานหนัก ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
จะแวะมาดูแลบ่อยๆค่ะ


โดย: Love At First Click วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:9:12:46 น.  

 
[]
[]ทานเยอะ ๆ จะได้มีแรงสู้กับคนแก่ กับเด็กบ้า


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:9:45:58 น.  

 
แวะมาเยี่ยมวันทำงานวันแรก เมื่อเช้าที่บ้านฝนตก อากาศเลยค่อนข้างเย็น พอตกบ่ายก็เข้าอีหรอบเดิม ร้อนตามเดิม ร่างกายแทบปรับตัวไม่ทัน ยังไงคุณอรก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: haiku วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:17:31:28 น.  

 
สวัสดีค่ะ สบายดีนะค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ฟ้าใสใจกระจก วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:18:49:31 น.  

 


แวะมาบ้านนี้ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

ไม่ได้คุยกันซะนาน คุณอรสบายดีนะคะอร

ช่วงนี้เริ่ม October Fest แต่คงจะไม่ได้ไปตามเคย
เบื่อคนเยอะค่ะ กลัวเขาเบียดหายใจไม่ออก แหะๆ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:19:41:44 น.  

 

สวัสดีดึกๆครับ


โดย: panwat วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:1:29:32 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:7:00:56 น.  

 


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:8:13:43 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณอร

น้ำแมงลัก เพื่อสุขภาพค่ะ ...เกศสุริยง....

น้ำเม็ดแมงลัก

ส่วนผสม
เม็ดแมงลัก 5 กรัม (1 ช้อนชา)
น้ำสะอาด 200 กรัม (14 ช้อนคาว)
น้ำตาล 15 กรัม (1 ช้อนคาว)
วิธีทำ
1. เอาเม็ดแมงลักมาเลือกเอาเศษผงออก แล้วเอาใส่ภาชนะที่ทนความ ร้อน
2. เอาน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้ เทลงให้ในเม็ดแมงลัก คนให้เข้ากัน
3. ปล่อยให้เม็ดแมงลักพองตัวออกจนมีลักษณะเป็นเมือกขาวใส ตรง กลางเม็ดแมงลักจะมีสีดำ ๆ
4. เอาน้ำตาลใส่ในเม็ดเมงลัก ชิมรสตามชอบ
ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับ
คุณค่าทางอาหาร ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เป็นการช่วยลดความ เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
คุณค่าทางยาแก้ท้องผูก ระบายท้อง ถ้าให้ได้ผลดี ควรดื่ม ก่อนนอน


โดย: เกศสุริยง วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:9:05:15 น.  

 
อากาศก็เหมือนใจคน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอ

ระวังรักษากายใจให้อบอุ่น เป็นสุขสงบ ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:12:58:19 น.  

 
สวัสดีงามๆ ค่ะคุณอร อิอิ
คิดถึงนะคะ หายไปไหนรึป่าวคะเนี่ย ^ ^


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:18:44:16 น.  

 
คิดถึงจังเลยค่ะพี่ ตอนนี้ช่วงเวลาพักผ่อน พักผ่อนเยอะๆนะคะพี่


โดย: blog pu วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:20:14:51 น.  

 


สวัสดียามดึก สักแก้วแล้วเข้านอนนะ ให้สัญญานะคนดี


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:0:17:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

cengorn
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
<<
กันยายน 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
13 กันยายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add cengorn's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.