เวบสนทนาระหว่างครูประจำชั้นผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ห้อง ม.2/11 ช่วยกันถามช่วยกันตอบสังคมเล็กๆ แห่งนี้จะได้เข้มแข็ง และโพสข้อความด้วยคำสุภาพเท่านั้น
Group Blog
 
 
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
14 กันยายน 2552
 
All Blogs
 
มาดูแนวข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 กัน

ตัวอย่างข้อสอบสังคม ม.1 เทอมปลาย ลองๆ ทำๆ กันดูนะเพื่อนๆ
1.ศีลข้อใดที่เน้นเรื่องสติมากที่สุด
1. ? ข้อ 1 , 2
2. ? ข้อ 3
3. ? ข้อ 4
4. ? ข้อ 5
2.ข้อใดไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1. ? วันวิสาขบูชา
2. ? วันมาฆบูชา
3. ? วันลอยกระทง
4. ? วันเข้าพรรษา
3.ศาสนพิธีมีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร
1. ? เป็นที่พึ่งทางใจ
2. ? เป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจ
3. ? เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์
4. ? ถูกทุกข้อ
4. พระพุทธเจ้าก่อนออกบรรพชาอยู่ในวรรณะใด
1. ? วรรณะกษัตริย์
2. ? วรรณะพราหมณ์
3. ? วรรณะแพทย์
4. ? วรรณะศูทร
5. ชายที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถบวชได้ในข้อใด
1. ? บวชชีพราหมณ์
2. ? บวชพระ
3. ? บวชเณร
4. ? บวชชี
6.อบายมุข มีความหมายตรงกับข้อใด
1. ? ทางแห่งการทำความดี
2. ? ทางแห่งความฉิบหาย
3. ? ทางของการแสวงบุญ
4. ? ทางแห่งความเจริญ
7.ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นบุคคลใด
1. ? รัฐบาล
2. ? ข้าราชการ
3. ? พระมหากษัตริย์
4. ? ปวงชนชาวไทย
8. กฏหมายกำหนดให้ประชาชนอายุเท่าใดที่ต้องมีหน้าที่ไปเลือกตั้ง
1. ? 15 ปีบริบูรณ์
2. ? 18 ปีบริบูรณ์
3. ? 20 ปีบริบูรณ์
4. ? 21 ปีบริบูรณ์
9. อำนาจบริหารตรงกับข้อใด
1. ? ศาลสถิตยุติธรรม
2. ? รัฐสภา
3. ? คณะรัฐมนตรี
4. ? ศาลปกครอง
10. การถมพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกิดผลอย่างไรต่อสภาพภูมิประเทศ
1. ? ดินที่ถมไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้
2. ? เกิดตะกอนทับถมบริเวณชายหาดเพิ่มขึ้น
3. ? กระแสน้ำที่พัดเข้าหาฝั่งมีทิศทางต่างไปจากเดิม
4. ? แนวปะการังที่ห่างฝั่งไม่ถึง 2 กิโลเมตร จะถูกทำลาย
11. ภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยเหตุใด
1. ? รังสีอัลตราไวโอเลต ส่องมาถึงโลกไม่ได้
2. ? ความร้อนแผ่เข้าสู่ผิวโลกได้มากกว่าปกติ
3. ? พื้นผิวโลกสามารถดูดซับความร้อนได้น้อยลง
4. ? ความร้อนที่ผิวโลกสะท้อนกลับสู่บรรยากาศได้ไม่หมด
12. ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร
1. ? เขตอบอุ่นชื้น
2. ? เขตร้อนชื้น
3. ? เขตมรสุมชื้น
4. ? เขตร้อนแห้งแล้ง
13. การหาทิศทางโดยอาศัยธรรมชาติ สังเกตได้จากอะไร
1. ? สังเกตจากดวงจันทร์ โดยข้างขึ้นของดวงจันทร์จะหันหน้าด้านที่เว้าแหว่งไปทางเหนือ
2. ? สังเกตจากดวงจันทร์ โดยข้างขึ้นของดวงจันทร์จะหันหน้าด้านที่เว้าแหว่งไปทางตะวันออก
3. ? สังเกตจากการขึ้นของดาวเหนือในตอนกลางคืน ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางทิศใต้ตลอดเวลา
4. ? สังเกตจากการขึ้นของดาวเหนือในตอนกลางคืน ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกตลอดเวลา
14. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคเหนือของประเทศไทยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1. ? มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี
2. ? มีดินเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำ
3. ? มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
4. ? มีแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
15.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยมีอากาศเย็น เพราะได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด
1. ? ลมพายุดีเปรสชั่น
2. ? ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ? ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
4. ? ลมพายุไต้ฝุ่น
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ? ประเทศไทยอยู่ติดกับประเทศต่าง ๆ 4 ประเทศ
2. ? ภูเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย
3. ? แม่น้ำทุกสายในประเทศไทยไหลลงสู่อ่าวไทย
4. ? พื้นที่ของประเทศไทย สูงตอนบน ลาดต่ำทางตอนล่าง
17. การสูบน้ำบาดานขึ้นมาใช้เป็นจำนวนมากจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติข้อใด
1. ? แผ่นดินทรุดตัวลง
2. ? แร่ธาตุในดินสูญสลายไป
3. ? ความชุ่มชื้นในดินลดลงต่ำ
4. ? ดินสึกกร่อนพังทลายได้ง่าย
18. พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุผลใด
1. ? ทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาไม่ดี
2. ? กรุงธนบุรีมีป้อมปราการแข็งแรงกว่า
3. ? กรุงธนบุรีติดต่อกับกรุงเทพฯ ได้ง่าย
4. ? ผลของสงครามทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียหายมาก
19. ปัญหาดินเค็มเกิดจากชั้นใต้ดินมีชั้นของเกลือหรือแร่เกลือหินเป็นจำนวนมาก พบมากในภาคใดของประเทศ
1. ? ภาคกลาง
2. ? ภาคเหนือ
3. ? ภาคใต้
4. ? ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. ปัจจัยใดที่ทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
1. ? การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ? สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
3. ? การค้นพบหลักฐานใหม่
4. ? การยอมรับวัฒนธรรมและความเชื่อจากที่อื่น
21. ใครดำเนินชีวิตได้เหมาะสมที่สุด
1. ? สามารถ ตั้งโรงงานน้ำปลาที่จังหวัดตาก
2. ? พิษณุ ทำสวนยางพาราที่จังหวัดจันทบุรี
3. ? สมัคร ปลูกข้าวโพดที่จังหวัดระยอง
4. ? ประสงค์ ทำโรงบ่มยาสูบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรประเภทใด ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
1. ? ศิลาจารึก
2. ? วรรณกรรม
3. ? บันทึกของชาวต่างชาติ
4. ? พระราชพงศาวดาร
23. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการนับเวลาในระบบสุริยคติ
1. ? ปีที่มีเดือน 8 สองหน เรียกว่าปีอธิกมาส
2. ? ปีอธิกสุรทิน มีวันรวมทั้งหมด 366 วัน
3. ? วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
4. ? วิธีนับวันและเดือน โดยถือตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลัก
24.หลักฐานที่เป็นประวัติศาสตร์ข้อใด เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา
1. ? ตำนาน
2. ? หนังสือพิมพ์
3. ? เพลงพื้นบ้าน
4. ? พระราชพงศาวดาร
25. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นที่ตำบลใด
1. ? บางรัก
2. ? บางกอก
3. ? บางลำพู
4. ? บางกอกน้อย
26. ระบบ การชลประทานที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการกสิกรรม และฝังท่อส่งน้ำไปยังที่ต่าง ๆ อันเป็นลักษณะเกี่ยวกับการทำประปา เริ่มมีใช้เป้นครั้งแรกในสมัยประวัติศาสตร์ไทยยุคใด
1. ? สุโขทัย
2. ? อยุธยา
3. ? ธนบุรี
4. ? รัตนโกสินทร์ตอนต้น
27.ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ในรัชสมัยใด
1. ? รัชกาลที่ 3
2. ? รัชกาลที่ 4
3. ? รัชกาลที่ 5
4. ? รัชกาลที่ 6
28.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดประจำรัชกาลใด
1. ? รัชกาลที่ 3
2. ? รัชกาลที่ 4
3. ? รัชกาลที่ 5
4. ? รัชกาลที่ 6
29.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจทางยุโรป
1. ? เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้นำ
2. ? เพื่อทำความรู้จักกันในฐานะผู้แทนประเทศ
3. ? เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย
4. ? เพื่อเป็นการถ่วงอำนาจชาติอื่นที่จะเข้ามาข่มเหงไทย
30. ข้อใดไม่ใช่สินค้าประเภทบริการ
1. ? โรงแรม
2. ? เดินทางด้วยเครื่องบิน
3. ? การท่องเที่ยว
4. ? ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ
31. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ตามกฏหมายของปวงชนชาวไทย
1. ? การเสียภาษี
2. ? การบวชพระ
3. ? การเกณฑ์ทหาร
4. ? การทำบัตรประชาชน
32. ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษบกิจด้านใดมากที่สุด
1. ? ไข้หวัดนก
2. ? น้ำมัน
3. ? อัตราดอกเบี้ย
4. ? เงินเฟ้อ
33. ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสมอกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. ? 6 ปี
2. ? 9 ปี
3. ? 12 ปี
4. ? 15 ปี
34. ประเทศไทยใช้งบประมาณเศรษฐกิจแบบใด
1. ? ทุนนิยม
2. ? สังคมนิยม
3. ? แบบผสม
4. ? ถูกทุกข้อ
35. หน้าที่สำคัญของรัฐสภาคือข้อใด
1. ? การบัญญัติกฏหมาย
2. ? การเสนองบประมาณ
3. ? การกำหนดนโยบายต่างประเทศ
4. ? การควบคุม กระทรวง ทบวง กรม
36. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
1. ? ออกธนบัตร
2. ? เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์
3. ? เป็นผู้รักษาเงินสำรองระหว่างประเทศ
4. ? รับฝาก-ให้กู้เงินจากประชาชนโดยตรง
37. ความรู้จัดเป็นการผลิตประเภทใด
1. ? ที่ดิน
2. ? แรงงาน
3. ? ทุน
4. ? ผู้ประกอบการ
38. รายได้ส่วนมากของรัฐบาลมาจากอะไร
1. ? รัฐวิสาหกิจ
2. ? การค้ากับต่างประเทศ
3. ? ภาษีอากรต่าง ๆ
4. ? เงินกู้จากต่างประเทศ
39. ข้อใดไม่ใช่หลักของสหกรณ์
1. ? ปันผลตามหุ้น
2. ? หลักประชาธิปไตย
3. ? การรวมกลุ่มของสมาชิก
4. ? กีดกันผู้ประกอบการอาชีพเดียวกัน

กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพก่อนโพสข้อความลงในเวบแห่งนี้นะครับ เวบแห่งนี้ใช้เป็นแหล่งหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนเท่านั้นเอง


Create Date : 14 กันยายน 2552
Last Update : 4 มีนาคม 2553 8:44:21 น. 111 comments
Counter : 5689 Pageviews.

 
แล้วไม่มีเฉลยเหรอครับ


โดย: ไทน์ IP: 61.19.210.250 วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:16:04:09 น.  

 
ทำไมไม่มีเฉลยเลยอ่ะ


โดย: 5555555 IP: 118.172.7.232 วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:16:20:16 น.  

 
เฉลย..ข้อสอบสังคมนะลูกๆ ห้องม.1/11
ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4


โดย: Admin Webmaster (bws11 ) วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:16:46:14 น.  

 
มีกี่ข้ออ่ะค่ะ


โดย: คนน่ารัก IP: 222.123.128.236 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:32:11 น.  

 
เยอะจังพี่


โดย: อิ่ม IP: 113.53.177.138 วันที่: 16 มกราคม 2553 เวลา:16:44:49 น.  

 
เก่ง


โดย: ส้ม IP: 119.31.126.141 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:16:41:03 น.  

 
อืมค่ะ ไม่มีเฉลยหรอคะ

อยากรู้ว่าทำถูกมั้ย


โดย: โอปอ IP: 203.144.144.165 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:17:12:29 น.  

 
เด็กดี


โดย: นัด...555... IP: 203.144.144.164 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:05:42 น.  

 
เยอะจังอ่ะคะ


โดย: เด็กดอย IP: 119.31.126.141 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:25:13 น.  

 
ก้อดี อ่ะน่ะ - -


โดย: ice ^^~!! IP: 125.26.206.170 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:34:55 น.  

 
ก็ดีนะค่ะ


โดย: ชุติมา วิลัยววรณาวงษ์ IP: 61.19.66.75 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:07:34 น.  

 
ดี มักๆ
จัยนะงับ


โดย: *-* IP: 222.123.214.89 วันที่: 11 มีนาคม 2553 เวลา:11:22:32 น.  

 
ยากมากครับ


โดย: สมชาย IP: 125.26.228.28 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:9:24:43 น.  

 
ดีมากค่ะ


โดย: เด็กดี IP: 203.144.144.164 วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:19:23:06 น.  

 
ช้อสอบนี้คัดลอกมารึป่าวค่ะ คุ้น ๆ ยังไงไม่รู้
แต่ก็ดีมากค่ะ
แต่ว่าข้อ 32 น่ะคะ
32. ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษบกิจด้านใดมากที่สุด
1. ไข้หวัดนก มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยหรือคะ
2. น้ำมัน
3. อัตราดอกเบี้ย
4. เงินเฟ้อ
-----------------


โดย: Haki IP: 180.180.206.220 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:16:36:58 น.  

 
คนสร้างเว็บตอแหล


โดย: 555 IP: 117.47.1.162 วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:20:42:18 น.  

 
โทษที


โดย: 5555555 IP: 117.47.1.162 วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:20:47:32 น.  

 
ฮ่าๆ ๆ อยากจังเเต่ก้อเกิ๊น ครึ่ง ด้วย
เก่ง ๆ ๆ ฮ่าๆ ๆ ๆ


โดย: HAF IP: 58.9.186.69 วันที่: 26 มีนาคม 2553 เวลา:11:46:02 น.  

 
เว้นบรรทัดด้วยค่ะ

ตาลายหมดแล้ว


โดย: สา IP: 118.172.205.2 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:59:07 น.  

 
ตาลายจัง เว้นบรรทัดบังดิ


โดย: กบ IP: 192.168.251.127, 61.7.241.94 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:14:40:22 น.  

 
ขอบคุณน่ะค่ะ


โดย: nn IP: 114.128.223.229 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:21:57:18 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ ที่ให้ความรู้เพิ่มเติม


โดย: กุล IP: 192.168.212.55, 202.143.154.124 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:22:48 น.  

 
คงทำไม่ได้เพราะว่าไม่เก่งสังคมแบบเข้าไส้


โดย: คนผ่านมา IP: 1.46.231.94 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:50:35 น.  

 
ขอบคุณมากครับ ข้อสอบภาคเรียนต้นมีใหมครับสวัสดีครับ ตอบด้วย


โดย: ณัฐพงษ์ คนหล่อ IP: 125.26.66.140 วันที่: 5 สิงหาคม 2553 เวลา:9:54:31 น.  

 
มาให้กำลังใจทำความดีค่ะ


โดย: +the best days of my life+ วันที่: 19 สิงหาคม 2553 เวลา:9:49:25 น.  

 
ข้อสอบง่ายมากๆ เลย ค่ะ


โดย: Noo Wo _ เเบ๊ว ๆ IP: 119.42.73.53 วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:14:09:30 น.  

 
ข้อสอบปัญญาอ่อน เด็ก ป.1 ยังทำได้เลย


โดย: เด็กศิลป์ IP: 119.42.73.53 วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:14:12:20 น.  

 
ข้อสอบทำยังไร ล่ะ คร้าฟ


โดย: breeze IP: 115.67.78.19 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:20:37:17 น.  

 
พรุ่งนี้ผมสอบ ช่วยผมหาข้อสอบทุกวิชาหน่อย หาให้ผมตอนนี้เลยคร้าฟ


โดย: breeze IP: 115.67.78.19 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:20:41:20 น.  

 
เด็กเรียนเก่ง


โดย: ฮั IP: 113.53.8.158 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:04:46 น.  

 
พรุ่นี่สอบแล้วครับ


โดย: ทิวลิบ IP: 113.53.8.158 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:08:52 น.  

 
ข้อสอบมากมาย
โดเรมอน


โดย: อันดี่ IP: 113.53.8.158 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:11:59 น.  

 
ข้อสอบมากมาย
โดเรมอน


โดย: อันดี่ IP: 113.53.8.158 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:12:01 น.  

 
อืม ดีจางเลยน่ะ


โดย: ดาว IP: 61.19.77.38 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:14:04:54 น.  

 
พรุ่งนี้ผมสอบ ช่วยผมหาข้อสอบทุกวิชาหน่อย หาให้ผมตอนนี้เลยคร้าฟ


โดย: breeze IP: 61.19.77.38 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:14:05:56 น.  

 
ง่ายจังน่ะ

ขอยากๆหน่อยดิ


โดย: ดาว IP: 61.19.77.38 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:14:07:30 น.  

 
วันจัทร์หนูจะสอบวิชา ห้องสมุด สังคม วิทย์ คณิต
อังกฤษ ช่วยบอกแนวข้อสอบหน่อยค่ะ


โดย: ด.ญ.ปัญจณีย์ คำเครือ IP: 161.200.2.187 วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:12:01:48 น.  

 
555555//www.blogganghttps://www.bloggang.com/emo/emo5.gif.com/emo/emhttps://www.bloggang.com/emo/emo7.gifo6.gif


โดย: 555555555555555 IP: 112.142.126.187 วันที่: 17 กันยายน 2553 เวลา:21:07:01 น.  

 
ทำไมยากจัง แต่ก้อได้เยอะ


โดย: Teeloverza IP: 183.89.47.232 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:14:26:26 น.  

 
30 คะแนนแน่ะ


โดย: Teeloverza IP: 183.89.47.232 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:14:27:35 น.  

 
จะสอบแร้วคร่า

กัวตกจังเรย

ทามมัยไม่มีเฉลยเรยอ่ะคะ

-_- _-_


โดย: armay IP: 183.89.199.6 วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:13:34:48 น.  

 
แนวข้อสอบดีมากค่ะอ่านแล้วสอบได้คะแนนดี


โดย: kittimook32@hotmail.com IP: 110.49.193.134 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:20:18:13 น.  

 
เย้!! ได้เต็ม


โดย: Popiiz IP: 118.172.195.173 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:20:02:32 น.  

 
น่าเบื่อ


โดย: เย IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:36:47 น.  

 
ทำไกอปปี้แล้ววางไม่ได้ ว่าจะทำรายงาน ซะหน่อย


โดย: พิ้ง IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:39:14 น.  

 
ความรู้ก็ใช้ได้


โดย: บี IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:41:11 น.  

 
ดีเยี่ยม


โดย: จุ๊บ IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:41:58 น.  

 
น่ารัก


โดย: ผึ้ง IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:42:46 น.  

 
GOOD


โดย: เซ็ง IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:43:52 น.  

 
เก่งใช้ได้
โดย: ฮั้ม IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:46:06 น.  

 
รู้เร็วต้องที่นี่


โดย: นิ่ม IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:51:24 น.  

 
ความรู้เยอะ


โดย: หนึ่ง IP: 180.180.31.115 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:54:40 น.  

 
ง่ายว่ะ


โดย: หมุยจิน IP: 182.53.166.78 วันที่: 10 ธันวาคม 2553 เวลา:14:43:33 น.  

 
ไม่ยาก


โดย: กระต่าย IP: 182.53.166.78 วันที่: 10 ธันวาคม 2553 เวลา:14:46:52 น.  

 
ตาลายหมดละ
ต้องเลื่อนดูเฉลยอีก


โดย: ทิพย์ IP: 118.172.0.32 วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:10:31:01 น.  

 
ขอบคุณค่ะโดย: กานต์ IP: 180.183.220.106 วันที่: 3 มกราคม 2554 เวลา:12:56:39 น.  

 
โครตยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เลย ว่ะ


โดย: นิคุน IP: 124.121.205.167 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:09:04 น.  

 
มีความรู้มากๆค่ะ
....................
so happy


โดย: neena IP: 110.168.16.123 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:23:25:39 น.  

 
-.-V


โดย: XXX IP: 125.25.81.98 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:13:51 น.  

 
ก็ดีนะค่ะ


โดย: เพื่อนที่น่ารักทุกคน IP: 110.168.39.7 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:25:36 น.  

 
ขอบคูณครับ จะฝึกฝนตามครับ


โดย: เพื่อนแดนไกล IP: 125.25.161.110 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:49:51 น.  

 
กี่ข้อวะ


โดย: เเย้ย IP: 192.168.212.161, 61.7.147.232 วันที่: 4 มีนาคม 2554 เวลา:9:52:45 น.  

 
ลองทำแล้ว ได้ 26 คะแนน โ้ค้ตรโง้!..อ่ะค่ะ


โดย: อยู่ที่!..บางงงกอก บางงงกอก IP: 117.47.135.88 วันที่: 5 มีนาคม 2554 เวลา:15:27:58 น.  

 
น่าจามีแบบว่าหั้ยนักเรียนฝึกทำมั่ง


โดย: ดรีม IP: 118.172.115.221 วันที่: 6 มีนาคม 2554 เวลา:13:29:50 น.  

 
อูย เยอะก้อเยอะไคจะไปทำหมด เฉลยก้อมิมี


โดย: 1412 IP: 180.180.162.73 วันที่: 17 มีนาคม 2554 เวลา:8:37:22 น.  

 
ข้อสอบดีมากค่ะ


โดย: พิมพ์จุฑา IP: 183.89.128.146 วันที่: 11 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:17:05 น.  

 
ดีมากเลยค่ะ


โดย: ทราย IP: 118.173.183.218 วันที่: 26 มิถุนายน 2554 เวลา:9:40:23 น.  

 
สวดยอด


โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:08:41 น.  

 
สวดยอด


โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:08:41 น.  

 
สวดยอด


โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:08:43 น.  

 
สวดยอด


โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:08:44 น.  

 
สวดยอด


โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:08:44 น.  

 
สวดยอด


โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:08:44 น.  

 
น่าจะมีเฉลยตอนทำเสร็จนะ
เเล้วก็ดูยากมากเพราะมันติดกัน


โดย: ลาที่ IP: 182.53.162.157 วันที่: 11 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:47:34 น.  

 
ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4


โดย: น้องออย IP: 119.42.107.136 วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:40:40 น.  

 
ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4โดย: แอ๊ด IP: 119.42.107.136 วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:45:00 น.  

 
ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4

โดย: กาเหว่า IP: 119.42.107.136 วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:46:03 น.  

 
ยากสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...................


โดย: ศิริภรณ์ IP: 119.42.66.73 วันที่: 27 กรกฎาคม 2554 เวลา:9:51:31 น.  

 
ได้ครึ่งหนึ่งพอดีเลย
-0-


โดย: Anne IP: 124.120.67.240 วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:10:18:49 น.  

 
ยากมากๆค่ะ
T^T


โดย: Anne IP: 124.120.67.240 วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:10:42:13 น.  

 


โดย: เบบี้นะจ๊ะ วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:22:44:48 น.  

 
ยากพอตัวแต่ก็ทำได้ค่ะสบายมากกกกกกกกกกกก


โดย: นิค IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:06:00 น.  

 
ทำไม่ได้สัข้อเลยอ่าคร๊


โดย: นิค ปวันรัตน์ ม่านทอง IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:07:42 น.  

 
ยากจังคิดไม่ออกเลย เครียดดดดดดดดจังงงงงงงง


โดย: ออม ธนภรณ์ IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:11:40 น.  

 
พุ่งนี้สอบแร้วอ่าเครียด


โดย: loveyou IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:11:51 น.  

 
ยากอ่ะ ทำไม่ได้เลยอ่ะ ยากกกกกกกจิงๆ.....


โดย: นู๋ป.... จิรเสถียร...... ต่อสะ IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:12:45 น.  

 
ยากอ่ะ ทำไม่ได้เลยอ่ะ ยากกกกกกกจิงๆ.....


โดย: นู๋ป.... จิรเสถียร...... ต่อสะ IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:12:55 น.  

 
พรุ่งนี้สอบแล้ว


โดย: มิ้นท์ IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:12:13:29 น.  

 
แนวข้อสอบวิชาสังคมดีมากเลยอ่า...


โดย: แนน IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:14:17:18 น.  

 
ไม่มีเฉลยเลยหรอ แล้วอย่างงี้จะรู้ได้อย่างไงล่ะว่าทำถูกกี่ข้ออ่า..


โดย: ข้าวปั้น IP: 61.19.153.110 วันที่: 27 กันยายน 2554 เวลา:14:24:49 น.  

 
ขอบคุณครับ เขียนดีนะครับ
ติดตามอยู่นะครับ เดี๋ยววันหลังจะตามมาอ่านใหม่ bookmark ไว้ละ :D
วันนี้พอก่อน วันละนิด จิตแจ่มใส่ :D
_________________________________________________________________________________


cheap halloween costumes | homemade halloween costumes | adult halloween costumes

โดย: lafaellcross วันที่: 13 ตุลาคม 2554 เวลา:4:57:30 น.  

 
ขอบคุณคร้าบที่มีน้ำใจเขียนให้อ่าน
ไปละครับ


__________________________________________
halloween costume ideas | discount halloween costumes | cheap halloween costumes | cheap halloween costumes | halloween costumes for girls | girl halloween costumes | kids halloween costumes | black friday gps | black friday laptop | black friday lcd tv

โดย: lafaellcross วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:12:52:43 น.  

 
Thank you for great articcles.
i love you.
See you again.


__________________________________________
Best of watches swiss army watches | Cheap Watches zenith defy xtreme | Best home theater home theater systems | Discount home theather home theater speaker systems |

โดย: lafaellcross วันที่: 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:32:19 น.  

 
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Halloween Costumes Couples | Couples Halloween Costumes | Costumes for Halloween


โดย: couples (AIRRO01 ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:32:19 น.  

 


โดย: ขอบคุณนะจ๊ะ (solodano ) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา:8:48:08 น.  

 
ผมอยากให้ทำแบบทดสอบแบบอะเอียดครับ
ผมจะได้สอบได้


โดย: หนุน IP: 223.204.117.115 วันที่: 7 ธันวาคม 2554 เวลา:20:02:29 น.  

 
เเห้ะอยากจัง ยากด้วย


โดย: ศิริลักษณ์ IP: 192.168.20.207, 61.19.152.30 วันที่: 20 ธันวาคม 2554 เวลา:10:58:44 น.  

 
เป็นเนื้อหาที่ดีเข้าใจหายแล้วก็ทำได้ไม่อยากอีกอย่างเราก็จะได้รู้ในเรื่องของศาสนาและการทำพิธีต่างๆความคุณนะคะถ้าสอบผ่านจะลงไปใน เฟสบุ๊คเลยนะคะ


โดย: อิ๋วคะ IP: 58.11.186.17 วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:14:30:10 น.  

 
loveกาย
เย็กกันไม


โดย: ัี IP: 61.19.66.171 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:06:10 น.  

 
//www.fastpaydayloans1500.com/


โดย: oporwe IP: 182.52.37.223 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:49:31 น.  

 
i m happy


โดย: Kimdahe IP: 192.168.100.53, 122.154.94.14 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:54:02 น.  

 
ดี


โดย: ฟ IP: 125.27.14.78 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:35:26 น.  

 
หนูทำได้ด้วยะ


โดย: เยลลี่ IP: 125.27.181.14 วันที่: 11 มีนาคม 2555 เวลา:13:51:18 น.  

 
ชอบมากเลยฮะคะแนนวันนี้น้อยไปหน่อย ได้ 21เต็ม39ก่อทำต่อไปจะสู้เพื่อสอบผ่านๆๆๆๆๆๆๆๆไม่ค่อยพอจัยแต่ผมด้อยสังคมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: กฤษฎา IP: 125.25.225.129 วันที่: 17 มีนาคม 2555 เวลา:9:55:22 น.  

 
Haki IP: 180.180.206.220 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:16:36:58 น
แสดงว่าหนูยังวิเคราะห์ไม่เป็น ปัญหาโรคระบาดทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงต้องเกี่ยว คนเป็นโรคทำงานไม่ได้ ไม่มีรายได้ นายจ้างไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพราะขาดแรงงาน ทำให้สัตวเพื่อการค้า การบริโภคล้มตายเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ขาดทุน ขาดรายได้ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายภาครัฐ เอกชนมันเป็นวัฎจักรปัญหา นะ จะ บอก ให้


โดย: ครูสังคม IP: 192.168.182.89, 119.42.104.7 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:8:52:36 น.  

 
สาหนุกมากเลยทำข้อสอบนี้ ขอบคุณนะค่ะที่ช่วยทำหัยเข้าจัยมากขึ้น


โดย: teena IP: 125.26.204.31 วันที่: 28 มีนาคม 2555 เวลา:14:48:36 น.  

 
ตอบยังไง หัดเว้นบรรทัดบ้าง ตาลายหมดแล้ว


โดย: ??? IP: 119.63.93.129 วันที่: 18 เมษายน 2555 เวลา:10:22:30 น.  

 
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Online Payday Loans Advance Lenders Payday Loan Online Payday Loan Direct Lender Direct Lenders for Payday Loans Direct Lender Payday Loans Direct Payday Loan Lenders Bad Credit Payday Loans


โดย: Payday Loans OnLine (AIRRO01 ) วันที่: 20 พฤษภาคม 2555 เวลา:23:05:41 น.  

 
อ้าว!! หมดแล้วหรอคะพี่ อ่านเพลินเลยอ่ะ อยากได้อีกจัง


โดย: nooch indy IP: 27.55.15.125 วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:19:35:59 น.  

 
ข้อสอบปีนี้อยากมากกกกเลยครับจากเด็กชั้นม1/6ปีการศึกษา2555


โดย: ด.ช.ภัทรภูมิ IP: 115.67.69.31 วันที่: 22 กันยายน 2555 เวลา:22:06:53 น.  

 
ข้อสอบมีสาระมากคับ เข้าใจมากคับ


โดย: tin inde IP: 118.172.227.207 วันที่: 4 มีนาคม 2556 เวลา:10:03:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

bws11
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
|
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้ามาใน Blog ของห้อง ม2/11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

จากน้องมิ้นท์จ๊ะ

จำนวนผู้เยี่ยมชม 

Friends' blogs
[Add bws11's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.