เวบสนทนาระหว่างครูประจำชั้นผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ห้อง ม.2/11 ช่วยกันถามช่วยกันตอบสังคมเล็กๆ แห่งนี้จะได้เข้มแข็ง และโพสข้อความด้วยคำสุภาพเท่านั้น
Group Blog
 
 
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
14 กันยายน 2552
 
All Blogs
 

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ นะเพื่อนๆ เข้ามาช่วยๆ กันทำข้อสอบนะจ๊ะ

1.ถ้าต้องการสร้างกล้องจุลทรรศน์ให้มีกำลังขยายสูงจะต้องทำตามข้อใด
ก.ใช้เลนส์ใกล้ตา และเลนส์ใกล้วัตถุที่มีความยาวโฟกัสน้อยๆ
ข.ใช้เลนส์ใกล้ตา และเลนส์ใกล้วัตถุที่มีความยาวโฟกัสมากๆ
ค.ใช้เลนส์ใกล้ตาที่มีความยาวโฟกัสมาก เลนส์ใกล้วัตถุที่มีความยาวโฟกัสน้อยๆ
ง.ใช้เลนส์ใกล้ตาที่มีความยาวโฟกัสน้อย ใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีความยาวโฟกัสมาก

2.พฤติกรรมใดไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์มาก่อน
ก.แมงมุมกำลังชักใย
ข.คนหูหนวกกำลังใช้ภาษามือคุยกัน
ค.โดมเล่นกีต้าร์เก่งมาก
ง.เจ้าตูบนั่งไหว้เจ้าของ

3.ค่าความดันเลือด120/80มิลลิเมตรของปรอท เป็นการแสดงค่าของอะไร
1.120 หมายถึงความดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว
2.120 หมายถึงความดันสูงสุดขณะหัวใจคลายตัว
3.80 หมายถึงความดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว
4.80 หมายถึงความดันสูงสุดขณะหัวใจคลายตัว
ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3

ค. 1 และ 3
ง. 1 และ 4

4.การตอบสนองสิ่งเร้าของพืชชนิดใด มีสาเหตุจากการเปลื่ยนแปลงอุณหภูมิ
ก.การหุบของใบไมยราบ
ข.การบานของดอกบัว
ค.การบานและหุบของดอกทิวลิป
ง.การหันหาดวงอาทิตย์ของดอกทานตะวัน

5.ความสัมพันธ์ในข้อใดเหมือนกับนกเอี้ยงกับควาย
ก.พลูด่างเกาะต้นไม้ใหญ่
ข.ปลาฉลามกับเหาฉลาม
ค.รากับสาหร่าย(ไลเคน)
ง.ดอกไม้กับแมลง

6.แบคทรีเรีย"แลคโตบาซิลัส"มีบทบาทใดในระบบนิเวศน์
ก.ผู้ผลิต
ข.ผู้บริโภค
ค.ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร
ง.ผู้ล่า

7.ไตเป็นอวัยวะในหน้าที่ใด
ก.ย่อยอาหาร
ข.ทางเดินอาหาร
ค.กำจดของเสียออกจากเลือด
ง.แลกเปลื่ยนก๊าซ

8.พืชชนิดใด ไม่มี ปากใบ
ก.ใบบัว
ข.กระบองเพช
ค.ว่านหัวใจสีม่วง
ง.สาหร่ายหางกระรอก

9.สัตว์คู่ใดมีห้องหัวใจจำนวนเท่ากัน
ก.ปลา นก
ข.นก กบ
ค.งู สุนัข
ง.จระเข้ แมว

10.หลักการปฏิสนธิ ออวุล และเซลล์ไข่ในออวุลเจริญเป็นอะไรตามลำดับ
ก.ผล เมล็ด
ข.เมล้ด ผล
ค.เมล็ด ต้นอ่อน
ง.ต้นอ่อน ผล

11.พืชใดสามารถใช้ลำต้นขายพันธุ์ได้
ก.ขิง ผักกระเฉด
ข.คว่ำตายหงายเป็น เผือก
ค.มันเทศ ผักบุ้ง
ง.บัว เศรษฐีเงินหมื่น

12.สัตว์คู่ใดมีการขยายพันธุ์เหมือนกัน
ก.อมีบา พารามีเซียม
ข.ไฮดรา อมีบา
ค.ไฮดรา พารามีเซียม
ง.ยูกลีนา ไฮดรา

13.ข้อใดเป็นปัญหาในสถานการณ์นี้
ก.ดินที่ใช้ปลูกส้มเสื่อมสภาพ
ข.เหตุใดต้นส้มจึงไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร
ค.เหตุใดต้นส้มจึงมีใบเหลือง และร่วงหล่นลงมา
ง.ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ให้มีความเหมาะสมหรือไม่

14.สมมุติฐานของปัญหาในสถานการณ์นี้
ก.ต้นส้มหมดอายุ
ข.ดินเสื่อมสภาพ
ค.สภาพอากาศไม่เหมาะสม
ง.ปริมาณปุ๋ยไม่เหมาะสม

15.นักเรียนจะทดสอบสมมุติฐานของปัญหาอย่างไร
ก.เพิ่มปริมาณน้ำ
ข.ลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่
ค.เพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ใส่
ง.เปลี่ยนมาปลูกต้นไม้ชนิดอื่น

16.ต้นถั่วลูกผสมที่เกิดจากต้นถั่วพันธุ์ดอกสีขาวกับสีม่วงผสมกันเองจะได้ลูกดอกสีขาวกี่เปอร์เซ็น
ก.25
ข.50
ค.75
ง.100

17.เลือดคนมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบจึงทำให้มีสีแดง เลือดของแมลงมีทองแดงเป็นองค์ประกอบจะทำให้มีสี...
ก.เหลือง
ข.น้ำตาล
ค.น้ำเงิน
ง.เงิน

18.เด็กที่รูปร่างผอมแห้ง พุงป่องหัวโต แสดงว่าเป็นโรคขาดสารอาหาร ควรรับประทานอาหารในข้อใด
ก.เนื้อ นม ไข่
ข.ข้าว แป้ง น้ำตาล
ค.ไขมัน โปรตีน น้ำ
ง.ผักและผลไม้

19.เซลล์ในข้อใดมีส่วนประกอบภายใน เหมือนเซลล์รากของต้นถั่ว
ก.เยื่อหอมแดง
ข.ชบาด่าง
ค.ใบหัวใจสีม่วง
ง.ใบตำลึง

20.ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ถูกต้อง
1.การงอกหลอดละอองเรณู
2.การถ่ายละอองเรณู
3.การปฏิสนธิ
4.การหลุดร่วงของกลีบดอก
ก.ก ข ค ง
ข.ข ก ค ง
ค.ค ข ก ง
ง.ง ก ข ค

21.ในระบบย่อยอาหารของแมลงมีอวัยวะใดที่มนุษย์ไม่มี
ก.ลำไส้เล็ก
ข.กระเพาะพักอาหาร
ค.คอหอย
ง.ปาก

22.เชื้อเพลิงใดมีส่วนผสมที่ดัดแปลงมาจากพืช
ก.เบนซิน
ข.น้ำมันก๊าด
ค.แก๊สโซฮอล
ง.ก๊าซธรรมชาติ

23.เมื่อร่างกายเผาผลาญสารอาหารกับก๊าซออกซิเจนภายในเซลล์ จะทำให้ได้พลังงานใด
ก.พลังงานแสง
ข.พลังงานเคมี
ค.พลังงานแม่เหล็ก
ง.พลังงานกล

24.ผงฟู มีสมบัติเหมือนข้อใด
ก.กรดไฮโดรคลอริก
ข.น้ำอัดลม
ค.น้ำตาล
ง.น้ำสบู่

25.สารดต่างจากข้ออื่น
ก.น้ำโคลน
ข.น้ำปูนใส
ค.น้ำส้มสายชุ
ง.น้ำยาล้างจาน

26.สารข้อใดมีคุณสมบัติเหมือนทองเหลือง
ก.ทองแดง
ข.ทองคำ
ค.เงิน
ง.นาก

27.ข้อใด ไม่ใช่ การเปลี่ยนสถานะของสาร
ก.หลอมเศษแก้วเพื่อทำขวดใหม่
ข.ทำเหรียญรูปพระสมเด็จ
ค.ทำชั้นวางหนังสือจากเศษไม้
ง.เศษพลาสติกนำมาทำถุงดำ

28.สารละลายxทำปฏิกิริยากับ แอมโมเนียไนเตรตได้ก๊าซแอมโมเนีย สารละลายxมีค่าpHเท่าไร
ก.3
ข.7
ค.9
ง.ข้อมูลไม่เพียงพอ

29.สารใดเมื่อระเหยแห้งแล้วต่างจากข้ออื่น
ก.น้ำยาล้างตา
ข.เอธิลแอลกอฮอล
ค.น้ำเกลือ
ง.น้ำยาล้างเล็บ

30.ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมด
ก.ทองแดง สังกะสี
ข.ทองสำริด ทองบอร์น
ค.ทองคำ ตะกั่วบัดกรี
ง.อากาศบริสุทธิ์ เหล็ก

31.สารในข้อใด ไม่ สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกรอง
ก.น้ำหวานสีแดง
ข.น้ำโคลน
ค.น้ำแป้ง
ง.น้ำปลาพริก

32. ถ้านำแท่งอลูมิเนียม แอลกอฮอล และน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน ให้ปริมาณความร้อนเท่าในเวลาเท่ากัน วัตถุใดขยายตัวมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับ
ก.อลูมิเนียม น้ำ แอลกอฮอล
ข.น้ำ อลูมิเนียม แอลกอฮอล
ค.แอลกอออล อลูมิเนียม น้ำ
ง.แอลกอฮอล น้ำ อลูมิเนียม

33.การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ก.ไม้ติดไฟ
ข.จุดเตาแก๊ส
ค.แม่เหล็กดูดตะปู
ง.แยกน้ำด้วยไฟฟ้า

34.ถ้าต้องการแยกเกลือแกงออกจากผงถ่าน ควรใช้เครื่องมือตามข้อใด
ก.กระดาษกรอง กรวยแก้ว เทอร์มอมิเตอร์ แท่งแก้ว
ข.แม่เหล็ก กรวยแก้ว แท่งแก้ว บีกเกอร์
ค.กรวยแก้ว กระดาษกรอง บีกเกอร์ ตะเกียง
ง.หลอดแก้ว กระดาษกรอง บีกเกอร์ ตะเกียง

35. แสงของดวงอาทิตย์เป็นแสงขาว ประกอบด้วยสเปกตรัมของแสง 7 แสงสี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง และรังสีอัตราไวโอเลตมีอีกชื่อว่ารังสีเหนือม่วง เพราะเหตุใด
ก.มีพลังงานและความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง
ข.มีพลังงานและความถี่น้อยกว่าแสงสีม่วง
ค.มีพลังงานสูงและความถี่ต่ำกว่าแสงสีม่วง
ง.มีพลังงานต่ำความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง

36.ใช้เลนส์นูนส่องวัตถุใกล้ๆจะเกิดภาพชนิดใด
ก.ภาพจริงหัวกลับ
ข.ภาพจริงหัวตั้ง
ค.ภาพเสมือนหัวกลับ
ง.ภาพเสมือนหัวตั้ง

37.ข้อใดอธบายความหมายของจุดเดือดได้ถูกต้อง
ก.อุณหภูมิของน้ำเดือดที่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ
ข.อุณหภูมิของน้ำที่ได้รับความร้อนจนอุณหภูมิ100C
ค.อุณหภูมิของไอน้ำขณะที่กำลังเดือดภายใต้ความดันบรรยากาศ
ง.อุณหภูมิของไอน้ำเดือดที่กระทบความเย็นควบแน่นเป็นหยดน้ำ

38.ข้อใดแตกต่างข้ออื่นเรื่องแรงเสียดทาน
ก.หยอดน้ำมันจักร
ข.เล่นสไลด์เดอร์
ค.เปลี่ยนยางรถยนต์
ง.เดินในที่แฉะแล้วหกล้ม

39.อุปกรณ์ใดช่วยผ่อนแรงมากที่สุด
ก.กรรไกรตัดหญ้า
ข.ชะแลงงัดตะปู
ค.คีมคีบน้ำแข็ง
ง.แม่แรงยกรถ

40.ถ้าขว้างก้อนหินขึ้นไปที่สูง ตำแหน่งใดค่าพลังงานจลน์เป็น0
ก.ตำแหน่งสูงสุด
ข.ตำแหน่งเริ่มต้น
ค.เท่ากันทุกตำแหน่ง
ง.ตำแหน่งสุดท้ายที่ก้อนหินตกถึงพื้น
 

Create Date : 14 กันยายน 2552
22 comments
Last Update : 5 ตุลาคม 2552 9:20:49 น.
Counter : 2715 Pageviews.

 

ทดสอบวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ค่อนข้างยากนิดหน่อย1610

 

โดย: กนกพร นิลเขต IP: 113.53.199.126 14 กันยายน 2552 20:09:48 น.  

 

แอบ ยาก เล็กน้อยนะค่ะ

( ต้องอ่านหนังสือเยอะกว่านี้ )

 

โดย: ธัญจิรา IP: 118.172.112.100 25 กันยายน 2552 19:17:02 น.  

 

เฉลยข้อสอบนะลูก ๆห้อง ม1/11
ข้อ 1. เฉลย ข้อ4 เพราะสูตรกำลังขยายของกล้อง=ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุ*ความยาวโฟกัสของ เลนส์ใกล้ตา ดังนั้นถ้าความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุต่างจากความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตา มากๆยิ่งทำให้กล้องมีกำลังขยายมากขึ้น
2. เฉลย ข้อ1
3.เฉลย ข้อ4
4.เฉลย ข้อ3
5.เฉลย ข้อ4เพราะพลูด่างเกาะต้นไม่ใหญ่และปลาฉลามกับเหาฉลามเป็นภาวะอิงอาศัย รากับสาหร่ายเป็นภาวะพึ่งพา
6.เฉลย ข้อ3เพราะแบคทรีเรียเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารชนิดที่มีประโยชน์
7.เฉลย ข้อ3
8.เฉลย ข้อ3
9.เฉลย ข้อ4 เพราะจระเข้และแมวมีหัวใจ4ห้อง
10.เฉลย ข้อ3
11.เฉลย ข้อ1เพราะขิงใช้ลำต้นใต้ดินและผักกะเฉดใช้ลำต้นขยายพันธุ์ได้
12.เฉลย ข้อ1 เพราะใช้การขยายพันธุ์โดยแบ่งตัวเป็น2
13.เฉลย ข้อ3
14.เฉลย ข้อ4
15.เฉลย ข้อ2
16.เฉลย ข้อ1เพราะดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อย รุ่นหลานมีอัตราดอกสีม่วง3:1ดอกสีขาว
17.เฉลย ข้อ3
18.เฉลย ข้อ1เพราะเด็กที่ผอมโซแสดงว่าขาดสารโปรตีน
19.เฉลย ข้อ1เพราะเยื่อหอมแดงไม่มีคลอโรพาสล์เหมือนรากถั่ว
20.เฉลย ข้อ2
21.เฉลย ข้อ2
22.เฉลย ข้อ3 เพราะแก๊สโซฮอลได้จากน้ำมันและเเอลกอฮอล แอลกอฮอลได้จากการหมักของพืช
23.เฉลย ข้อ4 เพราะการเผาผลาญอาหารเป็นการสันดาปภายในเซลล์ทำให้ได้พลังงานกล
24.เฉลย ข้อ4 เพราะน้ำสบู่และผงฟูเป็นเบส
25.เฉลย ข้อ1 เพราะน้ำโคลนเป็นสารเนื้อผสม ส่วนที่เหลือเป็นสารเนื้อเดียว
26.เฉลย ข้อ4เพราะนากและทองเหลืองเป็นสารละลาย(ในของแข็ง)
27.เฉลย ข้อ3
28.เฉลย ข้อ3เพราะสารละลายxเป็นเบส จึงทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียไนเตรตได้ก๊าซแอมโมเนีย
29.เฉลย ข้อ3
30.เฉลย ข้อ1
31.เฉลย ข้อ1 เพราะสีแดงและน้ำตาลละลายในน้ำ
32. เฉลย ข้อ4 เพราะสารที่มีจุดเดือดต่ำจะขยายตัวมากที่สุด
33.เฉลย ข้อ3
34.เฉลย ข้อ3 เพราะใส่สารเนื้อผสม
35.เฉลย ข้อ1เพราะรังสีใดมีพลังงานสูงความถี่ก็สูงด้วย
36.เฉลย ข้อ4 เพราะถ้าใช้เลนส์ส่องวัตถุอยู่ใกล้กว่าความยาว โฟกัสจะได้ภาพเสมือนหัวตั้ง
37.เฉลย ข้อ1
38.เฉลย ข้อ3 เพราะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน
39.เฉลย ข้อ4
40.เฉลย ข้อ1เพราะเป็นตำแหน่งที่ค่าพลังงานศักย์สูงสุด

 

โดย: Admin Webmaster (bws11 ) 2 ตุลาคม 2552 17:24:44 น.  

 

THANK YOU VERY MUCH .......

 

โดย: 110440 IP: 117.47.238.145 3 ตุลาคม 2552 21:41:58 น.  

 

Thanks naka

ma visithing gun dai ka at //ma-wi30.hi5.com

 

โดย: MAPRANG IP: 119.31.126.141 5 พฤศจิกายน 2552 18:45:37 น.  

 

เยอะแท้............อยากได้เลขเพิ่ม

 

โดย: เด่เรรร่ร่า IP: 119.31.126.141 20 มกราคม 2553 16:52:04 น.  

 

ข้อสอบมีความรู้มากเลยค่ะ

 

โดย: มีน IP: 124.157.147.108 8 กุมภาพันธ์ 2553 11:51:00 น.  

 

THANK YOU.........

 

โดย: พีพี IP: 10.0.200.60, 61.7.236.34 10 กุมภาพันธ์ 2553 15:03:32 น.  

 

ฝากหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
รับจ้างพิมพ์งาน/ทำรายงาน

-พิมพ์งาน
ภาษาไทยแผ่นละ 3 บาท
ภาษาอังกฤษแผ่นละ 4 บาท
ส่งงานทาง E-mail
-ทำรายงาน
หน้าละ 3 บาท
จัดทำเป็นรูปเล่ม
ขาวดำหน้าละ 3 บาท
สีหน้าละ 4 บาท
แต่ถ้าไม่ถึง 50 หน้าหน้าละ 4 บาทหมด
ส่งงานทาง E-mail หรือเป็นรูปเล่มส่งทางไปรษณีย์จัดส่งทั่วประเทศ
-รับกรอกแบบสอบถามแผ่นละ 3 บาท

ส่งเงินทางธนาณัติหรือโอนเงินเข้าบัญชี
สนใจติดต่อ lingpop@hotmail.com หรือ 088-2311943

 

โดย: Sand IP: 192.168.28.86, 202.28.84.48 26 กุมภาพันธ์ 2553 9:07:30 น.  

 

ข้อสอบยากจางเลย เนอะเเต่ก้อทำดั้ย อิอิ

 

โดย: ปาล์ม 5/1 IP: 119.42.95.20 2 มีนาคม 2553 15:22:45 น.  

 

ขอบคุฌที่เอาข้อสอบมาให้

 

โดย: Felzy_Monster IP: 113.53.141.83 17 มีนาคม 2553 18:21:23 น.  

 

ข้อ

สอบ

ดี

จริงๆๆๆๆๆ

 

โดย: เรณุกา อุ่นอ่อน IP: 124.120.214.62 24 กรกฎาคม 2553 13:06:06 น.  

 

ดีมาก

 

โดย: อริส IP: 110.164.225.138 26 กรกฎาคม 2553 12:43:21 น.  

 

ขอบคุงคร้า

 

โดย: zaza IP: 113.53.93.174 12 กันยายน 2553 14:31:29 น.  

 

ขอบคุนค้า ได้ความรู้เยอะมักๆ

 

โดย: Juneiiz IP: 118.172.195.173 14 ตุลาคม 2553 19:33:40 น.  

 

ขอบคุนๆๆๆๆ มากมากค๊ะพี่หนูได้ความรู้เยอะเลย
พี่หนูต้องสอบอ่ะค๊ะ .. (เอามาอีกก็ดีคะ)

 

โดย: เด็ก IP: 118.172.185.84 17 ตุลาคม 2553 14:51:01 น.  

 

หนูพูดไปแล้วข้างบนค๊ะ

 

โดย: เด็กต้องสอบ IP: 118.172.185.84 17 ตุลาคม 2553 14:51:40 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน ติว

 

โดย: swkt (tewtor ) 12 เมษายน 2554 0:25:42 น.  

 

ขอบคุณนะคะ

 

โดย: เด็กดี IP: 125.24.237.113 2 เมษายน 2555 16:04:37 น.  

 

ข้อสอบดีมาก *.*

 

โดย: นุ่น IP: 125.24.237.113 2 เมษายน 2555 16:11:30 น.  

 

ติวเข้มมากนะ TANK youที่มีแนวข้อสอบให้Do

 

โดย: วริศรา IP: 118.172.104.7 20 เมษายน 2555 12:15:14 น.  

 

ตาลายครับ - -

 

โดย: MaX IP: 118.172.118.48 4 พฤษภาคม 2555 18:14:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
bws11
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
|
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้ามาใน Blog ของห้อง ม2/11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

จากน้องมิ้นท์จ๊ะ

จำนวนผู้เยี่ยมชม 

Friends' blogs
[Add bws11's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.