เวบสนทนาระหว่างครูประจำชั้นผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ห้อง ม.2/11 ช่วยกันถามช่วยกันตอบสังคมเล็กๆ แห่งนี้จะได้เข้มแข็ง และโพสข้อความด้วยคำสุภาพเท่านั้น
Group Blog
 
 
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
14 กันยายน 2552
 
All Blogs
 

ข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

ข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ไปทำกันเลยนะจ๊ะ

1. ไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว หมายถึงอะไร
ก. ไข่ที่สุกแล้วพร้อมจะรับการผสมพันธุ์
ข. ไข่ที่อสุจิเข้าไปผสมจนเริ่มแบ่งเซลล์แบบทวีคูณแล้ว
ค. ไข่ที่ถูกตัวอสุจิเจาะเปลือกเข้าไปรวมตัวกับนิวเคลียสภายในไข่
ง. ไข่ที่ถูกตัวอสุจิเข้าไปผสมและแบ่งเซลล์แบบทวีคูณแล้ว จนมีลักษณะคล้ายผลน้อยหน่า

2. ตัวอ่อนอายุเท่าใดจึงจะมีหน้าตาคล้ายคน
ก. 4 สัปดาห์
ข. 6 สัปดาห์
ค. 8 สัปดาห์
ง. 9 สัปดาห์

3. ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวันคลอดจะมีระยะเวลาเท่าใด
ก. 260 – 270 วัน
ข. 300 – 320 วัน
ค. 280 – 300 วัน
ง. 270 – 280 วัน

4. ส่วนสูงตามเกณฑ์ หมายถึงอะไร
ก. ส่วนสูงมากแต่อายุน้อย
ข. ส่วนสูงน้อยอายุน้อย
ค. ส่วนสูงเหมาะสมกับอายุ
ง. ส่วนสูงที่เหมาะสมกับน้ำหนัก

5. เด็กหญิงอายุ 10 ปี มีน้ำหนักตัว 22 กิโลกรัม จัดว่ามีน้ำหนักเป็นอย่างไร
ก. ค่อนข้างน้อย
ข. น้อยกว่าเกณฑ์
ค. น้ำหนักตามเกณฑ์
ง. น้ำหนักค่อนข้างมาก

6. พิจารณาจากน้ำหนักและส่วนสูงแล้ว ใครมีร่างกายสมส่วนที่สุด
ก. อานนท์มีส่วนสูง 155 ซ.ม. น้ำหนัก 37 กก.
ข. ชาติชายมีส่วนสูง 158 ซ.ม. น้ำหนัก 52 กก.
ค. ยุทธนามีส่วนสูง 162 ซ.ม. น้ำหนัก 53 กก.
ง. ลิขิตมีส่วนสูง 165 ซ.ม. น้ำหนัก 65 กก.

7. การเจริญเติบโตและการพัฒนาการมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
ก. สัมพันธ์กัน เพราะต้องใช้ควบคู่กันไป
ข. สัมพันธ์กัน เพราะเมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นย่อมมีการพัฒนาการมากขึ้น
ค. ไม่สัมพันธ์กัน เพราะการเจริญเติบโตมีความหมายแตกต่างกับการพัฒนาการ

ง. ไม่สัมพันธ์กัน เพราะการเจริญเติบโตเป็นเรื่องของร่างกาย ส่วนการพัฒนาการเป็นเรื่องของจิตใจ อารมณ์ และสังคม

8. ฝาแฝดที่เป็นคนละเพศกัน แต่หน้าตาคล้ายกัน น่าจะเป็นแฝดแบบใด และมีสาเหตุมาจากสิ่งใด
ก. แฝดแท้ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์โดยเด็ดขาด
ข. แฝดแท้ที่เกิดจาไข่ 1 ฟองผสมกับตัวอสุจิ 2 ตัว
ค. แฝดแท้ที่เกิดจากไข่ 2 ฟองผสมกับตัวอสุจิ 1ตัว
ง. แฝดเทียมที่เกิดจากไข่ 2 ฟองผสมกับตัวอสุจิ 2 ตัว

9. น้ำหนักแรกเกิดของทารกในข้อใดที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
ก. 2750 กรัม
ข. 3250 กรัม
ค. 3750 กรัม
ง. 4000 กรัม

10. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอายุเท่าใดที่เด็กผู้ชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเด็กผู้หญิง
ก. 12 ปี
ข. 13 ปี
ค. 14 ปี
ง. 15 ปี

11. ต่อมไร้ท่อที่สำคัญที่สุดคือต่อมใด
ก. ต่อมเพศ
ข. ต่อมไทรอยด์
ค. ต่อมหมวกไต
ง. ต่อมใต้สมอง

12. การปฏิบัติต่อตนเองอย่างเหมาะสมสำหรับวัยรุ่นมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
ก. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว้
ข. รักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ค. ระมัดระวังในเรื่องการเรียนอย่าให้ตกต่ำ
ง. คำนึงถึงเรื่องการแต่งกายและกิริยาท่าทางที่เหมาะสม

13. ความต้องการมีเพื่อนของมนุษย์เป็นศาสตร์สาขาใด
ก. ปรัชญา
ข. จิตวิทยา
ค. ชีววิทยา
ง. สรีรวิทยา

14. คำใดที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า “เพื่อน”
ก. มิตร
ข. เธอ
ค. ตัวเอง
ง. มนุษยสัมพันธ์

15. ผู้หญิงวัยใดที่ถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
ก. วัยรุ่นตอนต้น เพราะอ่อนต่อโลก มีความคิดไม่รอบคอบ
ข. วัยรุ่นตอนปลาย เพราะเป็นวัยที่มีความมั่นใจมากว่าจะไม่ถูกหลอก
ค. วัยผู้ใหญ่กลางคน เพราะคิดว่า ตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้ว เอาตัวรอดได้
ง. วัยผู้ใหญ่ เพราะคิดว่าคงไม่มีใครมากล้าหลอก และมั่นใจด้วนว่าจะไม่ถูกหลอก

16. S.T.D. คือชื่อย่อของโรคใด
ก. โรคซิฟิลิส
ข. โรคหนองใน
ค. โรคฝีมะม่วง
ง. โรคแผลริมอ่อน

17. ความหมายของคำว่า “สุขภาพ” ในข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
ก. การปราศจากโรคถุยไข้เจ็บ
ข. การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
ค. การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ง. การที่คนเรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

18. แบคทีเรียมีรูปร่าง 3 แบบ ได้แก่อะไรบ้าง
ก. แบบกลม แบบแบน แบบเกลียว
ข. แบบกลม แบบท่อน แบบเกลียว
ค. แบบกลม แบบท่อน แบบเหลี่ยม
ง. แบบแบน แบบท่อน แบบเหลี่ยม

19. อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่ากี่องศาเซลเซียส จึงจะถือว่ามีไข้สูง
ก. 37.5
ข. 38
ค. 39
ง. 50

20. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงออกกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ก. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบ
ข. เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
ค. เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขายได้เปรียบ
ง. เพื่อคุ้มครองมิให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเอาเปรียบกัน

21. อาหารหมู่ที่ 5 ของคนไทยให้สารอาหารชนิดใด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. คาร์โบไฮเดรต
ง. วิตามินและเกลือแร่

22. สภาพการณ์ใดที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าคนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
ก. คนมีรายไดดีขึ้น
ข. คนมีการศึกษาดีขึ้น
ค. คนเบียดเบียนกันน้อยลง
ง. คนไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลน้อยลง

23. ข้อใดไม่จัดเป็นลักษณะของอารมณ์
ก. ความรัก
ข. ความเลว
ค. ความกลัว
ง. ความวิตกกังวล

24. โรคกลุ่มใดที่เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้
ก. กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า
ข. บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์
ค. คอตีบ บาดทะยัก ปอดบวม
ง. หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน

25. นมที่หมดอายุแล้วควรนำมาบริโภคหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ควร แต่ต้องต้มให้เดือด
ข. ควร เพราะไม่มีพิษต่อร่างกาย
ค. ไม่ควร เพราะจะทำให้ท้องเสียได้
ง. ไม่ควร เพราะนมราคาไม่แพงไม่ต้องเสียดายเงิน

26. เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งเต้าเสียบไฟฟ้าตามจุดจ่างๆ ให้สูงจากพื้นอย่างน้อยเท่าใด
ก. 50 เซนติเมตร
ข. 100 เซนติเมตร
ค. 120 เซนติเมตร
ง. 150 เซนติเมตร

27. ยาเสพติดชนิดที่ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน
ก. เฮโรอีน
ข. กัญชา
ค. ทินเนอร์
ง. ยาบ้า

28. ปัจจัยและสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคืออะไร
ก. ความประมาท
ข. ขาดประสบการณ์
ค. ยานพาหนะเกิดชำรุด
ง. เครื่องตักรกลเสื่อมคุณภาพ

29. ข้อใดไม่จัดเป็นภัยธรรมชาติ
ก. วาตภัย
ข. อุทกภัย
ค. อัคคีภัย
ง. แผ่นดินไหว

30. ความรุนแรงหมายถึงอะไร
ก. การทำร้ายร่างกาย
ข. การทำร้ายร่างกายและจิตใจ
ค. การทำร้ายร่างกาย จิตใจ และทางเพศ
ง. การทำร้ายร่างกาย จิตใจ ทางเพศ และถูกทอดทิ้ง
 

Create Date : 14 กันยายน 2552
43 comments
Last Update : 14 กันยายน 2552 13:49:55 น.
Counter : 3040 Pageviews.

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: ... IP: 125.26.249.34 27 กันยายน 2552 11:47:59 น.  

 

เี่ยมมากมาก

 

โดย: ม IP: 202.28.219.90 4 พฤศจิกายน 2552 17:07:27 น.  

 

copy ข้อสอบมะได้
แง

 

โดย: kan IP: 113.53.18.105 17 พฤศจิกายน 2552 9:42:28 น.  

 

เดีพีรถเรี้ราสะดกอุถกำพ

 

โดย: ท IP: 118.175.176.173 19 พฤศจิกายน 2552 12:58:12 น.  

 

เนย

 

โดย: เนย IP: 113.53.59.187 24 พฤศจิกายน 2552 12:53:59 น.  

 

ขอเพื่อนๆ Copy ข้อสอบไปลองทำได้แล้วนะ

 

โดย: Mint (bws11 ) 9 ธันวาคม 2552 17:10:49 น.  

 

เอเด่เดก่พะ

 

โดย: อ้แ IP: 118.173.58.35 3 มกราคม 2553 17:04:46 น.  

 

555555555555555++++++++มันมาก

 

โดย: guide IP: 222.123.184.48 20 กุมภาพันธ์ 2553 9:43:43 น.  

 

ไม่มีเฉลยจะรู้ได้ไงว่าถูก

 

โดย: 123 IP: 113.53.24.122 9 มีนาคม 2553 10:37:20 น.  

 

เเย่มากไม่มีเฉลย
เเยยยยยยย่

 

โดย: กรรณิการ์ IP: 112.142.27.37 11 กรกฎาคม 2553 14:16:54 น.  

 มีข้อสอบเเต่ไม่มีเฉลย
อย่างเเน่สนุกซิ

 

โดย: เนย IP: 112.142.27.37 11 กรกฎาคม 2553 14:20:27 น.  

 กรุณามีเฉลย

 

โดย: กรรณิการ์ IP: 112.142.27.37 11 กรกฎาคม 2553 14:21:20 น.  

 

ถ้ามีเฉลยจะขอบคุณมากๆเลย

 

โดย: 3 IP: 222.123.189.184 21 กันยายน 2553 20:06:38 น.  

 

อยากได้เฉลยอ่า

 

โดย: honey IP: 114.128.97.237 25 กันยายน 2553 13:50:51 น.  

 

ข้อสอบมันมีทั้งยากและง่ายจะมีที่ง่ายกว่านี้บ้างไม่จ๊ะอยากทำข้อสอบทุกวิชาได้จังเลยช่วยเอาใจช่วยหน่อยนะจ๊ะ สาธุ

 

โดย: nong giftzy IP: 118.173.26.229 27 กันยายน 2553 8:57:36 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อสอบค่ะมียากกว่านี้มั้ยค่ะ

 

โดย: น้องรุ้ง IP: 118.173.26.229 27 กันยายน 2553 8:58:54 น.  

 

แย่จังไม่เห็นมีเฉลยเลย และข้อสอบก็ยากจัง 5555+

 

โดย: เด็ก t.k.one IP: 118.173.26.229 27 กันยายน 2553 9:03:21 น.  

 

มีนาขอขอบคุณมากเลยคะมีนาขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะค่ะ

 

โดย: มีนา IP: 118.173.26.229 27 กันยายน 2553 9:03:47 น.  

 

สาหร่ายทำได้อยู่แล้วสบายมากยังมียากกว่านี้ไม่เนี่ย555+

 

โดย: น้องสาหร่ายค่ะ IP: 118.173.26.229 27 กันยายน 2553 9:06:02 น.  

 

ใช้ได้

 

โดย: เบ็น IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:28:45 น.  

 

ดอ

 

โดย: วิน IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:29:19 น.  

 

555555++++

 

โดย: เดย์ IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:31:20 น.  

 

คมสันดอ

 

โดย: ดเ IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:31:41 น.  

 

เครวดดอ

 

โดย: ห่าก้ IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:33:38 น.  

 

เบนดอ

 

โดย: เดย์ IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:33:57 น.  

 

กูเบ็นกันตีน

 

โดย: เบ็น IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:35:14 น.  

 

พ่อกูชื่อหาร จากbig

 

โดย: บิ้ก IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:36:33 น.  

 

เทือ5555+++

 

โดย: 555++++ IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:38:10 น.  

 

ขาว55555555555555++++++++++++++++*
/***************////////////////////-----------------------58555555555555+

21212121212121

 

โดย: sdfg IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:39:28 น.  

 

ผา

 

โดย: ะะ IP: 118.173.22.203 1 ตุลาคม 2553 13:56:14 น.  

 

ดีทุกอย่าง แต่เฉลยไม่มี TT'

 

โดย: =) IP: 118.172.195.173 14 ตุลาคม 2553 19:29:36 น.  

 


หาเฉลยไม่เจอเลยครับ


 

โดย: โฮป อปว. 1/4 IP: 180.180.145.34 21 กุมภาพันธ์ 2554 20:08:55 น.  

 

ใกล้สอบ แล้วควรเตรียมอ่านหนังสือกันมากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ 21 พ.ค. 54

 

โดย: ครั้งที่ 2 โฮป IP: 180.180.145.34 21 กุมภาพันธ์ 2554 20:11:57 น.  

 

ใกล้สอบ แล้วควรเตรียมอ่านหนังสือกันมากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ 21 พ.ค. 54

 

โดย: ครั้งที่ 2 โฮป IP: 180.180.145.34 21 กุมภาพันธ์ 2554 20:12:08 น.  

 

ที่ได้มาทำข้อสอบตัวนี้คือใกล้ชอบแล้วก็เลยมาอ่านดูคะ

 

โดย: เด็กชาย สุวิทย์ บุญศรี IP: 192.168.10.2, 182.53.116.50 28 กันยายน 2554 11:22:01 น.  

 

ใกล้สอบแล้วเลยมาอ่านคะ

 

โดย: สุจิตรา ขอนทอง IP: 192.168.10.2, 182.53.116.50 28 กันยายน 2554 11:24:24 น.  

 

ไๆๆึดดหัรห ฯ๊ฏํ๗ฤฏ๊ฌโณฯ๊๋ฤฆํฏฆ๋ฏฤ๖ํณํณฅ
ธ๊

 

โดย: ำพดไำคำ IP: 180.183.160.5 27 กุมภาพันธ์ 2555 13:20:01 น.  

 

ไม่มีเสียใจด้วย

 

โดย: วุฒิไท้ IP: 180.183.160.5 27 กุมภาพันธ์ 2555 13:21:34 น.  

 

0894130123
0835652415

 

โดย: 0894123352 IP: 180.183.160.5 27 กุมภาพันธ์ 2555 13:35:06 น.  

 

ไม่มีเฉลย ไง ' เซงว้ะ ' วุ๊ ' เซงๆๆๆๆ

 

โดย: ฟร้อง IP: 180.183.141.5 28 กุมภาพันธ์ 2555 20:43:03 น.  

 

ทำไม่ม่า่ยมีเฉลย
แย่ัจัง -.-

 

โดย: นักเรียน IP: 115.67.64.89 7 มีนาคม 2555 12:18:46 น.  

 

ไม่มีเฉลย

 

โดย: มิน IP: 182.93.230.193 22 กันยายน 2555 11:55:38 น.  

 

เฉลยอยู่ไหน

 

โดย: เด็กชายเลี้ยงวัว IP: 106.0.211.18 18 กรกฎาคม 2557 8:42:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


bws11
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
|
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้ามาใน Blog ของห้อง ม2/11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

จากน้องมิ้นท์จ๊ะ

จำนวนผู้เยี่ยมชม 

Friends' blogs
[Add bws11's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.