เวบสนทนาระหว่างครูประจำชั้นผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ห้อง ม.2/11 ช่วยกันถามช่วยกันตอบสังคมเล็กๆ แห่งนี้จะได้เข้มแข็ง และโพสข้อความด้วยคำสุภาพเท่านั้น
Group Blog
 
 
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
14 กันยายน 2552
 
All Blogs
 

ภาษาไทย ม.1 ลองทามดูน่ะ - วิชาภาษาไทย - คลังข้อสอบ

ภาษาไทย ม.1 ลองทำกันดูน่ะ - วิชาภาษาไทย - นะจ๊ะ ใครทำได้ช่วยๆ กันตอบ
๑. ข้อใดไม่ใช่เรื่องที่ผู้แต่งกล่าวพรรณนาไว้ในนิราศเมืองแกลง
ก. ความงดงามของหญิงสาว
ข. สภาพภูมิอากาศ
ค. ความยากลำบากในการเดินทาง
ง. วัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองแกลง
๒. นิราศเมืองแกลงตั้งชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
ก. ตั้งตามชื่อสถานที่ที่จะไป
ข. ตั้งตามชื่อผู้แต่ง
ค. ตั้งตามชื่อตัวละครเอกของเรื่อง
ง. ตั้งตามเหตุการณ์ในเรื่อง
๓. คำประพันธ์ข้อใดกล่าวพรรณนาเลียนเสียงธรรมชาติได้ไพเราะ
ก. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรืองแลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา
ข. ป่าแสมแลเห็นอยู่ริ้วริ้ว ให้หวิวหวิววาบวับฤทัยไหว
ค. เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย ระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหาย
ง. โอ้ชะนีเวทนาเที่ยวหาผัว เหมือนตัวพี่จากน้องให้หมองหมาง
๔. ข้อใดเป็นคุณค่าด้านสังคมที่ได้รับจากการอ่านเรื่องนิราศเมืองแกลงเกี่ยวกับการค้าขาย
ก. พอเจ้าของแตงโมปะโลปะเล สมคะเนกินแตงพอแรงกัน
ข. ถึงสำเพ็งเก๋งตั้งริมฝั่งน้ำ แพประจำจอดเรียงเคียงขนาน
ค. น้ำจะพัดปัดตีไปสีชัง แล้วคุ้มคลั่งเงี่ยนยาทำตาแดง
ง. ชะรอยกรรมทำสัตว์ให้พลัดพราย จึงแยกย้ายปิตุราชญาติกา
๕. พืชในข้อใดขึ้นอยู่ในน้ำกร่อยได้ดี
ก. มะม่วง ข. ขนุน
ค. ชมพู่ ง. ลำพู
๖. ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดจากเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา
ก. ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกง
ข. การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทุกคนต้องไม่เบียดเบียนกัน
ค. การเกิดปัญหาอาชญากรรมเป็นเรื่องธรรมดา
ง. คนไทยไม่ควรมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานจนเกินไป

๗. ศัพท์ในข้อใดมีความหมายตรงกับที่นอน
ก. บรรทม ข. บรรจถรณ์
ค. เขนย ง. มรณา

๘. กาพย์ชนิดใดที่บังคับจำนวนคำ ๒๘ คำต่อ ๑ บท
ก. กาพย์ยานี ข. กาพย์ฉบัง
ค. กาพย์สุรางคนางค์ ง. กาพย์พระไชยสุริยา

๙. เหตุที่ทำให้พระไชยสุริยาต้องเดือดร้อนจากการครองบ้านเมืองเพราะข้อใด
ก. ความยากจน ข. ถูกรุกรานจากเพื่อนบ้าน
ค. โอรส ธิดา ไม่ปรองดองกัน ง. ข้าราชการอำมาตย์ไม่มีธรรมะในใจ
๑๐. คำประพันธ์ในข้อใดใช้โวหารอุปมา
ก. กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
ข. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ค. พสุธาอาศัยไม่มี ราชานารี อยู่ที่พระแกลแลดู
ง. เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง สำเนียงน่าฟังวังเวง

๑๑. วรรณคดีเรื่องใดแต่งด้วยกลอนเพลงยาว
ก. นิราศเมืองแกลง ข. สุภาษิตอิศรญาณ
ค. พระอภัยมณี ง. กาพย์พระไชยสุริยา

๑๒. ตัวละครในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระอภัยมณี
ก. สินสมุทร ข. โยคี
ค. เงือก ง. วานร

๑๓. “พระบิตุรงค์ทรงศักดิ์ก็รักใคร่ ด้วยเนื้อไขมิได้คิดริษยา
เฝ้าเลี้ยงลูกผูกเปลแล้วเห่ช้า จนใหญ่กล้าอายุได้แปดปี”
จากคำประพันธ์ข้างต้น ผู้มีอายุ ๑๘ ปี คือใคร
ก. สินสมุทร ข. ศรีสุวรรณ
ค. สุดสาคร ง. สานนท์

๑๔. คำมี่ขีดเส้นใต้ในข้อ ๑๓ มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. แม่ ข. พ่อ
ค. พี่ ง. น้อง

๑๕. คำประพันธ์ต่อไปนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกใด
“แล้วว่าแก่สินสมุทรสุดที่รัก แม้นนางยักษ์จะมารับจงกลับหลัง
อันตัวพ่อขอตายวายชีวัง กันแสงสั่งลูกยาด้วยอาลัย”
ก. อารมณ์โกรธ ข. อารมณ์เศร้า
ค. อารมณ์รัก ง. อารมณ์เกลียด

๑๖. ข้อใดคือแนวคิดหลักที่สุนทรภู่แสดงออกในเรื่องพระอภัยมณี
ก. การผจญภัยชีวิตของตัวละครเอกในเรื่อง
ข. การแสดงความสามารถของตัวละครต่างๆ ในเรื่อง
ค. การพรรณนาเกี่ยวกับธรรมชาติในท้องทะเล
ง. การแสดงความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่อง

๑๗. คำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นสัมผัสบังคับ
“พระฟังคำน้ำเนตรลงพรากพราก
คิดถึงยากยามวิโยคยิ่งโศกศัลย์
แถลงเล่าลูกยาสารพัน
จนพากันมาบรรทมที่ร่มไทร”
ก. พราก – พราก - , ยาก – ยาม – โยค
ข. พราก – ยาก , พราก – ยาม – โยค
ค. พราก – ยาก , ศัลย์ – พัน – กัน
ง. เล่า – ลูก , พัน – พา – กัน

๑๘. เรื่องพระอภัยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ใด
ก. กลอนหก ข. กลอนแปด
ค. กลอนนิราศ ง. กลอนดอกสร้อย

๑๙. โคลงโลกนิติจารึกไว้ที่วัดใด
ก. วัดพระแก้ว ข. วัดโพธิ์สามต้น
ค. วัดมหาธาตุ ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๒๐. ข้อใดคือผู้รวบรวมโคลงโลกนิติของเก่ามาแก้ไขใหม่
ก. กรมพระยาเดชาดิศร ข. กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ค. กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ง. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

๒๑. “สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
ก. การให้, การอภัย, ความรัก
ข. การให้, ความรัก, ความเห็นใจ
ค. การให้, การอภัย, ความเคารพ
ง. การให้, ความรัก, ความเคารพ

๒๒. “นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า”
คำประพันธ์นี้กล่าวตรงกับสำนวนใด
ก. เลือกนักมักได้แร่ ข. น้ำนิ่งไหลลึก
ค. หน้าเนื้อใจเสือ ง. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

๒๓. ข้อใดกล่าวเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง
ก. คำพูดของสาธุชนเปรียบเหมือนงาช้าง
ข. คนขยันเรียนเหมือนกับฝนทั่งให้เป็นเข็ม
ค. ความรู้เปรียบได้กับสินทรัพย์
ง. จิตใจมนุษย์หยั่งยากเหมือนฟากฟ้า

๒๔. คำประพันธ์ประเภทโคลง วรรคที่มี ๔ คำ คือวรรคใด
ก. วรรคที่ ๒ ข. วรรคที่ ๔
ค. วรรคที่ ๖ ง. วรรคที่ ๘

๒๕. “ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา หอมระรวยรสพา เพริศด้วย”
คำประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงคุณค่าของพืชชนิดใด
ก. ไม้กฤษณา ข. ใบพ้อ
ค. ต้นหอม ง. ใบพ้อพัน

๒๖. ในสุภาษิตโคลงโลกนิติกล่าวถึงคนที่รักกัน ตรงกับข้อใด
ก. คนรักกันย่อมให้อภัยกัน
ข. คนรักกันมีแต่การให้
ค. คนรักกันต้องอยากอยู่ใกล้กัน
ง. คนรักกันต้องซื่อสัตย์และเสียสละ

๒๗. สิ่งที่ผูกมัดได้แน่นและนานที่สุดที่กล่าวในสุภาษิตโคลงโลกนิติคือข้อใด
ก. โซ่ตรวน ข. ไมตรี
ค. เชือก ง. ความรัก

๒๘. ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดที่ผู้อ่านได้รับเมื่ออ่านสุภาษิตโคลงโลกนิติจบลงแล้ว
ก. ความรู้เรื่องสุภาษิตคำพังเพยนำไปใช้ในชีวิตได้
ข. การอยู่ในสังคมได้ดีต้องรู้จักการปรับตัว
ค. ตัวอย่างจากชีวิตมนุษย์เป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
ง. บรรพบุรุษจะสั่งสอนเรื่องต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา

๒๙. โคลงสี่สุภาพ ๑ บท มีคำสร้อยกำหนดไว้ที่ใด
ก. บาทที่ ๑ กับบาทที่ ๓ ข. บาทที่ ๑ กับบาทที่ ๔
ค. บาทที่ ๒ กับบาทที่ ๓ ง. บาทที่ ๒ กับบาทที่ ๔

๓๐. คำในข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑
ก. สัปบุรุษ ข. ปราชญ์
ค. อัญขยม ง. สุขุม

๓๑.แนวคิดจากวรรณกรรมเรื่องสังข์ทองตอนพระสังข์ได้รจนาข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วย
ข. รูปร่างหน้าตามีความสำคัญมากกว่าฐานะ
ค. แม่อภัยให้ลูกเสมอแม้ว่าลูกจะทำให้เสียใจ
ง. คนที่แตกต่างกันมากๆ ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นาน

๓๒. คำในข้อใดใช้สำหรับตัวละครเอกของเรื่องสังข์ทอง
ก. เมื่อนั้น ข. บัดนั้น
ค. ครานั้น ง. มาจะกล่าวบทไป

๓๓. วรรณคดีของอินเดียเรื่องใดที่มีเนื้อเรื่องตรงกับเรื่องรามเกียรติ์
ก. รามสูตร ข. รามายณะ
ค. มหาภารตะ ง. นารายณ์อวตาร

๓๔. ข้อใดไม่ได้หมายถึงพระราม
ก. พระหริวงศ์ ข. พระทรงกริช
ค. พระทรงจักร ง. พระทรงสุบรรณ

๓๕. ทศพักตร์มันลักพี่นางไป ไว้ในลงการาชฐาน คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
ก. ทศกัณฐ์ ข. พิเภก
ค. ไมยราพ ง. ไวยวิก

๓๖. “เคย” เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับสัตว์ในข้อใด
ก. จักจั่น ข. แมงกระชอน
ค. กุ้ง ง. หอย

๓๗. คำประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสอักษรมากที่สุด
ก. แมงเม่าบินเข้าไฟฟอน ร้อยพันม้วยมรณ์
ข. น้ำลายงูเห่าเฝ้าฟอน ไต่ตอมตัวหนอน
ค. แมงดาสองเพศสองพรรณ คือแมงดาอรร-
ง. ไรไรร่ายร้องระดม หริ่งหริ่งระงม

๓๘. ข้อใดคือผู้ที่ “มันทำให้มนุษย์ถือดี ไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่”
ก. ความเท็จ ข. ความหยิ่ง
ค. ความตระหนี่ ง. ความเกียจคร้าน

๓๙. คำว่า “บุพการี” หมายถึงบุคคลในข้อใด
ก. ปู่ - ย่า ข. ตา – ยาย
ค. พ่อ – แม่ ง. ลุง – ป้า

๔๐. กลอนสุภาพแตกต่างจากกลอนสักวาที่ใด
ก. คำนำ ข. สัมผัส
ค. เสียงวรรณยุกต์ ง. จำนวนคำในวรรค
 

Create Date : 14 กันยายน 2552
15 comments
Last Update : 5 ตุลาคม 2552 8:30:52 น.
Counter : 3266 Pageviews.

 

ขอบคุณคะ

 

โดย: ลำดวน ชูชนะ IP: 118.175.170.149 22 กันยายน 2552 14:57:58 น.  

 

เฉลย..ข้อสอบนะลูกๆ ห้องม.1/11
๑. ก. ๒. ก. ๓. ค. ๔. ข. ๕. ง.
๖. ค. ๗. ข. ๘. ค. ๙. ง. ๑๐. ก.
๑๑. ข. ๑๒. ง. ๑๓. ก. ๑๔. ข. ๑๕. ข.
๑๖. ก. ๑๗. ค. ๑๘. ข. ๑๙. ง. ๒๐. ก.๒๑. ง. ๒๒. ข. ๒๓. ง. ๒๔. ง. ๒๕. ก.๒๖. ค. ๒๗. ข. ๒๘. ง. ๒๙. ก. ๓๐. ค.
๓๑. ค. ๓๒. ก. ๓๓. ข. ๓๔. ข. ๓๕. ก.
๓๖. ค. ๓๗. ง. ๓๘. ข. ๓๙. ค. ๔๐. ก.

 

โดย: Admin Webmaster (bws11 ) 2 ตุลาคม 2552 17:01:30 น.  

 

ขอบคุณมากคับ

 

โดย: ha IP: 118.172.105.225 19 มกราคม 2553 22:16:12 น.  

 

ขอบคุนหลายหลาย

 

โดย: อีบ IP: 58.9.158.98 6 กุมภาพันธ์ 2553 19:32:39 น.  

 

ขอบใจนะ

 

โดย: มาริษา IP: 203.144.144.164 22 มีนาคม 2553 15:53:06 น.  

 

ขอบคุณมาก

 

โดย: kam IP: 117.47.229.105 28 กรกฎาคม 2553 16:30:16 น.  

 

ขอบคุณนะ

 

โดย: หญิง IP: 202.143.133.227 7 กันยายน 2553 12:26:14 น.  

 

ขอบคุนนะค๊ะ พี่หนูมีสมองขึ้นเยอะๆเลย อิอิ

 

โดย: เด็กต้องสอบ IP: 118.172.185.84 17 ตุลาคม 2553 14:49:02 น.  

 

กัลยาณ๊ กับ บุญวาทย์อันใหนดีกว่ากัน
แต่อยากเข้าบุญวาทย์กับกัลยาณีเท่ากัน

 

โดย: แหวน IP: 180.180.181.246 3 มกราคม 2554 20:20:08 น.  

 

มีข้อสอบเยอะจัง

 

โดย: ก้ามปู IP: 118.173.137.179 4 มิถุนายน 2554 20:25:16 น.  

 

เทพอ่ะ

 

โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 7 กรกฎาคม 2554 20:48:02 น.  

 

หนูมีสมองขึ้เยอะเลยอิอิมีเฉลยด้วยยยยยยย

 

โดย: นู่ออย IP: 119.42.107.136 24 กรกฎาคม 2554 16:30:03 น.  

 

เป็นคนคลาดเหย้าอย่า เปล่ากาย
เงินสลึงติดชาย ขอดไว้
เคหาอย่าสูญวาย ข้าวเปลือก มีนา
เฉินฉุกขุกจักได้ ผ่อนเลี้ยงอาตมา
ช่วยแปลหน่อยน่ะค่ะ

 

โดย: กิตติกร IP: 113.53.55.116 26 กรกฎาคม 2554 20:04:12 น.  

 

ค่ะ

 

โดย: อิง IP: 171.100.172.123 22 กรกฎาคม 2555 17:56:39 น.  

 

คุณครูค่ะเอาของปี 2555 บ้างสิค่ะ

 

โดย: อิง IP: 171.100.172.123 22 กรกฎาคม 2555 17:57:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


bws11
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
|
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้ามาใน Blog ของห้อง ม2/11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

จากน้องมิ้นท์จ๊ะ

จำนวนผู้เยี่ยมชม 

Friends' blogs
[Add bws11's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.