เวบสนทนาระหว่างครูประจำชั้นผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ห้อง ม.2/11 ช่วยกันถามช่วยกันตอบสังคมเล็กๆ แห่งนี้จะได้เข้มแข็ง และโพสข้อความด้วยคำสุภาพเท่านั้น
Group Blog
 
 
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
14 กันยายน 2552
 
All Blogs
 

มาดูแนวข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 กัน

ตัวอย่างข้อสอบสังคม ม.1 เทอมปลาย ลองๆ ทำๆ กันดูนะเพื่อนๆ
1.ศีลข้อใดที่เน้นเรื่องสติมากที่สุด
1. ? ข้อ 1 , 2
2. ? ข้อ 3
3. ? ข้อ 4
4. ? ข้อ 5
2.ข้อใดไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1. ? วันวิสาขบูชา
2. ? วันมาฆบูชา
3. ? วันลอยกระทง
4. ? วันเข้าพรรษา
3.ศาสนพิธีมีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร
1. ? เป็นที่พึ่งทางใจ
2. ? เป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจ
3. ? เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์
4. ? ถูกทุกข้อ
4. พระพุทธเจ้าก่อนออกบรรพชาอยู่ในวรรณะใด
1. ? วรรณะกษัตริย์
2. ? วรรณะพราหมณ์
3. ? วรรณะแพทย์
4. ? วรรณะศูทร
5. ชายที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถบวชได้ในข้อใด
1. ? บวชชีพราหมณ์
2. ? บวชพระ
3. ? บวชเณร
4. ? บวชชี
6.อบายมุข มีความหมายตรงกับข้อใด
1. ? ทางแห่งการทำความดี
2. ? ทางแห่งความฉิบหาย
3. ? ทางของการแสวงบุญ
4. ? ทางแห่งความเจริญ
7.ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นบุคคลใด
1. ? รัฐบาล
2. ? ข้าราชการ
3. ? พระมหากษัตริย์
4. ? ปวงชนชาวไทย
8. กฏหมายกำหนดให้ประชาชนอายุเท่าใดที่ต้องมีหน้าที่ไปเลือกตั้ง
1. ? 15 ปีบริบูรณ์
2. ? 18 ปีบริบูรณ์
3. ? 20 ปีบริบูรณ์
4. ? 21 ปีบริบูรณ์
9. อำนาจบริหารตรงกับข้อใด
1. ? ศาลสถิตยุติธรรม
2. ? รัฐสภา
3. ? คณะรัฐมนตรี
4. ? ศาลปกครอง
10. การถมพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกิดผลอย่างไรต่อสภาพภูมิประเทศ
1. ? ดินที่ถมไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้
2. ? เกิดตะกอนทับถมบริเวณชายหาดเพิ่มขึ้น
3. ? กระแสน้ำที่พัดเข้าหาฝั่งมีทิศทางต่างไปจากเดิม
4. ? แนวปะการังที่ห่างฝั่งไม่ถึง 2 กิโลเมตร จะถูกทำลาย
11. ภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยเหตุใด
1. ? รังสีอัลตราไวโอเลต ส่องมาถึงโลกไม่ได้
2. ? ความร้อนแผ่เข้าสู่ผิวโลกได้มากกว่าปกติ
3. ? พื้นผิวโลกสามารถดูดซับความร้อนได้น้อยลง
4. ? ความร้อนที่ผิวโลกสะท้อนกลับสู่บรรยากาศได้ไม่หมด
12. ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร
1. ? เขตอบอุ่นชื้น
2. ? เขตร้อนชื้น
3. ? เขตมรสุมชื้น
4. ? เขตร้อนแห้งแล้ง
13. การหาทิศทางโดยอาศัยธรรมชาติ สังเกตได้จากอะไร
1. ? สังเกตจากดวงจันทร์ โดยข้างขึ้นของดวงจันทร์จะหันหน้าด้านที่เว้าแหว่งไปทางเหนือ
2. ? สังเกตจากดวงจันทร์ โดยข้างขึ้นของดวงจันทร์จะหันหน้าด้านที่เว้าแหว่งไปทางตะวันออก
3. ? สังเกตจากการขึ้นของดาวเหนือในตอนกลางคืน ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางทิศใต้ตลอดเวลา
4. ? สังเกตจากการขึ้นของดาวเหนือในตอนกลางคืน ซึ่งจะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกตลอดเวลา
14. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคเหนือของประเทศไทยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1. ? มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี
2. ? มีดินเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำ
3. ? มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
4. ? มีแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
15.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยมีอากาศเย็น เพราะได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด
1. ? ลมพายุดีเปรสชั่น
2. ? ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ? ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
4. ? ลมพายุไต้ฝุ่น
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ? ประเทศไทยอยู่ติดกับประเทศต่าง ๆ 4 ประเทศ
2. ? ภูเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย
3. ? แม่น้ำทุกสายในประเทศไทยไหลลงสู่อ่าวไทย
4. ? พื้นที่ของประเทศไทย สูงตอนบน ลาดต่ำทางตอนล่าง
17. การสูบน้ำบาดานขึ้นมาใช้เป็นจำนวนมากจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติข้อใด
1. ? แผ่นดินทรุดตัวลง
2. ? แร่ธาตุในดินสูญสลายไป
3. ? ความชุ่มชื้นในดินลดลงต่ำ
4. ? ดินสึกกร่อนพังทลายได้ง่าย
18. พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุผลใด
1. ? ทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาไม่ดี
2. ? กรุงธนบุรีมีป้อมปราการแข็งแรงกว่า
3. ? กรุงธนบุรีติดต่อกับกรุงเทพฯ ได้ง่าย
4. ? ผลของสงครามทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียหายมาก
19. ปัญหาดินเค็มเกิดจากชั้นใต้ดินมีชั้นของเกลือหรือแร่เกลือหินเป็นจำนวนมาก พบมากในภาคใดของประเทศ
1. ? ภาคกลาง
2. ? ภาคเหนือ
3. ? ภาคใต้
4. ? ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. ปัจจัยใดที่ทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
1. ? การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ? สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
3. ? การค้นพบหลักฐานใหม่
4. ? การยอมรับวัฒนธรรมและความเชื่อจากที่อื่น
21. ใครดำเนินชีวิตได้เหมาะสมที่สุด
1. ? สามารถ ตั้งโรงงานน้ำปลาที่จังหวัดตาก
2. ? พิษณุ ทำสวนยางพาราที่จังหวัดจันทบุรี
3. ? สมัคร ปลูกข้าวโพดที่จังหวัดระยอง
4. ? ประสงค์ ทำโรงบ่มยาสูบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรประเภทใด ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
1. ? ศิลาจารึก
2. ? วรรณกรรม
3. ? บันทึกของชาวต่างชาติ
4. ? พระราชพงศาวดาร
23. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการนับเวลาในระบบสุริยคติ
1. ? ปีที่มีเดือน 8 สองหน เรียกว่าปีอธิกมาส
2. ? ปีอธิกสุรทิน มีวันรวมทั้งหมด 366 วัน
3. ? วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
4. ? วิธีนับวันและเดือน โดยถือตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลัก
24.หลักฐานที่เป็นประวัติศาสตร์ข้อใด เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา
1. ? ตำนาน
2. ? หนังสือพิมพ์
3. ? เพลงพื้นบ้าน
4. ? พระราชพงศาวดาร
25. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นที่ตำบลใด
1. ? บางรัก
2. ? บางกอก
3. ? บางลำพู
4. ? บางกอกน้อย
26. ระบบ การชลประทานที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการกสิกรรม และฝังท่อส่งน้ำไปยังที่ต่าง ๆ อันเป็นลักษณะเกี่ยวกับการทำประปา เริ่มมีใช้เป้นครั้งแรกในสมัยประวัติศาสตร์ไทยยุคใด
1. ? สุโขทัย
2. ? อยุธยา
3. ? ธนบุรี
4. ? รัตนโกสินทร์ตอนต้น
27.ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ในรัชสมัยใด
1. ? รัชกาลที่ 3
2. ? รัชกาลที่ 4
3. ? รัชกาลที่ 5
4. ? รัชกาลที่ 6
28.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดประจำรัชกาลใด
1. ? รัชกาลที่ 3
2. ? รัชกาลที่ 4
3. ? รัชกาลที่ 5
4. ? รัชกาลที่ 6
29.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจทางยุโรป
1. ? เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้นำ
2. ? เพื่อทำความรู้จักกันในฐานะผู้แทนประเทศ
3. ? เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย
4. ? เพื่อเป็นการถ่วงอำนาจชาติอื่นที่จะเข้ามาข่มเหงไทย
30. ข้อใดไม่ใช่สินค้าประเภทบริการ
1. ? โรงแรม
2. ? เดินทางด้วยเครื่องบิน
3. ? การท่องเที่ยว
4. ? ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ
31. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ตามกฏหมายของปวงชนชาวไทย
1. ? การเสียภาษี
2. ? การบวชพระ
3. ? การเกณฑ์ทหาร
4. ? การทำบัตรประชาชน
32. ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษบกิจด้านใดมากที่สุด
1. ? ไข้หวัดนก
2. ? น้ำมัน
3. ? อัตราดอกเบี้ย
4. ? เงินเฟ้อ
33. ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสมอกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. ? 6 ปี
2. ? 9 ปี
3. ? 12 ปี
4. ? 15 ปี
34. ประเทศไทยใช้งบประมาณเศรษฐกิจแบบใด
1. ? ทุนนิยม
2. ? สังคมนิยม
3. ? แบบผสม
4. ? ถูกทุกข้อ
35. หน้าที่สำคัญของรัฐสภาคือข้อใด
1. ? การบัญญัติกฏหมาย
2. ? การเสนองบประมาณ
3. ? การกำหนดนโยบายต่างประเทศ
4. ? การควบคุม กระทรวง ทบวง กรม
36. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
1. ? ออกธนบัตร
2. ? เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์
3. ? เป็นผู้รักษาเงินสำรองระหว่างประเทศ
4. ? รับฝาก-ให้กู้เงินจากประชาชนโดยตรง
37. ความรู้จัดเป็นการผลิตประเภทใด
1. ? ที่ดิน
2. ? แรงงาน
3. ? ทุน
4. ? ผู้ประกอบการ
38. รายได้ส่วนมากของรัฐบาลมาจากอะไร
1. ? รัฐวิสาหกิจ
2. ? การค้ากับต่างประเทศ
3. ? ภาษีอากรต่าง ๆ
4. ? เงินกู้จากต่างประเทศ
39. ข้อใดไม่ใช่หลักของสหกรณ์
1. ? ปันผลตามหุ้น
2. ? หลักประชาธิปไตย
3. ? การรวมกลุ่มของสมาชิก
4. ? กีดกันผู้ประกอบการอาชีพเดียวกัน

กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพก่อนโพสข้อความลงในเวบแห่งนี้นะครับ เวบแห่งนี้ใช้เป็นแหล่งหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนเท่านั้นเอง
 

Create Date : 14 กันยายน 2552
111 comments
Last Update : 4 มีนาคม 2553 8:44:21 น.
Counter : 5793 Pageviews.

 

แล้วไม่มีเฉลยเหรอครับ

 

โดย: ไทน์ IP: 61.19.210.250 18 กันยายน 2552 16:04:09 น.  

 

ทำไมไม่มีเฉลยเลยอ่ะ

 

โดย: 5555555 IP: 118.172.7.232 30 กันยายน 2552 16:20:16 น.  

 

เฉลย..ข้อสอบสังคมนะลูกๆ ห้องม.1/11
ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4

 

โดย: Admin Webmaster (bws11 ) 2 ตุลาคม 2552 16:46:14 น.  

 

มีกี่ข้ออ่ะค่ะ

 

โดย: คนน่ารัก IP: 222.123.128.236 12 พฤศจิกายน 2552 21:32:11 น.  

 

เยอะจังพี่

 

โดย: อิ่ม IP: 113.53.177.138 16 มกราคม 2553 16:44:49 น.  

 

เก่ง

 

โดย: ส้ม IP: 119.31.126.141 20 มกราคม 2553 16:41:03 น.  

 

อืมค่ะ ไม่มีเฉลยหรอคะ

อยากรู้ว่าทำถูกมั้ย

 

โดย: โอปอ IP: 203.144.144.165 28 มกราคม 2553 17:12:29 น.  

 

เด็กดี

 

โดย: นัด...555... IP: 203.144.144.164 19 กุมภาพันธ์ 2553 11:05:42 น.  

 

เยอะจังอ่ะคะ

 

โดย: เด็กดอย IP: 119.31.126.141 21 กุมภาพันธ์ 2553 19:25:13 น.  

 

ก้อดี อ่ะน่ะ - -

 

โดย: ice ^^~!! IP: 125.26.206.170 21 กุมภาพันธ์ 2553 21:34:55 น.  

 

ก็ดีนะค่ะ

 

โดย: ชุติมา วิลัยววรณาวงษ์ IP: 61.19.66.75 25 กุมภาพันธ์ 2553 20:07:34 น.  

 

ดี มักๆ
จัยนะงับ

 

โดย: *-* IP: 222.123.214.89 11 มีนาคม 2553 11:22:32 น.  

 

ยากมากครับ

 

โดย: สมชาย IP: 125.26.228.28 13 มีนาคม 2553 9:24:43 น.  

 

ดีมากค่ะ

 

โดย: เด็กดี IP: 203.144.144.164 14 มีนาคม 2553 19:23:06 น.  

 

ช้อสอบนี้คัดลอกมารึป่าวค่ะ คุ้น ๆ ยังไงไม่รู้
แต่ก็ดีมากค่ะ
แต่ว่าข้อ 32 น่ะคะ
32. ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษบกิจด้านใดมากที่สุด
1. ไข้หวัดนก มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยหรือคะ
2. น้ำมัน
3. อัตราดอกเบี้ย
4. เงินเฟ้อ
-----------------

 

โดย: Haki IP: 180.180.206.220 18 มีนาคม 2553 16:36:58 น.  

 

คนสร้างเว็บตอแหล

 

โดย: 555 IP: 117.47.1.162 19 มีนาคม 2553 20:42:18 น.  

 

โทษที

 

โดย: 5555555 IP: 117.47.1.162 19 มีนาคม 2553 20:47:32 น.  

 

ฮ่าๆ ๆ อยากจังเเต่ก้อเกิ๊น ครึ่ง ด้วย
เก่ง ๆ ๆ ฮ่าๆ ๆ ๆ

 

โดย: HAF IP: 58.9.186.69 26 มีนาคม 2553 11:46:02 น.  

 

เว้นบรรทัดด้วยค่ะ

ตาลายหมดแล้ว

 

โดย: สา IP: 118.172.205.2 30 พฤษภาคม 2553 16:59:07 น.  

 

ตาลายจัง เว้นบรรทัดบังดิ

 

โดย: กบ IP: 192.168.251.127, 61.7.241.94 6 มิถุนายน 2553 14:40:22 น.  

 

ขอบคุณน่ะค่ะ

 

โดย: nn IP: 114.128.223.229 18 มิถุนายน 2553 21:57:18 น.  

 

ขอบคุณมากนะค่ะ ที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

 

โดย: กุล IP: 192.168.212.55, 202.143.154.124 9 กรกฎาคม 2553 13:22:48 น.  

 

คงทำไม่ได้เพราะว่าไม่เก่งสังคมแบบเข้าไส้

 

โดย: คนผ่านมา IP: 1.46.231.94 20 กรกฎาคม 2553 17:50:35 น.  

 

ขอบคุณมากครับ ข้อสอบภาคเรียนต้นมีใหมครับสวัสดีครับ ตอบด้วย

 

โดย: ณัฐพงษ์ คนหล่อ IP: 125.26.66.140 5 สิงหาคม 2553 9:54:31 น.  

 

มาให้กำลังใจทำความดีค่ะ

 

โดย: +the best days of my life+ 19 สิงหาคม 2553 9:49:25 น.  

 

ข้อสอบง่ายมากๆ เลย ค่ะ

 

โดย: Noo Wo _ เเบ๊ว ๆ IP: 119.42.73.53 26 สิงหาคม 2553 14:09:30 น.  

 

ข้อสอบปัญญาอ่อน เด็ก ป.1 ยังทำได้เลย

 

โดย: เด็กศิลป์ IP: 119.42.73.53 26 สิงหาคม 2553 14:12:20 น.  

 

ข้อสอบทำยังไร ล่ะ คร้าฟ

 

โดย: breeze IP: 115.67.78.19 6 กันยายน 2553 20:37:17 น.  

 

พรุ่งนี้ผมสอบ ช่วยผมหาข้อสอบทุกวิชาหน่อย หาให้ผมตอนนี้เลยคร้าฟ

 

โดย: breeze IP: 115.67.78.19 6 กันยายน 2553 20:41:20 น.  

 

เด็กเรียนเก่ง

 

โดย: ฮั IP: 113.53.8.158 9 กันยายน 2553 11:04:46 น.  

 

พรุ่นี่สอบแล้วครับ

 

โดย: ทิวลิบ IP: 113.53.8.158 9 กันยายน 2553 11:08:52 น.  

 

ข้อสอบมากมาย
โดเรมอน

 

โดย: อันดี่ IP: 113.53.8.158 9 กันยายน 2553 11:11:59 น.  

 

ข้อสอบมากมาย
โดเรมอน

 

โดย: อันดี่ IP: 113.53.8.158 9 กันยายน 2553 11:12:01 น.  

 

อืม ดีจางเลยน่ะ

 

โดย: ดาว IP: 61.19.77.38 15 กันยายน 2553 14:04:54 น.  

 

พรุ่งนี้ผมสอบ ช่วยผมหาข้อสอบทุกวิชาหน่อย หาให้ผมตอนนี้เลยคร้าฟ

 

โดย: breeze IP: 61.19.77.38 15 กันยายน 2553 14:05:56 น.  

 

ง่ายจังน่ะ

ขอยากๆหน่อยดิ

 

โดย: ดาว IP: 61.19.77.38 15 กันยายน 2553 14:07:30 น.  

 

วันจัทร์หนูจะสอบวิชา ห้องสมุด สังคม วิทย์ คณิต
อังกฤษ ช่วยบอกแนวข้อสอบหน่อยค่ะ

 

โดย: ด.ญ.ปัญจณีย์ คำเครือ IP: 161.200.2.187 16 กันยายน 2553 12:01:48 น.  

 

555555//www.blogganghttps://www.bloggang.com/emo/emo5.gif.com/emo/emhttps://www.bloggang.com/emo/emo7.gifo6.gif

 

โดย: 555555555555555 IP: 112.142.126.187 17 กันยายน 2553 21:07:01 น.  

 

ทำไมยากจัง แต่ก้อได้เยอะ

 

โดย: Teeloverza IP: 183.89.47.232 18 กันยายน 2553 14:26:26 น.  

 

30 คะแนนแน่ะ

 

โดย: Teeloverza IP: 183.89.47.232 18 กันยายน 2553 14:27:35 น.  

 

จะสอบแร้วคร่า

กัวตกจังเรย

ทามมัยไม่มีเฉลยเรยอ่ะคะ

-_- _-_

 

โดย: armay IP: 183.89.199.6 21 กันยายน 2553 13:34:48 น.  

 

แนวข้อสอบดีมากค่ะอ่านแล้วสอบได้คะแนนดี

 

โดย: kittimook32@hotmail.com IP: 110.49.193.134 29 กันยายน 2553 20:18:13 น.  

 

เย้!! ได้เต็ม

 

โดย: Popiiz IP: 118.172.195.173 14 ตุลาคม 2553 20:02:32 น.  

 

น่าเบื่อ

 

โดย: เย IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:36:47 น.  

 

ทำไกอปปี้แล้ววางไม่ได้ ว่าจะทำรายงาน ซะหน่อย

 

โดย: พิ้ง IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:39:14 น.  

 

ความรู้ก็ใช้ได้

 

โดย: บี IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:41:11 น.  

 

ดีเยี่ยม

 

โดย: จุ๊บ IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:41:58 น.  

 

น่ารัก

 

โดย: ผึ้ง IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:42:46 น.  

 

GOOD

 

โดย: เซ็ง IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:43:52 น.  

 

เก่งใช้ได้


 

โดย: ฮั้ม IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:46:06 น.  

 

รู้เร็วต้องที่นี่

 

โดย: นิ่ม IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:51:24 น.  

 

ความรู้เยอะ

 

โดย: หนึ่ง IP: 180.180.31.115 16 พฤศจิกายน 2553 16:54:40 น.  

 

ง่ายว่ะ

 

โดย: หมุยจิน IP: 182.53.166.78 10 ธันวาคม 2553 14:43:33 น.  

 

ไม่ยาก

 

โดย: กระต่าย IP: 182.53.166.78 10 ธันวาคม 2553 14:46:52 น.  

 

ตาลายหมดละ
ต้องเลื่อนดูเฉลยอีก

 

โดย: ทิพย์ IP: 118.172.0.32 3 มกราคม 2554 10:31:01 น.  

 

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: กานต์ IP: 180.183.220.106 3 มกราคม 2554 12:56:39 น.  

 

โครตยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เลย ว่ะ

 

โดย: นิคุน IP: 124.121.205.167 19 กุมภาพันธ์ 2554 14:09:04 น.  

 

มีความรู้มากๆค่ะ
....................
so happy

 

โดย: neena IP: 110.168.16.123 19 กุมภาพันธ์ 2554 23:25:39 น.  

 

-.-V

 

โดย: XXX IP: 125.25.81.98 20 กุมภาพันธ์ 2554 14:13:51 น.  

 

ก็ดีนะค่ะ

 

โดย: เพื่อนที่น่ารักทุกคน IP: 110.168.39.7 23 กุมภาพันธ์ 2554 17:25:36 น.  

 

ขอบคูณครับ จะฝึกฝนตามครับ

 

โดย: เพื่อนแดนไกล IP: 125.25.161.110 24 กุมภาพันธ์ 2554 9:49:51 น.  

 

กี่ข้อวะ

 

โดย: เเย้ย IP: 192.168.212.161, 61.7.147.232 4 มีนาคม 2554 9:52:45 น.  

 

ลองทำแล้ว ได้ 26 คะแนน โ้ค้ตรโง้!..อ่ะค่ะ

 

โดย: อยู่ที่!..บางงงกอก บางงงกอก IP: 117.47.135.88 5 มีนาคม 2554 15:27:58 น.  

 

น่าจามีแบบว่าหั้ยนักเรียนฝึกทำมั่ง

 

โดย: ดรีม IP: 118.172.115.221 6 มีนาคม 2554 13:29:50 น.  

 

อูย เยอะก้อเยอะไคจะไปทำหมด เฉลยก้อมิมี

 

โดย: 1412 IP: 180.180.162.73 17 มีนาคม 2554 8:37:22 น.  

 

ข้อสอบดีมากค่ะ

 

โดย: พิมพ์จุฑา IP: 183.89.128.146 11 พฤษภาคม 2554 10:17:05 น.  

 

ดีมากเลยค่ะ

 

โดย: ทราย IP: 118.173.183.218 26 มิถุนายน 2554 9:40:23 น.  

 

สวดยอด

 

โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 7 กรกฎาคม 2554 20:08:41 น.  

 

สวดยอด

 

โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 7 กรกฎาคม 2554 20:08:41 น.  

 

สวดยอด

 

โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 7 กรกฎาคม 2554 20:08:43 น.  

 

สวดยอด

 

โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 7 กรกฎาคม 2554 20:08:44 น.  

 

สวดยอด

 

โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 7 กรกฎาคม 2554 20:08:44 น.  

 

สวดยอด

 

โดย: โรห์ IP: 125.26.139.128 7 กรกฎาคม 2554 20:08:44 น.  

 

น่าจะมีเฉลยตอนทำเสร็จนะ
เเล้วก็ดูยากมากเพราะมันติดกัน

 

โดย: ลาที่ IP: 182.53.162.157 11 กรกฎาคม 2554 16:47:34 น.  

 

ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4

 

โดย: น้องออย IP: 119.42.107.136 24 กรกฎาคม 2554 16:40:40 น.  

 

ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4

 

โดย: แอ๊ด IP: 119.42.107.136 24 กรกฎาคม 2554 16:45:00 น.  

 

ข้อ 1. 4,ข้อ 2. 3,ข้อ 3. 2,ข้อ 4. 1,ข้อ 5. 3,ข้อ 6. 2,ข้อ 7. 4,ข้อ 8. 2,ข้อ 9. 3,ข้อ 10. 3,ข้อ 11.4,ข้อ 12.2,ข้อ 13.2,
ข้อ 14.3, ข้อ 15.2,ข้อ 16.3,ข้อ 17.1,ข้อ 18.3,ข้อ 19.3,
ข้อ 20.3,ข้อ 21.2,ข้อ 22.1,ข้อ 23.2,ข้อ 24.1,ข้อ 25.2,
ข้อ 26.4,ข้อ 27.4,ข้อ 28.3,ข้อ 29.3,ข้อ 30.4,ข้อ 31.2,
ข้อ 32.4,ข้อ 33.3,ข้อ 34.3,ข้อ 35.1, ข้อ 36.4,ข้อ 37.3,
ข้อ 38.3,ข้อ 39.4 

โดย: กาเหว่า IP: 119.42.107.136 24 กรกฎาคม 2554 16:46:03 น.  

 

ยากสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...................

 

โดย: ศิริภรณ์ IP: 119.42.66.73 27 กรกฎาคม 2554 9:51:31 น.  

 

ได้ครึ่งหนึ่งพอดีเลย
-0-

 

โดย: Anne IP: 124.120.67.240 1 สิงหาคม 2554 10:18:49 น.  

 

ยากมากๆค่ะ
T^T

 

โดย: Anne IP: 124.120.67.240 1 สิงหาคม 2554 10:42:13 น.  

 

 

โดย: เบบี้นะจ๊ะ 17 กันยายน 2554 22:44:48 น.  

 

ยากพอตัวแต่ก็ทำได้ค่ะสบายมากกกกกกกกกกกก

 

โดย: นิค IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 12:06:00 น.  

 

ทำไม่ได้สัข้อเลยอ่าคร๊

 

โดย: นิค ปวันรัตน์ ม่านทอง IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 12:07:42 น.  

 

ยากจังคิดไม่ออกเลย เครียดดดดดดดดจังงงงงงงง

 

โดย: ออม ธนภรณ์ IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 12:11:40 น.  

 

พุ่งนี้สอบแร้วอ่าเครียด

 

โดย: loveyou IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 12:11:51 น.  

 

ยากอ่ะ ทำไม่ได้เลยอ่ะ ยากกกกกกกจิงๆ.....

 

โดย: นู๋ป.... จิรเสถียร...... ต่อสะ IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 12:12:45 น.  

 

ยากอ่ะ ทำไม่ได้เลยอ่ะ ยากกกกกกกจิงๆ.....

 

โดย: นู๋ป.... จิรเสถียร...... ต่อสะ IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 12:12:55 น.  

 

พรุ่งนี้สอบแล้ว

 

โดย: มิ้นท์ IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 12:13:29 น.  

 

แนวข้อสอบวิชาสังคมดีมากเลยอ่า...

 

โดย: แนน IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 14:17:18 น.  

 

ไม่มีเฉลยเลยหรอ แล้วอย่างงี้จะรู้ได้อย่างไงล่ะว่าทำถูกกี่ข้ออ่า..

 

โดย: ข้าวปั้น IP: 61.19.153.110 27 กันยายน 2554 14:24:49 น.  

 

ขอบคุณครับ เขียนดีนะครับ
ติดตามอยู่นะครับ เดี๋ยววันหลังจะตามมาอ่านใหม่ bookmark ไว้ละ :D
วันนี้พอก่อน วันละนิด จิตแจ่มใส่ :D
_________________________________________________________________________________


cheap halloween costumes | homemade halloween costumes | adult halloween costumes 

โดย: lafaellcross 13 ตุลาคม 2554 4:57:30 น.  

 

ขอบคุณคร้าบที่มีน้ำใจเขียนให้อ่าน
ไปละครับ


__________________________________________
halloween costume ideas | discount halloween costumes | cheap halloween costumes | cheap halloween costumes | halloween costumes for girls | girl halloween costumes | kids halloween costumes | black friday gps | black friday laptop | black friday lcd tv 

โดย: lafaellcross 21 ตุลาคม 2554 12:52:43 น.  

 

Thank you for great articcles.
i love you.
See you again.


__________________________________________
Best of watches swiss army watches | Cheap Watches zenith defy xtreme | Best home theater home theater systems | Discount home theather home theater speaker systems | 

โดย: lafaellcross 5 พฤศจิกายน 2554 18:32:19 น.  

 

ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Halloween Costumes Couples | Couples Halloween Costumes | Costumes for Halloween

 

โดย: couples (AIRRO01 ) 6 พฤศจิกายน 2554 11:32:19 น.  

 

 

โดย: ขอบคุณนะจ๊ะ (solodano ) 18 พฤศจิกายน 2554 8:48:08 น.  

 

ผมอยากให้ทำแบบทดสอบแบบอะเอียดครับ
ผมจะได้สอบได้

 

โดย: หนุน IP: 223.204.117.115 7 ธันวาคม 2554 20:02:29 น.  

 

เเห้ะอยากจัง ยากด้วย

 

โดย: ศิริลักษณ์ IP: 192.168.20.207, 61.19.152.30 20 ธันวาคม 2554 10:58:44 น.  

 

เป็นเนื้อหาที่ดีเข้าใจหายแล้วก็ทำได้ไม่อยากอีกอย่างเราก็จะได้รู้ในเรื่องของศาสนาและการทำพิธีต่างๆความคุณนะคะถ้าสอบผ่านจะลงไปใน เฟสบุ๊คเลยนะคะ

 

โดย: อิ๋วคะ IP: 58.11.186.17 3 มกราคม 2555 14:30:10 น.  

 

loveกาย
เย็กกันไม

 

โดย: ัี IP: 61.19.66.171 5 กุมภาพันธ์ 2555 15:06:10 น.  

 

//www.fastpaydayloans1500.com/

 

โดย: oporwe IP: 182.52.37.223 16 กุมภาพันธ์ 2555 0:49:31 น.  

 

i m happy

 

โดย: Kimdahe IP: 192.168.100.53, 122.154.94.14 21 กุมภาพันธ์ 2555 9:54:02 น.  

 

ดี

 

โดย: ฟ IP: 125.27.14.78 28 กุมภาพันธ์ 2555 15:35:26 น.  

 

หนูทำได้ด้วยะ

 

โดย: เยลลี่ IP: 125.27.181.14 11 มีนาคม 2555 13:51:18 น.  

 

ชอบมากเลยฮะคะแนนวันนี้น้อยไปหน่อย ได้ 21เต็ม39ก่อทำต่อไปจะสู้เพื่อสอบผ่านๆๆๆๆๆๆๆๆไม่ค่อยพอจัยแต่ผมด้อยสังคมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: กฤษฎา IP: 125.25.225.129 17 มีนาคม 2555 9:55:22 น.  

 

Haki IP: 180.180.206.220 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:16:36:58 น
แสดงว่าหนูยังวิเคราะห์ไม่เป็น ปัญหาโรคระบาดทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงต้องเกี่ยว คนเป็นโรคทำงานไม่ได้ ไม่มีรายได้ นายจ้างไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพราะขาดแรงงาน ทำให้สัตวเพื่อการค้า การบริโภคล้มตายเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ขาดทุน ขาดรายได้ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายภาครัฐ เอกชนมันเป็นวัฎจักรปัญหา นะ จะ บอก ให้

 

โดย: ครูสังคม IP: 192.168.182.89, 119.42.104.7 21 มีนาคม 2555 8:52:36 น.  

 

สาหนุกมากเลยทำข้อสอบนี้ ขอบคุณนะค่ะที่ช่วยทำหัยเข้าจัยมากขึ้น

 

โดย: teena IP: 125.26.204.31 28 มีนาคม 2555 14:48:36 น.  

 

ตอบยังไง หัดเว้นบรรทัดบ้าง ตาลายหมดแล้ว

 

โดย: ??? IP: 119.63.93.129 18 เมษายน 2555 10:22:30 น.  

 

ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Online Payday Loans Advance Lenders Payday Loan Online Payday Loan Direct Lender Direct Lenders for Payday Loans Direct Lender Payday Loans Direct Payday Loan Lenders Bad Credit Payday Loans

 

โดย: Payday Loans OnLine (AIRRO01 ) 20 พฤษภาคม 2555 23:05:41 น.  

 

อ้าว!! หมดแล้วหรอคะพี่ อ่านเพลินเลยอ่ะ อยากได้อีกจัง

 

โดย: nooch indy IP: 27.55.15.125 28 สิงหาคม 2555 19:35:59 น.  

 

ข้อสอบปีนี้อยากมากกกกเลยครับจากเด็กชั้นม1/6ปีการศึกษา2555

 

โดย: ด.ช.ภัทรภูมิ IP: 115.67.69.31 22 กันยายน 2555 22:06:53 น.  

 

ข้อสอบมีสาระมากคับ เข้าใจมากคับ

 

โดย: tin inde IP: 118.172.227.207 4 มีนาคม 2556 10:03:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


bws11
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
|
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้ามาใน Blog ของห้อง ม2/11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

จากน้องมิ้นท์จ๊ะ

จำนวนผู้เยี่ยมชม 

Friends' blogs
[Add bws11's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.