เวบสนทนาระหว่างครูประจำชั้นผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ห้อง ม.2/11 ช่วยกันถามช่วยกันตอบสังคมเล็กๆ แห่งนี้จะได้เข้มแข็ง และโพสข้อความด้วยคำสุภาพเท่านั้น
Group Blog
 
 
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
14 กันยายน 2552
 
All Blogs
 

มุมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม1.

เรื่อง จำนวนและตัวเลข

1) ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบ
ก.) 2x3x5
ข.) 3x5x1
ค.) 2x4x6
ง.) 4x6x9

2) ข้อใดไม่มี 7 เป็นตัวประกอบ
ก.) 126
ข.) 162
ค.) 168
ง.) 287

3) จำนวนใดต่อไปนี้มีตัวประกอบน้อยที่สุด
ก.) 117
ข.) 58
ค.) 56
ง ) 54

4) ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวน
ก.) 1, 7, 11, 61
ข.) 17, 37, 57, 73
ค.) 13, 23, 83, 97
ง.) 19, 47, 91, 97

5) ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
ก.) 47
ข.) 53
ค.) 63
ง.) 83

6) ข้อใดสรุปเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะได้ถูกต้อง
ก.) จำนวนเฉพาะบางตัวเกิดจากจำนวนเฉพาะ2 จำนวนคูณกัน
ข.) จำนวนเฉพาะบางตัวเกิดจากจำนวนเฉพาะ 2จำนวนลบกัน
ค.) จำนวนเฉพาะบางตัวมี 2 เป็นตัวประกอบ
ง.) จำนวนเฉพาะบางตัวมี 3 เป็นตัวประกอบ

7) ห.ร.ม.ของ 216 และ 135 คือ
ก.) 9
ข.) 15
ค.) 27
ง.) 45

8) ห.ร.ม.ของ 78 , 104 และ 143 คือ
ก.) 19
ข.) 17
ค.) 15
ง.) 13

9) ห.ร.ม.ที่ทอน ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือข้อใด
ก.) 117
ข.) 39
ค.) 9
ง.) 3

10) จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งนำไปหาร 739 และ 937 แล้วเหลือเศษ 11 และ 13 ตามลำดับ
ก.) 25
ข.) 27
ค.) 29
ง.) 31

11) มีมะม่วง 3 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง 165 ผล ชนิดที่สอง 210 ผล ชนิดที่สาม 195 ผล ต้องการแบ่งมะม่วง เป็นกองเท่าๆกันโดยแต่ละกองมีจำนวนมากที่สุด และเป็นมะม่วงชนิดเดียวกันจะแบ่งมะม่วงออกได้ กองละกี่ผล และได้ทั้งหมดกี่กอง
ก.) กองละ 12 ผล ได้ 11 กอง
ข.) กองละ 11 ผล ได้ 12 กอง
ค.) กองละ 38 ผล ได้ 15 กอง
ง.) กองละ 15 ผล ได้ 38 กอง

12) ค.ร.น. ของ 15, 40, 45 และ 60 คือ
ก.) 60
ข.) 180
ค.) 360
ง.) 420

13) ค.ร.น.ของ 42 , 90 และ 105 คือจำนวนใด
ก.) 2 x 3 x 5 x 7
ข.) 2 x 5 x 6 x 7
ค.) 2 x 3 x 3 x 5 x 7
ง ) 2 x 5 x 5 x 7 x 7

14) จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 18, 24 และ 45 เหลือเศษ 8
ก.) 360
ข.) 368
ค.) 460
ง.) 468

15) นักเรียนห้องหนึ่งเมื่อจัดแถว แถวละ 18, 36 หรือ 48 ก็ตาม จะเหลือเศษ 4 ทุกครั้ง นักเรียนห้องนี้มีอย่างน้อย ที่สุดกี่คน
ก.) 144 คน
ข.) 148 คน
ค.) 154 คน
ง.) 158 คน

16) เรือหาปลาสามลำกลับเข้าฝั่งทุกๆ 10, 12 และ 15 วัน ถ้าเรือทั้งสามลำออกจากท่าพร้อมกัน อีกกี่วัน จะกลับเข้าฝั่งพร้อมกันเป็นครั้งแรก
ก.) 60 วัน
ข.) 70 วัน
ค.) 80 วัน
ง.) 90 วัน

17) จำนวนนับสองจำนวนมีผลคูณเท่ากับ 160 และมี ห.ร.ม.เท่ากับ 8 จงหา ค.ร.น. ของจำนวนทั้งสอง
ก.) 16
ข.) 20
ค.) 40
ง.) 52

18) ผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เป็น 520 และมีจำนวน ๆ หนึ่ง เป็น 4 จงหาอีกจำนวนหนึ่ง
ก.) 65
ข.) 120
ค.) 130
ง.) 150

19) ผลคูณของจำนวนสองจำนวนเป็น 810 และ มี 9 เป็น ห.ร.ม. ดังนั้น ค.ร.น. ของสองจำนวนนี้คือข้อใด
ก.) 45
ข.) 90
ค.) 180
ง.) 210

20) นักวิ่งมาราธอน 2 คน วิ่งรอบสนามใช้เวลา 60 และ 72 วินาที ตามลำดับ อยากทราบว่า อีกกี่นาที นักวิ่งทั้งสองคน จะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกัน
ก.) 360 นาที
ข.) 360 วินาที
ค.) 60 นาที
ง.) 60 วินาที

21) จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุด เมื่อหารด้วย 18, 45 และ 54 แล้วลงตัว คือจำนวนใด
ก.) 224
ข.) 250
ค.) 270
ง.) 304

22) ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของ X กับ Y หมายถึง
ก.) จำนวนที่น้อยที่สุดที่นำไปหาร X หรือ Y ได้ลงตัว
ข.) จำนวนที่น้อยที่สุดเมื่อนำ X หรือ Y มาหารได้ลงตัว
ค.) จำนวนที่น้อยที่สุดที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ X , Y
ง.) จำนวนที่น้อยที่สุดที่เป็นตัวประกอบของ X , Y

23) ค.ร.น.ของ 10, 15 และ 20 คือ
ก.) 80
ข.) 60
ค.) 40
ง ) 20

24) นักเรียนแต่งชุดลูกเสือ 143 คน แต่งชุดเนตรนารี 104 คน และแต่งชุดยุวกาชาด 78 คน ต้องการแบ่ง กลุ่มนักเรียนออกเป็นหมู่ ๆ ละเท่า ๆ กัน ให้ได้มากที่สุด จะแบ่งได้ทั้งหมดกี่หมู่และหมู่ละกี่คน
ก.) กองละ 11 ผล ได้ 12 กอง
ข.) กองละ 38 ผล ได้ 15 กอง
ค.) กองละ 15 ผล ได้ 38 กอง
ง.) กองละ 15 ผล ได้ 11 กอง

25) จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งนำไปหาร 95, 119 และ 167 แล้วเหลือเศษเท่ากัน
ก.) 24
ข.) 26
ค.) 28
ง.) 30

26) จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งนำไปหาร 679 และ 976 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน
ก.) 25
ข.) 27
ค.) 29
ง.) 31

27) จำนวนในข้อใดเป็น ห.ร.ม.ของ 518 และ 258
ก.) 2
ข.) 3
ค.) 6
ง.) 16

28) ห.ร.ม.ของ 234 , 312 และ 429 ตรงกับข้อใด
ก.) 42
ข.) 39
ค.) 37
ง.) 27

29) ห.ร.ม.ของ 25, 56, 84 และ 70 คือ
ก.) 10
ข.) 12
ค.) 14
ง.) 28

30) ถ้า X และ Y เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
ก.) X - Y เป็นจำนวนเฉพาะ
ข.) X × Y ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
ค.) X × Y เป็นจำนวนเฉพาะ
ง.) X + Y เป็นจำนวนเฉพาะ

เฉลยข้อสอบ

ข้อที่.. 1=a
ข้อที่.. 2=b
ข้อที่.. 3=b
ข้อที่.. 4=c
ข้อที่.. 5=c
ข้อที่.. 6=b
ข้อที่.. 7=c
ข้อที่.. 8=d
ข้อที่.. 9=b
ข้อที่.. 10=b
ข้อที่.. 11=d
ข้อที่.. 12=c
ข้อที่.. 13=c
ข้อที่.. 14=b
ข้อที่.. 15=b
ข้อที่.. 16=a
ข้อที่.. 17=b
ข้อที่.. 18=c
ข้อที่.. 19=b
ข้อที่.. 20=c
ข้อที่.. 21=c
ข้อที่.. 22=b
ข้อที่.. 23=b
ข้อที่.. 24=a
ข้อที่.. 25=a
ข้อที่.. 26=b
ข้อที่.. 27=a
ข้อที่.. 28=b
ข้อที่.. 29=c
ข้อที่.. 30=b
 

Create Date : 14 กันยายน 2552
30 comments
Last Update : 4 มีนาคม 2553 8:32:16 น.
Counter : 3450 Pageviews.

 

ไม่มีเฉลยเหรอ

 

โดย: D+ IP: 118.172.106.67 4 มกราคม 2553 16:27:25 น.  

 

มันก้อคงมีหัยหลอกไม่งั้นเข้าจาเอามาลงหรอ(ลองไปถามมิ้นดูดินะ)

 

โดย: ..... IP: 117.47.127.111 23 มกราคม 2553 15:18:15 น.  

 

นั่นดิ555555555555555555555555555555555+

 

โดย: mint IP: 117.47.42.164 24 มกราคม 2553 17:35:52 น.  

 

ไม่มีเฉลยแล้วจะตรวจสอบคำตอบจากตรงไหน

 

โดย: yui IP: 202.28.62.245 8 กุมภาพันธ์ 2553 12:39:39 น.  

 

ไม่มีเฉลยแล้วตรวจตรงไหน

 

โดย: เรา IP: 118.173.17.174 22 กุมภาพันธ์ 2553 10:43:39 น.  

 

เฉลยอยูไหนอะ

หรือว่ามะมี

จะตรวงตรงไหนอะ

 

โดย: ~ fai ~ IP: 180.183.98.86 10 มีนาคม 2553 10:46:23 น.  

 

มีอยู่ข้างล่างนั่นไงค๊าบ

 

โดย: mint (bws11 ) 13 มีนาคม 2553 13:54:01 น.  

 

ยากมาก

 

โดย: d+ IP: 180.180.59.192 18 มีนาคม 2553 16:27:34 น.  

 

ซวยสิ

 

โดย: ท้ กะ IP: 180.180.59.192 18 มีนาคม 2553 16:30:24 น.  

 

ง่ายมากกก
ง่ายที่สุดเท่าที่เคยทำมา
ยากตรงไหน ช่วยบอกที่

 

โดย: กุ๊กไก่ IP: 222.123.125.190 30 พฤษภาคม 2553 15:17:22 น.  

 


ง่ายม้ากมากคร่า

 

โดย: พิม IP: 118.172.109.85 18 กรกฎาคม 2553 15:58:24 น.  

 

ไม่รู้เรื่องเลยอะ555+ฮือ, นิดนึง

 

โดย: เด็กประถม555+หลงเข้า IP: 222.123.10.25 18 กรกฎาคม 2553 17:16:44 น.  

 

สุดยอด

 

โดย: แพน IP: 125.25.215.102 18 กรกฎาคม 2553 18:52:18 น.  

 

ง่าย ป.3 ก้อทำได้

 

โดย: เด็กป.6 IP: 180.180.92.89 7 สิงหาคม 2553 15:34:52 น.  

 

โง่จริง เฉลยก้ออยู่ข้างล่างเอง

 

โดย: เนย IP: 180.180.92.89 7 สิงหาคม 2553 15:39:22 น.  

 

แย่ จะด้ายทามข้อสอบด้าย


อู้

 

โดย: นู๋แนน IP: 180.183.116.211 25 กันยายน 2553 14:09:04 น.  

 

อะหยังหนี่
เปิ้ลหม่าหันฮู้เรื่องเลย
อะหยังก่บ่าฮู้

 

โดย: เฮี้ย IP: 180.183.116.211 25 กันยายน 2553 14:17:01 น.  

 

ก็พอทัมด้ายบ้างอ่ะ
แต่ก็ งง อยู่บ้าง
อิอิ 555

 

โดย: จำไม่ด้ายอ่ะ IP: 118.172.218.74 25 กันยายน 2553 19:29:18 น.  

 

เฉลยก้ออยู่ข้างล่างข้อสอบนั่นไงทำมัยมองไม่เห็นกัลเนี่ย

 

โดย: งั้นมั้ง IP: 115.67.56.229 28 ตุลาคม 2553 18:57:01 น.  

 

ใครจะดีอธิบายให้ทีละข้อได้มั้ย หรือ กี่ข้อก็ได้

 

โดย: แหวน IP: 180.180.181.246 3 มกราคม 2554 20:15:43 น.  

 

สอบเข้า หรือ สอบเล่นๆ

 

โดย: Fran IP: 118.172.104.133 18 กุมภาพันธ์ 2554 16:35:09 น.  

 

โครตง่ายยยยยยยยยยยยยเลย คั๊บ

ทำได้เติมเลย

ก็คนมันเก่ง

555555555555+

 

โดย: โครตง่าย IP: 124.121.205.167 19 กุมภาพันธ์ 2554 14:44:20 น.  

 

ข้อ 20 คำตอบต้องเป็น 6 นาที มากกว่า เพราะ หรม.ของ 60 และ 72 คือ 12 นำ 60*72 = 4320/12 = 360 วินาที ทำให้เป็นนาทีโดยการนำ 60 ไปหาร (60 วินาทีเป็น 1 นาที) 360/60 = 6 นาที

 

โดย: อยากเก่งคณิตศาสตร์ IP: 49.49.124.188 14 มิถุนายน 2554 22:36:24 น.  

 

้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้*0* O=O"

 

โดย: ่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ IP: 101.108.160.80 17 ตุลาคม 2554 10:04:19 น.  

 

ขอให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมครับ ร.ร. ผมเค้าเข้ามากเรื่องการสอบ

 

โดย: หนุน IP: 223.204.117.115 7 ธันวาคม 2554 20:04:46 น.  

 

น่ารัก

 

โดย: 123 IP: 223.204.154.62 5 กรกฎาคม 2555 12:33:15 น.  

 

ปี่หน้าน้องจะสอนให้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

 

โดย: เบน IP: 115.67.33.68 10 สิงหาคม 2555 18:34:20 น.  

 

ปี่หน้าน้องจะสอนให้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

 

โดย: เบน IP: 115.67.33.68 10 สิงหาคม 2555 18:34:21 น.  

 

โคดง่ายเลยว่ะ

 

โดย: phaiwon IP: 110.164.194.147 25 พฤษภาคม 2559 19:37:28 น.  

 

หาหรมของ135 เเละ216

 

โดย: บัน IP: 27.145.208.207 7 มิถุนายน 2559 20:48:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


bws11
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
|
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้ามาใน Blog ของห้อง ม2/11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

จากน้องมิ้นท์จ๊ะ

จำนวนผู้เยี่ยมชม 

Friends' blogs
[Add bws11's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.