2 ทศวรรษโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์เพื่อโลกก้าวไกล และสันติสุขด้วยคนรุ่นใหม่

มอบรางวัลเกียรติยศให้กับ4 เยาวชน ณัฐศิตา เรืองรัตนากร, พัชระ ปิ่นโตลา, เจนนี่ ซือ หนง เทียน, เลวอน เปโตรสยันโดยมี ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ และ มร.ปีเตอร์ โฮแกนอาจารย์ใหญ่เดอะ รีเจ้นท์ บราเดอร์ ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ นับเป็นโรงเรียนนานาชาติของคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกขององค์กรสากลราวนด์สแควร์ (RoundSquare Organization) ซึ่งมีพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 อดีตกษัตริย์แห่งกรีซเป็นองค์ประธานในปัจจุบัน วันนี้เดอะรีเจ้นท์ฉลอง 2วาระพิเศษคือครบรอบ 2 ทศวรรษของการเสริมสร้างเยาวชนผู้นำที่มีทักษะรอบด้านและการที่ 4 นักเรียนได้สร้างสถิติทำคะแนน IB Score ได้สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศไทยอีกด้วย

ท่ามกลางความยินดี โรงเรียนนานาชาติได้จัดงานฉลองวาระครบ 20 ปี และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่ 4 เยาวชน ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีองคมนตรี ม.ร.ว.เทพกมล-คุณหญิงขวัญตา เทวกุล,มร.ดาโชวโลเด จามโชว อุปทูตราชอาณาจักรภูฏาน, ฯพณฯจูดี้ โอกาฟอร์ เอกอัครราชทูตไนจีเรีย, สมบัติเลาหพงศ์ชนะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประเทศบัลแกเรีย, มร.ปีเตอร์โฮแกน อาจารย์ใหญ่เดอะ รีเจ้นท์ บราเดอร์, มีศักดิ์ว่องประชานุกูล, ทิพวรรณ เตชะวิจิตร์ มาร่วมงาน

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปี โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์มุ่งมั่นดำเนินการศึกษาองค์รวม (Holistic Education) เพื่อให้เยาวชนมีดุลยภาพในการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านวิชาการทักษะการปฏิบัติควบคู่ไปกับความเป็นผู้นำและคุณธรรมเพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตลอดจนเสริมสร้างสันติสุขให้โลกด้วย

เนื่องจากโลกปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกที่เชื่อมต่อเข้าเป็นหนึ่งเดียวและมีความซับซ้อนจากผลกระทบต่างๆ มากยิ่งขึ้นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีทักษะและเป็นผู้นำที่เข้าใจความเป็นไปอย่างรอบด้านจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปและที่น่ายินดี ปีนี้โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพมีคะแนนเฉลี่ยของทั้งชั้น36 คนอยู่ที่ 36.1 ซึ่งสูงสุดในประเทศไทยและ IBO ได้รายงานว่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศในเอเชียยกเว้นเพียงประเทศเดียวที่ได้ 36.5 นักเรียนเดอะรีเจ้นท์ประเทศไทย 4 คน ที่ทำลายสถิติทำคะแนน IB ถึง 42 คะแนนพร้อมกันเป็นประวัติการณ์คือ ณัฐศิตาเรืองรัตนากร, พัชระปิ่นโตลา, เลวอนเปโตรสยัน และ เจนนี่ซือ หนง เทียน”

ณัฐศิตาเรืองรัตนากร (เนม) สาวน้อยวัยใสคนเก่งอายุ 18 ปี ชั้นเยียร์13 โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กล่าวว่า“การทำคะแนน IB ได้ 42 และได้ข้อเสนอให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เป็นจุดสูงสุดของความฝันของเนมและยิ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะยังมีเพื่อนอีก 3คน ที่ทำคะแนน IB สูงถึง42 คะแนนเท่าๆ กัน วันเวลาของวัยศึกษาในโรงเรียนที่มีความสุขและเป็นมิตรเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า ความสำเร็จมาจากความพยายามสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนการสนับสนุนของคุณครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกันได้แสดงศักยภาพเต็มที่

รวมทั้งกล้าท้าทายตัวเองในเรื่องต่างๆโดยปราศจากความกลัว การได้เข้าเรียนด้านกฎหมายที่เคมบริดจ์ประเทศอังกฤษคงไม่ยากเกิน ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไปอยากเป็นนักกฎหมาย เพราะต้องการมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาซึ่งสามารถสร้างคนและสร้างประเทศได้เห็นว่าปัญหาใหญ่ของโลกมาจากความไม่เท่าเทียมกันและการใช้ความรุนแรงดังนั้นการปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นก้าวแรกในการช่วยยุติปัญหาการค้ามนุษย์


ร่วมกันต้อนรับแขกคนสำคัญองคมนตรี ม.ร.ว.เทพกมล-คุณหญิงขวัญตา เทวกุล


สำหรับเพื่อนๆ วัยเรียน อยากบอกว่าความเป็นไปไม่ได้นั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถทำได้แต่หมายถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้สำเร็จต่างหาก” พัชระปิ่นโตลา(พูห์) หนุ่มนักเรียนไทยคนเก่งวัย 18 ปี ชั้นเยียร์ 13โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กล่าวว่า “15 ปีเต็มที่ได้ใช้เวลาเรียนและเติบโตที่นี่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นได้เรียนรู้ถึงการตั้งใจเรียนและผลที่ได้รับ สิ่งที่ประทับใจในช่วง 2 ปี โชคดีที่ได้มีโอกาสไปช่วยสอนเลขคณิตแก่น้องๆ ด้อยโอกาสของมูลนิธิเพื่อสังคมในกทม.หลักสูตร CAS ประสบการณ์นี้กระตุ้นเตือนให้เรารู้จักเผื่อแผ่ความรู้และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม

ผมได้รับการคัดเลือกไปเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา และ London School of Economics and Politics ประเทศอังกฤษเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจความจริงก่อนหน้านี้เกรดของผมไม่ดีนักแต่ผมได้พยายามอย่างหนักแล้วมันก็เป็นผล เชื่อมั่นว่าเราหว่านเมล็ดอะไรไปก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างนั้นบางเรื่องที่เราอ่อนก็ต้องหมั่นฝึกฝน เช่นพัฒนาเทคนิคการเขียนเรียงความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งของสหรัฐและอังกฤษ

เชื่อว่าการศึกษาที่เปิดกว้างและช่วยให้เราได้รอบรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้คนรุ่นใหม่มีความพร้อมและแข็งแกร่งในยุคที่วิถีชีวิตและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างวันนี้ในอนาคตถ้าผมจบมหาวิทยาลัยแล้วผมอยากกลับมามีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแก่ประเทศไทยให้ดีขึ้น” เลวอนเปโตรสยัน หนุ่มน้อยเชื้อสายอาร์เมเนียวัย 17 ปีหลานปู่ของอดีตประธานาธิบดีคนแรกผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (Levon TerPetrosyan) คุยกับเราว่า


องคมนตรีม.ร.ว.เทพกมล-คุณหญิงขวัญตา เทวกุล พร้อมด้วยมร.ดาโชวโลเด จามโชวอุปทูตราชอาณาจักรภูฏาน, มร.จูดี้ โอกาฟอร์เอกอัครราชทูตไนจีเรีย, มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล, สมบัติ เลาหพงศ์ชนะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประเทศบัลแกเรีย ร่วมเป็นเกียรติในงานโดยมี ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพ, มร.ปีเตอร์ โฮแกน อาจารย์ใหญ่เดอะ รีเจ้นท์ บราเดอร์ และ ทิพวรรณเตชะวิจิตร์ ต้อนรับ

“การได้เดินทางมาศึกษาในประเทศไทยเป็นการเปลี่นชีวิตของผม ช่วยให้ได้วาดชีวิตของตนเองผมรักประเทศไทยและมีความสุขมากตลอด 4 ปีได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการกิจกรรม และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยและนานาชาติที่แตกต่างของเพื่อนๆ ด้วยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไปและมุมมองการดำเนินชีวิตในอนาคตยังจำได้ถึงวันเวลาแห่งความอุ่นใจในโรงเรียนประจำที่ผมอยู่แห่งนี้หลังจบการศึกษาเพื่อนๆ จะแยกย้ายกันไปมีชีวิตในมหาวิทยาลัยต่างๆและเดินไปบนเส้นทางชีวิตที่ตนเองเลือก แต่มิตรภาพยังคงอยู่ผมจึงมีเพื่อนอยู่ทั่วโลก

ส่วนตัวผมนั้นต้องกลับไปรับใช้ประเทศอาร์เมเนียโดยการเป็นทหาร2 ปิจากนั้นผมจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในคณะเศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นความภาคภูมิใจที่ตัวเราได้ทุ่มเทกับการเรียนมาอย่างเต็มที่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นคนที่รอบด้าน (Well-Rounded Person) ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหรือไม่ก็เป็นนักการเมืองที่มีส่วนพัฒนาประเทศของผมปัญหาใหญ่ของโลกคือคอร์รัปชั่นเราต้องช่วยกันแก้ไขในแต่ละประเทศด้วยวิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปความมุ่งมั่นจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าเสมอ

อยากจะบอกเพื่อนนักเรียนว่าให้เชื่อฟังคำแนะนำดีๆจากคุณครูของคุณ ขอบคุณดร.วีระชัยที่ให้โอกาสผมมาเรียนที่นี่และผมรักครูทุกคนที่นี่” เจนนี่ ซือ หนง เทียน สาวน้อยเชื้อสายจีน วัย 18 ปีโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ชั้นเยียร์ 13 กล่าวว่า “แม้จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้เพียง 2 ปีแต่ก็สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี โดยมีคุณครูช่วยแนะแนวทางอยู่เสมอทำให้เข้าใจหลักสูตรIB มากขึ้นการทำงานที่คุณครูมอบหมายเราต้องค้นคว้าและมีความพยายามในการทำงานให้เสร็จตามที่มอบหมายเสมอเคยเขียนบทความไม่ได้ก็มีเพื่อนที่เป็นกำลังใจและคอยกระตุ้นให้เราคิดหาวิถีทางทำความเข้าใจและทำมันได้สำเร็จได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย ยู ซี แอล ประเทศอังกฤษ

การได้เรียนรู้ความแตกต่างของIB กับ ALevel ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ในการเขียนรายงานห้องปฏิบัติการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปอาชีพในฝันของหนู อยากมีโรงเรียนของตนเองในประเทศจีนพบว่าระบบสร้างเสริมประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญและเกิดประโยชน์มากกว่าการศึกษาแบบมุ่งเน้นวิชาการด้านเดียวในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าต้องการผสมผสานข้อดีของทั้ง 2 ระบบการศึกษามาเป็นระบบของหนูเองถึงมันจะยากแต่ก็ฝันที่จะทำ

ปัจจุบันประธานาธิบดีของจีนกำลังรณรงค์ปราบคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะเป็นคนตำแหน่งใหญ่หรือตัวเล็กตัวน้อยรวมทั้งมาตรการในการพัฒนาความมั่นคงของตลาดหุ้นแต่ละประเทศล้วนมีพื้นฐานความเป็นมาและวัฒนธรรมที่ต่างกันหวังว่าประเทศตะวันตกจะเข้าใจประเทศจีนในความแตกต่างอย่างที่จีนเป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่ผู้อื่นเป็นความเข้าใจกันและช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ”

นับเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกให้น่าอยู่ขึ้นสู่ความก้าวหน้ามิตรภาพและสันติสุข

ที่มาจาก: //www.naewna.com/lady/179138
Create Date : 28 กันยายน 2558
Last Update : 28 กันยายน 2558 14:50:40 น.
Counter : 675 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:18:17:40 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Sky of Thailand
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กันยายน 2558

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
29
30
 
 
All Blog