ครั้งแรก...สองนักศึกษาวิศวลาดกระบังที่ร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น

โลกคมนาคมขนส่งก้าวไกลด้วยการวิจัยและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ประเทศญี่ปุ่นเจ้าแห่งเทคโนโลยีรถไฟระบบรางได้เปิดตัวรถไฟพลังแม่เหล็กอย่าง “Maglev”ทำลายสถิติอีกครั้งโดยฝ่ากำแพงความเร็ว 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปสร้างสถิติที่ 603 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในส่วนของประเทศไทยกำลังปฏิรูปพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งขนานใหญ่เพื่อนำพาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีสองหนุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ประเทศไทยได้รับคัดเลือกบินไปฝึกงานและออกแบบชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น ณโรงงานฮิตาชิ เมืองยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น


รศ.ดร.คมสัน มาลีสีคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้งานรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านวิจัยและพัฒนารถไฟความเร็วสูงในแดนอาทิตย์อุทัยฮิตาชินั้นอยู่ภายใต้กลุ่มเจอาร์ กรุ๊ปหรือการรถไฟประเทศญี่ปุ่นและเป็นปีแรกที่บริษัทฮิตาชิตอบรับให้มีนักศึกษาไทยเข้าฝึกงานที่โรงงานโดยให้โควต้าเพียง 2 คนซึ่งก่อนไปทั้งสองได้ผ่านด่านคัดเลือกกันหลายด่านเลยทีเดียวตั้งแต่ความรู้ความสามารถในวิชาวิศวกรรมไปจนถึงความสามารถพิเศษทางภาษาญี่ปุ่น

โดยในขั้นแรกฝ่ายคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะเป็นผู้คัดเลือกโดยดูจากประวัติการเรียนความรู้ความสามารถในวิชาวิศวกรรม ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและมีข้อบังคับว่าต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในขั้นพื้นฐานได้จากนั้นเมื่อผ่านการคัดเลือกจึงไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ของฮิตาชิในประเทศไทยโดยมีระยะเวลาในการฝึกงาน 30 วันซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนนั้นได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขนส่งระบบรางในอนาคตและสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศ”


ผศ.ดร.มนศักดิ์ พิมสารประธานสาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ได้เปิดมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความรู้สามารถอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและตอบรับวิถีโลกศตวรรษที่21ที่การอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีการจัดระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดไร้มลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ปัญหารถติดได้


ธณวิน มั่นสกุล และฐาปนิก ศรีพันธ์สองหนุ่มนักศึกษาไทยในแดนอาทิย์อุทัย จ้าวแห่งเทคโนโลยีรถไฟของโลก

มาคุยกับ 2 นักศึกษาไทย คนแรก นายธณวินมั่นสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า

“ดีใจครับที่ได้รับโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถไฟชินคันเซ็น ซึ่งมีพนักงานรวมกว่า 1,500 คนผมได้ฝึกงานในส่วนของแผนกวิศวกรรมล้อเลื่อน (Rolling stock) โรงงานอยู่ภายใต้กลุ่มเจอาร์กรุ๊ปที่ออกแบบชิ้นส่วนของตู้ผู้โดยสารชินคันเซ็นเช่น พื้นของห้องโดยสาร หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า โยโกฮาริ (yokohari) เป็นต้นผมได้ฝึกการออกแบบชิ้นส่วนของรถไฟชินคันเซ็นและมีโอกาสได้ดูงานประกอบรถไฟเริ่มจากการฝึกดูแบบ 2 มิติ จากนั้นนำมาวาดให้เป็น 3 มิติ แล้วจึงนำมาทดลองใส่แรงกระทำเพื่อทดสอบว่าสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงไหมและยังได้ออกแบบชิ้นส่วนที่จะนำไปใช้ประกอบรถไฟจริง


ธณวินมั่นสกุล นักศึกษาวิศวลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4

“โดยได้ออกแบบเป็นพื้นของห้องโดยสารรถไฟชินคันเซ็นบรรยากาศของการทำงานของคนญี่ปุ่น ผู้ที่เป็นคนดูแลระหว่างฝึกงานนั้นได้ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับผมระหว่างที่ฝึกทำงานจะมีงานวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาให้เราศึกษาค้นคว้าและได้เข้าเทรนนิ่งสำหรับทีมงานชินคันเซ็นทุกๆวันพุธคนญี่ปุ่นจะทำงานกันจริงจังไม่มีคุยเล่นระหว่างงาน ถ้าจะคุยก็ต่อเมื่อพักกลางวัน และทำงานหนักโดยจะมีการทำงานล่วงเวลา2 ช่วง คือช่วง 6-8 โมงเช้า และอีกช่วงคือ 5 โมงเย็นถึงสี่ทุ่มโดยอุปนิสัยของคนญี่ปุ่น มีความขยัน ทุ่มเท มีระเบียบวินัย รักองค์กรและให้ความสำคัญด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยระหว่างการทำงาน เช่นการบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น แว่นหมวกและรองเท้านิรภัยทุกครั้งหากเข้าโรงงาน”


ฐาปนิกศรีพันธ์ นักศึกษาวิศวลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4

นายฐาปนิก ศรีพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อการฝึกงานที่โรงงานฮิตาชิเมืองยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ว่า

“ผมสนใจและหลงใหลในรถไฟหัวกระสุนนี้มาตั้งแต่เด็กทำให้ตั้งใจเกี่ยวเก็บความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานในระหว่างฝึกงาน รู้สึกประทับใจมาก เพราะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนจึงได้เปิดโลกทัศน์ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากทีมงานชาวญี่ปุ่นที่ให้คำแนะนำและวิจารณ์ผลงานซึ่งทำให้เราได้พัฒนาทักษะต่างๆ จากที่ได้เรียนมา รวมถึงความรู้และประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากห้องเรียนผมได้ฝึกงานที่ฝ่ายการผลิต ได้ทำหน้าที่ออกแบบ และสั่งผลิตหน้าที่โดยรวมคือการประสานงานกับฝ่ายผลิตโดยตรง

ฐาปนิกศรีพันธ์ หน้าโรงงานชินคันเซ็น บ.ฮิตาชิ หนึ่งในเจอาร์กรุ๊ป 

ผู้ผลิตรถไฟให้การรถไฟแห่งญี่ปุ่น

โรงงานฮิตาชิแห่งนี้จะผลิต 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ ชิ้นส่วนต่างๆของรถไฟ ทั้งรถไฟความเร็วสูงอย่างชินคันเซ็น รถไฟรางเดียว (Monorail)และรถไฟฟ้าใต้ดิน (Subway) ต่อมา คือระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) และตู้รถไฟโดยสาร (Car)นอกเหนือจากนี้ สิ่งทีได้ฝึกฝนในระหว่างการฝึกงาน คือภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ หากสนทนาโดยทั่วไปในที่ทำงานจะใช้ภาษาญี่ปุ่น แต่ถ้าเป็นเรื่องงานทางด้านวิศวกรรมจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในช่วงเวลาหยุดสุดสัปดาห์ ผมกับธณวินก็จะออกไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้รถไฟชินคันเซ็นในอนาคตจะได้นำไปพัฒนาการรถไฟในประเทศของเรารวมถึงแบ่งปันประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นน้องที่สนใจในอนาคตด้วยครับ”
ฐาปนิกศรีพันธ์ กับวิศวกรชินคันเซ็น


ธณวินมั่นสกุล และฐาปนิก ศรีพันธ์ เรียนรู้วิถีญี่ปุ่นในวันหยุดสุดสัปดาห์
งานเลี้ยงอำลาที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพจากพี่ๆทีมงานชาวญี่ปุ่น


ที่มา : จากASTVผู้จัดการออนไลน์ //www2.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000098746

PR AGENCY : บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

Tel. : ประภาพรรณ 081-899-3599, 086-341-6567, 02-911-3282

E-mail : brainasiapr@hotmail.com


Create Date : 18 กันยายน 2558
Last Update : 18 กันยายน 2558 10:49:35 น.
Counter : 882 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:18:22:37 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Sky of Thailand
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กันยายน 2558

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
29
30
 
 
All Blog