ฉลอง 55 ปี คณะวิศวลาดกระบัง จัดงานวิศวะ 58 (Engineering Expo 2015) 16-19 กค.นี้

ฉลองวาระก้าวสู่55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จับมือกับสมาคมศิษย์เก่าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัท บิสิเนสอีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์) จัดงาน “วิศวะ 58 หรือ Engineering Expo 2015” ในวันที่ 16 - 19 ก.ค. 58 ในธีมวิศวกรรมเปลี่ยนโลก(Engineering Changes The World ) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา EH 106 แสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นรองรับอนาคตโลกศตวรรษที่21

รศ.ดร.คมสันมาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพของวิชาการและทักษะการปฏิบัติ ควบคู่กับจริยธรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้ผลิตบุคลากรกว่าแสนคนสู่สังคมที่มีความเป็นผู้นำมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พัฒนาเปิดหลักสูตรใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตศตวรรษที่ 21 เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหลักสูตรที่น่าสนใจโดดเด่น เช่น หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิศวกรรมขนส่งทางรางวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมป้องกันประเทศวิศวกรรมปิโตรเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า และวิศวกรรมวัสดุและการออกแบบ เป็นต้นเรามุ่งสร้างแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่คิดวิเคราะห์เป็นและสร้างนวัตกรรมได้โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในห้องแล็บกลางตั้งแต่ปี 1 ขณะเดียวกันวิศวลาดกระบังก็ต้องทำงานร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้จริงตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล “

คุณทัศพันธุ์อิศรศักดิ์ ณ อยุทธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัทบิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้เป็นการเผยแพร่และจัดแสดงศักยภาพและผลงานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขาผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของไทยให้ผู้เข้าชมงานได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของงานด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในวิชาชีพ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานวิศวกรรมในฐานะหนึ่งที่วิศวกรรมเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนสิ่งต่างๆที่ทุกคนใช้คือผลผลิตของงานวิศวกรรม กิจกรรมของวิศว 58 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพทั้งในระดับอุตสาหกรรมและส่วนบุคคล ช่วยกระชับความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างวิศวกรในแต่ละสาขางานวิศวะ’58 เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมให้ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกซื้อได้อย่างหลากหลาย ในงานนี้ยังมีการทดสอบประเมินทักษะด้านวิศวกรรมสำหรับผู้สนใจและอยากจะก้าวเข้าสู่การศึกษาและวิชาชีพนี้  เพื่อเป็นเสนอทางเลือกและสร้างความตระหนักให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจจะเข้ามาในวงการวิศวกรรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของวิชาชีพวิศวกรรม

ภายในพื้นที่จัดแสดงงานมีทั้งหมดจำนวน203 บูท การแสดงประกอบไปด้วย 1.) แสดงนวัตกรรม 55 ผลงานเทคโนโลยีและวิศวกรรมอาทิ การทดสอบสมรรถภาพการเป็นนักบินโดยเครื่องซิมูเลเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในเอเซีย,หุ่นยนต์ไซร่า 2, การจัดแสดงเครื่องบิน UAVและเครื่องบิน Ultra Light การแสดงโชว์ HotBalloon 2.) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการด้านวิศวกรรมโดยแบ่งตามภาควิชาวิศวกรรม3.)พื้นที่จัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้เข้าร่วมแสดงงาน (Exhibitors) 4.) การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมการสัมมนาให้ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ,การเสวนากับผู้ประกอบการและผู้ผลิตโดยตรง 5.) คลินิกวิศวะ บริการให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 6.) ประกวดแข่งขัน เช่น Technology Music, การแข่งขัน RobotContest และการแข่งขันบังคับโดรน 7.)การจัดกิจกรรมบนเวที ได้แก่ พิธีเปิดงาน การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงดนตรีกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย”

งาน“วิศวะ 58 หรือ Engineering Expo 2015” เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ให้ทั้งความบันเทิง สาระความรู้ ได้อัพเดทเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ วิศวกร นักวิจัยคนทำงาน นิสิตและนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ //www.engineeringexpo2015.com

ในภาพจากซ้ายไปขวา

1.) รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.

2.) คุณธานี ชวศิริกุลฑล นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.

3.) ดร.รัชนี กุลยานนท์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

4.) รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

5.) คุณทัศพันธุ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัทบิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

6.) ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.Create Date : 04 มิถุนายน 2558
Last Update : 4 มิถุนายน 2558 16:59:24 น.
Counter : 743 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: สมาชิกหมายเลข 3757448 วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:16:29:38 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Sky of Thailand
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]มิถุนายน 2558

 
1
2
3
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog