เพลินจิต
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้ผ่องใส
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
26 กรกฏาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เพลินจิต's blog to your web]
Links
 

 
บวชเนกขัมมะสะสมบุญบารมี วัดห้วยม้าลอย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่

1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด

2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ

3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา

4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ วัดห้วยม้าลอย โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระใบฎีกา ประเสริฐ ได้เป็นองค์อุปถัมภ์ให้มีการทำบุญร่วมกันของชาวบ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาคเช้าหลังจากนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ร่วมกันถือศีล 8 ปฏิบัติสมาธิฝึกจิตวิปัสสนา ตลอด 1 วันกับ หนึ่งคืนชาวบ้านผู้ใจบุญบ้านห้วยม้าลอย ร่วมกันทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 15-16 กรกฏาคม 2554ชาวบ้านผู้ใจบุญบ้านห้วยม้าลอย ร่วมกันทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 15-16 กรกฏาคม 2554ชาวบ้านผู้ใจบุญบ้านห้วยม้าลอย ร่วมกันทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 15-16 กรกฏาคม 2554
เตรียมตัวรับศีลอุโบสถ

รับศีลอุโบสถเตรียมตัวรับศีลอุโบสถทำวัตรเช้า สวดมนต์ภาวนาทำวัตรเช้า สวดมนต์ภาวนาอธิฐานจิต ก่อนเดินจงกรม บรรยากาศสัปปายะเป็นอย่างยิ่งเดินจงกรม ฝึกภาวนา ยามบ่าย ภายใต้ป่ามะม่วงเดินจงกรม ฝึกภาวนา ยามบ่าย ภายใต้ป่ามะม่วงพิจารณากำหนดวาระจิตต่อครับมีต่อครับนั่งสมาธิภาวนาต่อ หลังจากเดินจงกรมแล้วต่ออีกครับภาคกลางคืนนอกจากมีการเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาตามปกติแล้ว ยังมีการอธิษฐานจิตฝึกสมาธิภาวนาเพิ่มเติมอีกด้วยพุทโธ...พุทโธ...พุทโธ....พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ....พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ....คุณยายตำหมากไป ในใจก็ยังภาวนาพุทโธตามไปด้วย ไม่ยอมเสียเวลาเปล่าเหนื่อยนัก...ขอพักเดี๋ยวนึงนะครับ.....

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมกันมาทำบุญในวันอาสาฬหบูชาและวั้นเข้าพรรษาในพ.ศ. 2554 นี้ รวมทั้งท่านที่อยู่ร่วมโครงการณ์ บวชเนกขัมมะสะสมบุญบารมี...ชีวิตนี้น้อยนัก ตลอดหนึ่งวันกับหนึ่งคืน
Create Date : 26 กรกฎาคม 2554
Last Update : 27 กรกฎาคม 2554 9:21:07 น. 1 comments
Counter : 2781 Pageviews.

 
ได้อ่านในพันทิพว่าคุณได้ไปยื่นเอกสารที่เขตบางแค รบกวนสอบถามวิธีไปเขตบางแคหน่อยนะครับ ไปทางไหนได้บ้าง (ถ้ามาจากวงเวียนใหญ่ หรือ พระราม2) ขอบคุณมากครับ


โดย: tom IP: 202.28.62.245 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:9:44:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.