Group Blog
 
 
มกราคม 2548
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
19 มกราคม 2548
 
All Blogs
 
สัปดาห์แห่ง Dr.Martin Luther King, Jr. (2)


วันนี้มาพูดเรื่อง มาร์ติน ลูเทอร์ คิงส์ (MLK) กันต่อเพราะว่าช่วงนี้เป็นสัปดาห์ของท่าน

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าวันจันทร์ที่ 17 มกราคม เป็นวันมาติน ลูเธอ คิงส์ ซึ่งเป็น National Holiday (แต่โรงเรียนข้าพเจ้าไม่หยุด) ท่านสาธุคุณคิงส์ ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดสำหรับประวัติศาสตร์อเมริกันสมัยใหม่ ในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างสีผิว ระหว่างคนขาวและคนดำ ซึ่งแต่ก่อนนั้น คนดำในอเมริกาถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้นล่าง ไม่มีสิทธิเทียบเท่ากับคนผิวขาว เช่นไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่มีสิทธิใช้สาธารณูปโภคร่วมกับคนขาว เช่น ร้านอาหาร โรงเรียน ห้องน้ำ มีการแบ่งแยกชัดเจน ซึ่งนับเป็นจุดด่างพร้อยของสังคมอเมริกาซึ่งชอบอ้างตัวเองว่าเป็นสังคมแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ (ปล. สำหรับคนขาวเท่านั้น)

ท่าน มาติน ลูเธอ คิงส์ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคนผิวดำในอเมริกา ในหลาย ๆ ด้าน ชีวิตของท่านเป็นชีวิตแห่งอุดมคติและการต่อสู้เพื่อมนุษยชนอย่างแท้จริง ชีวิตของท่านเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันไปไม่รู้จบ สามารถอ่านเรื่องราวชีวิตของท่านได้จากเวปไซต์ //www.stanford.edu/group/King หรืออื่น ๆ มากมายตามอินเตอร์เน็ต นับเป็นโชคดีของคนสมัยนี้ ในสมัยข้าพเจ้าเรียนประวัติศาสตร์อเมริกากับอาจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ แห่งธรรมศาสตร์ จำได้ว่าเรานั่งเรียนกันเรื่องชีวิตของคนผิวดำ ประวัติการต่อสู้ ตั้งแต่ยุค W.E.B. Dubois, Fredrick Douglas, Booker T. Washington, Uncle Tom's Cabin จนมาถึงยุคปัจจุบัน ข้อมูลมีแค่จากหนังสือในห้องสมุด มธ ในสมัยนั้นอาจารย์ธเนศ ได้เอาวิทยุมาเปิดคำปราศรัยอภิมหาอมตะตลอดกาลของ ดร.คิงส์ มาเปิดให้ฟังในห้อง ก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง แต่ได้บรรยากาศมาก อยากให้ลองฟังกันดูจะรู้ว่าทำไมมันถึงอมตะได้ขนาดนั้น เรียกว่าเป็นสุนทรพจน์อันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ มาร่วมรำลึกความหลังกันด้วยคำปราศรัยอันนี้ รู้สึกว่าเคยมีคนแปลเป็นภาษาไทยอย่างไพเราะมาก แต่จำไม่ได้ว่าต้นฉบับอยู่ที่ไหน
I have a Dream


I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.

Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves, who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.

But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition.

In a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked "insufficient funds."

But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.

We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children.

It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.

But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must ever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.

The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone.

And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?" We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream.I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecutions and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends. And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today!

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification; one day right down in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.

This is our hope. This is the faith that I will go back to the South with. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. And this will be the day, this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the Pilgrim's pride, from every mountainside, let freedom ring!" And if America is to be a great nation, this must become true.And so let freedom ring -- from the prodigious hilltops of New Hampshire.

Let freedom ring -- from the mighty mountains of New York.

Let freedom ring -- from the heightening Alleghenies of
Pennsylvania.

Let freedom ring -- from the snow-capped Rockies of Colorado.

Let freedom ring -- from the curvaceous slopes of California.

But not only that.

Let freedom ring -- from Stone Mountain of Georgia.

Let freedom ring -- from Lookout Mountain of Tennessee.

Let freedom ring -- from every hill and molehill of Mississippi,
from every mountainside, let freedom ring!

And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual,

"Free at last, free at last.

Thank God Almighty, we are free at last."

standby='Loading Microsoft Windows Media Player components...' VIEWASTEXT>
>Create Date : 19 มกราคม 2548
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2548 23:15:19 น. 20 comments
Counter : 407 Pageviews.

 
ใช่คนเดียวกะที่ปฏิวัติศาสนจักรคาทอลิก แล้วแยกออกมาเป็นโปรแตสแตนท์ป่าวหว่า

ถ้าใช่ เราชื่นชมท่านมาก อิอิ ..


โดย: เด็กชายหัวหอม วันที่: 19 มกราคม 2548 เวลา:10:28:59 น.  

 
No krub, that is Martin Luther (1483 - 1546) but I guess King's father named him after Martin Luther na krub (because he is a devout protestant)

//www.educ.msu.edu/homepages/laurence/reformation/Luther/Luther.htm


โดย: B.F.Pinkerton IP: 128.135.133.5 วันที่: 19 มกราคม 2548 เวลา:11:03:02 น.  

 
เข้ามาอ่านค่ะ :)


โดย: we suck young blood วันที่: 19 มกราคม 2548 เวลา:12:03:33 น.  

 
How did he die , Had he been shoot ?


โดย: เรื่องง่ายๆของรถถุง IP: 203.150.217.116 วันที่: 19 มกราคม 2548 เวลา:14:16:52 น.  

 

ดูได้ที่นี่ครับสำหรับข้อมูลในตอนที่ ดร.คิงส์ โดนยิงจากระเบียงของโรงแรมในเมือง Memphis Tennessee

โดย: B.F.Pinkerton วันที่: 19 มกราคม 2548 เวลา:14:50:20 น.  

 
ใช่ๆ สุนทรพจน์อันนี้ได้รับการพูดถึง
และชื่นชมอยู่ตลอดว่ามีพลังและกินใจมากๆ


โดย: ซีบวก IP: 128.180.49.225 วันที่: 20 มกราคม 2548 เวลา:9:35:49 น.  

 
เข้ามาฟังค่ะ


โดย: prncess วันที่: 21 มกราคม 2548 เวลา:12:29:46 น.  

 
โอ้ โห ....เราสองคน อัพเดท เรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ย.....


โดย: POL_US วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:38:03 น.  

 
แต่ต่างกันแค่ ๑ ปีเศษ เหอ เหอ .....


โดย: POL_US วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:56:02 น.  

 
Hi!

//negxo.org
car diego part san

Do not forget to express the opinion!


โดย: CarrBossTm IP: 195.2.114.1 วันที่: 4 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:15:05 น.  

 
Good day!
Site for you
//forums-us.info
panerai replica watch


โดย: JordanWild IP: 24.58.140.193 วันที่: 25 พฤษภาคม 2550 เวลา:3:22:00 น.  

 
xrtestโดย: Kamiagot IP: 64.94.47.80 วันที่: 14 มิถุนายน 2550 เวลา:12:18:24 น.  

 
home insurance [url=//s-url.net/0v3y]home insurance[/url] //s-url.net/0v3y - home insurance
auto cheap insurance [url=//s-url.net/0v3z]auto cheap insurance[/url] //s-url.net/0v3z - auto cheap insurance
health insurance [url=//s-url.net/0v40 ]health insurance[/url] //s-url.net/0v40 - health insurance
business school [url=//s-url.net/0v41]business school[/url] //s-url.net/0v41 - business school
business school in the [url=//s-url.net/0v42]business school in the[/url] //s-url.net/0v42 - business school in the
business college online [url=//alldatafree.info/121/business-school.html business school]business college online[/url] //alldatafree.info/121/business-school.html business school - business college online
vacation-packages [url=//s-url.net/0v43]vacation-packages[/url] //s-url.net/0v43 - vacation-packages
home insurance [url=//s-url.net/0v44]home insurance[/url] //s-url.net/0v44 - home insurance
auto cheap insurance [url=//s-url.net/0v45]auto cheap insurance[/url] //s-url.net/0v45 - auto cheap insurance
health insurance [url=//s-url.net/0v47]health insurance[/url] //s-url.net/0v47 - health insurance
business school [url=//s-url.net/0v48]business school[/url] //s-url.net/0v48 - business school


โดย: Kamiagot IP: 64.94.47.97 วันที่: 15 มิถุนายน 2550 เวลา:9:18:42 น.  

 
consolidate-loans.html consolidate-loans.html //alldatafree.info/301/consolidate-loans.html - consolidate loans
p


โดย: Kamiagot IP: 64.94.47.54 วันที่: 22 มิถุนายน 2550 เวลา:4:09:20 น.  

 
student-loan-consolidation-program.html student-loan-consolidation-program.html //alldatafree.info/274/student-loan-consolidation-program.html - student-loan-consolidation-program.html
student-loan-consolidation.html student-loan-consolidation.html //alldatafree.info/274/student-loan-consolidation.html - student-loan-consolidation.html
debt-consolidation-loan.html debt-consolidation-loan.html //alldatafree.info/274/debt-consolidation-loan.html - debt-consolidation-loan.html
consolidation-loan.html consolidation-loan.html //alldatafree.info/274/consolidation-loan.html - consolidation-loan.html
college-loan-consolidation.html college-loan-consolidation.html //alldatafree.info/274/college-loan-consolidation.html - college-loan-consolidation.html
school-loan-consolidation.html school-loan-consolidation.html //alldatafree.info/274/school-loan-consolidation.html - school-loan-consolidation.html
9โดย: Kamiagot IP: 66.175.212.69 วันที่: 22 มิถุนายน 2550 เวลา:20:03:31 น.  

 
//alldatafree.info/195/index.html //alldatafree.info/302/index.html //alldatafree.info/297/index.html //alldatafree.info/44/index.html //alldatafree.info/177/index.html
Kamiagotโดย: Kamiagot IP: 66.175.212.69 วันที่: 23 มิถุนายน 2550 เวลา:2:20:28 น.  

 
life-insurance.html life-insurance.html //alldatafree.info/972/life-insurance.html - life-insurance.html online-bachelor-degree-in-accounting.html online-bachelor-degree-in-accounting.html //alldatafree.info/915/online-bachelor-degree-in-accounting.html - online-bachelor-degree-in-accounting.html i-want-to-play-games-online.html i-want-to-play-games-online.html //alldatafree.info/964/i-want-to-play-games-online.html - i-want-to-play-games-online.html consolidate-debt.html consolidate-debt.html //alldatafree.info/896/consolidate-debt.html - consolidate-debt.html free-game-horse-online-play-some.html free-game-horse-online-play-some.html //alldatafree.info/965/free-game-horse-online-play-some.html - free-game-horse-online-play-some.html
Kamiagot
โดย: Kamiagot IP: 66.175.212.115 วันที่: 26 มิถุนายน 2550 เวลา:14:14:59 น.  

 
online-bachelor-degree-program.html online-bachelor-degree-program.html //alldatafree.info/930/online-bachelor-degree-program.html - online-bachelor-degree-program.html game-to-play-online.html game-to-play-online.html //alldatafree.info/953/game-to-play-online.html - game-to-play-online.html free-game-horse-online-play-some.html free-game-horse-online-play-some.html //alldatafree.info/962/free-game-horse-online-play-some.html - free-game-horse-online-play-some.html bad-credit-mortgage.html bad-credit-mortgage.html //alldatafree.info/942/bad-credit-mortgage.html - bad-credit-mortgage.html bachelor-degree-distance-learning.html bachelor-degree-distance-learning.html //alldatafree.info/916/bachelor-degree-distance-learning.html - bachelor-degree-distance-learning.html
Kamiagot
โดย: Kamiagot IP: 66.175.212.197 วันที่: 28 มิถุนายน 2550 เวลา:9:14:38 น.  

 
online-bachelor-degree-program.html online-bachelor-degree-program.html //alldatafree.info/937/online-bachelor-degree-program.html - online-bachelor-degree-program.html bad-credit-loan.html bad-credit-loan.html //alldatafree.info/985/bad-credit-loan.html - bad-credit-loan.html a-bachelor-degree.html a-bachelor-degree.html //alldatafree.info/936/a-bachelor-degree.html - a-bachelor-degree.html historical-price-stock.html historical-price-stock.html //alldatafree.info/976/historical-price-stock.html - historical-price-stock.html play-sims-game-online-for-free.html play-sims-game-online-for-free.html //alldatafree.info/967/play-sims-game-online-for-free.html - play-sims-game-online-for-free.html
Kamiagotโดย: Kamiagot IP: 66.175.212.17 วันที่: 4 กรกฎาคม 2550 เวลา:21:43:41 น.  

 
online-bachelor-degree-in-accounting.html online-bachelor-degree-in-accounting.html //alldatafree.info/922/online-bachelor-degree-in-accounting.html - online-bachelor-degree-in-accounting.html home-equity-loan-comparison.html home-equity-loan-comparison.html //alldatafree.info/986/home-equity-loan-comparison.html - home-equity-loan-comparison.html online-bachelor-degree-in-accounting.html online-bachelor-degree-in-accounting.html //alldatafree.info/921/online-bachelor-degree-in-accounting.html - online-bachelor-degree-in-accounting.html online-bachelor-degree-program.html online-bachelor-degree-program.html //alldatafree.info/914/online-bachelor-degree-program.html - online-bachelor-degree-program.html play-free-online-game.html play-free-online-game.html //alldatafree.info/967/play-free-online-game.html - play-free-online-game.html
Kamiagotโดย: Kamiagot IP: 66.175.212.176 วันที่: 6 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:15:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
B.F.Pinkerton
Location :
Midway United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add B.F.Pinkerton's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.