คณะไอที ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ป. โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะไอที ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ป. โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดกว้างทางเลือกการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2555 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุง ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่มีพื้นฐาน ตลอดจนเป้าหมายในการศึกษาที่แตกต่างกัน พร้อมมอบทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร) รวมกว่า 10 ทุน

รศ. ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า จากประสบการณ์ของทางคณะที่ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากว่า 15 ปี พบว่าแนวโน้มของผู้เรียนมีความหลากหลายในแง่พื้นฐานและเป้าหมายในการศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งล่าสุดในปีการศึกษา 1/2555 นี้ ทางคณะได้เพิ่มหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบเพิ่มขึ้นอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นแขนงวิชาใหม่ที่เน้นความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยเฉพาะ

ด้าน รศ. ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรที่มีใบรับรองจากบริษัทซิสโก้ (Cisco Certified Academy Instructor และ Cisco Certified Internetwork Expert) กล่าวว่า หลักสูตรด้านเครือข่ายของไอทีลาดกระบัง มีจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่นๆ เนื่องจากมีการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาความรู้ทางด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและการดูแลระบบฯ เข้ากับเนื้อหาวิชาทางด้านการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทำให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานดังกล่าว ที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักบริหารจัดการระบบอาวุโส หรือผู้บริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป นอกจากนี้ สำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในสายงานด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ แต่ยังขาดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้โดยการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายของทางคณะฯ ซึ่งเปิดอบรมทุกปี และมีโควต้าพิเศษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบอีกด้วย

“ด้วยความพร้อมของทางคณะฯ ที่มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบกับการที่คณะเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิทยากรในระดับภูมิภาคของบริษัทซิสโก้ (Cisco Regional Networking Academy Program) ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์เครือข่ายของโลก จึงมีความเชื่อมั่นว่า นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในตลาดแรงงานต่อไป” รศ. ดร.จันทร์บูรณ์ กล่าวเสริม

นอกเหนือจากแขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบแล้ว ในส่วนของแขนงวิชาเดิมในหลักสูตรไอทีระดับปริญญาโทของทางคณะฯ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละแขนงวิชามากขึ้น เช่น ในแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาทางด้านการออกแบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแขนงวิชาดังกล่าว ที่เป็นนักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ และในส่วนของแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมเปิดกว้างสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในแขนงวิชาดังกล่าว ทั้งผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาหรือการทำงานทางด้านไอที และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่เน้นการทำวิจัย สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศของหลักสูตรดังกล่าว โดยคณะไอทีลาดกระบัง เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความโดดเด่นในแง่ของปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด มีสิ่งสนับสนุนการวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางจำนวน 10 ห้องปฏิบัติการฯ ครอบคลุม ทั้งทางด้านระบบเครือข่าย ด้านการวิเคราะห์จัดการข้อมูลและระบบอัจฉริยะ ด้านสื่อประสมและระบบฝังตัว ตลอดจนทุนสนับสนุนการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษาแบบยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ทุนผู้ช่วยนักวิจัย ทุนผู้ช่วยสอน ทุนนักวิจัยอาคันตุกะเพื่อเดินทางไปร่วมทำวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าเล่าเรียน และทุนการศึกษา ได้ทางเว็บไซต์ //www.it.kmitl.ac.th/admissions หรือเฟสบุ๊ค //www.facebook.com/itladkrabang หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะฯ โทรศัพท์ 0-2723-4936-39

=============================
สำหรับสื่อมวลชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายณัฐวุฒิ คุมภะสาโน
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2723-4923
เบอร์โทรสาร : 0-2723-4946
E-Mail : nuttawut@it.kmitl.ac.thCreate Date : 16 มกราคม 2555
Last Update : 16 มกราคม 2555 20:58:50 น.
Counter : 1088 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

beemoony
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีจินตนาการ และความสวยงามในจิตใจ
มกราคม 2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31