Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
20 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 
๐๐ ให้ฉันอยู่ คู่เคียงใจเธอ ๐๐

... ห ล บ ห ลี ก ก ร า ย ... ส า ย ฝ น ... ป น หิ ม ะ
ห ม า ย ใ จ ล ะ ... ลื ม ... จ า ก ... ย า ก ไ ก ล ห่ า ง
เ ห ม่ อ เ มี ย ง ม อ ง ... ผ อ ง ผู้ ค น ... บ น ร า ย ท า ง
ฟั ง เ สี ย ง ค ร า ง ... เ ต้ น ร ะ รั ว ... หั ว ใ จ ต น


ค น ม า ก ม า ย ... ห ล า ย ห ล า ก ... อี ก ม า ก ห น้ า
ทั้ ง สุ ด ห ล้ า ... สุ ด ส ร ว ง ... ทุ ก ห้ ว ง ห น
บ อ ก ไ ด้ ไ ห ม ? ... ที่ ใ ด ห น อ ... ข อ ไ ด้ ย ล
พ บ ตั ว ต น ... ดั่ งเ จ้ า ... ย อ ด เ ย า ว ม า ล ย์


ใ ห้ ฉั น อ ยู่ ... คู่ เ คี ย ง ใ จ ... ใ น ห้ ว ง จิ ต
ส่ ง มื อ ชิ ด ... เ ช ย อ้ อ น ... ผ่ อ น สั ง ข า ร
เ ผ ย ค ว า ม รั ก ... ส ลั ก นั ย ... พ ร า ย ผ่ อ ง พ ร ร ณ
เ ผ ย ม หั ศ จ ร ร ย์ ... ผ่ า น จ ริ ง ... ทุ ก สิ่ ง มีเ ค้ า ว่ า ไ ว้ ... ไ ม่ มี ... สิ่ ง จี รั ง
เ ร า ไ ด้ ฟั ง ... ดั่ ง นั้ น ... ถึ ง วั น นี้
รั ก ... ค ร า นี้ ... เ ค ย มี ... ห รื อ ไ ม่ มี
นำ ฉั น ที ... พ า พ ล อ ย ... ล่ อ ง ล อ ย ค รั น


ใ ห้ ฉั น อ ยู่ ... คู่ เ คี ย ง ใ จ ... ใ น ห้ ว ง จิ ต
ส่ ง มื อ ชิ ด ... เ ช ย อ้ อ น ... ช้ อ น โ อ บ ข วั ญ
เ ผ ย ค ว า ม รั ก ... ป ร ะ จั ก ษ์ พ ร า ว ... ด า ว นำ พ ลั น
ง่ า ย ด า ย เ พี ย ง ... พ า ฉั น ... ผู ก พั น ใ จเ ห ยี ย ด ยื น ริ ม ... เ ห ลี่ ย ม ผ า ... เ ที ย ม ห ล้ า ส ร ว ง
เ พ่ ง พิ ศ ด ว ง ... เ ดื อ น ผ่ า น ... ม่ า น ฟ้ า ใ ส
ฉั น ค ว ร จ ะ ... พ บ ป ะ เ พื่ อ น ... มิ เ ลื อ น ไ ก ล
แ ม้ น เ ค้ า ไ ม่ ... อ า จ ห ยั่ ง ใ จ ... ก ร ะ ไ ร ต า ม


มิ ต้ อ ง ร่ำ ... พ ร่ำ พ ร ร ณ น า ... ภ า ษ า ใ ส
โ ด ย ที่ ไ ร้ ... คำ พู ด ... สุ ด ห ยั่ ง ถ า ม
สิ่ ง ม า ก ล้ น ... ค น เ ดี ย ว ... ฉั น เ ที่ ย ว ต า ม
ที่ ห ม า ย ค ว า ม ... ทำ ใ ห้ ฉั น ... อ ย า ก ร้ อ ง เ พ ล ง ๚๛
Hiding from The Rain and Snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people
all around the world
Tell me where do I find
someone like you girl

[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend

Don't need too much talking
without saying anything
All I need is someone
who makes me wanna sing ๚๛


[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true ๚๛เป็นงานแปลเนื้อเพลงสากล
มาเป็นร้อยกรองของเปลวอัคคีเมื่อ 4 ปีที่แล้วขอรับ

เพื่อให้คงความขลัง
จึ่งมิได้ตัดทอน,แก้ไข,ดัดแปลงใดๆเพิ่มเติม
แม้แต่ตัวอักษรเดียวขอรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอรับ ๚๛

Create Date : 20 มีนาคม 2554
Last Update : 11 ตุลาคม 2554 20:22:07 น. 23 comments
Counter : 2004 Pageviews.

 
ลองวาดภาพสายฝนปนหิมะ
หนาวจะจะขุดรูอยู่ดีไหม
เป็นกิ้งก่ามีแต่ตัวไร้หัวใจ
เพราะมอบไปให้น้องหมี...ที่รักเอย

มาแจมขอรับ..เขียนคนละอารมณ์กับที่แจมในกระทู้จ้า
เสิร์ฟพันช์สีแดงนะพี่...เหมาะกับพี่ดี
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 มีนาคม 2554 เวลา:23:24:33 น.  

 


โดย: สุนันยา วันที่: 21 มีนาคม 2554 เวลา:19:58:23 น.  

 
มาชม มาชื่น มาชอบ มา"เยื่ยม"ค่ะพี่เปลวอัคคี


โดย: ป๊าด IP: 118.174.98.29 วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:20:31:53 น.  

 
เธอคือความหวังพลังใหม่ในใจฉัน
คือความฝันอันบรรเจิดพริ้งเพริดเหลือ
คือความรักความอุ่นไอได้เคล้าเจือ
เธอมาเพื่อเกื้ออกอุ่นลุ้นละไม

ฉันมีสุขทุกยามที่มีเธออยู่
เคล้าคลอคู่ไม่อยากจากไปไหน
อบอุ่นรักสุขนักสุขเพียงใด
โปรดอย่าไกลทิ้งให้เหงาและเฝ้ารอ

สวัสดีค่ะคุณเปลวอัคคี มาอ่านกลอนเพราะและเพลงก็เพราะมากค่ะ แต่งไว้ 4 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังคงเพราะเหมือน 4 ปีที่แล้วค่ะ
มีความสุขในวันทำงานนะคะ

กลิตเตอร์


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 23 มีนาคม 2554 เวลา:11:12:04 น.  

 
พี่เปลว มาร่วมทีมเขียนกาพย์ขับไม้ห่อโคลง กันมะ มี่หาในกลูเกิ้ลมีคนเขียนน้อยกว่ากาพย์อื่นมากๆๆถึงมากที่สุดสิ อิอิ เรามาสร้างอาณาจักรกาพย์กัน555

มี่ต่อให้พี่เขียนฝ่าย "หวาน"เลย มี่รับหน้าที่เหงา,เศร้าเองแล้วกัน555

.....................

*กาพย์ขับไม้ห่อโคลง*

*ตอนเศร้าเข้าสิง*

เมื่อลมหนาวลา...เรียนรู้วิชา...จากกลุ่มนิทาน
ฟังเสียงนกกา...ผลีผลามตามหา...ท่ามความสำราญ
อีกฝ่ายคล้ายพาน...หลงหลอนเหลือบธาร...แห่งงามเวทย์มนต์

หลงไปในหล่ม..วาววอมชักชม...พรายหาวผลักวน
ลองลิ้มหมื่นรส...เคลิ้มหลับบนบท...รัญจวนโดยดล
เมียงเหม่อกาลกล...ไปในไพรสณฑ์...ยังนึกว่ารัง

เหลียวพบแพ้ขื่นครั้ง.........เคลิ้มเคลีย
รับมากมนต์อ่อนเพลีย.......พ่ายห้อม
จมเจ็บจ่อมสึก,เสีย.............เสพสุข
เกณฑ์กล่อมอัชฌาอ้อม......อุ่นไข้เมินหอม

หันยากแท้สุดพร้อม............เพลินหน
งามฉาบชื่นฉ่ำกมล.............มุ่งแกล้ง
หลงหลืบหล่มติดผล...........เผาผ่าว
เศร้าโศกจารจรดแจ้ง...........จากนี้ทาสขม

สวัสดีบ่ายๆที่แดดขี้อายไม่ค่อยโผล่มาค่ะ
โดย: ญามี่ วันที่: 23 มีนาคม 2554 เวลา:16:03:02 น.  

 
ให้ฉันเคียง เพียงใจ ในซอกรัก
สานทอถัก ฝากตรึง ซึ่งห่วงหา
เฝ้าอ้อนออด พลอดพร่ำ จำนรรจา
ชั่วดินฟ้า ลาสลาย มิคลายคลอน ......


บล็อกนี้ มีแต่แฟนคลับสุภาพสตรีนะเจ้าคะ

มดตอมเต็มบ้านแล้วค่ะ ท่านเจ้าของบ้าน


พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
เดี๋ยวต้องเดินทางไกลอีกมิใช่หรือคะ ?


โดย: เกสรผกา วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:0:53:34 น.  

 
พี่เปลวอยู่ไหน?? อยู่ป่าว!

มาใกล้ๆมี่หน่อย จะกัดสักคำ เอ้ยไม่ใช่555
จะปรึกษาอะไรหน่อยสิ

พักนี้มันเหงาๆเศร้าๆไม่หยุด แม้ว่าบางคน
พยายาม “หล่อหลุมน้ำตาล”แล้วก็ตาม อิอิ

เมื่อคืนมี่คุยmกับพวกพี่เขา ได้ความคิดมาเล่นสนุกกัน

โดยยกให้พี่เป็น “พระเอกฝ่ายหวาน”
มี่เป็นฝ่ายนางมาร เอ้ยไม่ใช่555 “ฝ่ายกินมดหวาน”

พี่รับมะ? รับก็เริ่มเล่นได้ แต่ทู้นี้เลย

มี่ประเดิมก่อนเลยนะ ใครเล่นฝ่ายพี่
ก็เขียนกลอน,โคลง.กาพย์,กลบท,
หรือกลอนเปล่าก็ได้

*ไม่เอาแค่คำพูดหวานทักมากมาย555

เพราะคนฝ่ายมี่เป็น “โรคแพ้พูดมากสิ”

เขียนกลอนแนว “หวาน”

ด้วยคำว่า

*มด*


ถ้าฝ่ายเศร้าก็เขียนว่า


*ตัวกินมด*พี่ร่วมมือไหม?

ทู้หน้าก็ขึ้นทู้ว่า

*มดและตัวกินมด๑*

เล่นไหม? แก้เบื่อความเงียบไง555

มี่ประเดิมเลยนะโดย: ญามี่ วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:11:45:10 น.  

 
*กาพย์ขับไม้ห่อโคลง*

*ตอนเศร้าเข้าสิง * (ตัวกินมด)

ร้อยคำลำเลียง...พจน์ผ่าวผ่านเคียง...เกลียวคลื่นหมื่นไมล์
ตาแล้งแลพราย...แคว้งคว้างคลอทราย...ต่างกุมเกยไฟ
มุ่งหวังรุกไหล...เลาะสุมหลืบใน...กร่อนทรวงหน่วงหนาว

พันธนาการหวาม...แต้มตรมติดตาม...ทะยานล้อมยึดยาว
ให้สั่นหาว,หิน...บงการฟ้าดิน...เข่นไพร,ไล่วาว
ยากป่ายดวงดาว...อาบเถ้าเหงาคราว...คิดมั่นเติมฝัน

โปรยปวดหมวดสั่นกั้น...............กลหวาน
โบยแทรกแส้ทรมาน................เมื่อครื้น
คลี่ผนึกผ่าวระนาวสถาน.............ถมถิ่น เอมเอย
คืนค่ำคลุมหลุมชื้น....................แช่ซ้ำแผลหนา

ตรรกะเศร้าเร้าล่า.....................หลงสุข
วาดแผ่วเจ็บเหน็บรุก.................ร่นพ้น
ก่อแรงถ่วงลวงสนุก..................เหน็ดเหนื่อย
เด็ดปีกหนีแหท้น......................ทุกข์ร้อยท่วมหนามโดย: ญามี่ วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:11:47:38 น.  

 
พายุถั่ง ถาโถม ลมกรรโชก
ดุจดั่งโลก โศกซม ตรมหนักหนา
ทั้งถิ่นไทย ไกลเขต มีเหตุพา
ไม่รู้ว่า ร้ายดี อยู่ที่ใด.....


บางทีสิ่งที่เราไม่คาดคิด
มักเกิดได้เสมอ โดยที่เราไม่รู้ตัว
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ฝันดีค่ะ

Free Pics Art Pics Funny Pics..โดย: สุนันยา วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:22:18:05 น.  

 
*กาพย์ขับไม้ห่อโคลง*

* เมื่อเศร้าเข้าสิง๓ *

หอบหนาวห่มใจ ...หวังละลายไหม้ ...หมายกลบลบหมอง
กลับได้ฝันเบา ...บางราวแสงเหงา ...ดุจดาวไกลมอง
ลมลอยทำนอง ...ละสิ้นคะนอง ...บอกพ้อต่อนัย

ป่าเขาลำเนา ...คล้ายรับมนต์เศร้า ...ครางคร่ำโศกหทัย
วิเวกมาแวะ ...รางรอยฉ่ำแฉะ ...ด้วยฤทธิ์พิสมัย
บ่ เคยสงสัย ... ไยรักอาลัย ...มนต์หงอยถ่ายเหงา

ถนอมนัยตอกจิตเฝ้า..............ฝึกฝน
ซึมซาบภาพกอบกล..............เกลื่อนเศร้า
คืนวันไขว่คว้าผล..................ผันแผ่ว ผ่าวเอย
หลงสลักตรึงตราเข้า.............ขื่นคุ้งมอมหมอง

แลเรียบเรียงรสจ้อง................จารเจ็บ
หลงหล่นเหมือนกรายเก็บ........กร่ำเพ้อ
อาณาจักรหลอนเหน็บ.............หนักเหนื่อย
เกินเกริ่นรวบเยิ่นเย้อ...............หยุดยั้งทันถาม


สวัสดีวันเหงาๆอีกวันกับข่าว..แผ่นดินไหวอีกนะคะพี่เปลว

โดย: ญามี่ วันที่: 25 มีนาคม 2554 เวลา:12:55:26 น.  

 
รับน้ำนางเอกไปสักแก้วนะขอรับ...
พระเอกก็ดื่มได้ขอรับ....
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 27 มีนาคม 2554 เวลา:18:09:22 น.  

 
* กาพย์ขับไม้ห่อโคลง *

* ตอน เหงาในสายหมอก *

เหม่อหมอกม่านมัว ...หลืบลึกรางรัว ...พันฟ้าฝากฝัน
คลี่คลุมขับขนาน ...ซึ่งเสพสุขสนาน ...ท่ามไห้หีบอนันต์
ร่ายครวญทวนทัณฑ์ ...ทอดทัพบ่ายบั่น ...เฉียบเหงาพลันเผย

วัฏฏะตรมตาม ...สานโซ่เร้นล่าม ...หล่อหล่มเขยิบเคย
แทรกซ้อนขอนขม ...เกลียวกลมประสม ...คล้ำควันระเหย
ออกโชยโดยเปรย ...กับโศกยิ้มเย้ย ...ดุจเหงาเหิมผยอง

หนุนเหงาจินต์เริ่มร้อง ..............เรียกหา
แรงช่วยชายช้าชา ......................ชุ่มไห้
เหงาหงอยแผ่เผาผา.....................ผลักกอด
รอดม่านหมอกยากได้ ................ด่ำด้วยม้วยไฉน

พรายลมฉวยรัดใกล้ ....................กุมเกษม
ซาบซ่านแปรป่วนเปรม ...............ปรับเวิ้ง
เหงาหนาวร่วมหนามเหิม ...............หวนใส่ จิตเอย
จึงเร่าท่ามเหงาเลิ้ง............................และคล้ายเหม่อสนองหลับฝันดีค่ะพี่เปลว.. เพื่อตื่นมาเริ่มงานวันใหม่ด้วยความสดชื่นนะคะ


โดย: ญามี่ วันที่: 27 มีนาคม 2554 เวลา:20:16:17 น.  

 

 
ฝากสายลม แห่งใจ มอบไออุ่น
ฝากกลิ่นกรุ่น ราตรี นิทราฝัน
ฝากคำนึง ด้วยถ้อย ร้อยรำพัน
ฝากดาวน้อย ฝากจันทร์ บอกฝันดี....


สวัสดีค่ะ คุณเปลวไฟ..
ฝัน ดีๆนะคะ
โดย: สุนันยา วันที่: 3 เมษายน 2554 เวลา:21:14:19 น.  

 
สาวๆเยอะจริงหนอบ้านนี้
จขบ คงจะเสน่หืเเรงไม่เบา กร๊าก


โดย: ป๊าด..เองฮ้า (อาลีอา ) วันที่: 5 เมษายน 2554 เวลา:21:07:04 น.  

 
จขบ คงเสน่ห์แรงจริงเหยอออ..พี่เลิฟ..

รูปประกอบ blog...โหดนา.....

ตัวจริงซิ...โหดก่า....หุ...หุ...

ล้อเล่นน่ะ... วันนี้มาเสิร์ฟข้าวยำขอรับ
ทานผักเยอะๆนะขอรับ...สมุนไพรเยอะ
เสน่ห์จะได้ลดลงบ้าง.....
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 9 เมษายน 2554 เวลา:18:47:34 น.  

 
* กลอนแปด *
ตอน สงกรานต์๑

สงกรานต์มาเกษมเกิดให้เลิศหวัง
เปี่ยมพลังในสรรเพริศพันสวย
แช่มช้อยชื่นประสบลาภพบรวย
สิ่งอำนวยใจปองประคองตาม

สดใสชุ่มน้ำเย็นให้เห็นหอม
มิตรเมียงห้อมส่งพรออดอ้อนถาม
ประสงค์ใดเต็มหวังจะฟังความ
เสนอช่วยท่ามไมตรีทวีร้อย

ทุกข์ทอดทิ้งไปห่างอ้างว้างหาย
เงินมากมายท่วมท้นเลิกค้นถอย
รุ้งเรียงริ้วดูพลอยคิดประดิดประดอย
หวังเพชรพลอยมณีร่วงดุจล่วงรู้

สุขปีใหม่บ้านเราคอยเฝ้าฝั่ง
เทพมาฟังคำพรแล้วสะท้อนสู่
สิ่งดีงามจัดการประสานพรู
ให้เพลินดูหยิบได้ตามใจคอย ....เทอญ

สวัสดีวัน(ก่อน)สงกรานต์ค่ะพี่เปลว
โดย: ญามี่ วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:14:00:11 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะ คุณเปลวฯ
มีความสุขมากๆ(ดื่ม น้อยๆหน่อย)นะคะ


โดย: สุนันยา วันที่: 13 เมษายน 2554 เวลา:8:09:27 น.  

 

 
เอาไอติมมาฝาก....

เป็น link ใหม่ที่พี่กรุณาให้มาเจ้าค่ะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 16 เมษายน 2554 เวลา:17:58:53 น.  

 
สวัสดีค่ะ หายไปนานจัง มาอ่านกลอนเพราะค่ะ แล้วจะมาเยี่ยมใหม่นะคะ
ขอให้หลับฝันดีค่ะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:54:05 น.  

 
สวัสดีวันร้อนๆที่น่าเบื่อ..แต่ก็ยังอยากมีหน้าร้อนค่ะพี่เปลว
แต่ว่าวันนี้อาบน้ำไป3รอบแล้วสิ ..ชักผิวเหี่ยวๆแล้ว อิอิวูบวาบวูบในอกยามยกกล่าว
รอยรักราวพราวพริ้งประวิงหวาม
จินตนาการพริ้มพรายชม้ายวาม
หักห้ามปรามรักใคร่ ฤ ได้พ้น

ค่อยค่อยคืบเข้าขังภวังค์หว่าง
ครั่นทึกพรางหรรษามิฝ่าหน
งำงงงวยอวยเอ่อผันเผลอยล
นำทางกมลเว้นวรรครอรักเยือน

กว่ารู้เร่าหฤทัยอาลัยเหลือ
กรายใคร่เกื้อประจงลงหลงเอื้อน
หากสุขซุกอารมณ์ราวชมเดือน
ถ้าแชเชือนเหมือนม้วยอำนวยดาล

รักซ่อนหวานแลพิษพินิจบ้าง
มัวหม่นหมางไม่คุ้มเสียกุมฐาน
หวนตั้งสติตรวจตราบัญชาการณ์
หาทางผ่านเขตขมอย่าจมครวญ

หากไม่พ้นเริ่มใหม่..สู่ใฝ่หน้า
รักเต็มฟ้าคว้าเถิดอาจเลิศสรวล
อย่าดับแดอาสัญด้วยพรั่นชวน
เรืองรัญจวนใหญ่น้อยยังคอยเคียง


โดย: ญามี่ วันที่: 12 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:50:47 น.  

 
ขอทักรวมนะคะ อิอิ คืนนี้มีนัดกับ
“ลูกสาวซาตาน” สิคะ กำลังมันส์ๆด้วย555
....ฝันดีค่ะ


ไม่รู้หายหอมให้หวามไหวสวาท
แวดวางวาดเสน่หาภาษาหวง
พิสมัยปรนเปรอละเมอทรวง
ปรีดิ์เปรมล่วงหนึ่งภักดิ์มั่นรักเนา

เหมือนตัดรักหักสวาทยากขาดหาย
พะวงหมายหอมกลิ่นถวิลเฝ้า
กระสับกระส่ายทอดชันเกินบรรเทา
อาวรณ์เข้ายามใครคลายไกลมอง

รักคุณเข้าแล้วให้เสาะให้หา
ชม้ายชายตาอยากเหาะอยากล่อง
ซ่านฉมฉ่ำตามพรมภิรมย์ปอง
อบอุ่นคล้องกรายกุมราวรุมใจ

ละอองรักลอยปลิวพรายพลิ้วทั่ว
รื่นเร้ารัวลงหลงประสงค์ใคร่
หวังพบเห็นเย็นเช้าเกินเพลาไฟ
กรุ่นกรุ่นไล้ประโลมต้องโหมครวญ

แลเหลียวเวียนคลาคลาลีลาเหนี่ยว
ไม่เห็นเดี๋ยวระคายมลายสรวล
สะอื้นไห้คร่ำเคร่งบรรเลงทวน
ร่ายแต่ล้วนคิดตอบไม่ชอบจร..


โดย: ญามี่ วันที่: 13 พฤษภาคม 2554 เวลา:23:50:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เปลวอัคคี
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
เปลวแกร่ง แดงเจิดจ้า พร้อมฝ่าฟัน


Friends' blogs
[Add เปลวอัคคี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.