ยอดขายรถยนต์ไตรมาสแรก 2556 ขาย 413,256 คัน เพิ่มขึ้น 48.0%
นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2556 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 157,527 คัน เพิ่มขึ้น 41.9% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 78,816 คัน เพิ่มขึ้น 93.4% รถเพื่อการพาณิชย์  78,711 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 66,336 คัน เพิ่มขึ้น 7.4% 

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม มียอดขายต่อเดือนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยในทุกเซกเมนท์ โดยมียอดขายตลาดรวม 157,527 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 41.9% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 78,816 คัน เพิ่มขึ้น 93.4% ด้านตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 78,711 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยส่งมอบรถในโครงการรถยนต์คันแรก ประกอบกับการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

all new toyota vios


ตลาดรถยนต์ไตรมาสแรก มีปริมาณการขาย 413,256 คัน เพิ่มขึ้น 48.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 97.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.4% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกที่ยังคงมีปริมาณยอดค้างจองสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง ประกอบกับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ รุ่นปรับปรุงโฉม และรุ่นพิเศษเข้าสู่ตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี

ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดและการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องของบริษัทรถยนต์ต่างๆตั้งแต่ต้นปี รวมถึงปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์จากการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ประกอบกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปรับตัวในทิศทางที่ดี  

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนมีนาคม 2556

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 157,527 คัน เพิ่มขึ้น 41.9%  
  อันดับที่ 1 โตโยต้า  47,518 คัน  เพิ่มขึ้น       4.2%    ส่วนแบ่งตลาด 30.2%   
  อันดับที่ 2 ฮอนด้า  28,708 คัน  เพิ่มขึ้น  1,489.6%    ส่วนแบ่งตลาด 18.2%   
  อันดับที่ 3 อีซูซุ  22,055 คัน  เพิ่มขึ้น       7.1%    ส่วนแบ่งตลาด 14.0% 

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,816 คัน เพิ่มขึ้น 93.4% 
  อันดับที่ 1 ฮอนด้า  25,434 คัน  เพิ่มขึ้น  1,357.5%   ส่วนแบ่งตลาด 32.3%    
  อันดับที่ 2 โตโยต้า  19,880 คัน  เพิ่มขึ้น        0.1%    ส่วนแบ่งตลาด 25.2%    
  อันดับที่ 3 นิสสัน  15,893 คัน  เพิ่มขึ้น      60.5%    ส่วนแบ่งตลาด 20.2%     

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 66,336 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า  25,846 คัน  เพิ่มขึ้น       8.4%    ส่วนแบ่งตลาด 39.0%    
 อันดับที่ 2 อีซูซุ  19,701 คัน  เพิ่มขึ้น       3.8%    ส่วนแบ่งตลาด 29.7%    
 อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   7,157 คัน  ลดลง      16.6%    ส่วนแบ่งตลาด 10.8%    
 *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,042 คัน
 โตโยต้า 3,251 คัน - มิตซูบิชิ 1,867 คัน - เชฟโรเลต 679 คัน - อีซูซุ 207 คัน - ฟอร์ด 38 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 60,294 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%
 อันดับที่ 1 โตโยต้า   22,595 คัน  เพิ่มขึ้น      9.0%    ส่วนแบ่งตลาด 37.5%    
 อันดับที่ 2 อีซูซุ     19,494 คัน  เพิ่มขึ้น      5.6%    ส่วนแบ่งตลาด 32.3%    
 อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    5,290 คัน  ลดลง      12.4%    ส่วนแบ่งตลาด  8.8%    

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 78,711 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% 
 อันดับที่ 1 โตโยต้า   27,638 คัน  เพิ่มขึ้น      7.4%    ส่วนแบ่งตลาด 35.1%     
 อันดับที่ 2 อีซูซุ  22,055 คัน  เพิ่มขึ้น      7.1%    ส่วนแบ่งตลาด 28.0%    
 อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   7,157 คัน  ลดลง      16.6%    ส่วนแบ่งตลาด  9.1%    

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2556

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 413,256 คัน เพิ่มขึ้น 48.0%
 อันดับที่ 1 โตโยต้า  125,222 คัน  เพิ่มขึ้น       3.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%  
 อันดับที่ 2 ฮอนด้า   72,202 คัน  เพิ่มขึ้น 2,539.9% ส่วนแบ่งตลาด 17.5%  
 อันดับที่ 3 อีซูซุ   62,757 คัน  เพิ่มขึ้น     26.1%    ส่วนแบ่งตลาด 15.2%  

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 202,142 คัน เพิ่มขึ้น 97.2%
 อันดับที่ 1 ฮอนด้า  62,229 คัน  เพิ่มขึ้น 2,293.4%     ส่วนแบ่งตลาด 30.8% 
 อันดับที่ 2 โตโยต้า  53,935 คัน  เพิ่มขึ้น       5.3%      ส่วนแบ่งตลาด 26.7% 
 อันดับที่ 3 นิสสัน  33,047 คัน  เพิ่มขึ้น     55.9%     ส่วนแบ่งตลาด 16.3% 

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 176,530 คัน เพิ่มขึ้น  13.3%
 อันดับที่ 1 โตโยต้า  66,284 คัน  เพิ่มขึ้น      1.9%     ส่วนแบ่งตลาด 37.5%  
 อันดับที่ 2 อีซูซุ  56,282 คัน  เพิ่มขึ้น    22.3%     ส่วนแบ่งตลาด 31.9%  
 อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  20,772 คัน  ลดลง        9.7%        ส่วนแบ่งตลาด 11.8%  
 *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 17,441 คัน
 โตโยต้า 8,692 คัน - มิตซูบิชิ 5,823 คัน - เชฟโรเลต 2,050 คัน - อีซูซุ 744 คัน - ฟอร์ด 132 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 159,089 คัน เพิ่มขึ้น 14.1%
 อันดับที่ 1 โตโยต้า   57,592 คัน  เพิ่มขึ้น     2.5%  ส่วนแบ่งตลาด 36.2%  
 อันดับที่ 2 อีซูซุ   55,538 คัน  เพิ่มขึ้น    23.3%        ส่วนแบ่งตลาด 34.9%  
 อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   14,949 คัน  ลดลง       9.2%        ส่วนแบ่งตลาด  9.4%  

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 211,114 คัน เพิ่มขึ้น 19.4%  
 อันดับที่ 1 โตโยต้า  71,287 คัน  เพิ่มขึ้น     1.9%        ส่วนแบ่งตลาด 33.8%  
 อันดับที่ 2 อีซูซุ  62,757 คัน  เพิ่มขึ้น   26.1%    ส่วนแบ่งตลาด 29.7%   
 อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  20,772 คัน  ลดลง      9.7%        ส่วนแบ่งตลาด  9.8%  ที่มา : //www.auto-thailand.com/hotnews/Car-sales-Q1-2013.htmlCreate Date : 24 เมษายน 2556
Last Update : 24 เมษายน 2556 15:03:08 น.
Counter : 1523 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Kloy BCS
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]เมษายน 2556

 
1
2
4
5
7
8
9
10
12
13
16
17
19
20
21
22
23
27
29
30
 
 
All Blog