Group Blog
 
 
สิงหาคม 2554
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
4 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 

The History of Japanese Doll

The History of Japanese Doll
ประวัติความเป็นมาของตุ๊กตาญี่ปุ่นกำเนิด ของตุ๊กตาญี่ปุ่นนั้นเก่าแก่มาก เริ่มต้นในสมัยยุคโชมอน คือ ประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ในยุคแรกๆ ดูเหมือนว่าตุ๊กตาในรูปทรงมนุษย์จะทำขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรม หรือ สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา
The origin of Japanese dolls is also extremely old, beginning in the Jomon period about 3,000 years BC.
From the earliest times, it seems that human-shaped figures had a ritual or religious purpose.รูป ปั้นเก่าแก่ที่สุดที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ คือ dogu สร้างในสมัยโชมอน (ก่อนคริสศักราช 14,000-400 ปี)
แม้จะไม่ทราบถึงจุดประสงค์ที่แน่ชัดของการสร้างตุ๊กตาโดกุ  แต่ก็เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อพิธีทางศาสนา
ซึ่งโดกูนี้อาจจะเป็นตัวแทนของพระเจ้า หรือภูตผี ก็เป็นได้
The first human-looking figures are the dogu from the Jomon Period(14,000 BC to 400 BC).
Although there is not much known for certain about the purpose of the dogu,
it is commonly believed that they must have had some ritualistic purpose,
perhaps representing gods or spirits.ตุ๊กตา ดิน ฮานิวา ที่ถูกค้นพบในวงกลมสุสานขนาดใหญ่ในสมัยโคฟุน (ประมาณ ค.ศ.250-ค.ศ.550 )
ก็สร้างเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยฝังไปพร้อมกับศพในพิธีฝังศพ ฮันนิวา
สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ บ่าว นักรบ นักเต้น เกษตรกร หรือแม้กระทั่งสัตว์ เสมือนตามรับใช้คนตาย
The Haniwa were clay figurines which were buried in circular groups
around large tombs in the Kofun period (c. 250-550 A.D.).
which were made for ritual use and buried with the dead as funerary objects.
Haniwa were formed to represent all manner of people, including servants, warriors, dancers, farmers,
and even animals, were almost certainly to be of use to the newly deceased.ระหว่าง ช่วงสมัยเฮอันและคามาคูระ เริ่มมีเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงเกี่ยวกับตุ๊กตา ราวปี ค.ศ.794-1192
ในสมัยเฮอัน เริ่มมีการสร้างตุ๊กตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงในสมัยปัจจุบันขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งของสำหรับเล่นด้วยอยู่ดี
เพราะตุ๊กตาถูกใช้เพื่อพิธีกรรม เป็นตัวโอนถ่ายบาปและความโชคร้ายของมนุษย์
It is during the Heian and Kamakura periods that we begin to see the first documented accounts of dolls.
From 794-1192  in the Heian  periods, the first dolls bearing resemblance to those of modern
day were created. However, some of the dolls in these periods were hardly playthings
because their function was that of scapegoat.ตุ๊กตา ฮิโตกาตะที่ส่วนมากจะรูปร่างแบน ทำจากไม้หรือ กระดาษ ถูกใช้ในการพิธีการขจัดปัดเป่าภัย
โดยมีการคิดว่าตุ๊กตาเหล่านี้มีจิตวิญญาณและหน้าที่ที่จะดูดซับความชั่วร้าย หรือภัยอันตรายสู่ตัวมัน มันจะถูกปาลงในกองไฟ
หรือ โยนลงในแม่น้ำที่ใกล้ที่สุด แล้วสิ่งชั่วร้ายหรือเคราะห์ของคนๆ นั้นก็จะถูกขจัดปัดเป่าให้หายไปพร้อมกับตุ๊กตา
Hitogata, flat figures commonly made of wood or paper were used as a method of washing away one's troubles.
It was thought that these figures had souls and their purpose was to absorb all that was evil or malevolent in the area.
They would be cast off by throwing them on a bonfire or into the nearest river and evil will go with them.ตุ๊กตา ฮิฮินา (ตุ๊กตาจำลองขนาดเล็กที่ถูกจัดแสดงเป็นชั้นลำดับ) ก็ถูกสร้างในสมัยเฮอันนี้เอง
มันไม่เหมือน ฮินาอย่างทุกวันนี้ เพราะถูกสร้างเพื่อเป็นของเล่น (สมัยนี้เป็นของแสดง)
Hihina were also created in the Heian period. Unlike every other type of doll so far,
these were apparently intended as playthings.ในช่วงสมัยเฮอัน หรือ ประมาณยุค คามาคูระ (ค.ศ. 1192-1336) ถือได้ว่าเป็นช่วงของยุคตุ๊กตา อะมากาซึและ โฮโค
อะมากาซึจะเป็นตุ๊กตาแบบผู้ชาย ซึ่งเป็นตุ๊กตาชนิดแรกที่สามารถเล่นได้จริง
และเริ่มมีการสวมเสื้อผ้าจริง และยังมาพร้อมกับหน้าที่ในการพิทักษ์เด็กๆ
Also born during the Heian, or perhaps Kamakura (1192-1336) period  were the amagatsu and hoko.
Amagatsu is the male form  that were the first true plaything and clothing dolls.
Its would accompany and protect the child.อะมากัทซึจะวถูกางไว้ข้างหมอนของเด็กแรกเกิด เพื่อปัดเป่าภยันตรายที่จะมีต่อทารกให้แคล้วคลาด
โฮโกะก็เป็นตุ๊กตาอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายกัน แต่ต่างกันที่ โฮโกะเป็นตัวแทนผู้หญิง และใช้วัสดุส่วนของร่างกายอ่อนนุ่มกว่า
กล่าวได้ว่าตุ๊กตาทั้งคู่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นบรรพบุรุษของตุ๊กตาฮินาใน ภายหลัง
Amagatsu will be placed next the pillow of newly born child for  avert a danger to baby to escape.
Another type of doll called hoko represented a female baby.
Hoko were similar in function amagatsu but were soft bodied dolls.
Both of these dolls are said to have been the inspiration and ancestors of the male
and female hina dolls to come later.ตุ๊กตา ฮินาในยุคต้นๆ นั้นจะเป็นแบบยืน แต่จะไม่สามารถยืนเองได้ ต้องใช้แขนช่วยพยุงในการทรงตัว
ตัวผู้ชายจะกางออกเหมือนกับตุ๊กตาอะมากัทซึ และตัวผู้หญิงจะไม่มีแขน ส่วนฮินาแบบนั่งนั้น ในสมัยแรกๆ เราเรียกว่า มูโรมาชิ ฮินา นิงเงียว
ซึ่งลักษณะค่อนข้างจะเหมือนแบบยืน แต่เปลี่ยนเป็นมานั่งข้างๆ กัน สไตส์ฮินายังถูกใช้จวบปัจจุบัน และค่อยๆ มีการพัฒนาผ่านช่วงสมัย
The earliest hina  were not free standing but were hand held.
Male figures have their arms outstretched (like the amagatsu) and Female dolls usually have no arms.
The earliest seated hina dolls are called Muromachi hina ningyo.
They are quite similar to the standing dolls , besides being seated.
These style dolls continued to be used, and evolved over the periodsในสมัยเอโดะ (ประมาณ ค.ศ. 1603-1867) เป็นยุคที่รุ่งเรืองสูงสุดของช่างฝีมือทำตุ๊กตา
ไม่เพียงแต่มีการพัฒนาออกมาเป็นตุ๊กตารูปแบบใหม่ๆ ตุ๊กตาที่ใช้เทคนิคชั้นสูงก็ยังมีเกิดในสมัยเอโดะอีกด้วย
เช่น คาราคูริ นิงเงียว (ตุ๊กตากลไลที่มีเกียร์หมุน) มิซุทเระ นิงเงียว (ตุ๊กตาที่ต่อกันสามส่วน)
During the Edo period (about 1603-1867) , doll making craft was truly at its height .
Not only did new types develop but dolls advanced technically during the Edo period as well.
Karakuri ningyo (mechanical dolls with wind up gears) and mitsuore ningyo (triple jointed dolls)มีการพัฒนาทั้งผู้ผลิตตุ๊กตาและตลาดของชนชั้นสูง ที่ยอมจ่ายเงินเพื่อจะได้ครอบครองเซ็ทของตุ๊กตาที่สวยที่สุด
เพื่อจัดแสดงโชว์ที่บ้าน หรือเป็นของกำนัลราคาแพง ในเซ็ทประกอบด้วยตุ๊กตาจักรพรรดิ์ และจักรพรรดินี
รัฐมนตรีซ้ายและขวา นางกำนัล นักดนตรี นางรำ ข้าราชบริพาธ ตลอดจนของใช้และเครื่องประดับต่างๆ
บางชุดมีตุ๊กตาถึงสามสิบสี่ตัวเลยทีเดียว
There developed both fine dollmakers and a market of wealthy individuals
who would pay for the most beautiful doll sets for display in their homes or as valuable gifts.
The sets would include the imperial pair, ladies in waiting, orchestra, dancers, ministers of the right
and left, courtiers, and pages and all their accessories. Some the sets had thirty-four dolls in them.เทศกาล การจัดแสดงตุ๊กตากลายมาเป็นงานอดิเรกของชนชั้นสูงที่มีฐานะ
ยิ่งมีชั้นจัดแสดงสูงเท่าไร่ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความร่ำรวยของเจ้าของมากขึ้น เท่านั้น อีกทั้งเทศกาลจัดแสดงตุ๊กตา
หรือ วันเด็กผู้หญิง(วันที่ 3 เดือนมีนาคม) และวันเด็กผู้ชาย(วันที่ 5 พฤษภาคม)
ยังช่วยส่งเสริมให้ตุ๊กตาฮินากลายเป็นนิยมไปทั่วทั้งญี่ปุ่น และธุรกิจตุ๊กตาก็กลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
Festival display dolls which had been the sole pastime of the elite were now being purchased
and displayed by the increasing affluent merchant class.
Both Hina Matsuri or girls' day on March 3rd and Boys' Day on April 5th,
which helped promote dolls to became very popular throughout Japan and dolls became big business.ตุ๊กตา ไม้ โคเคชิ ก็มีจุดกำเนิดในยุคปลายเอโดะ เดิมโคเคชิถูกทำมาเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าใช้น้ำพุร้อนท้องถิ่น
และยังเป็นเครื่องมือนวดไหล่ระหว่างเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนด้วย และหลังจากนั้นไม่นาน โคเคชิก็ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งญี่ปุ่น
"Kokeshi Dolls" began in the latter part of the Edo Era. Original Kokeshi had purpose to sell as souvenirs
to visitors who frequented the local hot springs and also as massage tools used by the bathers to tap
their shoulders whilst use hot springs. Soon their popularity spread throughout Japan.ใน ยุคญี่ปุ่นใหม่ (หลังเอโดะเป็นต้นมา) กระดาษวาชิ เป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตตุ๊กตา อะนีซามา นิงโย  (ตุ๊กตากระดาษแบบ3 มิติ) ,
ชิโอชิ นิงโย (แบบแบนๆ) และชิคิชิ นิงโย ที่ทำเป็นรูปตุ๊กตาพร้อมฉากหลัก
In modern era, washi paper is used as materials in the production of dolls such as
anesama ningyo (three-dimensional) ,
shiori ningyo (flat) and shikishi ningyo that made with figures and scenes and are mounted on shikishi.และ เมื่อไม่นานมานี้ตุ๊กตา Ball-jointed dolls (BJDs) ที่เทบจะไม่เหลือลักษณะแบบตุ๊กตาดั้งเดิมญี่ปุ่นเลยนั้น
ก็เป็นสินค้าที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
ซึ่งมันเริ่มตั้งตั้งบริษัท โว้ค ของญี่ปุ่นได้ผลิต Super Dollfie ออกมาในปี 1999
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งตุ๊กตาได้ตามชอบใจ ไม่เพียงแต่เป็นของสะสม  BJDsยังกลายเป็นงานอดิเรกอีกด้วย
More recent and less traditional Japanese dolls are ball-jointed dolls (BJDs),
whose growth in popularity has spread to the US and other countries since the advent of the Super Dollfie,
first made by Volks in 1999. Because of this hands-on aspect of customization,
they are not only popular with collectors, but also with hobbyists.ใน ศตวรรษที่ยี่สิบ ตุ๊กตาญี่ปุ่นจำนวนมากใช้วัสดุเดียวกับตุ๊กตาในซีกโลกตะวันตก
แต่ตุ๊กตาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมก็ยังคงได้รับการเคารพและเก็บสะสม
In the twentieth century, Japanese dolls utilized many of the same materials found in dolls made in the western world. But traditional Japanese dolls are still revered and collected.


credit :
//www.dollsofjapan.co.uk
//www.yoshinoantiques.com/ningyo.html
//en.wikipedia.org/wiki/Japanese_traditional_dolls
//www.associatedcontent.com/article/2129263/a_history_of_ningyo_or_japanese_dolls.html
//www.fieldmuseum.org/research_Collections/anthropology/anthro_sites/boone/dolls/gal_jp_ningyoshi.htmlThank you
BaStArDgUy
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2554
1 comments
Last Update : 4 สิงหาคม 2554 5:13:09 น.
Counter : 1266 Pageviews.

 

Hello to every one, it's truly a good for me to visit this web page, it includes helpful Information.
Mulberry Messenger bag //www.futurelex.com/

 

โดย: Mulberry Messenger bag IP: 94.23.252.21 4 สิงหาคม 2557 0:42:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


อีเมลล์@เดรส
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
You're not ok, I'm not ok, but it's OK
Friends' blogs
[Add อีเมลล์@เดรส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.