ทำสุดฝีมือแล้วครับ
 
ตุลาคม 2550
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
5 ตุลาคม 2550
 
 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล มีมากมายหลายด้านได้แก่
1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสำนักงาน ได้ในหลายลักษณะ เช่น
1.1 การจัดเตรียมเอกสาร เป็นการใช้เครื่องประมวลผลคำหรือเครื่องประมวลผลเนื้อหา เป็นเครื่องมือในการจัดเตรียม อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม และช่องทางการสื่อสาร ระบบประมวลผลคำแบ่งออกได้ 2 ระบบ คือ
-ระบบเดี่ยว
-ระบบเชื่อมโยงกับข่ายการสื่อสาร
1.2 งานกระจายเอกสาร เป็นการกระจายข้อมูลสารสนเทศไปยังผู้ใช้ ณ จุดต่างๆ
1.3 งานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร สามารถทำได้ทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเครื่อข่ายโทรคมนาคมรูปแบบอื่นๆ
1.4 งานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะภาพ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างภาพ เครื่องสแกนเนอร์ โทรทัศท์ และวิดีทัศน์ เป็นต้น
1.5 งานสื่อสารสารสนเทศด้วยเสียง เช่น การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น
1.6 งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียง เช่น ระบบมัลติมีเดีย ระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง เป็นต้น

2.การการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม โรงงานอุสาหกรรมหลายแห่งนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเข้ามาช่วยในการจัดการระบบการผลิต การสั่งซื้อ การพัสดุ การเงิน บุคลากร และงานด้านอื่นๆ

3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงินและการพาณิชย์
สถาบันการเงินต่างๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของเครื่องถอนเงินโดยอัตโนมัติ หรือ ATM เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝาก ถอนอนเงิน และได้นำคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วยในการทำงานประจำวันของธนาคาร

4.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการบริการสื่อสาร ได้แก่ การบริการโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ โทรทัศน์ การค้นคืนสารสนเทศระบบออนไลน์ และดาวเทียม เป็นต้น

5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ดังนี้
5.1 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(Hospital Information System : HIS) นำมาใชในงานเวชระเบียน ระบบข้อมูลยา การรักษาพยาบาล การคิดเงิน เป็นต้น
5.2 ระบบสาธารณสุข นำมาใช้ในด้านการดูแลรักษาโรคระบาดในท้องถิ่น
5.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert System) เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกาสรวินิจฉัยโรคระบบสารสนเทศที่ใช้กับงานดังกล่าวซึ่งมีชื่อเสียงและมีการนำมาใช้ในราวสิบกว่าปีที่ผ่านมา

6.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการฝึกอบรมและการศึกษา
6.1การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction)
6.2การศึกษาทางไกล มีหลายแบบ เช่น การเรียนการสอนผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ไปจนถึงระบบแพร่ภาพการสอนผ่านดาวเทียม(Direct ToHome : HTM) หรือการประชุมทางไกล(Vedio Teleconference)
6.3เครือข่ายการศึกษา เป็นการจัดทำเพื่อให้ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา
มีโอกาสใช้เครือข่ายแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลก และการใชบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
6.4การใช้งานห้องสมุด เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการยืม คืน การค้นหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์หรือการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
6.5การใช้งานในห้องปฏิบัติการ การใช้งานร่วมกับอุกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น การจำลองแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การควบคุม การทดลอง เป็นต้น
6.6การใชในงานประจำและบริหาร เช่น การจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนนักศึกษา การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน การแสดงผลการเรียน การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ การเก็บข้อมูลผ้ปกครองหรือข้อมูลครู ซึ่งทำให้อาจารย์สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น รวมทั้งครูอาจารย์สามารถพัฒนาตนเองได้สูงขึ้น
Create Date : 05 ตุลาคม 2550
Last Update : 7 ตุลาคม 2550 8:44:19 น. 107 comments
Counter : 6095 Pageviews.

 
ขอจีบหน่อย


โดย: มีน IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:12:43 น.  

 
ได้ปะ


โดย: มีน IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:13:23 น.  

 
55555555


โดย: 123 IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:14:10 น.  

 


โดย: a IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:24:32 น.  

 
อิอิอิอิอิอิอิอิอิ


โดย: มีน IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:25:16 น.  

 
ได้


โดย: a IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:25:28 น.  

 
ควาย


โดย: มีน IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:26:14 น.  

 


โดย: a IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:26:18 น.  

 


โดย: มีน IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:26:56 น.  

 


โดย: a IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:28:00 น.  

 


โดย: มีน IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:28:16 น.  

 
ไป ไป ไอ้สาด มีน


โดย: เด็กเทพโว้ย IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:30:08 น.  

 
จังไร


โดย: มีน IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:31:09 น.  

 
สวัสดีขอจีบหน่อยได้ปะตัวเอง


โดย: ไนท์ IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:31:46 น.  

 
ได้


โดย: เด็กเทพโว้ย IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:32:58 น.  

 
ไอ้สาด


โดย: เซฟ IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:33:05 น.  

 
เด็กเทพเดี๋ยวโดนตืบนะว้อย


โดย: ไนท์ IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:33:43 น.  

 
อ้ายเซฟกวนทีน วิเชียรน้อย


โดย: แพร IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:38:35 น.  

 
นัดรักธิดา


โดย: นัด IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:40:04 น.  

 
ทำอะไรกันอยู่ที่เดียวจะโดนจับ


โดย: เจ้านาตำรวจ IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:41:52 น.  

 
รักนะเด็กโง่


โดย: เซฟ IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:9:43:12 น.  

 
วิเชียรน้อย


โดย: แพร IP: 61.7.160.161 วันที่: 15 ตุลาคม 2550 เวลา:10:22:06 น.  

 
ถึงจะบ้าก้ออบ้าร๊ากกกกกกกกกกกกกกกนะ


โดย: แพร IP: 61.7.160.82 วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:10:52:07 น.  

 
อยากได้แฟน


โดย: แพร IP: 61.7.160.82 วันที่: 16 ตุลาคม 2550 เวลา:10:54:39 น.  

 
รักโว้ยยยยยยยยย ด้ายยยยินม้ายยยยยยยย


โดย: เค้าแคร์ตัวเองนะ IP: 124.157.149.210 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:17:57 น.  

 
เว็บนี้น่ารักจัง เราเอาไปเป็นแบบงานดีกว่านะ งิงิ น่ารักมากเลย แต่คนโพส ทำไม จัยร้ายจังเลยมีแต่ด่ากันไม่รู้ว่าจะด่าทำไมค่ะ จากนู๋มิล์ลจัง


โดย: น้องมิล์ลจัง IP: 125.26.178.237 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:45:15 น.  

 
ขอบคุณ ครับ มี ความรู้ มากเลย พอดี กำลังหาทำรายงาน พอดี ขอบ คุณ มาก ครับ ๆๆๆ


โดย: CCC IP: 124.120.62.204 วันที่: 24 มกราคม 2551 เวลา:20:47:18 น.  

 


โดย: แบงค์ IP: 203.170.241.74 วันที่: 23 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:43:49 น.  

 
ได้ความรู้


โดย: พพพพ IP: 61.7.133.64 วันที่: 26 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:12:06 น.  

 
ขอรูปได้ปะ


โดย: พร IP: 58.147.64.69 วันที่: 30 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:52:40 น.  

 
ขอรูปได้ปะ


โดย: พร IP: 58.147.64.69 วันที่: 30 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:52:42 น.  

 
ข้อมูลดีมาก ข้อมูลดีมาก


โดย: โปรตีน IP: 61.7.230.86 วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:15:17:20 น.  

 
ข้อมูลดีมาก ข้อมูลดีมาก


โดย: โปรตีน IP: 61.7.230.86 วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:15:18:44 น.  

 
น่ารักจัง ช๊อบ ชอบ...


โดย: แคท.... IP: 119.42.65.213 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:9:06:37 น.  

 
ขอบคุงมากมายเลยน๊าคร่า

ข้อมูลที่ได้มาดีมากมายเลยคะ

ขอบคุงอีกครั้ง อีกครั้งก็ด้ายคะโดย: แอนนี่ IP: 125.26.197.93 วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:26:02 น.  

 
ขอบคุณนะคะ กำลังเรียนเรื่องนี้อยู่ดีเลย บล๊อตสวยดีค่ะน่ารักดีด้วย เนื้อหาที่เรียนตรงเปะเลย ขอบคุณอีกครั้งที่นำความรู้มาเผื่อค่ะ............


โดย: เด็กน้อย IP: 202.149.25.241 วันที่: 30 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:36:58 น.  

 
55+


ห้า ห้า บวก ^^


ฮะ ฮิ้ว วว !!


โดย: . . . . .* IP: 125.27.8.106 วันที่: 31 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:37:15 น.  

 
จีบเราเวยได้ปะคับพี่น้องอยากสละโสดเเล้ว


โดย: เต้ย IP: 202.129.52.103 วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:9:31:53 น.  

 
เน€เธฃเธฒเธฃเธฑเธเน€เธ—เน‰เธฒเธ™เธฐ


โดย: เธ—เธฒเธ—เธฒเธขเธฑเธ‡ IP: 58.10.102.195 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:03:59 น.  

 
รักนัดที่สุดในโลก
โดย: นัด IP: 58.10.102.195 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:05:32 น.  

 
เรารักแส


โดย: ดาว IP: 58.10.102.195 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:05:51 น.  

 
เรารักแส


โดย: ดาว IP: 58.10.102.195 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:05:53 น.  

 
สุดยอดไปเลย


โดย: แอ IP: 203.172.213.113 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา:15:25:47 น.  

 
ทำเว็บเก่งจังเลคับ


โดย: เด็กตรัง IP: 118.174.63.95 วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:16:41:05 น.  

 
ขอบคุณครับผม


โดย: อ๊อฟ IP: 202.29.51.2 วันที่: 16 ธันวาคม 2551 เวลา:20:02:11 น.  

 
การใช้


โดย: กาล ท.ม.ร. IP: 119.42.94.16 วันที่: 17 ธันวาคม 2551 เวลา:10:04:47 น.  

 
Goodcy-_-


โดย: LUKKY IP: 119.42.94.177 วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:9:27:39 น.  

 
น่ารักมากเลย


โดย: นา IP: 202.149.25.238 วันที่: 25 ธันวาคม 2551 เวลา:20:55:15 น.  

 
เกินคำบรรยาย


โดย: นุนุนุ IP: 125.26.119.57 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:47:02 น.  

 
ขอบคุงมากมายน้า

กาลังหาข้อมูลพอดี


โดย: เจ้ายิ๋งวุ่นวาย IP: 115.67.110.68 วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:43:40 น.  

 
love ทุกคน


โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:41:23 น.  

 
รักนะจุ๊บๆ


โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:43:57 น.  

 
รักนะจุ๊บๆ


โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:43:57 น.  

 
รักนะจุ๊บๆ


โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:44:20 น.  

 
รักนะจุ๊บๆ


โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:44:25 น.  

 
5555 รัก08


โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:56:58 น.  

 
5555 รัก0824066240


โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:57:13 น.  

 
5555 รัก0824066240
โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:57:17 น.  

 
5555 รัก0824066240
โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:57:35 น.  

 
5555 รัก0824066240
โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:57:40 น.  

 
5555 รัก0824066240
โดย: ไอซ์ IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:57:46 น.  

 
เกียดไอซ์ที่สุดเลย


โดย: อ้น IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:12:25 น.  

 
เกียดไอซ์ที่สุดเลย


โดย: อ้น IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:12:36 น.  

 
เกียด ................................................................................................................ไอซ


โดย: ไร้นาม IP: 10.0.1.78, 58.147.114.115 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:16:21 น.  

 
เกลียดคน

ชื่อ


............


โดย: น่าน IP: 118.175.80.44 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:19:02 น.  

 
รักนะคับคนส่วย


โดย: คนหล่อและlท่ จ๊ฟๆ IP: 118.172.203.37 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:11:43:11 น.  

 

ว้าว*0*
โดย: พีชคับ IP: 118.172.203.37 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:11:43:24 น.  

 
รักเเกว่ะ


โดย: เจ IP: 203.172.207.159 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:10:32:53 น.  

 
หวัดดีคร๊าฟ


โดย: อารืม IP: 203.172.161.118 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:10:02:13 น.  

 
อยากมีคนรู้ใจ


โดย: เอสหมัดเพลิง IP: 125.25.148.69 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:9:09:22 น.  

 
รักหวานนะ


โดย: แนน *-* IP: 192.168.24.204, 127.0.0.1, 61.7.225.75 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:11:11:09 น.  

 
.....555555555


โดย: 555 IP: 58.9.20.254 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:11:21:43 น.  

 
เริ่ดค่ะ


โดย: หนูอยากได้ IP: 192.168.10.56, 125.26.186.145 วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:14:23:36 น.  

 
ข้อมูลดีมากเลย
.........ขอบคุณค่ะ


โดย: mint IP: 117.47.244.16 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:19:02:35 น.  

 
ก็ตีนะ


โดย: ปับ IP: 192.168.212.231, 203.172.203.123 วันที่: 20 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:17:30 น.  

 
รักเพื่อนที่อยู่ร.ร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ม.3/8ทุกคนเลย


โดย: กุ้งนาง IP: 192.168.212.230, 203.172.203.123 วันที่: 20 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:18:48 น.  

 
รักแอนนี่มาก ไม่ได้หลยใจแต่หลายรัก


โดย: โดม 3/4 น.ร.พ IP: 192.168.212.231, 203.172.203.123 วันที่: 20 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:20:45 น.  

 
โดมพูดอย่างนี่เลิกกันเถอะนะ


โดย: แอนนี่ IP: 192.168.212.219, 203.172.203.123 วันที่: 20 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:27:42 น.  

 
ชอบคอมพิวเตอร์


โดย: นน IP: 192.168.212.177, 203.172.169.19 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:13:22 น.  

 
สวยจัง


โดย: เม42 IP: 118.175.149.239 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:29:59 น.  

 
คิดถึงคคคคคคถถถถถถถ


โดย: ปิยนุช เม...ร...กล้า IP: 118.175.149.239 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:38:43 น.  

 
รักเด็กท่าเสาพิจิตร[โพทะเล]ทุกคน


โดย: เด็กท่าเสา IP: 118.175.149.239 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:48:01 น.  

 
DRAGONBALL Z


โดย: Goku IP: 192.168.212.226, 203.172.203.123 วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:00:15 น.  

 
ว้าวววววว


โดย: เด็ฏโย เฉิ่ม เฉิ่ม IP: 124.157.148.58 วันที่: 4 มกราคม 2553 เวลา:11:23:44 น.  

 
ลองเอาไปศึกษาดูก่อนนะ


โดย: pompetch06 IP: 113.53.62.74 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:10:56:00 น.  

 
อกหักครับพี่


โดย: นน 4/2 เลขที่ 4 IP: 192.168.1.3, 58.147.103.152 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:22:27 น.  

 
ขอบคุนนะคร่า


โดย: เด็กโคราชคร่า IP: 118.175.29.98 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:54:57 น.  

 
หกกกก5555


โดย: แดฟ IP: 172.50.200.63, 203.148.213.69 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:17:58 น.  

 
ชมพูแร็งมาก~^^!!

-ขอบคุณคัฟที่ให้ความรู้กระผม-

ทำอย่างนี้ต่อไปนะคัฟ

ผมขอให้โชคดีคัฟโดย: บอล IP: 61.19.27.195 วันที่: 18 สิงหาคม 2553 เวลา:9:21:35 น.  

 
สีชมพูไปหน่อย

แต่พออ่านได้

มั้ง! ~


โดย: pp>> IP: 61.19.27.195 วันที่: 18 สิงหาคม 2553 เวลา:9:22:48 น.  

 
สีหวานจัง


โดย: อิด อิด IP: 58.10.140.19 วันที่: 20 สิงหาคม 2553 เวลา:10:57:38 น.  

 
รักจังโดย: กา24 IP: 10.1.5.67, 61.7.186.170 วันที่: 31 สิงหาคม 2553 เวลา:13:43:40 น.  

 
หาเพื่อนคุย0845201701รักนะคนดี


โดย: เหอ IP: 192.168.1.52, 118.175.133.176 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:11:01:02 น.  

 
55555+


โดย: รพีพัทร์ IP: 10.1.5.78, 61.7.186.153 วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:8:59:39 น.  

 
ได้เลยครับพี่น้องงงงงงงงงงงงง


โดย: เอ IP: 10.1.5.62, 61.7.186.153 วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:9:42:05 น.  

 
ได้เลยโดย: เอ IP: 10.1.5.62, 61.7.186.153 วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:9:53:46 น.  

 
น่ารักดี ชอบจังเลย


โดย: ใบเฟิร์น IP: 202.29.95.230 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:14:30:29 น.  

 
ว้าววววววววว...!

มันจิสวยเว้อไปแว้วน้า

เอ...เกิดผิดเพศป่าวเนี่ย..."0"!!!


โดย: nat IP: 182.52.221.19 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:18:40 น.  

 
เจ๋งมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่า


โดย: เจ๋งดีเงาะ IP: 125.24.10.215 วันที่: 19 ธันวาคม 2553 เวลา:13:45:48 น.  

 
ดีจ้า


โดย: มิก IP: 113.53.251.154 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:9:03:52 น.  

 
อ่านไม่ออกเรย


โดย: ตั๋น IP: 125.24.212.152 วันที่: 10 มิถุนายน 2554 เวลา:14:25:11 น.  

 
ออฟหัวเกริยนกินผัก


โดย: ตั๋น IP: 125.24.212.152 วันที่: 10 มิถุนายน 2554 เวลา:14:27:05 น.  

 
ดีใจด้ยค่ะ


โดย: รัตติยา IP: 192.168.10.173, 125.26.171.198 วันที่: 25 มกราคม 2555 เวลา:10:34:04 น.  

 
ไม่มีคู่แค่เหงาไม่มีเขาแค่โสด


โดย: apinya5123@sanook IP: 1.2.249.236 วันที่: 25 มิถุนายน 2555 เวลา:10:39:45 น.  

 
เปลี่ยนแฟนหลายหนไม่ใช่คนหลายใจ


โดย: apinya5123@sanook IP: 1.2.249.236 วันที่: 25 มิถุนายน 2555 เวลา:10:48:44 น.  

 
สวัสดีตอนเที่ยง
ได้ยินเสียงท้องร้องไหม
ท้องหิวต้องใส่ใจ
คนอยู่ใกลห่วงใยนะเธอ


โดย: apinya5123@sanook IP: 1.2.249.236 วันที่: 25 มิถุนายน 2555 เวลา:10:52:55 น.  

 
ในเมื่อเทอเชยๆเราก็ควรเชยๆเหมือนกัน


โดย: แดง IP: 113.53.113.244 วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:9:55:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 

Basbasic
Location :
ราชบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยินดีต้อนรับทุกคนคร๊าบ
[Add Basbasic's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com