......ยินดีต้อนรับ สู่ บ้านหลังวัด ....สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนก สัตว์ทั้งหลาย ให้เลวและปราณีต....
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2553
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
6 สิงหาคม 2553
 
All Blogs
 

มงคลชีวิตที่ ๑๕ การให้ทาน (ทานัญจะ)

  การให้ทานย่อมเป็นมงคลอันประเสริฐ ถามว่าเหตุไรบุคคลจึงคิดให้ทาน แก้ว่าเพราะสาเหตุ ๒ ประการคือ ๑. มีปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ๒. มีความไม่โลภ คำว่ามีปัญญาสัมมาทิฏฐิ หมายถึงมีปัญญาพิจารณาเห็นบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในเบื้องหน้าเห็นว่าการรักษาศีลภาวนาย่อมได้บุญกุศลนำมาซึ่งความสุข เห็นว่าการละเมิดศีลเป็นบาปนำมาซึ่งความทุกข์ ดังนี้ชื่อว่ามีปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อบุคคลอาศัยปัญญาสัมมาทิฏฐิและความไม่โลภคิดจะบริจาคทาน ทานนั้นย่อมจะมีผลมากนั้นต้องประกอบด้วยสิ่งไรบ้างก็ตอบว่าสำหรับผู้บริจาคทานต้องประกอบด้วย เจตนาสัมปทาหมายถึง ผู้บริจาคทานมีจิตศรัทธา เลื่อมใสในการให้ทานไม่เสียดายวัตถุข้าวของใน ๓ กาลคือ


๑. บุพพเจตนา คือก่อนให้ทานก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมการให้ทานด้วยความเบิกบานหรรษา


๒. มุญจนเจตนา คือขณะให้ก็ร่าเริงปิติศรัทธาไม่เสียดายสิ่งของสยิ้วนิ่วหน้า


๓. อปราปรเจตนา ครั้นเมื่อให้ทานผ่านไปแล้วเมื่อย้อนนึกถึงการให้ทานครั้งนั้นเมื่อใดก็เกิดปิติชื่นชมโสมนัสไม่รู้สึกเสียดาย


   เมื่อเจตนาพร้อมทั้ง ๓ กาล ท่านเรียกว่า เจตนาสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยเจตนา สำหรับวัตถุที่นำมาบริจาคต้องเป็นวัตถุที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ ไม่ผิดศีลผิดธรรมได้มา ชื่อว่า วัตถุสัมปทา ย่อมทำให้ทานมีผลมากมีอานิสงฆ์มาก ยิ่งถ้าผู้รับเป็นพระอรหันต์เพิ่งออกจาคสมาบัติย่อมจะมีผลทันตาเห็นภายในเจ็ดวันหรือภายในชาตินี้


สำหรับการให้ทานถ้าแบ่งตามผู้รับแบ่งได้เป็น ๒ แบบ


๑. ปาฏิปุคคลิกทาน คือการให้ทานที่เจาะจงตัวผู้รับตามความชอบใจของผู้ให้ทาน


๒. สังฆทาน คือการถวายทานแก่หมู่สงฆ์ไม่เจาะจงผู้รับ


   ในทานทั้ง ๒ นั้น สังฆทาน ย่อมมีผลอานิสงฆ์ยิ่งใหญ่มากกว่า ปาฏิปุคคลิกทาน สำหหรับปาฏิปุคคลิกทานนั้นถ้าจะมีผลมาก ผู้ให้จะต้องถึงพร้อมด้วยเจตนาสัมปทา ทั้ง ๓ กาล ส่วนผู้รับก็ต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ


๑. ปราศจากราคะ หรือกำลังปฏิบัติเพื่อละราคะ


๒. ปราศจากโทสะ หรือกำลังปฏิบัติเพื่อละโทสะ


๓. ปราศจากโมหะ หรือกำลังปฏิบัติเพื่อละโมหะ


   สำหรับการถวายสังฆทานให้มีผลสมบูรณ์นั้น ให้บุคคลผู้ให้ทานตั้งจิตอุทิศทานว่าเราถวายทานบูชาแต่พระอริยเจ้า อย่าคิดว่าเราถวายทานแต่ ภิกษุปุถุชน การถวายสังฆทานในปัจจุบันสมัยนี้มี ๒ แบบคือ


๑.ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ คืออาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์มารับทานตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ตั้งใจถวายเป็นสังฆทาน


๒.ไปบอกขอนิมนต์พระภิกษุ ๑ รูป ๒ รูปหรือ ๓ รูปจากคณะสงฆ์ในอาวาสใดอาวาสหนึ่งโดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นพระภิกษุรูปใดทางคณะสงฆ์ก็จะจัดพระภิกษุตามคิวที่จัดกันไว้ในอาวาสมาให้เรา


  ทานอาจแบ่งเป็น ๒ อย่างคือ อามิสทานและธรรมทาน อามิสทาน คือการให้วัตถุข้าวของ ส่วนธรรมทาน คือการให้ธรรมะ


  ทานอาจแบ่งเป็น ๓ อย่างคือ ทาสทาน สหายทาน และสามีทาน


ทาสทาน หมายถึง การให้ของที่เลวกว่าของที่เราใช้สอย


สหายทาน หมายถึง การให้ของที่เสมอกับของที่เราใช้สอย


สามีทาน หมายถึง การให้ของที่ประณีตกว่าของที่เราใช้สอย 

Create Date : 06 สิงหาคม 2553
23 comments
Last Update : 6 สิงหาคม 2553 0:21:45 น.
Counter : 923 Pageviews.

 

สพฺพรติง ธมฺมรติ ชินาติ
ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

มีความสุขอยู่กับธรรม ตลอดไป..นะคะ" ทาน " เป็นเรื่องของใจล้วน ๆ เลย..นะคะ

ปอป้า มีเรื่องรบกวนที่หลังไมค์หน่อย..นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 6 สิงหาคม 2553 12:23:17 น.  

 

อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ กตปุญโญฺ อุภยตฺถ นนฺทติ
ปุญฺญํ เม กตนุติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต

ผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง
เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น

มีความสุขกับการสะสมบุญในช่วงเข้าพรรษานี้ และตลอดไป..นะคะปอป้า ตอบหลังไมค์มาด้วย..ค่ะ
ขอบพระคุณมาก..ค่ะ..

 

โดย: พรหมญาณี 9 สิงหาคม 2553 13:33:55 น.  

 

อภัยทานัง อามิสทานัง ชินาติ
การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง

มีความสุขกับการให้อภัย ตลอดไป...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 11 สิงหาคม 2553 11:17:25 น.  

 สวัสดีวันแม่ค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 11 สิงหาคม 2553 23:07:49 น.  

 

นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย

ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้

มีความสุขกับการเป็นผู้บริสุทธิ์ในธรรมของตนเอง ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 13 สิงหาคม 2553 0:10:09 น.  

 

อ่อนนุช......อากาศน่านอนที่สุดเลยจ้า
ออกนอกบ้านระวังเปียกน๊าเมื่อวาน...ได้พาพี่ๆน้องๆ
ขอขมาพ่อกับแม่ค่ะ
รู้สึกดีมากๆเลย

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 13 สิงหาคม 2553 12:52:10 น.  

 

สพฺพญฺเจ ปฐวิง ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย

ถึงแม้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

มีความสุขในการกตัญญูต่อผู้มีอุปการะคุณ ตลอดไป..นะคะสวัสดีค่ะ คุณน้ำเปรี้ยว...

ปอป้าได้รับเมล์และตอบเรียบร้อยแล้ว..นะคะ

ขอบคุณมาก..ค่ะ..

 

โดย: พรหมญาณี 17 สิงหาคม 2553 13:26:31 น.  

 

โยคา เว ชายเต ภูริ อโยคา ภูริสงฺขฺโย
เอตํ เทฺวธา ปถํ ญตฺวา ภวาย วิภวาย จ
ตถาตฺตานํ นิเวเสยฺย ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ

ปัญญาเกิดมีได้เพราะความเพียร เสื่อมไปเพราะไม่พากเพียร
เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้ว
ควรทำตนให้ดำรงอยู่โดยวิถีทางที่ปัญญาจะเจริญ

พากเพียรในทุกสิ่งอย่างมีความสุขตลอดไป...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 18 สิงหาคม 2553 17:25:19 น.  

 

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง

ขอให้มีความสุขกับการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าให้มากที่สุด..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 19 สิงหาคม 2553 14:04:44 น.  

 

ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ
อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ

โทษคนอื่นเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ
แต่โทษตนปิดไว้ เหมือนพรานนกเจ้าเล่ห์แฝงตัวบังกิ่งไม้

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมด้วยการเพ่งโทษตนเองเสมอ ๆ ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 20 สิงหาคม 2553 10:30:27 น.  

 

แวะมาบอกว่า...
ปอป้านำโค๊ดเคอร์เซอร์ไปทำ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว..ค่ะ

ขอบคุณในความกรุณาอีกครั้ง...นะคะ..

 

โดย: พรหมญาณี 20 สิงหาคม 2553 21:46:10 น.  

 

หลวงปู่ชากล่าวไว้ว่า...ทุกข์มี เพราะยึด ทุกข์ยืด เพราะอยาก
ทุกข์มาก เพราะพลอย ทุกข์น้อย เพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย

มีความสุขในชีวิต อย่างไม่มีตัวทุกข์...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 21 สิงหาคม 2553 3:25:40 น.  

 

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน
แต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม...

มีความสุขในวันสาทรจีน และทุกวันดี ๆ ตลอดไป..นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 23 สิงหาคม 2553 15:29:51 น.  

 

tummajuk


ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

มีความสุขพร้อมรู้เท่าทันตัณหาทุกขณะจิต ตลอดไป...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 25 สิงหาคม 2553 11:16:20 น.  

 

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ
บุญทั้งหลายที่ตนทำเองนั้น จะเป็นมิตรในสัมปรายภพ

สุข สมหวัง ในทุกสิ่งที่ปรารถนา ตลอดไป...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 26 สิงหาคม 2553 12:39:16 น.  

 

อนุโมทนาบุญค่ะคุณเทน

 

โดย: Budratsa 3 กันยายน 2553 13:18:14 น.  

 

อุปสนฺโต สุขํ เสติ
ผู้สงบระงับ ย่อมอยู่เป็นสุข

มีความสุขกับการทำใจให้สงบได้ในทุกสภาวะ ตลอดไป...นะคะขอบคุณในทุกความห่วงใย และกำลังใจที่มอบให้กันเสมอมา..นะคะ
ตอนนี้ พอมีกำลังกลับมาประจำบล็อกได้แล้ว..ค่ะ

 

โดย: พรหมญาณี 4 กันยายน 2553 12:01:11 น.  

 

สหสฺสมปิ เจ วาจา อนตฺถ ปท สญฺหิตา
เอกํ อตุถปทํ เสยฺโย ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ

คำพูดที่เหลวไหลไร้ประโยชน์...ตั้งพันคำ
ก็เทียบคำพูดที่มีประโยชน์...คำเดียว...ไม่ได้
เพราะฟังแล้ว...ทำให้ใจสงบ

มีความสุขในชีวิต อันประกอบด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี ตลอดไป...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 6 กันยายน 2553 14:09:15 น.  

 

สจจํ เว อมตา วาจา
คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย

ขอความสุข สวัสดี จงมีแก่เพื่อนบล็อกทุกท่าน..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 10 กันยายน 2553 12:08:12 น.  

 

ครุ โหติ สคารโว
ผู้เคารพผู้อื่น ย่อมมีผู้เคารพตนเอง

มีความสุขในการดำเนินชีวิต ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 13 กันยายน 2553 11:31:34 น.  

 

ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกโข จ เวรวา
อ่อนไป ก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไป ก็มีภัยเวร

มีความสุขในการดำเนินชีวิต ด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 18 กันยายน 2553 17:16:14 น.  

 

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญา มรณํ สุเว
น หิ โน สงฺครํ เตน มหาเสเนน มจฺจุนา

บุคคลควรทำความเพียรเผากิเลสเสียแต่วันนี้ ใครเล่าจะรู้ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้
เพราะพวกเราไม่สามารถผ่อนผันกับมัจจุราชผู้มีกองทัพใหญ่นั้นได้

มีความสุขในชีวิต ด้วยการเตรียมพร้อมกับทุกสภาวะ ตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 21 กันยายน 2553 13:06:16 น.  

 

เทสโส จ โหติ อติยา จ นาย
คนย่อมเป็นที่เกลียดชัง เพราะขอมาก

มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ และตลอดไป..นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 24 กันยายน 2553 11:16:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Valentine's Month


 
น้ำเปรี้ยวsp
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
.....จงยอมรับในความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบเพียงใด ไม่ว่าผิดหวัง สูญเสีย หรือเจ็บป่วย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราทุกคนต้องผ่านบททดสอบนี้ทั้งสิ้น.....
Friends' blogs
[Add น้ำเปรี้ยวsp's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.