ไหว้พระ 9 วัด ภายในวันเดียว

คงไม่สายเกินไปที่จะมาบอกบุญกับเพื่อน ๆ เมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา
มีโอกาสไปทำบุญ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันเดียว

เป็นที่ทราบกันดีว่าในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ มีวัดวาอารามมากมาย
สถาปัตยกรรมล้านนา ที่ถูกบรรพบุรุษสร้างไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
ให้ได้ชม งดงาม ล้ำค่า ควรอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งมาทำบุญ 9 วัด ตามแบบฉบับของแม่น้องปอมปอม มีวัดอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ เริ่มวัดแรก


วัดเชียงมั่น
เป็นวัดแรกในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1840 เป็นที่ประดิษฐานพระเสตังคมณีหรือพระพุทธรูปแก้วผลึกสีขาวปางมารวิชัย ถือเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ วัดนี้มีดอกลีลาวดี
หลากสี สวยงาม ส่งกลิ่นหอมไปทั่ววัด เรียกว่าได้ทั้งบุญและสดชื่นPhotobucket


วัดพระสิงห์
มีพระธาตุประจำปีมะโรง เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่า 655 ปี ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกประเภทวรมหาวิหาร เป็นที่รวมไว้ซึ่งศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมี รูปปั้นนักบุญแห่งล้านนา ครูบาศรีวิชัย ประดิษฐานหน้าวิหารให้ชาวเหนือ หรือชาวพุทธทั่วไปได้กราบไว้บูชาPhotobucket


วัดพันเตา
ถนนพระปกเกล้า ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมือง ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งมองดูวิจิตรและสง่างาม ค่ำคืนวันอาทิตย์ถนนคนเดินมีผู้คนแวะไปสักการะบูชา
ไม่ขาดสาย
Photobucketวัดเจดีย์หลวง
เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่ดแต่เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์โค่นลงมา ถือป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ยิ่ง นอกจากนั้นยังมีวิหารของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ติดวิหารมีต้นยางสูงใหญ่มีอายุนับร้อยปี ต้นไม้อีกชนิดที่อยู่ใกล้ ๆ กันคือ อโศกระย้า เวลาที่เค้ามีดอกสีแดงสวยงามทั้งต้นPhotobucketวัดหมื่นเงินกอง
เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนาในย่านสามล้านอันเป็นที่พักขุนนางชั้นสูง มีเจดีย์ทรงเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง และพระนอนที่มีความยาว วิหารรายล้อมด้วยเหล่าเทวดา นางฟ้าจากสรวงวรรค์พบต้นช้องแมวที่สูงใหญ่คงปลูกมาหลายปีPhotobucketวัดเจ็ดลิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองจริน
ที่เรียกว่า วัดเจ็ดลิน นั้น ภายในวัดมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังปัจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ ตามประวัติกล่าวว่า ในอดีต กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย พระองค์ใด ก่อนจะขึ้นเสวยราชย์จะต้องไป ทรงผ้าชุดขาว (นุ่งขาวห่มขาว) ณ วัดผ้าขาว ก่อน จากนั้นจะเสด็จ ไปสะเดาะเคราะห์ ณ วัดหมื่นตูม และจะเสด็จไปประกอบพิธีสรงน้ำพุทธาภิเษกณ หนองน้ำวัดเจ็ดลิน ในการประกอบพิธีราชาภิเษกนั้น จะทำรางน้ำ หรือที่ทางเหนือเรียกว่า "ลิน" ทำด้วยคำไว้ ๗ ลิน แล้วนำน้ำพุทธาภิเษกใส่สุวรรณหอยสังข์ หล่อลงรางลินทำด้วยคำทั้ง ๗ เพื่อสรงพระวรกาย จากนั้น จึงเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย์ขึ้นเสวยราชย์ต่อไป

ที่นี่มีเจดีย์ทรายสุดซ้าว ในเช้าของวันพระญาวันคือวันเถลิงศกชาวบ้านจะนำตุงไปปักที่เจดีย์ทราย นอกจากนั้นยังมีพระเจ้าทันใจให้ประชาชนมากราบไว้บูชาขอพรอีกด้วยPhotobucketวัดดับภัย
ตามตำนานเล่าว่าเมื่อพญาอภัยล้มป่วยรัษาอย่างไรก็ไม่หาย จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อดับภัยอาการป่วยจึงหายไป วัดนี้ยังมีบ่อน้ำอยู่หน้าวิหารที่เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย อย่าลืมนำน้ำดับภัยมารดน้ำดำหัวเพื่อความเป็นศิริมงคลด้วยค่ะPhotobucket


วัดโลกโมฬี
วัดเครื่องวัดน้ำใจคนในหล้า โลกโสภาเพราะวัดดัดนิสัย
โมฬีปิ่นจอมธรรมผู้นำชัย โลกโมฬียิ่งใหญ่ในล้านนา
ประวัติศาสตร์โลกโมฬีวัดนี้เด่น ดั่งเดือนเพ็ญแจ่มสว่างกลางเวหา
มหาเทวีทรงพระนามจิรประภา สตรีแกร่งกล้าแห่งล้านนาไทย

เดิมที่วัดนนี้ถูกทิ้งร้าง ต่อมาได้มีการบูรณะ โดยเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสุเทพฯและเจ้าแก้วนวรัฐผู้ครองนครเชียงใหม่ มีวิหารที่สวยงามและเจดีย์ทรงสูงในบริเวณวัดมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือประดิษฐานอยู่ เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องพระสุริโยทัย อันนี้เค้าเล่ามาอีกที ผิดถูกอย่างไร คงไม่ว่ากัน
Photobucket


วัดแสนเมืองมาหลวง หรือวัดหัวข่วง
ในอดีตวัดหัวข่วงจัดเป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะวัดประจำเมืองวัดหนึ่งเพราะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาหรือการประชุมทัพ

ที่มา "หัวข่วง” เป็นเพราะที่ดินในละแวกนี้แต่เดิมเป็นที่ของเจ้านาย เชื้อพระวงศ์ เป็นที่ราบกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่สร้างวัดนั้นแต่เดิมใช้เป็นที่ชุมนุมไพร่พลยามศึกสงคราม และเป็นที่ประกอบพิธีตามวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ

เป็นวัดที่มีความงดงามในลักษณะศิลปะล้านนาประยุกต์ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่วิจิตรงดงาม นอกจากนี้วัดยังจัดสร้างหอมณเฑียรธรรมหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนหลังเก่าที่พัง

ประทับใจวัดนี้มาก นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังมีการดูแลวัดอย่างดีสังเกตุได้จากความสะอาดของบริเวณวัด ตลอดทางเดินมีคำกลอนหรือคำภาษิตล้านนา ต่างประเทศ ติดไว้เป็นระยะ ได้เกร็ดความรู้ที่คนโบราณพร่ำสอนลูกหลานอีกต่างหากPhotobucket


เพื่อน ๆมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หาเวลาไปกราบพระธาตุและนมัสการพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ของแต่ละวัด ซึ่งแล้วแต่มีประวัติความเป็นมา
ที่น่าศึกษา ยังมีอีกหลายวัดที่แม่น้องปอมปอมยังไม่ได้ไปกราบไหว้ ต้องหาเวลาไปให้มากที่สุด ซึ่งจุดเด่นของแต่ละสถานที่ล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นCreate Date : 15 พฤษภาคม 2552
Last Update : 6 เมษายน 2554 20:11:23 น. 5 comments
Counter : 1110 Pageviews.

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่ปุ้ย

วัดทางเหนือสวยจังค่ะ

+
++
ทางนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะช่วงนี้
ประหยัดน้ำไม่ต้องรดต้นไม้ อิอิโดย: coji วันที่: 16 พฤษภาคม 2552 เวลา:11:12:30 น.  

 
อะแฮ่มๆ

เมื่อวานมีเพื่อนบล้อกคนนึงมาใบ้หวยไว้ครับ 513

แค่ที่มาก็ฮาก๊ากแล้วครับ
อยู่ในบล้อกหมื่นตานะครับ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:23:42 น.  

 
แวะเข้ามาชมครับ


โดย: แม่ริม วันที่: 16 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:47:42 น.  

 
ดีใจที่คุณปุ้ยแวะไปหา และเห็นใจ ดิฉันก็ดีใจขั้นที่สองที่เจอคุณปุ้ยไปทัวร์เก้าวัด


โดย: สาวอิสาน IP: 72.184.157.160 วันที่: 16 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:38:43 น.  

 
ตามมาเข้าวัดไหว้พระทั้ง 9 วัดด้วยคนครับ
วันที่ 20-27 ที่วัดเจดีย์หลวงมีประเพณีอินทขิล เข้าใจว่าจะมีคนไปร่วมทำบุญกันเยอะนะครับ และวันแรกน่าจะมีคนไปร่วมถ่ายภาพกันเยอะอยู่ครับ


โดย: ถปรร วันที่: 16 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:25:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

puipom
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
เกิดบนดอยสูงทางภาคเหนือ มาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ และทำงาน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ครบทุกภาค ปัจจุบันประจำในภาคตะวันออก

ภาพต่าง ๆ ใน Blog ได้มาจากการเดินทางไปทำงานและท่องเที่ยวหลังเสร็จภาระกิจ คนชอบถ่ายรูปต้องยอมตื่นก่อนใครในตอนเช้า เพื่อไปเก็บภาพและแสง เสร็จแล้วต้องรีบกลับมาเตรียมตัวเข้าห้องประชุม/สัมมนา ให้ทันตามกำหนด

ในวันสบายแบกกล้องออกจากบ้านไปตามหาภาพ วันไหนโชคดีก็ได้ภาพสวย ๆ มาอวดชาว Blog วันไหนท้องฟ้าเน่า ๆ ได้แต่เก็บภาพไว้ในความทรงจำและบอกตัวเองว่า จะต้องกลับมาซ่อมอีกรอบ

นอกจากชอบถ่ายภาพแล้ว ยังชอบปลูกต้นไม้ชนิดที่ ญาติใช้คำวว่า"บ้าต้นไม้" ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไร บ้าน,อพาร์ทมนท์ หรือคอนโต ทุกทีจะมีต้นไม้เต็มไปหมด ปลูกทุกชนิด แรก ๆ ก็บ้าใบ พวกใบสวย ๆ มีหมด สุดท้ายก็มาจบที่ สับปะรดสีแถมพวกไม้หัว,ว่าน ,นิดหน่อย......

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาทักทายที่ blog คะ .....
m H bar ลบกรอบ smile
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2552
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
15 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add puipom's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.