"หนุกหนานตลอดวันแอบสร้างสรรค์สาระ(แน)"
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2549
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
10 พฤษภาคม 2549
 
All Blogs
 

งานประกวดสาขาวรรณกรรม

ขยันๆ อิอิ คือช่วงนี้จะว่างไม่กี่วัน จากนั้นก็...
คุนคูหนอนจึงอยากทำอะไรให้เอาไว้ดูกันซักหน่อย

คงเคยเห็นกระทู้ อัพเดทข่าวงานประกวด-ตลาดต้นฉบับ
ของป้ามาบ้างแล้ว ในถนนนักเขียนนะคะ
แต่ต่อมา ก็กลายเป็นหน้าที่ไอซ์จัดการไป (เปล่าโบ๊ยนะ
พอดีไอซ์ขยันจัด อิอิ )

ก็เลยจัดหามาลงไว้ในบล็อคส่วนนี้ เพื่อจะได้เข้าไป
คัดลอกกันได้ง่ายๆ สำหรับ
"ผู้มีความฝันอยากเข้าไปว่ายในโลกน้ำหมึก" ค่ะ


เริ่มจากงานประกวดใหญ่ๆ ประจำปีก่อนเลย

นั่นคืองาน "นายอินทร์อวอร์ด" ค่ะ

งานนี้ป้าชอบมาก เนื่องด้วยผลงานของนายอินทร์อวอร์ด
ส่วนใหญ่ จะ "ชัดเจน" ดี รางวัล การมอบ และอื่นๆโปร่งใส
มีการตอบข้อซักถามอย่างละเอียด

ที่มา

//www.naiin.com/04award.asp?cat=ruleความเป็นมา...

ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)
ดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา
มุ่งเน้นกระจายความรู้ ความคิด และวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ตลอดจนการเสริมสร้าง นิสัยรักการอ่าน การเขียน
และเรียนรู้รอบด้าน

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดนี้
จึงเป็นอีกกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร้านนายอินทร์มุ่งหวัง
ให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้ง
เป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ
ในสังคมไทย

โครงการประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด
จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจ นักคิด นักเขียน นักเล่านิทาน
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนี่คือหัวข้องานที่ส่งได้ในปีนี้ค่ะ


นายอินทร์อวอร์ด ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๔๕๐

“ นายอินทร์อะวอร์ด” ครั้งที่ ๘ นี้
ประกอบด้วยงานเขียน ๖ ประเภท ดังนี้

๑. หนังสือภาพสำหรับเด็ก
๒. วรรณกรรมเยาวชน
๓. สารคดี
๔. กวีนิพนธ์
๕. เรื่องสั้น
๖. นวนิยาย


โดยแยกรายละเอียดในชิ้นงานดังนี้

๑. ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

กติกาการส่งเข้าประกวด

๑. เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็ก
วัยอนุบาล-ประถมต้น (๑-๕ ขวบ หรือ ๖-๙ ขวบ)

๒. เป็นเรื่องแต่งขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทย ไม่ลอกเลียน
แปล หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียว * * *

๓. ความยาว ๒๔-๓๒ หน้า ไม่จำกัดแนวเรื่องและ
เทคนิคการนำเสนอภาพ

๔. ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือ
ส่งผลงานเป็นกลุ่มเป็นคณะได้ และมีสิทธิ์ส่งผลงานได้
มากกว่า ๑ ผลงาน

๕. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาด
ตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์ หรือลายมือเขียนตัวบรรจง

๖. ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่
ในสื่อทุกประเภท * * *
่๒. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน

กติกาการส่งเข้าประกวด

๑. เป็นเรื่องแต่งที่ส่งเสริมจินตนาการ

๒. เป็นเรื่องแต่งขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทย ไม่ลอกเลียน
แปล หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว * * *

๓. ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง อาจมีภาพประกอบเรื่อง
หรือไม่มีก็ได้

๔. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาด
ตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์ หรือลายมือเขียนตัวบรรจง

๕. ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่
ในสื่อทุกประเภท
๓. ประเภทสารคดี

กติกาการส่งเข้าประกวด

๑. เป็นเรื่องจริงที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบ
การนำเสนอ อาทิ
สารคดีท่องเที่ยว, สารคดีชีวิต, สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม

๒. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นโดยไม่ลอกเลียน แปล หรือ
ดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว * * *

๓. ความยาว ๑๕๐-๑๘๐ หน้ากระดาษ เอ ๔ ตัวพิมพ์ดีด
หรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์
หรือลายมือเขียนตัวบรรจง

๔. ไม่จำกัดจำนวน สามารถส่งได้มากกว่า ๑ ผลงาน

๕. ส่งผลงานพร้อมภาพประกอบเรื่อง อาจเป็นภาพถ่าย
ฟิล์ม สไลด์ ภาพวาด ตามความเหมาะสม

๖. ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่
ในสื่อทุกประเภท

๔. ประเภทกวีนิพนธ์

กติกาการส่งเข้าประกวด

๑. เป็นกวีนิพนธ์เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว * * *

๒. ไม่จำกัดฉันทลักษณ์ ความยาวไม่ต่ำกว่า ๕๐ บท
ตามลักษณะของบทกวีนั้น

๓. ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่
ในสื่อทุกประเภท
๕. ประเภทเรื่องสั้น

กติกาการส่งเข้าประกวด

๑. เป็นเรื่องสั้นที่แต่งขึ้นใหม่ โดยใช้ภาษาไทย
ไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ

๒. ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว * * *

๓. ความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ เอ ๔

๔. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาด
ตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์ หรือลายมือเขียนตัวบรรจง

๕. ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่
ในสื่อทุกประเภท

๖. ประเภทนวนิยาย

กติกาการส่งเข้าประกวด

๑. เป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ รวมทั้ง
ความยาวของเรื่อง

๒. ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียว * * *

๓. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาด
ตัวหนังสือ๑๖ พอยท์ หรือลายมือเขียนตัวบรรจง

๔. ผู้ส่งสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

๕. ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่
ในสื่อทุกประเภทรายละเอียดการส่งผลงานค่ะ

ก่อนอื่น มาทราบส่วนนี้ ก่อนส่งกันก่อน
* * *
ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ถือสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้โดยอยู่ในสัญญา
เช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๕ ปี * * *

ผลงานเข้ารอบสุดท้ายมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาจัดพิมพ์
รวมเล่ม พร้อมค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ ยกเว้น
ประเภท "เรื่องสั้น" อาจมีการพิจารณารวมผลงาน
ตามความเหมาะสม
โดยเจ้าของผลงานจะได้รับค่าลิขสิทธิ์เฉลี่ยตามผลงาน
ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม การพิจารณาของสำนักพิมพ์ในเครือ
ที่เป็นผู้จัดพิมพ์ * * *ข้อกำหนดในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท ทุกชิ้นงาน

- จะต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้า
ประกวด
(แปลว่าห้ามตาย อิอิ)

- กรณีใช้นามแฝง ผู้เขียนต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

- โครงการจัดการประกวดจะดูแลรักษาต้นฉบับของ
ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่ผู้เขียนจะต้องทำสำเนา
เก็บไว้ด้วย
(ป้าส่งไป สองหนแล้ว ได้ต้นฉบับคืนมาหนเดียวเอง )

- ผลงานที่ไม่ผ่านเข้ารอบ โครงการจัดการประกวดจะ
ไม่ส่งต้นฉบับคืนให้ * * * เว้นแต่จะมีการติดต่อขอรับ
คืนด้วยตนเองภายใน ๑ เดือน หลังการประกาศผลรางวัล
(แต่ป้าใส่ซองติดแสตมป์ไปด้วยนะ)
((และจริงๆ น่ามีที่ติดต่อขอรับคืนไว้ด้วย เสียดายภาพน่ะ))ระยะเวลาการส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
(นายอินทร์อวอร์ด มีประกวดทุกปี และส่งผลงานปลายปีทุกครั้ง)สถานที่ส่งผลงานค่ะ

ร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา

หรือส่งทางไปรษณีย์ ถึง...
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)
เลขที่ ๖๕/๑๐๑-๑๐๓
ถ.ชัยพฤกษ์
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

(ระบุมุมซองว่าส่งผลงานโครงการประกวดงานเขียน
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมประเภทผลงาน)หากยังมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒- ๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๑-๔๑๔๗
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ //www.naiin.com

ทีนี้มาว่ากันเรื่องรางวัลค่ะ

รางวัล
- ชิงเงินรางวัลประเภทละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(อันนี้น่าเป็นประเภท "ยอดเยี่ยม" นะ)
ยกเว้นรางวัลประเภทเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอีก ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

พร้อมโล่พระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และค่าลิขสิทธิ์จากการจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์


เดี๋ยวมาว่ากันต่อ ถึงรางวัลต่อๆไปค่ะ
 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2549
41 comments
Last Update : 10 พฤษภาคม 2549 1:03:49 น.
Counter : 1891 Pageviews.

 

จากนั้น ก็มาว่ากันถึงรางวัลใหญ่ประจำปี
รางวัลที่ป้ายกให้ใหญ่บิ๊ก ไล่ๆกัน นั่นคือ
"รางวัลแว่นแก้ว" ค่ะ

รางวัลแว่นแก้ว จวนหมดเวลาแล้ว
เพราะให้ส่งถึง 31 สิงหาคม 2549
และตัดสิน - ประกาศผล ภายใน กุมภาพันธ์ 2550

แต่ของที่นี่ จะเป็นงานของเยาวชนล้วนๆค่ะ

คือ
1 นวนิยายสำหรับเยาวชน

2 สารคดีสำหรับเยาวชน

ทั้งสองมี 3 รางวัลค่ะ
คือรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50000 บาท
และรองชนะเลิศ 2 รางวัล 30000 บาท
จะได้รับโล่ "แว่นแก้ว" ด้วย
นี่คือข้อกำหนดค่ะ


ลักษณะผลงานวรรณกรรมเยาวชน ที่ส่งเข้าประกวด

1. เป็นงานเขียนที่เหมาะสำหรับเยาวชน อายุ 12 - 18 ปี

2. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลง
จากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หากมีการลอกเลียน หรือดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้เขียนจะถูกตัดสิทธ์จากการประกวด
และต้องเป็น ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย * * *

3. ไม่เคยตีพิมพ์ หรือส่งประกวด หรือเผยแพร่
ในรูปแบบใด ๆ มาก่อน

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องไม่ส่งผลงานเรื่องเดียวกัน
เข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลอื่น ๆ ที่จัดประกวด
ในช่วงเดียวกัน
(อันนี้ถือเป็นมารยาทนักเขียนนะคะ การส่งผลงานซ้ำซ้อน
เป็นเรื่องน่าละอายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานประกวด
หรือไม่ก็ตาม )

5. ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทยและเป็นตัวพิมพ์
(ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาต้นฉบับ ที่เป็นลายมือเขียน)
ส่งต้นฉบับมาพร้อมแผ่นดิสก์
ความยาว 80 หน้า ไม่เกิน 120 หน้า กระดาษ A4
ขนาดตัวอักษร 16 Point

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้
ประเภทละไม่เกิน 2 เรื่อง

7. กรณีใช้นามปากกา หรือนามแฝง ผู้เขียนต้องให้ชื่อ
และที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก

8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องทำสำเนาเก็บไว้
เพราะทางบริษัทฯ จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้

9. ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเป็นผู้จัดพิมพ์

10. ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย บริษัทฯ ถือสิทธิ์แรก
ในการพิจารณาเป็นผู้จัดพิมพ์

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง
กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่าน เกณฑ์การตัดสิน
ของคณะกรรมการ

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดตอนนี้เวบนานมีหน้านี้หายไป หาไม่เจอ
นี่เป็นฐานข้อมูลเก่า แต่เหมือนกับในแผ่นพับ ที่ป้ามีอยู่

จริงๆป้าข้องใจกับการส่งต้นฉบับเป็นดิสไปด้วยมากเลย...
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรรตัดสินผลงาน

1. ข้อมูลและสาระความรู้มีความชัดเจน ถูกต้อง
เชื่อถือได้และมีแหล่งอ้างอิง (เฉพาะงานเขียนสารคดี)

2. เนื้อหาสาระส่งเสริมจินตนาการ หรือ สะท้อนภาพ
ชีวิตสังคมไทย

3. เนื้อเรื่องมีอรรถรสชวนอ่านและมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์

4. สำนวนภาษาสละสลวย กระจ่างชัด และมีความเหมาะสม

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และช่วยพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ


ขอบอกว่า หลักเกณฑ์การพิจารณา ตลอดจนลักษณะ
ของต้นฉบับจัดส่ง มีความสำคัญมากเชียวค่ะ
เพราะหลายหน ที่ป้าส่งงานไป แต่พอมาตรวจแล้วพบว่า
ไม่เข้าเกณฑ์ของชิ้นงาน... T_T


ส่งไปที่
บ. นานมีบุ๊คส์ จำกัด
11 ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี)
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-6623000 ต่อ 4323 ค่ะ

 

โดย: ป้าหนอน 10 พฤษภาคม 2549 1:40:16 น.  

 

ยังมีรางวัลประกวดใหญ่ๆอีกหลายงาน
เช่นรางวัล สุภาว์ เทวกุล
(เพิ่งแจกรางวัลไปเมื่อเดือนมีนา)

รางวัลพานแว่นฟ้า (ของรัฐสภา)
และอีกหลายๆที่ ขอเวลาหาก่อนนะคะ อิอิ

 

โดย: ป้าหนอน 10 พฤษภาคม 2549 1:45:29 น.  

 

มาเกาะติดค่ะ

 

โดย: สายลมโชยอ้นค่ะ IP: 124.121.183.205 10 พฤษภาคม 2549 5:38:37 น.  

 

ง่า...รออ่านที่เค้าได้รางวัลดีกว่าฮะ

 

โดย: err_or 10 พฤษภาคม 2549 7:56:46 น.  

 

น่าสนเหมือนกันครับ น่าสนมากๆครับ แต่แต่งยังไม่ถึงไหนเลย ว้า....... สู้ตายครับ
ป.ล. สู้ตายได้ป่าวครับ ผู้เขียนต้องมีขีวิตอยู่ แต่ผู้เขียนต้องสู้ตายครับ

 

โดย: อุรังอุตัง IP: 203.113.51.73 10 พฤษภาคม 2549 7:57:17 น.  

 

ขอบคุณค่ะป้าหนอน

ขออนุญาตทำลิงค์ไว้ที่บล็อกหนูหน่อยนะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 10 พฤษภาคม 2549 10:00:53 น.  

 

โครงการดีจริงๆครับ..
แต่ไม่มีของจะส่ง... แหะ..

ป้าครับถามหน่อย..

* * * โดยอยู่ในสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๕ ปี * * *

หลังจาก ๕ ปีหมายความว่าเราสามารถเอาไปพิมพ์กับสนพ.อื่นได้อีกเหรอครับ

 

โดย: ... ณ มิตร ... (namit ) 10 พฤษภาคม 2549 11:35:41 น.  

 

เย้ๆๆๆในที่สุด ป้าหนอนก็กลับมาแล้ว......
อ่านแล้ว รอลุ้นขอบสนามละกันว่าใครจะได้รางวัล
มีฝีมือแค่ไปยืนอ่าน ไม่เก่งขนาดจะเขียน อุๆๆๆๆ

แซวนิดนะคับ สายลมโชยอ้น อ่ะคับ
ตาลาย อ่านเป็น สายลมโชยก้น ได้ไงมะยู้....

 

โดย: คนอยากอ่านงานป้าหนอน IP: 203.154.208.32 10 พฤษภาคม 2549 14:53:52 น.  

 

เอาใจช่วยทุกคนคะ ตุ๊กชอบอ่านขออ่านล่ะกัน

 

โดย: ตุ๊ก IP: 203.147.53.62 10 พฤษภาคม 2549 16:37:08 น.  

 

ป้าคับรบกวนติดต่อหาโซดาด้วยนะ

 

โดย: soda IP: 58.136.169.160 10 พฤษภาคม 2549 18:00:13 น.  

 

อยากจะลองเหมือนกันนะเนี่ย ..

 

โดย: ดุสิตา (ดุสิตา ) 10 พฤษภาคม 2549 19:33:30 น.  

 

 

โดย: rushchy IP: 58.8.23.129 10 พฤษภาคม 2549 21:18:54 น.  

 

* * * สายลมโชยอ้น...
มัวแต่... กับความคิดเห็นของวรรณอยู่อ่ะ

เกาะติดแล้วหาอะไรๆส่งซิยะ


* * * err_or
ทำของเรา ให้มีรางวัลแล้วเขาอ่านบ้างดิ


* * * อุรังอุตัง
มีเวลาถึงสิ้นปีว๊อย อย่าเพิ่งหมดไฟ
นักเขียนตายไม่ได้ ขอบอก ตามกฏ


* * * สาวไกด์ใจซื่อ
ได้เลยค่า เดี๋ยวจะพยายามหาอื่นๆมาแปะด้วย
เพราะปกติ ป้าจะได้แผ่นพับพวกนี้บ่อยๆนะ
แต่อ่านแล้ว ชอบไปหมกอ่ะ


* * * ณ มิตร
เขียนประสบการณ์ที่เราไปๆมา ป้าก็ว่าน่าเข้าข่ายนะ
ปีนี้ ป้าว่าจะเอาสารคดีโบก มาเพิ่มอีก
เลยกะจะจัดแปลนโบกเติมให้มันเต็มๆหน่อยอ่ะ

ที่ถามมาหมายถึง เราต้องให้เวลาในการ "ไม่ขาย" งาน
ชิ้นนี้แก่ใคร เพราะการขายงานที่ตีพิมพ์แล้ว ย่อมไม่หมด
ภายในวันสองวันหรอก
แต่หลังจากนี้แล้ว ถ้าไม่มีการทำสัญญา เราปล่อยต่อได้
(แต่ถ้าพิมพ์เพิ่ม ตามมารยาทคือสัญญาขายเวลาไปอีกนะ)
ข้อนี้รู้สึก จะเริ่มทำหลังจากที่คุณพี่อี๊ด (จำไม่ได้ว่าพี่อี๊ดหญิง
หรือพี่อี๊ดชาย นักเขียนใหญ่ขึ้นศาลฟ้องร้องกับ บริษัท
ซึ่งทำการจำหน่ายงานไป แล้วยัง "ด้าน" ขายไปเรื่อยๆ
จนในที่สุดศาลมีคำสั่งออกมาว่า
"การขายนั้นมีระยะเวลา ไม่ได้ขายตลอดชีวิต" ฯลฯ
(จำไม่แม่นนัก นานแล้ว)
จึงมีการกำหนดระยะเวลาออกมา เพื่อความชัดเจนนั่นเอง
วู้วววววว~ ทำให้คูหนอนมีสาระเลยนะเนี่ย


* * * คนอยากอ่านงานป้าหนอน
เขียนสิ วรรณกรรมเยาวชนไง
"โอรสขิง เจ้าหญิงข่า" ไง ชื่อน่ารักออก

ปล. ถ้าป้าไปไหน จะส่งของขวัญไปให้นะ
คิดได้ไง ชื่อนี้ เอารางวัลไปเลย ฮี่ ฮี่


* * * ตุ๊ก
ป้าอ่ะ ถ้านึกคึก ก็จะส่งนะ
ไม่ยอมท้อถอยง่ายๆ ป้าชอบรางวัล อิอิ


* * * soda
พรุ่งนี้บ่ายๆนะเจ๊ ตื่นก่อนแล้วจะโทรหาจ้า


* * * ดุสิตา
สู้ๆค่ะ
มีตั้งหลายรูปแบบ มันน่าจะมีอะไรที่ "ตรง" กับเราสิน่า


* * * rushchy
อะไรยะ

 

โดย: ป้าคนขยันสุดๆ IP: 124.120.163.189 10 พฤษภาคม 2549 23:28:30 น.  

 

กราบสวัสดีค่ะป้า ถ้าป้าส่งเมื่อไหร่บอกบ้างนะค่ะ จะรออ่านค่ะ ไม่ได้อ่านเรื่องของป้าน๊านนานนนนน (จะโดนอะไรบ้างเนี๊ย )

 

โดย: noonak (noonurse ) 11 พฤษภาคม 2549 15:28:36 น.  

 

แอบเห็นรางวัลแล้ว ... งื้อ ม่ายมีปัญญาส่งอ่ะค้า

 

โดย: i_tua_yung 12 พฤษภาคม 2549 16:21:43 น.  

 

ง่ะ โชยก้น... ก้นหนูหอมออกนะ

 

โดย: สายลมโชยก้น เอ้ย อ้นตะหากเล่า >_< (สายลมโชยเอื่อย ) 12 พฤษภาคม 2549 19:26:12 น.  

 

ดีคับป้า ไม่ได้เข้ามาคุยกะป้านานน้านนานแล้วคับ คิดถึงป้าจังคับ กลัวป้าจะลืมเลือน เลยเข้ามายืนยันการมีตัวตนอีกครั้ง
ปล.ป้าสบายดีเป่าคับ ไปเที่ยวไหนอีกบ้างเป่าคับ
ปล2.เอ่อ คือว่า .......เอ่อ คือ แล้วเรื่อง ขุนเขากะเลาขลุ่ยที่นู๋รอมานานแสนนานอ่ะป้า ป้าได้ฤกษ์(ไม่ใช่เลิกนี้นะ)เขียนใกล้จาจบยังคับ ช่วงนี้เริ่มจาว่างบ้างแล้ว มันก้อเลยอยากจะอ่านผลงานป้ามั่งอ่าคับ

 

โดย: nontri (Nepatak ) 13 พฤษภาคม 2549 8:11:10 น.  

 

สวัสดีค่ะป้าหนอน
โอ๋ก็หลงดีใจว่าป้ามาต่อนิยายซะอีก กำลังสนุกเลย
แต่โครงการนี้ก็ดีจริง ๆ ด้วยนะค่ะ
แต่ยังงัยก็รอผลงานป้าอยูค่ะ

 

โดย: oa IP: 202.28.9.87 13 พฤษภาคม 2549 10:50:31 น.  

 

ป้าก๊ะ

คิดว่าถ้าหนูจะเริ่มตอนนี้ ยังมีหวังมั้ยก๊ะ

 

โดย: O-HO 13 พฤษภาคม 2549 16:47:24 น.  

 

* * * noonak
โหด...ทวงอีกแล้ว
...
....
.....
โดนทวงบ่อยๆ ชักด้านแฮะ


* * * i_tua_yung
น่าลองส่งนะ ป้าชอบฝึกมืออ่ะ


* * * สายลมโชยก้น ย่นย้อย
ใครดมพิสูจน์...


* * * nontri
ไม่ได้ไปไหนอ่ะ มีกิจให้ต้องอยู่บ้าน
ห้ามไปที่ใดๆอีกนานเลย
ขนาดจะไปเที่ยว ยังต้องยกเลิก
วันนี้แค่จะไปช็อปปิ้ง ก่อนออกจากบ้านแป๊บนึง
ดันมีลมพายุ พัดสายไฟมาพันกันอ่ะ ต้องรอช่างอีก...


* * * oa
ต่อ "ละเลงบล็อคฯ" ไปอีกตอนแล้วจ้า
ส่วนนิยาย ถ้าอยู่บ้านตลอดแบบนี้
ไม่แน่อาจจะเอาลงบล็อค เหมือนเจ๊อ้อ อิอิ


* * * O-HO
โฮ่ย... "งานเผา" บางอันของป้าอ่ะ
เขียนก่อนหมดกำหนด 3 วันก็มี ฮี่ ฮี่

บางอันใช้อีบือส่งวันสุดท้ายก็มีนะ

 

โดย: ป้าคนขยันสุดๆ IP: 124.120.163.44 14 พฤษภาคม 2549 1:06:45 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข่าวคราวค่ะ ป้า คิดถึงป้าจังเลย ไปเที่ยวมาคงมีความสุขแน่ๆเชียว

 

โดย: 1981 (บทเพลงแห่งความฝัน ) 14 พฤษภาคม 2549 1:29:55 น.  

 

เย้! ป้าหนอนกลับมาแว้ววววววววววว
หายไปซ่ะนานไปเที่ยวไหนมาค่ะ ไม่ชวนกันมั่งเลย

 

โดย: ปลาทองครีบหยิก 14 พฤษภาคม 2549 13:25:49 น.  

 

* * * 1981 (บทเพลงแห่งความฝัน)
แหะ แหะ ไม่ได้เที่ยวหรอกค่ะ ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ
แต่ต้องย้ายบ้านไปนอนที่อื่นค่ะ เหมือนเที่ยวเลย* * * ปลาทองครีบหยิก
ไม่ได้ไปไหนค่า ย้ายบ้านตามฤดูกาลเท่านั้น
หนีหนี้ ฮ่า ฮ่า♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

 

โดย: ป้าผู้น่ารัก IP: 124.120.173.28 15 พฤษภาคม 2549 1:31:14 น.  

 

ของฝากอ้ะ ของฝากๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: Clear Ice 16 พฤษภาคม 2549 19:48:54 น.  

 

โอ้ ง้านช่วงนี้ก้อเป็นช่วงเวลาที่กะลังดีจิคับป้า ป้าจาได้อยุ่บ้านนั่งปั่นผลงานมาให้พวกนู๋ๆอ่าน (เพื่อเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไงคับป้า) ว่าแต่พักนี้ป้าโดนกักบริเวณเหรอคับป้า อิอิอิ ว่าแต่ป้าโดนฟามผิดฐานอารายอ่ะคับ

ปล.นู๋ม่ายได้รอซ้ำเติมหรือมุ่งร้ายป้านา แต่เห้นว่าการที่ป้าอยู่บ้านนี่ก้อดีนะคับป้า ป้าจาได้มีเวลาอยู่กะบ้าน(แต่ต้องปั่นผลงานมาให้พวกนู๋ๆอ่านไงคับป้า อิอิอิ คืออยู่กะบ้านเฉยๆแต่ต้องคิด)

 

โดย: nontri (Nepatak ) 16 พฤษภาคม 2549 22:10:13 น.  

 

* * * Clear Ice
ไม่ได้ไปไหนอ่ะ
พวกยัยอ้อไปทำบุญกัน ชั้นยังไม่ได้ไปเลย
แถมพี่ยศรับงานเพิ่ม ต้องอยู่บ้านรองานพี่แกอีก


* * * nontri
อยู่บ้าน แต่ทำงานของคนอื่นนะ กระซิกๆ
อยากออกจากบ้าน แงงงงงงง~
อาทิตย์หน้า อาจหาเรื่องไปเที่ยว อิอิ

 

โดย: ป้าจอมอู้ IP: 124.120.161.209 17 พฤษภาคม 2549 0:44:02 น.  

 

ไม่ได้ทวงงานค่ะป้า แต่ตอกย้ำนิดหน่อยอิอิ

ตามประสาคนเขียนนิยายไม่เป็นค่ะ

(ความคิดชั่วร้ายสุด )

 

โดย: noonak (noonurse ) 17 พฤษภาคม 2549 21:12:40 น.  

 

ใจร้ายๆๆๆๆ

 

โดย: ป้าผู้น่าสงสาร IP: 203.144.143.9 27 พฤษภาคม 2549 20:19:02 น.  

 

สู้ๆครับ

 

โดย: อุรังอุตัง IP: 203.113.51.68 28 พฤษภาคม 2549 14:03:52 น.  

 

 

โดย: นกหัวขวาน IP: 203.113.81.139 2 มิถุนายน 2549 21:09:36 น.  

 

ขอบคุณป้าหนอนมากค่ะ จะลองส่งนิยายเข้าประกวดดูค่ะ

 

โดย: กชพร IP: 58.9.62.200 9 มิถุนายน 2549 20:35:28 น.  

 

คือว่า.. เข้ามาโดยบังเอิญ
จากการสืบค้นคำว่า "รางวัลแว่นแก้ว" ใน google น่ะค่ะ

ขออนุญาตนำข้อมูลไปแปะที่เว็บบอร์ดนะคะ (เกรงใจจัง..)
ยังไง.. เชิญแวะไป approve ได้นะคะ แหะ แหะ//www.bbznet.com/scripts2/view.php?user=lomfonn&board=4&id=19&c=1&order=numtopic

ขอบคุณมากๆ สำหรับแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ _/I\\_

 

โดย: neverbeen kiss* IP: 202.28.21.4 11 มิถุนายน 2549 10:26:29 น.  

 

* * * อุรังอุตัง
จะให้ชั้นสู้กะใครฟระ...


* * * นกหัวขวาน* * * กชพร
ดีค่ะ พยายามเข้า
ถ้ามาเส้นทางนี้ ก็ควรลองดู


* * * neverbeen kiss*
ด้วยความยินดีค่ะ
ไม่หวงแหนค่ะ เพราะเป็นการประกาศเชิญชวนอยู่แล้ว

 

โดย: ป้าหนอน 14 มิถุนายน 2549 22:57:31 น.  

 

ขอบคุณมากคะ ที่ให้ข้อมูล

 

โดย: ผู้มาเยื่อน IP: 202.29.81.139 10 กรกฎาคม 2549 14:02:10 น.  

 

น่าสนใจมากค่ะ

 

โดย: เด็กดำ IP: 203.113.41.4 15 กรกฎาคม 2549 13:06:34 น.  

 

ยินดีค่ะ

 

โดย: ป้าผู้น่ารัก IP: 124.120.162.231 18 กรกฎาคม 2549 0:14:11 น.  

 

อยากติดต่อกับป้าหนอน ต้องทำอย่างไรอะคะ แบบว่าป้าเล่นเอ็ม หรือเปล่าคะ

คือหนูมีพวกงานเขียนอะไรต่างๆ นานา อยากปรึกษาป้าน่ะคะ

ฝากป้า add หนูด้วยได้ไหมคะ kanlaya_n@hotmail.com หรือเมล์หาหนูก็ได้คะ ถ้าไม่เล่นเอ็ม

ขอบคุณป้ามากนะคะ

(หนูตามมาจากพันทิพกระทู้ที่ป้ามาช่วยตอบน่ะคะ)

ปลื้มคะ

 

โดย: cute_angel IP: 82.148.96.68 10 ตุลาคม 2549 1:38:47 น.  

 

เป็นนักเขียนมือสมัครเล่น ชอบเขียนแนวกำลังภายในมากๆค่ะป้าหนอน พยายามฝึกฝนทุกอย่างเลย หัดเขียนตั้งแต่ ป.3 ตอนนั้นยังไม่จริงจัง ตอนนี้ป.6 บ้านิยายไปแล้ว บ้าเขียนนะคะ meleefanclub@hotmail.com ป้าช่วยบอกทริคการเขียนให้หนูหน่อยนะคะ

จาก เด็กรักหนังจีน(มาก)

 

โดย: จอมยุทธ์ข้างถนน IP: 124.157.227.241 17 ตุลาคม 2549 20:32:36 น.  

 

ตอนนี้กำลังทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับวรรณกรรมรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด แต่ติดอยู่ปัญหาหนึ่งคือ หาข้อมูลรางวัลวรรณกรรมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2548 ไม่ได้เลยค่ะ ว่าผลรางวัลแต่ละประเภทมีชื่อเรื่องอะไรบ้าง
ไม่ทราบว่าใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยได้ไหมค่ะ

 

โดย: คนวิจัย IP: 202.44.135.34 15 มกราคม 2550 15:29:04 น.  

 

ไอ้เราก็แค่เด็กอ่อนหัด ไม่มีปัญญาคว้ารางวัลมาร้อก แต่แง้ๆๆ เราอยากส่งอ่ะ เราจาส่ง วรรณกรรมเยาวชน ไม่ก็เรื่องสั้น คือเราไม่ค่อยมีความอดทนเขียนเรื่องนานๆ แล้วเราก็ยังเด็ก ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์พี่ๆป้าๆก็ช่วยหนูหน่อยละกันนะคะ

 

โดย: ชนชนินทร์(นามปากกา) IP: 124.157.225.126 26 มกราคม 2550 18:11:38 น.  

 

คุณ คนวิจัยลองเข้าไปดูใน 2 เว็บนี้ดูสิคะ เผื่อได้ข้อมูลบ้าง
www.naiin.com/04webboard2.asp?cid=16
www.naiin.com/04award.asp?cat=naiin

 

โดย: ดิว IP: 202.142.193.21 20 กุมภาพันธ์ 2550 15:39:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


ป้าหนอน
Location :
อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง Svalbard and Jan Mayen

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
๐ คนข้างโลก อยู่เงียบๆ อย่างเรียบร้อย
พูดไม่น้อย จึงเขียนมาก แก้ปากหมา
สนใจสิ่ง รอบตัว ทั่วโลกา
จักสรรหา มาสัมผัส วัดด้วยตน
ขอเก็บความ-คิดไว้ ในบันทึก
สนุกนึก ย้อนมาอ่าน กันอีกหน
ได้รำลึก ความคิด ในจิตตน
คงได้ยล ยิ้มบ้าง ในบางวัน...
Friends' blogs
[Add ป้าหนอน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.