Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2553
 
31 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ไม่ว่าศาสนาไหน ๆ ก็ ต้องมีผู้นำ ทางจิตวิญญาณ
สอนให้คนเรา มีคุณธรรม และ คิดได้ว่า ชีวิต ต้องการอะไร
นั่นคือความพอเพียง ถ้าเราพอก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่น
ถ้าเราพอก็จะพอดี ไม่มีกิเลส
พอเพียงทุกอย่าง พึงพาตนเองได้
ไม่ใช่วัตถุนิยม
Create Date : 31 ธันวาคม 2553
Last Update : 31 ธันวาคม 2553 7:47:58 น. 28 comments
Counter : 4446 Pageviews.

 
Photobucket


โดย: panwat วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:9:16:34 น.  

 โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:9:23:17 น.  

 


โดย: Junenaka1 วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:9:52:25 น.  

 สวัสดีปีใหม่ 2554 ขอให้สุข

หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน

อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน

แสนสุขสันต์ สุขภาพดี มีเงินทองโดย: หน่อยอิง วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:13:16:32 น.  

 
5555555555555555555


โดย: Tiyai IP: 118.173.191.180 วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:35:53 น.  

 
ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไหนในโลกนี้
ที่จะทรงงานให้กับประชาชน เท่ากับพระมหากษัตริย์ไทย
คืออยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้บริการรับใช้ประชาชนไทย
ถึงแม้ว่าจะเป็นประมุขของประเทศแต่เมื่อคิดดูลึกซึ้งจริงๆ แล้ว
ทรงมีความเมตตากรุณาต่อชาวไทยสยาม จริงๆ


Gangkaitia "รักในหลวง"


โดย: Gangkaitia IP: 125.24.141.66 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:14:14:38 น.  

 
“ดุจแสงธรรม นำทาง ส่องชีวิต
ดุจเข็มทิศ ชี้ทาง สู่จุดหมาย
คือแสงแห่ง บารมี ภูวนัย
นิกรไทย ร่วมใจ ถวายพระพร”
Gangkaitia "รักในหลวง"


โดย: Gangkaitia IP: 210.246.94.2 วันที่: 14 ตุลาคม 2554 เวลา:9:40:41 น.  

 
“กฎหมายอาญาของไทยเป็นกฎหมายที่มีความเป็นสากล กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองประมุขของรัฐต่างประเทศและผู้แทนของรัฐต่างประเทศด้วย ดังจะเห็นได้จากมาตรา ๑๓๓ และ มาตรา ๑๓๔ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น ถ้ายกเลิกมาตรา ๑๑๒ ผลตามกฎหมาย ก็คือ ประเทศไทยให้ความคุ้มครองประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ แต่ไม่คุ้มครองประมุขของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องผิดวิสัยของอารยประเทศอย่างยิ่ง และหากจะยกเลิกมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔ ไปพร้อมกับมาตรา ๑๑๒ ผลก็คือ ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศป่าเถื่อนในสายตาสังคมโลก และไม่มีประเทศที่เจริญแล้วประเทศใดในโลกคบค้าสมาคมด้วย เพราะไม่ให้เกียรติแก่ประมุขของเขา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดของประเทศเหล่านั้น”

- “ข้อแตกต่างของความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์กับบุคคลธรรมดาประการแรก ก็คือ มาตรา ๑๑๒ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งหมายความว่ารัฐเป็นผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิด ส่วนมาตรา ๓๒๖ เป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งถ้าไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐก็จะไม่ดำเนินคดีให้ เหตุที่บัญญัติไว้แตกต่างกันเช่นนี้ เพราะไม่มีประเทศใดในโลกที่ประมุขของรัฐจะไปฟ้องร้องกล่าวโทษพลเมืองของตนเอง ดังนั้น หากยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ก็เท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิของประมุขแห่งรัฐไม่ให้สามารถคุ้มครองตนเองจากการถูกหมิ่นประมาทได้”
- “มาตรา ๒๘ วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า เสรีภาพของบุคคล ย่อมมีข้อจำกัดโดยเสรีภาพอีกคน ดังนั้น จะปล่อยให้คนผู้หนึ่งไปละเมิดเสรีภาพคนอื่นก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเสรีภาพมีขอบเขต ไม่ใช่ไม่มีข้อจำกัด เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐาน แค่อย่าใช้เสรีภาพไปก้าวล่วงเท่านั้น ก็จะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับมาตรา ๑๑๒”
- “การที่มีกลุ่มต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ โดยมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของตนนั้น อยากทำความเข้าใจให้ทราบว่า คนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพของตน แต่สิทธินั้นเป็นสิทธิที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม และจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นด้วย และทุกคนไม่ควรมองถึงบทลงโทษของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรมองถึงประเด็นที่มีคนบางคน หรือบางกลุ่ม ที่พยายามจะกระทำผิดกฎหมาย โดยการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสถาบันฯ และมองว่าคนผู้นั้นกระทำผิดอย่างไร ได้รับโอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วหรือไม่ เพราะกฎหมายและบทลงโทษในทุกมาตราถูกกำหนดมาเพียงเพื่อป้องปรามการกระทำผิดเท่านั้น หากไม่มีผู้ใดกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายก่อน บทลงโทษนั้นย่อมจะไม่มีผลแต่อย่างใด”


โดย: ป.พัน.1 รอ. IP: 182.53.9.25 วันที่: 13 มีนาคม 2555 เวลา:11:21:42 น.  

 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่ ทรงกล่าวเมื่อคราวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่เกิดแต่ถ้อยคำประโยคดังกล่าวยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าเสมอพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทยและคนทั่วโลกทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประชาชนของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าในฐานะพสกนิกรของพระองค์คนหนึ่งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จึงขอกล่าวถึงความรู้สึกจากใจที่มีต่อพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านดังนี้
พระองค์รงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทรงปกป้องประเทศไทยไม่ให้ถูกรุกรานจากข้าศึก
ศัตรูทรงเป็นจอมทัพที่ทรงพระบารมีทำให้ต่างประเทศเกรงขามทรงนำปวงชนชาวไทย
ให้รักษาผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยไม่ให้ใครมารุกราน


โดย: นศท.วุฒิไกร นิลเกษ IP: 49.48.94.228 วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:15:54:04 น.  

 
เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2496 พระองค์ทรงเยี่ยมราษฎร
ที่บ้านปากทวาร ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วย
จึงทรงพระกรุณาให้แพทย์ประจำพระองค์ ตรวจรักษาประชาชน
ซึ่งมีผู้ป่วยมารักษาพยาบาลมากขึ้น จึงทรงขยายหน่วยงาน
รักษาพยาบาลที่ตามเสด็จเป็น “ หน่วยแพทย์พระราชทาน”
โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
พระราชทานอุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ และยานพาหนะ


โดย: นศท.เกษมชัย จันดี IP: 49.48.94.228 วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:16:02:17 น.  

 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ


โดย: kong IP: 125.24.160.220 วันที่: 14 กันยายน 2555 เวลา:13:49:01 น.  

 
ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน
ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


โดย: taytay IP: 101.108.151.21 วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:9:07:33 น.  

 
ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน
ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


โดย: taytay IP: 101.108.151.21 วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:9:07:33 น.  

 
ขอใำห้พระองคทรงพระเจริญท่านทรงเหนื่้่ิอยมามากพอแล้ว


โดย: คิว IP: 101.108.151.21 วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:9:48:02 น.  

 
ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไหนในโลกนี้
ที่จะทรงงานให้กับประชาชน เท่ากับพระมหากษัตริย์ไทย
คืออยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้บริการรับใช้ประชาชนไทย
ถึงแม้ว่าจะเป็นประมุขของประเทศแต่เมื่อคิดดูลึกซึ้งจริงๆ แล้ว
ทรงมีความเมตตากรุณาต่อชาวไทยสยาม จริงๆ


โดย: Loveking IP: 180.180.33.190 วันที่: 24 กันยายน 2555 เวลา:14:21:15 น.  

 
เรารักในหลวง


โดย: ภราดร มาลัยเกตุ IP: 101.108.9.22 วันที่: 9 ตุลาคม 2555 เวลา:9:58:12 น.  

 
๑ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒ "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๔ เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
๕ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๖ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๗ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๘ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและ
๙ "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
๑๐ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๑ มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ
๑๒ รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดขอให้
๑๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๔ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๑๕ พระองค์ ทรงงานหนักเพื่อเรา
๑๖ Long live the king
๑๗ ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๑๘ คนเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๙ ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ๒๐ ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๒๑ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
๒๒ ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
๒๓ เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
๒๔ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๒๕ ทรงห่วงใยชาวไทยทุก
๒๖ ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร
๒๗ ขอให้พ่อหลวงจงอยุ่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
๒๘ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๒๙ ขอพระทรงหายจากอาการพระประชวร
๓๐ ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไปโดย: ศฝด.๔๑๑ IP: 110.77.226.201 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:7:36:29 น.  

 
1 ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
2 ไม่ว่าศาสนาไหน ๆ ก็ ต้องมีผู้นำ ทางจิตวิญญาณ สอนให้คนเรา มีคุณธรรม และ คิดได้ว่า ชีวิต ต้องการอะไร
นั่นคือความพอเพียง ถ้าเราพอก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าเราพอก็จะพอดี ไม่มีกิเลส พอเพียงทุกอย่าง พึงพาตนเองได้ไม่ใช่วัตถุ
3.พระองค์เป็นผู้ที่ช่วยประเทศชาติให้พ้นจากทุกข์ภัยต่างๆ เป็นที่พึ่งของเหล่าประชาชน พระองค์ช่วยให้ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น "ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อพระองค์ และจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป"
4.พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
5. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
6. เรารักนายหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
8. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
9. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
10. รู้รักสามัคคี เพื่อ พ่อหลวงของชาวไทย
11. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
12. ทำความดีเพื่อในหลวงของชาวไทย
13. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้
14. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง
15. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
16. พระบารมีอันแผ่ไพศาล
17. ทรงพระเจริญ....ยิ่งๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
18. เรารักในหลวง
16. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
19. ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
20. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
21. ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
22. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย


โดย: ศฝด.๔๑๑ IP: 110.77.226.201 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:7:46:54 น.  

 
๑. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๒. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๔. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๕. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
๖. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๗. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
๘. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๑๐. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑๑. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๑๒. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๑๓. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๑๕. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๖. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๑๗. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๑๘. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๑๙. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๒๐. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๒๑.ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดี เราก็จะได้สิ่งดี ๆ ทำดีถวายพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๒.พระทรงเป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๓.พระ บารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๔.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ตลอดกาลนานเทอญ
๒๕.พระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา พระองค์ไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์แตกแยก ขาดความสามัคคี ดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน พ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายประชวร ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป ทรงพระเจริญ
๒๖.ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง ทวยราษฏร์ไทยพบภัย มิพรั่นพรึง ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณาขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า ดลพระองค์อยู่คู่ราษฏร์ตราบกาลเวลา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๗.มิ่งขวัญฟ้าราชันมหาราช อภิวาทเดชะพระทรงศรี ทหารกล้ามอบชีวิตเป็นราชพลี ป้องจักรีภูมิพลทรงพระเจริญ
๒๘.เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๙.พ่อ พระของปวงชน พ่อเปี่ยมล้นพระบารมี สถิตย์ทั่วทุกธรณี ทุกถิ่นที่ มีพระองค์เป็น ผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน
๓๐.พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
๓๑.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๓๒.เป็น ดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์ มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๓๓.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป
๓๔.รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
๓๕.ทรง เหน็ดเหนื่อย...พระวรกาย...เพื่อไพร่ฟ้า ทรงงานหนัก...เพื่อประชา...จักหาไหน ทรงดำรัส...โครงการ...เพื่อป้องภัย ทรงทำให้...หัวใจไทย...เป็นหนึ่งเดียว
๓๖.พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
๓๗.ธ ทรงธรรม นำไทย ให้ก้าวหน้า กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา มานานเนิ่น ทุกเส้นทางพระบาท ลาดดำเนิน ที่ขัดเขิน เกินแก้ แลไม่มี
๓๘.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๓๙.ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๔๐.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๔๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔๒. ขอพระองค์ทรงพระเจริญชั่วกัลปวสาน
๔๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๔๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๔๕. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
๔๖. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๗. ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงพระเจริญ
๔๘. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย ที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระเจ้าอยู่ หัวทรงมีพระพลานามัยเเข็งเเรงขอพระองค์ทรงพระเจริญมิ่งขวัญประชาไทยขอให้ พ่อหลวงทรงหายพระประชวนไวๆ
๔๙. ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
๕๐. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทย


โดย: ศฝด.๔๑๑ IP: 110.77.226.201 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:7:49:14 น.  

 
1. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์
2. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
4. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์ 24 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
5. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
6. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
7. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
8. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
9. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
10. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
11. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
12. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
13. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
14. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
15. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 16. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 17. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดีด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
18. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
19. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหายผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
20. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
21. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
22. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
23. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
24. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบ้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
25. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
26. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
27. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
28. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
29.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
30. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 31. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
32. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
33. ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
34. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
35. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
36. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
37. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
38. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
39. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใด
40. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
41. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
42. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
43. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคงและสมบูรณ์
44. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
45. เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
46. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
47. ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
48. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
49. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี 50. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
51. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
52. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
53. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
54. ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
55. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
56. หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ


โดย: ศฝด.๔๑๑ IP: 110.77.226.201 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:8:17:30 น.  

 
1. เหนือหัวท่านทรงเหนื่อย เพื่อคนไทยทั้งประเทศ สิ่งที่เราให้ท่านได้ก้อคือการทำดีให้ท่านทรงรับรู้
2. ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเสียสละเท่าพ่อหลวง
3. คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4. รักพ่ออย่าทำให้พ่อเสียใจ
5. ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ
6. ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์ และแผ่นดิน
7. กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่ คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ
8. สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
9. กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
10. ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน
11. รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา 12. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
13. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
14. เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
15. LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง
16. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
17. พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
18. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
19. พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนามทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
20. ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
21. คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย
22. รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน
23. สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
24. พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช


โดย: ศฝด.๔๑๑ IP: 110.77.226.201 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:8:25:10 น.  

 
1.สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
2.การที่คนเราจะจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิของกันและกัน ช่วยกันเทิดทูนสถาบันที่เป็นสถาบันหลักของประเทศชาติ ต่อต้านคนที่จ้องจะทำร้ายประเทศไทย ทำลายสถาบัน
3.ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคง เป็นปึกแผ่นมาได้ ก็เพราะเราทุกคน มีความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4.ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้มีความซาบซึ้งในพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
5.พ่อของคนไทยทุกคนที่คอยช่วยเหลือในสิ่งต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้มีความสุขอยู่อย่างสุขสบาย มีอาชีพ มีที่อยู่อาศัย ซึ่งข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกัน พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
7.พระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทรงเสียสละ เหน็ดเหนื่อยพระวรกายอย่างตรากตรำ เพียงเพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี
8.เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
9.รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
10.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
11.เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
12. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
13. ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
14.. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
15. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี 16. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
17. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน


โดย: ศฝด.๔๑๑ IP: 110.77.226.201 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:8:28:25 น.  

 
๑. ทรงเป็นผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ปวงชนชาวไทยอยู่อย่างไม่ลำบาก

๒. พระองค์ทรงหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

๓. พระองค์ได้สร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนชาวไทย

๔. พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์เสมือนพ่อกับลูก

๕. ทรงเป็นห่วงพสกนิกรทุกเวลา


โดย: นศท.ชนกนันท์ รุ่งทอง IP: 27.130.238.203 วันที่: 5 กันยายน 2557 เวลา:13:41:05 น.  

 
พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์เสมือนพ่อกับลูก


โดย: นศท วัชรินทร์ IP: 14.207.17.204 วันที่: 10 กันยายน 2557 เวลา:13:59:11 น.  

 
ทรงเป็นผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ปวงชนชาวไทยอยู่อย่างไม่ลำบาก พระองค์ทรงหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
พระองค์ได้สร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนชาวไทย พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์เสมือนพ่อกับลูก
ทรงเป็นห่วงพสกนิกรทุกเวลา


โดย: นศท.พัสกร IP: 14.207.24.53 วันที่: 22 กันยายน 2557 เวลา:13:41:05 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2554 ขอให้สุข

หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน

อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน

แสนสุขสันต์ สุขภาพดี มีเงินทอง


โดย: นศท ชลิตพล IP: 14.207.72.123 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:9:09:23 น.  

 
ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไหนในโลกนี้
ที่จะทรงงานให้กับประชาชน เท่ากับพระมหากษัตริย์ไทย
คืออยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้บริการรับใช้ประชาชนไทย
ถึงแม้ว่าจะเป็นประมุขของประเทศแต่เมื่อคิดดูลึกซึ้งจริงๆ แล้ว
ทรงมีความเมตตากรุณาต่อชาวไทยสยาม จริงๆ


Gangkaitia "รักในหลวง"


โดย: นศท ชลิตพล IP: 14.207.72.123 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:9:10:01 น.  

 
คนไทยเห็นภาพ พ่อหลวง หรือ ในหลวง ทรงสวมรองเท้ายาง ลุยโคลน ลุยน้ำ ลุยป่า เสด็จเข้าไปในพื้นที่ธุรกันดาร และอันตราย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.....ไม่ใช่เพียง ภาพสองภาพ วันสองวัน หรือเพียงเวลาสั้นๆไม่กี่ปี..แต่เป็นเวลาหลายสิบปี... ภาพเหล่า นั้นติดอยู่ในความทรงจำและหัวใจของคนไทยมาตลอด ...จนวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเห็นภาพเหล่านั้นด้วยสองตา.....ผมได้เรียนรู้ ทันทีว่า ...ทำไม...คนถึงรักในหลวงมากมายขนาดนี้...


โดย: Norsortor Panupong IP: 1.4.220.24 วันที่: 28 มกราคม 2558 เวลา:14:23:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

palerm79
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add palerm79's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.