Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2553
 
30 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 
ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์

นับเป็นความสง่างามและเป็นอุปการคุณอันยิ่งของชนชาวไทยที่ชาติไทยมีพระมหากษัตริย์ ทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ทรงช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง ทรงแก้ปัญหาวิกฤตช่วยให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์เข็ญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารและชนบทห่างไกลโดยมิได้ เห็นแก่ความเหนื่อยยาก พระวรกายพร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาชนบท การชลประทาน การสาธารณูปโภค การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาชาวเขา โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง การเกษตรและปศุสัตว์ การประมง โครงการพิเศษ การสาธารณสุข การศึกษาและพัฒนาเด็ก เป็นต้น เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้มั่นคงและสูงขึ้นตามลำดับ ยังความผาสุกสู่พสกนิกรโดยทั่วหน้า
ด้วยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชน สุดจะคณานับได้ดังกล่าว และด้วยพระเมตตาคุณที่ทรงรัก ทรงปรารถนาให้ปวงประชาชนให้พ้นจากทุกข์ ภัยพิบัติ ทรงช่วยแก้ไขปัญหาให้พสกนิกรที่มีทุกข์ให้มีชีวิตดีขึ้น ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้จารึกสำนึกอยู่ในดวงใจด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้Create Date : 30 ธันวาคม 2553
Last Update : 30 ธันวาคม 2553 8:36:49 น. 18 comments
Counter : 348 Pageviews.

 


โดย: deeplove วันที่: 31 ธันวาคม 2553 เวลา:1:56:15 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยดีตลอดไปโดย: รพ.ค่ายวชิราวุธ IP: 180.183.74.243 วันที่: 2 มีนาคม 2554 เวลา:10:01:50 น.  

 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ นานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


โดย: ป.พัน.๒ รอ. IP: 125.27.122.153 วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:6:29:31 น.  

 
ข้าพระเจ้าจะทำความดีถวายแด่ในหลวงทุกประการและจะเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงได้ทรงดำรัชไว้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: ณัฐพร IP: 182.53.125.165 วันที่: 28 มีนาคม 2554 เวลา:11:28:11 น.  

 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่าให้ใครมาดูหมิ่น


โดย: ณัฐพร IP: 125.26.147.3 วันที่: 4 เมษายน 2554 เวลา:10:27:10 น.  

 
ข้าพระเจ้าจะทำความดีถวายแด่ในหลวงทุกประการและจะเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงได้ทรงดำรัชไว้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: ณัฐพร IP: 113.53.160.119 วันที่: 5 เมษายน 2554 เวลา:10:33:27 น.  

 
พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย


โดย: ณัฐพร IP: 182.53.116.252 วันที่: 7 เมษายน 2554 เวลา:9:32:21 น.  

 
ข้าพระเจ้าจะทำความดีถวายแด่ในหลวงทุกประการและจะเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงได้ทรงดำรัชไว้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: ณัฐพร IP: 182.53.96.34 วันที่: 8 เมษายน 2554 เวลา:9:47:52 น.  

 
พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ สิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์อื่นใดแต่เพื่อชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ


โดย: ณัฐพร IP: 101.108.204.146 วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:13:29:35 น.  

 
เทิดพระเกียรติในหลวงของเรา
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละมาก
ทรงดูแลราษฎร์โดยเสียสละความสุขของพระองค์เอง
เพื่อให้ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุข
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน


โดย: ณัฐพร IP: 125.26.156.189 วันที่: 19 เมษายน 2554 เวลา:9:39:41 น.  

 
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่


โดย: ณัฐพร IP: 113.53.169.231 วันที่: 20 เมษายน 2554 เวลา:9:53:01 น.  

 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่าให้ใครมาดูหมิ่น


โดย: ณัฐพร IP: 125.26.157.81 วันที่: 21 เมษายน 2554 เวลา:10:49:42 น.  

 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่าให้ใครมาดูหมิ่น


โดย: ณัฐพร IP: 182.53.115.42 วันที่: 25 เมษายน 2554 เวลา:9:44:20 น.  

 
ขอพระองค์ทงพระเจริญ


โดย: opp IP: 101.108.8.89 วันที่: 28 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:24:42 น.  

 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและราชวงศ์ ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ ทรงพระเจริญยิ่ง ยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกรตราบนิรันดร์กาล


โดย: cappigcaasp@hotmail.com IP: 101.108.24.221 วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:14:03:42 น.  

 
พระองค์ทรงเสด็จ ไปในสถานที่ธุรก ันดารเพื่อบรรเท าความทุกข์ของปร ะชาชน ขอให้ประชาชนมีค วามสุข ให้พวกเราใช้ชีว ิตอย่างพอเพียง พวกเราจงดำเนินต ามพระราชดำริของ พระองค์ท่านและท ำแต่ความดี รู้รักสามัคคีกั นเข้าไว้ เพื่อความสุขและ ความสงบมาสู่ประ เทศไทยของเราเหม ือนเดิม


โดย: พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. IP: 125.26.36.16 วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:9:13:24 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง


โดย: พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. IP: 125.26.37.116 วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:7:34:39 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง


โดย: พัน.สร.๑ พล๑.๑ รอ. IP: 125.26.41.216 วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:9:36:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

palerm79
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add palerm79's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.