Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 
3 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์

ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง
กระผมประทับใจพระองค์ท่านมาก เพราะพระองค์ท่าน
มีพระปรีชาสามารถที่กษัตริย์ประเทศไหนๆก็ไม่มี
เพราะพระองค์ท่านได้ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆที่ช่วย
ให้ประชาชนได้ใช้และมีประโยชน์มาก
และอีกเรื่องหนึ่งคือพระองค์ท่านได้คิดและส่งเสริม
ให้ประชาชนได้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงCreate Date : 03 มกราคม 2554
Last Update : 3 มกราคม 2554 12:06:31 น. 82 comments
Counter : 404 Pageviews.

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า "การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งทรงกีฬามากมายหลายประเภทเช่นกัน
เรือมด หรือ เรือใบมด เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อ เรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ "ม็อธ" ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า "ที่ชื่อมดนั้น เพราะมันกัดเจ็บ ๆ คัน ๆ ดี" ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบต่อๆมาอีกโดยได้พระราชทาน ชื่อว่าเรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด


โดย: ZeeEauWan IP: 182.52.16.145 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:24:51 น.  

 
"ในหลวงทรงดนตรี"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักดนตรีที่มีพระปรีชาสามารถสูงพระองค์หนึ่ง และได้ทรงใช้พระปรีชาสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติ
วันทรงดนตรี เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการที่ทรงนำพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท์ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงดนตรียังมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นประจำทุกปี
สำหรับในระดับชาตินั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบความสำเร็จในการใช้ดนตรีเป็นภาษาสากลสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศได้อย่างงดงาม


โดย: ZeeEauWan IP: 182.52.16.145 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:30:44 น.  

 
"แก้ปัญหาด้วยปัญญา"

ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้น มิใช่การ

คิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมือ

อันวิเศษอันใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญาคือ

คิดด้วยสติ รู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น
ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุ เห็นผลที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันเป็น

กระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน


โดย: ZeeEauWan IP: 182.52.16.145 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:31:41 น.  

 
พอมีพอกินนี่ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542


โดย: ฝกม.รร.สพศ.ศสพ. IP: 119.42.127.37 วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:11:25:43 น.  

 
คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ
พระราชดำรัส พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

อัษฏางค์ นาคสินธุ์


โดย: predator191 IP: 182.53.3.104 วันที่: 20 กรกฎาคม 2554 เวลา:14:37:35 น.  

 
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ทรงสรงพระเสโทต่างอุทกธารา พระเสโทที่หยาดหยดลงรดผืนแผ่นดินเปรียบเสมือนน้ำฝนชโลมผืนแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ คนไทยอยู่สุขยิ่งทุกวันนี้ด้วยมีพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: mrloveking211 IP: 49.49.79.8 วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:27:52 น.  

 
กษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเช่นนี้คงหาในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้ว ถ้าไม่ได้มาที่ประเทศไทย ขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป...


โดย: ธีรัช IP: 182.53.4.89 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:14:00:58 น.  

 
พระองค์ทรงเสด็จไปในสถานที่ธุรกันดารเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ขอให้ประชาชนมี
ความสุข ให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพวกเราจงดำเนินตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน และทำแต่
ความดี รู้รักสามัคคีกันเข้าไว้ เพื่อความสุขและความสงบมาสู่ประเทศไทยของราเหมือนเดิม


โดย: ice IP: 182.53.4.89 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:14:37:18 น.  

 
ร่วมเผยแพร่ข้อความส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.ขอให้คนไทยรักกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
๒.ขอให้พระองค์อายุมั่นขวัญยืน อยู่คู่ชาวไทยตราบนานเท่านาน
๓.ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง
๔.ชนชาติไทยร่วมมือกัน ไม่แตกแยกกันประเทศชาติก็ปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า
๕.ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
๖.ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรไทยตราบนานเท่านาน
๗.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๘.ขอให้พระเจ้าทรงคุ้มครองพระองค์จากสิ่งร้ายทั้งปวง
๙.ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
๑๐.ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
๑๑.ขอให้ท่านจงมีสุขภาพดี และข้าพเจ้าจะอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒.ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทย ไปนานๆ และข้าพเจ้าจะทำตามคำสั่งสอนของพระองค์
๑๓.ขอให้พระองค์อายุมั่นขวัญยืน อยู่คู่คนไทย ตลอดไป
๑๔.สุดเขตแดนเหนือใต้ ชาวประชาเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอจงทรงพระเจริญ
๑๕.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่พสกนิกรตลอดไป
๑๖.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
๑๗.เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
๑๘.คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ
๑๙.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
๒๐.ขอนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปปรับใช้ที่บ้าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
๒๑.รักในหลวงห่วงประเทศร่วมกันสามัคคี ทรงพระเจริญ
๒๒.พระองค์ ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
๒๔.ขอให้พระองค์อายุมั่นขวัญยืนตลอดไป
๒๕.ขอให้พระองค์อยู่กับประชนชาวไทยตลอดไป
๒๖.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๗.ขอให้พระองค์ทรงสถิตในใจชาวไทยทั่วหล้า และมีพลานามัยที่แข็งแรง
๒๘.ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวรโดยเร็ว
๒๙.ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๓๐.ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยดีตลอดไป


โดย: นศท. IP: 182.53.4.89 วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:14:47:32 น.  

 
รักในหลวง


โดย: ช.พัน.๙ IP: 125.27.201.227 วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:10:08:49 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ๑๐
๑. ทานัง หรือการให้ หมายถึงการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ การทรงเสียสละพระกำลังในการปกครอง แผ่นดิน การพระราชทานพระราชดำริอันก่อให้เกิดสติปัญญาและพัฒนาชาติ การพระราชทานเสรีภาพอันเป็นหัวใจแห่งมนุษย์
๒. ศีลัง หรือการตั้งและทรงประพฤติพระราชจรรยานุวัตร พระกาย พระวาจา ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา อันได้แก่ เบญจศีลมาเสมอ
๓. ปริจาคัง หรือการบริจาค อันได้แก่ การที่ทรงสละสิ่งไม่เป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยเพื่อสิ่งที่ดีกว่า คือ เมื่อถึง คราวก็สละได้ แม้พระราชทรัพย์ ตลอดจนพระโลหิต หรือแม้แต่พระชนม์ชีพ เพื่อรักษาธรรมและพระราชอาณาจักรของ พระองค์
๔. อาชชะวัง หรือความซื่อตรง อันได้แก่ การที่ทรงซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อ พระราชสัมพันธมิตร และอาณาประชาราษฎร
๕. มัททะวัง หรือทรงเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร ทรงมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ำกว่า
๖. ตะปัง หรือความเพียรที่แผดเผาความเกียจคร้าน คือ การที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราช กรณียกิจให้เป็นไปด้วยดี โดยปราศจากความเกียจคร้าน
๗. อักโกธะ หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฎ ไม่พยายามมุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล และสำหรับ พระมหากษัตริย์นั้นต้องทรงมีพระเมตตาไม่ทรงก่อเวรแก่ผู้ใด ไม่ทรงพระพิโรธโดยเหตุที่ไม่ควร และแม้จะทรงพระพิโรธ ก็ทรงข่มเสียให้สงบได้
๘. อะวีหิสัญจะ คือ ทรงมีพระราชอัธยาศัย กอปรด้วยพระมหากรุณา ไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น ทรงปกครอง ประชาชนดังบิดาปกครองบุตร
๙. ขันติญจะ คือ การที่ทรงมีพระราชจริยานุวัตร อันอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาพระราชหฤทัย และพระอาการ พระกาย พระวาจา ให้เรียบร้อย
๑๐. อะวิโรธะนัง คือ การที่ทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตร นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ไม่ทรงประพฤติให้คลาดจากความยุติธรรม ทรงอุปถัมภ์ยกย่องคนที่มีความชอบ ทรงบำราบคนที่มีความผิดโดย ปราศจากอำนาจอคติ ๔ ประการ และไม่ทรงแสดงให้เห็นด้วยพระราชหฤทัยยินดียินร้าย
Gangkaitia "รักในหลวง"


โดย: Gangkaitia IP: 125.24.124.36 วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:8:45:05 น.  

 
เรารักในหลวง


โดย: นศท. ณภพล ขวัญข้าว IP: 101.108.24.221 วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:13:56:21 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอสละชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ถึงเป็นเเค่นศท.ก็ตาม


โดย: นศท. ณรงวิทย์ กิจบริรักษ์กุล IP: 101.108.24.221 วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:14:09:59 น.  

 
ผมรักในหลวงครับ


โดย: เอกกี้007 IP: 101.108.19.23 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:9:38:32 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีพระชมมายุยืนยาวครับ


โดย: มูโต้ ชูกิ IP: 101.108.19.23 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:9:41:51 น.  

 
รักในหลวง รักแผ่นดินไทย


โดย: ยูกิ จูได IP: 101.108.19.23 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:9:58:38 น.  

 
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล


โดย: เอ๊กส์ IP: 101.108.19.23 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:10:25:35 น.  

 
"...ทุกคนจะต้องยึดมั่นในหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง ในวินัยและระเบียบแบบแผนที่ดีงามในเป้าหมายและประโยชน์ที่ชอบธรรมอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำงานทุกอย่าง ทุกระดับด้วยสติปัญญาความฉลาด..." แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท


โดย: กฝศ.นรด. IP: 125.24.100.76 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:11:00:29 น.  

 
ข้าพเจ้านักศึกษาวิชาทหารธรรมวัฒน์ จิตจันทร์ ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็นกำลังพลสำรองของชาตินับว่าเป็นมหากรุณาธิคุรเป็นอย่างยิ่งขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย


โดย: นศท.ธรรมวัฒน์ จิตจันทร์ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ IP: 125.26.78.153 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:19:01:51 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.ประสาน เจาะดี IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:26:26 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.วันเทพ แก่นอินตา IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:30:25 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.ชาญวิทย์ ดิษฐ์ประสพ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:32:28 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.มานิตย์ วงศ์พินิจ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:34:01 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.วิษณุ จันทร์เพชร IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:35:48 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.สัญชัย สอนสุข IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:36:52 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.วัชระพงษ์ พุทธวงษ์ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:38:07 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.อำพล ใจนวน IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:39:09 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.กรกช ศรีดาชาติ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:40:33 น.  

 
ที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็น
จุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน
ไม่ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายและสับสนเพียงไดก็ยังคงมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและคอยแก้ปัญหา
อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุข เสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: น.ศ.ท.นพสิทธิ์ IP: 101.108.2.12 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:41:19 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.เชาวลิตร บุษบก IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:41:34 น.  

 
ครอบครัวของผมเป็นคนไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงห่วงใย พสกนิกรไทยทุกๆคน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: นศท. จิรัชย์ สิริพรหมภัทร IP: 101.108.2.12 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:41:58 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.ชูศักดิ์ แก้วเกษ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:42:29 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.จิรพงษ์ คุ้มมา IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:43:49 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.เอกพจน์ มูลจัด IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:45:17 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.สันติสุข ดวงสิน IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:46:15 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.อภิชาต หอมจิตร IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:47:11 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.ศักดา นันเจริญ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:48:16 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.ธนวัฒน์ ศรีจันทร์ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:49:23 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.ไพโรงน์ กระโพธิ์ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:50:38 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.สุพลชัย ไชยโพธิ์ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:51:39 น.  

 
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงประชาทั่วราช ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ


โดย: นศท.ชุติพนธ์ IP: 101.108.2.12 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:52:15 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.หญิงกัญญาภรณ์ สว่างภพ IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:53:03 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: น.ศ.ท.หญิงดวงใจ ทองแดง IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:54:10 น.  

 
นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง IP: 1.47.7.183 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:57:13 น.  

 
จะขอน้อมนำเอาส่งที่พระองค์ ทรงดำดิไว้นำไปปฏิบัติ
และจะปฏิบัติไปตลอด


โดย: นศท.ปรมะ IP: 101.108.12.4 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:14:12:51 น.  

 
สามัคคีกันไว้นะคับคนไทย

เพื่อในหลวงของเราจะได้สบายพระทัย


โดย: นศท.ปรมะ IP: 101.108.12.4 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:14:17:46 น.  

 
ขอให้ร่วมมือกันรักษาความมั่นคงของประเทศของเรา ด้วยความสมัคร
สมานสามัคคี ด้วยความเสียสละ และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุม
รอบคอบ เพื่อประโยชน์สุขและความวัฒนาถาวรของราชอาณาจักรไทย
สืบไป..." แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท


โดย: นศท.ธนานนท์ IP: 101.108.14.220 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:9:33:05 น.  

 
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ
จะนับถือพงศ์พันธ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกาย
ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา


โดย: นศท IP: 101.108.13.140 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:14:52:57 น.  

 
ขอให้พระองค์มีความสุข มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


โดย: นศท.ภาณุพัฒน์ IP: 101.108.10.72 วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:9:21:24 น.  

 
ผมจะเป็นคนดีเพื่อในหลวง


โดย: นศท.ชั้นปีที่2 IP: 101.108.10.72 วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:9:22:36 น.  

 
จะมีใครอีกที่ให้ประชาชนได้ด้วยพระองค์?
ทรงสอนให้ลูกๆอยู่อย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีกินมีใช้ไปตลอด
ท่านทำเพื่อลูกๆ ตลอดมา 60 ปี แล้วที่พ่อไม่ได้พัก 60 ปี แล้วที่พ่อเหน็ดเหนื่อย พ่อไม่เคยทอดทิ้งลูกของท่าน ความสุขของประชาชนชาวไทยก็คือ ความสุขของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้เราชาวไทยขนาดนี้ แล้วเราชาวไทยทุกคนให้อะไรตอบแทนท่านบ้างรึยัง? พระองค์คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่า เห็นลูกๆสามัคคีกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Gangkaitia "รักในหลวง"


โดย: Gangkaitia IP: 125.24.134.44 วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:15:31:42 น.  

 
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ เราจึงต้องทำความดีตอบแทนในหลวง
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
Gangkaitia "รักในหลวง"


โดย: Gangkaitia IP: 210.246.94.2 วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:10:42:31 น.  

 
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน
Gangkaitia "รักในหลวง"


โดย: Gangkaitia IP: 210.246.94.2 วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:10:46:19 น.  

 
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคน


โดย: ดาร์ธเวเดอร์ IP: 182.52.84.35 วันที่: 11 ตุลาคม 2554 เวลา:14:24:16 น.  

 
คนดี
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี
ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จว.บุรีรัมย์


โดย: รพ.ค่ายฯ IP: 180.180.20.249 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:13:27:28 น.  

 
ภูมิพลมหาราชชาติกษัตริย์
สยามรัฐปวงชนคนสรรเสริญ
ทุกหนแห่งที่พระบาทราชดำเนิน
นำเจริญมอบผาสุขทุกทั่วแดน


โดย: ฝยข.พัน.สร.๕ IP: 182.52.218.162 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:37:45 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพะระเกษมสำราญ ยืนนานสืบไป เป็นศูนย์รวมใจของขาวไทยทั้งปวง


โดย: ฝยข.พัน.สร.๕ IP: 118.173.37.23 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:31:06 น.  

 

เฉลิมราชเบื้องบาทกษัตรา
ธ ภูมิพลราชาเอกไท้
ปวงพสกนิกรต่างพร้อมรวมใจ
ด้วยสำนึกในพระคุณเปี่ยม ท่วมท้นเอนกนันต์


โดย: ฝยข.พัน.สร.๕ IP: 118.173.8.65 วันที่: 5 มีนาคม 2555 เวลา:9:52:50 น.  

 
“กฎหมายอาญาของไทยเป็นกฎหมายที่มีความเป็นสากล กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองประมุขของรัฐต่างประเทศและผู้แทนของรัฐต่างประเทศด้วย ดังจะเห็นได้จากมาตรา ๑๓๓ และ มาตรา ๑๓๔ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น ถ้ายกเลิกมาตรา ๑๑๒ ผลตามกฎหมาย ก็คือ ประเทศไทยให้ความคุ้มครองประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ แต่ไม่คุ้มครองประมุขของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องผิดวิสัยของอารยประเทศอย่างยิ่ง และหากจะยกเลิกมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔ ไปพร้อมกับมาตรา ๑๑๒ ผลก็คือ ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศป่าเถื่อนในสายตาสังคมโลก และไม่มีประเทศที่เจริญแล้วประเทศใดในโลกคบค้าสมาคมด้วย เพราะไม่ให้เกียรติแก่ประมุขของเขา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดของประเทศเหล่านั้น”


- “ข้อแตกต่างของความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์กับบุคคลธรรมดาประการแรก ก็คือ มาตรา ๑๑๒ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งหมายความว่ารัฐเป็นผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิด ส่วนมาตรา ๓๒๖ เป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งถ้าไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐก็จะไม่ดำเนินคดีให้ เหตุที่บัญญัติไว้แตกต่างกันเช่นนี้ เพราะไม่มีประเทศใดในโลกที่ประมุขของรัฐจะไปฟ้องร้องกล่าวโทษพลเมืองของตนเอง ดังนั้น หากยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ก็เท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิของประมุขแห่งรัฐไม่ให้สามารถคุ้มครองตนเองจากการถูกหมิ่นประมาทได้”
- “มาตรา ๒๘ วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า เสรีภาพของบุคคล ย่อมมีข้อจำกัดโดยเสรีภาพอีกคน ดังนั้น จะปล่อยให้คนผู้หนึ่งไปละเมิดเสรีภาพคนอื่นก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเสรีภาพมีขอบเขต ไม่ใช่ไม่มีข้อจำกัด เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐาน แค่อย่าใช้เสรีภาพไปก้าวล่วงเท่านั้น ก็จะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับมาตรา ๑๑๒”
- “การที่มีกลุ่มต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ โดยมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของตนนั้น อยากทำความเข้าใจให้ทราบว่า คนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพของตน แต่สิทธินั้นเป็นสิทธิที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม และจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นด้วย และทุกคนไม่ควรมองถึงบทลงโทษของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรมองถึงประเด็นที่มีคนบางคน หรือบางกลุ่ม ที่พยายามจะกระทำผิดกฎหมาย โดยการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสถาบันฯ และมองว่าคนผู้นั้นกระทำผิดอย่างไร ได้รับโอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วหรือไม่ เพราะกฎหมายและบทลงโทษในทุกมาตราถูกกำหนดมาเพียงเพื่อป้องปรามการกระทำผิดเท่านั้น หากไม่มีผู้ใดกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายก่อน บทลงโทษนั้นย่อมจะไม่มีผลแต่อย่างใด”


โดย: ป.พัน.๑ รอ. IP: 101.108.23.198 วันที่: 5 มีนาคม 2555 เวลา:14:34:32 น.  

 
พระผู้เอื้อแผ่เผื่อประชาราษฎร์
ย่ำพระบาทไปทั่วแคว้นแดนสยาม
ปลดเปลื้องทุกข์บำรุงสุขชนทุกนาม
ยึดถือตามเศรษฐกิจคิดพอเพียง


โดย: ฝยข.พัน.สร.๕ IP: 180.180.194.95 วันที่: 12 มีนาคม 2555 เวลา:10:31:14 น.  

 
กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของ "ในหลวง"
กล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล้องแรกคือ กล้อง"คอนแท็กซ์ทู"ผลิตจากเยอรมนี เป็นกล้องที่ในหลวงของเรา แรกครั้งยังทรงเป็นพระอนุชา ทรงวิ่งตามพระเชษฐา พระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล กล้องนี้เป็นกล้องเดียวกับที่ในหลวงทรงฉายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แรกครั้งยังทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็น ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ในวันพระราช

พิธีอภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓
ต่อมาทรงเปลี่ยนไปใช้กล้องในตระกูล "แคนนอน EOS" เริ่มที่ EOS ๑๐๐ แล้วเปลี่ยนเป็น EOS ๑๐๐ F ที่มีน้ำหนักเพียง ๕๑๐ กรัม และต่อมาทรงเปลี่ยนกล้องอีกหลายครั้งในทุกครั้งที่มีรุ่นใหม่ออกสู่

ตลาดตามลักษณะที่เหมาะสม โดยยังคงทรงกล้องในตระกูล "แคนนอน EOS" เนื่องเพราะมีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา ในหลวงทรงใช้เลนส์ตัวเดียวมาโดยตลอด ไม่เปลี่ยนเลย คือเลนส์ ๒๘-

๑๐๕ mm
คราวเสด็จพระราชดำเนินกฐินพระราชทานทางชลมารค เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ทรงประทับเรือพระที่นั่ง "นารายณ์ทรงสุบรรณ" ล่องเลียบลำน้ำเจ้าพระยา คราวนั้นในหลวงทรงพกพากล้องเล็ก

พิเศษ เลนส์ "คาร์ลไซด์" ทรงเหลือบพระพักตร์เพียงเล็กน้อย ไม่ต้องยกกล้องมาที่พระเนตรก็ทรงมีพระปรีชาสามารถกดชัตเตอร์ได้เลย

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จว.บุรีรัมย์โดย: รพ.ค่ายฯ IP: 180.180.24.224 วันที่: 19 มีนาคม 2555 เวลา:8:50:30 น.  

 
ร่วมเชิดชูบูชาพระมหากษัตริย์
พระขจัดผองภัยให้ห่างหาย
บำบัดทุกข์บำรุงสุขมิวางวาย
ชนทั้งหลายพึงสำนึกตรึกตรองตาม


โดย: ฝยข.พัน.สร.๕ IP: 118.173.6.64 วันที่: 20 มีนาคม 2555 เวลา:10:01:54 น.  

 
ถวายพระพรราชามหาราช
ข้าพระบาทอภิวันท์สำคัญหมาย
เหล่าพสกนิกรพร้อมน้อมใจกาย
ร่วมถวายพระพรชัยในมงคลโดย: ฝยข.พัน.สร.๕ IP: 118.173.39.70 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:17:21:25 น.  

 
พระเสด็จทั่วแคว้นแผ่นดินไทย
ทรงห่วงใยชาวประชามหาศาล
แม้นเหนื่อยยากตรากตรำองค์เพราะทรงงาน
พระภูบาลมิย่อท้อ-พ่อแผ่นดิน


โดย: ฝยข.พัน.สร.๕ IP: 118.173.14.219 วันที่: 29 มีนาคม 2555 เวลา:11:41:25 น.  

 
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: ข้าแผ่นดิน IP: 1.1.164.40 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:21:19 น.  

 
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น


โดย: singto IP: 1.1.164.40 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:39:15 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า "การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งทรงกีฬามากมายหลายประเภทเช่นกัน
เรือมด หรือ เรือใบมด เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อ เรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ "ม็อธ" ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า "ที่ชื่อมดนั้น เพราะมันกัดเจ็บ ๆ คัน ๆ ดี" ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบต่อๆมาอีกโดยได้พระราชทาน ชื่อว่าเรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด


โดย: singto IP: 1.1.164.40 วันที่: 29 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:30:05 น.  

 
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ทรงสรงพระเสโทต่างอุทกธารา พระเสโทที่หยาดหยดลงรดผืนแผ่นดินเปรียบเสมือนน้ำฝนชโลมผืนแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ คนไทยอยู่สุขยิ่งทุกวันนี้ด้วยมีพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: singto IP: 1.1.160.196 วันที่: 30 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:39:01 น.  

 
พอมีพอกินนี่ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542


โดย: singto IP: 1.1.175.176 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:15:19 น.  

 
"ในหลวงทรงดนตรี"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักดนตรีที่มีพระปรีชาสามารถสูงพระองค์หนึ่ง และได้ทรงใช้พระปรีชาสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติ
วันทรงดนตรี เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการที่ทรงนำพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท์ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงดนตรียังมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นประจำทุกปี
สำหรับในระดับชาตินั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบความสำเร็จในการใช้ดนตรีเป็นภาษาสากลสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศได้อย่างงดงาม


โดย: singto IP: 1.1.175.176 วันที่: 1 มิถุนายน 2555 เวลา:8:19:11 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า "การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งทรงกีฬามากมายหลายประเภทเช่นกัน
เรือมด หรือ เรือใบมด เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อ เรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ "ม็อธ" ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า "ที่ชื่อมดนั้น เพราะมันกัดเจ็บ ๆ คัน ๆ ดี" ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบต่อๆมาอีกโดยได้พระราชทาน ชื่อว่าเรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด


โดย: singto IP: 1.1.166.154 วันที่: 5 มิถุนายน 2555 เวลา:8:26:38 น.  

 
พอมีพอกินนี่ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542


โดย: singto IP: 1.1.168.252 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:8:25:24 น.  

 
ที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็น
จุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน
ไม่ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายและสับสนเพียงไดก็ยังคงมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและคอยแก้ปัญหา
อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุข เสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: singto IP: 1.1.174.21 วันที่: 7 มิถุนายน 2555 เวลา:8:43:39 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า "การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งทรงกีฬามากมายหลายประเภทเช่นกัน
เรือมด หรือ เรือใบมด เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อ เรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ "ม็อธ" ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า "ที่ชื่อมดนั้น เพราะมันกัดเจ็บ ๆ คัน ๆ ดี" ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบต่อๆมาอีกโดยได้พระราชทาน ชื่อว่าเรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด


โดย: singto IP: 1.1.165.23 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:8:46:02 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักดนตรีที่มีพระปรีชาสามารถสูงพระองค์หนึ่ง และได้ทรงใช้พระปรีชาสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติ
วันทรงดนตรี เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการที่ทรงนำพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท์ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงดนตรียังมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นประจำทุกปี
สำหรับในระดับชาตินั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบความสำเร็จในการใช้ดนตรีเป็นภาษาสากลสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศได้อย่างงดงาม


โดย: singto IP: 1.1.161.128 วันที่: 11 มิถุนายน 2555 เวลา:8:16:28 น.  

 
พอมีพอกินนี่ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีแล้ว ให้พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542


โดย: singto IP: 1.1.160.138 วันที่: 12 มิถุนายน 2555 เวลา:8:21:39 น.  

 
กษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเช่นนี้คงหาในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้ว ถ้าไม่ได้มาที่ประเทศไทย ขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป...


โดย: singto IP: 1.1.162.20 วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:8:23:02 น.  

 
ร่วมเผยแพร่ข้อความส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.ขอให้คนไทยรักกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
๒.ขอให้พระองค์อายุมั่นขวัญยืน อยู่คู่ชาวไทยตราบนานเท่านาน
๓.ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง
๔.ชนชาติไทยร่วมมือกัน ไม่แตกแยกกันประเทศชาติก็ปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า
๕.ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
๖.ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรไทยตราบนานเท่านาน
๗.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๘.ขอให้พระเจ้าทรงคุ้มครองพระองค์จากสิ่งร้ายทั้งปวง
๙.ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
๑๐.ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
๑๑.ขอให้ท่านจงมีสุขภาพดี และข้าพเจ้าจะอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒.ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทย ไปนานๆ และข้าพเจ้าจะทำตามคำสั่งสอนของพระองค์
๑๓.ขอให้พระองค์อายุมั่นขวัญยืน อยู่คู่คนไทย ตลอดไป
๑๔.สุดเขตแดนเหนือใต้ ชาวประชาเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอจงทรงพระเจริญ
๑๕.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่พสกนิกรตลอดไป
๑๖.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
๑๗.เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
๑๘.คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ
๑๙.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
๒๐.ขอนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปปรับใช้ที่บ้าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
๒๑.รักในหลวงห่วงประเทศร่วมกันสามัคคี ทรงพระเจริญ
๒๒.พระองค์ ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
๒๔.ขอให้พระองค์อายุมั่นขวัญยืนตลอดไป
๒๕.ขอให้พระองค์อยู่กับประชนชาวไทยตลอดไป
๒๖.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๗.ขอให้พระองค์ทรงสถิตในใจชาวไทยทั่วหล้า และมีพลานามัยที่แข็งแรง
๒๘.ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวรโดยเร็ว
๒๙.ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๓๐.ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยดีตลอดไป


โดย: singto IP: 1.1.169.161 วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:8:29:53 น.  

 
ความดี

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ซโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525


นศท.อรรถชัย สาฤธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปื่อย จังหวัดอุบลราช


โดย: นศท.อรรถชัย สาฤธิ์ IP: 223.207.99.121 วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:11:32:12 น.  

 
ชีวิตที่เพียงพอพ่อพร่ำสอน
ทั้งหลับนอนกินอยู่รู้ใช้จ่าย
ทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกาย
อย่างมงายยึดมั่นนั่นมายา


โดย: พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. IP: 125.26.22.16 วันที่: 25 กันยายน 2555 เวลา:9:58:46 น.  

 

คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ
พระราชดำรัส พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒


โดย: ร้อย.บก.ม.พัน๔.รอ. IP: 125.24.170.77 วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:20:18:27 น.  

 

ที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็น
จุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน
ไม่ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายและสับสนเพียงไดก็ยังคงมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและคอยแก้ปัญหา
อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุข เสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: ร้อย.บก.ม.พัน๔.รอ. IP: 125.24.170.77 วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:20:35:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

palerm79
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add palerm79's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.