... Home is where the heart is ...
Group Blog
 
 
เมษายน 2549
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
7 เมษายน 2549
 
All Blogs
 
เพลงประจำสถาบัน - จุฬาฯ


ขอขอบคุณเว็ปไชด์ของจุฬาฯ //www.chula.ac.thกดปุ่มเปิด เพื่อฟังเพลง
ถ้าต้องการเพลงสกุล mp3 ซึ่งมีขนาดใหญ่และเสียงดีกว่า
ให้ คลิกขวา --> save target as ที่รูป download
ซึ่ง link เพลงมาจากเว็บจุฬาฯCU Band

1. มหาจุฬาลงกรณ์
2. เกียรติภูมิจุฬา
3. อุทยานจามจุรี
4. จามจุรีประดับใจ
5. จามจุรีศรีจุฬา
6. CU Polka
7. เดินจุฬา
8. ขวัญใจจุฬา
9. ลาแล้วจามจุรี1. มหาจุฬาลงกรณ์

พระราชนิพนธ์ทำนอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา,สุภร ผลชีวิน

น้ำใจน้องพี่สีชมพู ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา
พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณ์
ขอทูนขอเทิดพระนามไท
พระคุณแนบไว้นิรันดร
ขอองค์พระเอื้ออาทร หลั่งพรคุ้มครอง
นิสิตพร้อมหน้า สัญญาประคอง
ความดีทุกอย่างต่างปอง
ผยองพระเกียรติเกริกไกร
ขอตราพระเกี้ยวยั้งยืนยง
นิสิตประสงค์เป็นธงชัย
ถาวรยศอยู่คู่ไทย เชิดชัย ชะโยmp3. 2.57 mb

2. เกียรติภูมิจุฬา

ผู้ประพันธ์ทำนอง
วิกรม เมาลานนท์

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
วิกรม เมาลานนท์

มาเถิดมาภารดาจุฬาฯ ทุกแหล่ง
มาร่วมแรงร่วมรักและสามัคคี
อาวุโสเทิดไว้ น้ำใจระเบียบเรานี้
พร้อมประเพณีเสริมให้มีแต่วัฒนา
สีชมพู เชิดชูไว้คู่แดนไทย
แสนยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในวิทยา
น้องพี่เราล้วนยิ้มแย้ม พักตร์แจ่มหฤหรรษา
ยึดมั่นอุดมการณ์มา
เพื่อผองประชาชาติไทยทั้งมวล
ทั่วราชอาณาจักรนี้เราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วน
ชาวจุฬาฯ จึงควรรู้ค่าแห่งเกียรติภูมิจุฬาฯ
พร้อมกันอภิรักษ์ พิทักษ์ให้อยู่คู่ฟ้า
วุฒิศักดิ์จุฬาฯ วัฒนาอยู่นิจนิรันดร์
mp3 2.23 mb

3. อุทยานจามจุรี

ผู้ประพันธ์ทำนอง
วิกรม เมาลานนท์

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
วิกรม เมาลานนท์

ณ อุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
เขียวขจีแผ่ปกพสกจุฬาฯ
ไพศาลตระหง่านสาขา ใต้ร่มพฤกษาจุฬาฯร่มเย็น
จามจุรีนี้เป็นฉัตรกั้น ปลอบขวัญเตือนใจเมื่อเห็น
คราทุกข์ฉุกลำเค็ญ ใครจะเว้นสู่สนามจามจุรี
งามเงาใจเรานี้เพราพิลาศ
ผุดผาดผ่องพิพัฒน์จรัสศรี
น้องจุฬาฯ พี่จุฬาฯ พร้อมกันมารื่นฤดี
รักเราพูนเพิ่มทวีนิจนิรันดร์
mp3 3.15 mb

4. จามจุรีประดับใจ

ผู้ประพันธ์ทำนอง
ปิยะ รณรื่น

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
ปิยะ รณรื่น

พื้นแผ่นแดนดินถิ่นนี้ คือสีชมพูเด่นไกล
สีรวมแห่งธารน้ำใจไหลรินมาร่วมกัน
แม้แผ่นดินยังคู่ฟ้า จุฬาฯ ทุกคนผูกพัน
สายใยแห่งใจรักมั่น ใฝ่ฝันชั่วชีวันมิเลือน
ร่มจามจุรีนี้คือร่มใจ พี่น้องและเพื่อน
ฝังใจเตือนเปรียบเหมือนแหล่งความรักซื่อตรง
ถึงห่างไกลกันเพียงไหน แต่ใจรักเรามั่นคง
พระนามจุฬาฯ สูงส่ง ยืนยงตราบชั่วดินฟ้าเอย
mp3 3.03 mb

5. จามจุรีศรีจุฬาฯ

ผู้ประพันธ์ทำนอง
เอื้อ สุนทรสนาน

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
แก้ว อัจฉริยะกุล

เมื่อต้นปีจามจุรีงามล้น เครื่องหมายของสิ่งมงคล
ทุกคนเริ่มต้นสนใจ เริ่มเวลารับชาวจุฬาฯ น้องใหม่
เบิกบานสำราญฤทัย น้องเรามาใหม่หลายคน
เห็นจามจุรีสีงาม ทุกยามช่างงามล้ำล้น
น้องเราเข้ามาทุกคน เบิกบานกมลเริ่มต้นด้วยดี
พร้อมกันในวันนี้เอง ร้องเพลงครื้นเครงเต็มที่
หมายเอาจามจุรีเป็นเกียรติเป็นศรีของชาวจุฬาฯ
เมื่อกลางปีจามจุรีฝักหล่น
ถึงเวลาหน้าฝนลำต้นก็ลื่นหนักหนา
ฝักหล่นไปทั้งยางก็ไหลลงมา ถ้าเดินพลั้งพลาดท่าจะล้มทันที
ฉันใดก็ดียางจามจุรีเตือนใจ ว่ายางที่ไหลนั้นคือยางอายเรานี้
พลาดการศึกษาแสนอายหนักหนาทั้งตาปี จำยางจามจุรีเตือนใจ
เมื่อปลายปีดอกจามจุรีร่วงหล่น
ทิ้งใบเกลื่อนถนนเหลือเพียงลำต้นยืนไว้
เหล่าจุฬาฯทิ้งความสุขาทันใดพ่อแม่น้องพี่ใกล้ไกลอยู่ไหนลืมพลัน
ที่กินถิ่นนอน มิได้อาวรณ์นำพา
มีความปรารถนาเหลือเพียงตำราเท่านั้น
เพื่อนเชือนชักทิ้งจนคนรักสารพันหวังมิให้ตกชั้นรีไทร์
mp3 4.46 mb

6. C U Polka

ผู้ประพันธ์ทำนอง
สดใส พันธุมโกมล

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
สดใส พันธุมโกมล

Come - on and play the C.U.POLKA
Come - on and do our "boom boom bam" !
Come - on and play the C.U.POLKA
And you will pass the re -exam !
Come - on and play the C.U.POLKA
Let's go - a - boom - boom night and day !
Don't ever stop to boom - boom - bam
And you will pass the re - exam
Let's go our C.U. way :
"Boom - ba - la -ka Bow -bow - bow
Chik - a - la - ka Chow - chow - chow
Boom -a - lak - a - bow Chik - a - lak - a - chow
Who are we ? Chulalongkorn !
Can't you see ? Rah !"

Come - on and play the C.U.POLKA
And you will know that life is gay
Come - on and play the C.U.Polka
Throw all those gloomy looks away !
Come - on and play the C.U.Polka
Forget those lectures and be gay
Don't ever stop to boom - boom - bam
And you will pass the re - exam
Let's go our C.U. way :
"Boom..... .............Rah....!
When C.U. boys say "Boom - ba - la - ka !"
They mean to say "Dear,I love you !"
When C.U.girls say "Chick - a - la - ka ! '
They mean to say " I love you too !"
So let us sing this C.U..POLKA
Let's fall in love on C.U.DAY !
Don't ever stop to boom - boom - bam
And you will pass the re - exam Let's go our C.U.way!
mp3 2.21 mb

7. เดินจุฬา

ผู้ประพันธ์ทำนอง
เพลงพื้นเมืองอเมริกัน Battle Hymn Of Ohe Colorado.mp3

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
ม.ล.จิตสาร ชุมสาย ณ อยุธยา

เดิน ๆ เถิดรา นิสิตมหาจุฬาลงกรณ์
เดินๆ พร้อมหน้าเพื่อนำชัยมาจุฬาลงกรณ์
ชโย ๆ จุฬาฯ สถานศึกษาสง่าพระนาม
ใครจะหยามเหยียดจุฬาฯ เราอย่ายอม เราอย่ายอม
ชิงเถิด ชิงเอาชัยชิงด้วยน้ำใจเป็นนักกีฬา
เชียร์เถิดเราเชียร์ให้บำรุงน้ำใจพวกเราจุฬาฯ
พลีเถิดพลีกายพร้อมเลือดเนื้อเรายอมยกให้จุฬาฯ
จงมุ่งหน้าพาเอาชัยให้จุฬาฯ ให้จุฬาฯ

March March Along
We Sing a Song We Sing So Gay
March March Along
We Sing a Song for C.U. Way
C.U. will Win Again
Just as the Same as Previous Day
We Will Sing C.U. Will Win! Will Win!
mp3 1.83 mb

8. ขวัญใจจุฬา

ผู้ประพันธ์ทำนอง
เอื้อ สุนทรสนาน

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
แก้ว อัจฉริยะกุล

(สร้อย)ขวัญเอยขวัญใจจุฬาฯ
โฉมเจ้าโสภาผ่องพรรณ
สวยเอยสมเป็นมิ่งขวัญ ล้ำลาวัณย์ขวัญจุฬาฯ น่ารักเอย
จอมใจจุฬาฯ เป็นยอดยุพากว่าใคร
ขอเพียงฝากใจน้อมให้สุดา
จอมเอยจอมใจพิลาศพิไลหนักหนา
ขวัญเอยแม่ขวัญตา งามคู่จุฬาฯ เสมอเอย(สร้อย)
บุญเอยบุญใด ถึงได้ขวัญใจอย่างนี้
โสภาผ่องศรีฤดีติดตา เธอเป็นจอมใจเป็นมิ่งฤทัยจุฬาฯ
ขอเพียงแต่แม่ยุพาเป็นคู่จุฬาฯ เสมอเอย(สร้อย)
ความดีความงามจงอย่ารู้ทรามเสื่อมไป
ขอจงสดใสมิได้คลาดคลา
อาภรณ์อันใดประดับไว้ในจุฬาฯ
มิเทียบเท่าเยาวภา เป็นมิ่งจุฬาฯ เสมอเอย (สร้อย)
mp3 2.76 mb

9. ลาแล้วจามจุรี

ผู้ประพันธ์ทำนอง
เอื้อ สุนทรสนาน

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
แก้ว อัจฉริยะกุล


ลาแล้วจามจุรีที่เตือนใจ
เสียดายที่จากไปเคยอยู่ใกล้ทุกสมัยมั่น
เจ้าเอยเคยชิดติดพัน ต้องลาโศกศัลย์เศร้าใจ
นับแต่วันนี้ต่อไปลับลาจะห่างไกล
เหมือนดังจะขาดใจคร่ำครวญหวนไห้ก็ไม่คืนมา
ลาแล้วจามจุรีที่เคยเห็น มิตรดีที่เจ้าเป็น
ได้ร่มเย็นทุกเสมอหน้า จากไปใจหายจากลา
โอ้ใครจะมาปลอบใจ มิใช่จะร้างห่างไกล
ถึงตัวจะจากไปสัมพันธ์ทางจิตใจ
จะไกลหรือใกล้ใจอยู่ด้วยเอยmp3. 2.87 mb


Create Date : 07 เมษายน 2549
Last Update : 7 เมษายน 2549 14:49:50 น. 117 comments
Counter : 10543 Pageviews.

 
รีบมารำลึกความหลังเป็นคนแรก (?)
ขอบคุณป้ามดมากๆ ค่ะ  


โดย: ป้าติ๋ว IP: 124.120.150.235 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:11:24:27 น.  

 
ป้ามด..สวัสดีค่ะ

แม่หนิงจะพยายามเลี้ยงนับให้ดี
ให้เป็นนิสิตรั้วจุฬาให้ได้

ความใฝ่ฝันอันสูงส่ง


โดย: run to me วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:11:55:07 น.  

 
ตามเสียงเพลงเพราะๆ มาครับ


โดย: mac (Derek ) วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:12:03:21 น.  

 
กราบขอบพระคุณรุ่นพี่ ป้ามดมากๆค่ะ ไม่ได้ผ่านไปแถวจุฬานานเต็มทีเลยเพิ่งเห็นว่ามีทิวทัศน์อุบาศเพิ่มขี้นเป็นแบคกราด์


โดย: brasserie 1802 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:12:07:32 น.  

 
สวัสดีค่ะ ป้ามด แวะเข้ามาฟังเพลง ค่ะ

กำลังเลี้ยงลูก เพื่อ มุ่ง เข้าสู่ ETH

จะสำเร็จรึเปล่า ก็ไม่รู้โดย: grosse_erwartungen (grosse_erwartungen ) วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:12:15:15 น.  

 
คุณพ่อ และคุณป้าทั้งสองจบที่นี่


โดย: Baby I love you วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:12:36:57 น.  

 
โอโห...ป้ามดจ๋า...ทำมายย้อนไปหลายยุคเลยเจ้าค่ะ...

เสียดายนะค๊าเด็ก..เด็ก สมัยนี้ ม่ะรุ้จัก คืนส่องเทียน...กันเเล้ว...


โดย: Tahannam วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:13:10:21 น.  

 
แวะเข้ามาทักทาย คุณ ป้ามด ที่เป็นบล๊อคสำหรับการศึกษาในการสร้างบล๊อคอะจะ


โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:13:44:10 น.  

 
ขอเนื้อที่ยืมไว้ทักทายป้ามดจ้า


โดย: JewNid วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:14:23:46 น.  

 
ไม่ได้ฟังนานมากแล้ว
ได้ฟังแล้วก็ขนลุกนะครับ

ขอบคุณป้ามดครับ


โดย: SamCommander วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:16:08:08 น.  

 
ป้ามดเก่งจังเลยค่ะ

คิดถึงป้ามดนะคะ


โดย: au_ja วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:16:15:11 น.  

 
BA KAA........
แวะมาสวัสดีป้ามดด้วยความคิดถึงนะคะ


โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:16:44:14 น.  

 
มาขออนุญาต add link หน้านี้ไว้ที่ blog นะคะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: Serendipity_t วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:17:08:48 น.  

 
เพลงมธ. ที่ใครๆ ก็ร้องได้เหรอคะ ...
ก็คง ยูงทอง กะ มอญดูดาว เป็นหลักค่ะ นอกนั้นก็แล้วแต่ความสนใจมั้งคะ บางคนอยู่ตั้งนานก็ร้องได้แต่ยูงทอง
เพลงที่แขชอบก็คือ "นี่หรือธรรม" ค่ะ
เป็นเพลงยอดนิยมของการรับน้องตอนผูกข้อมือให้น้องเลยค่ะ
ฟังแล้วขนลุกดี

คุยไปคุยมา เอาเพลงมหาลัยมาเปิดฟังมั่งดีกว่าค่ะ


โดย: rebel วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:17:20:26 น.  

 
สถาบันอื่นแวะมาฟังค่ะ


โดย: jayjayกะน้องถ้วยฟู วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:17:43:28 น.  

 
สวัสดีค๊าป้ามด ช่วงนี้ไม่อ้วนคะ น้ำหนักลดลงเรื่อยๆๆค่ะ ที่ทำให้แฟน และพ่อกับแม่ทานมากกว่าค่ะ แต่ไม่ได้ทำทีเดียวค่ะ ค่อยๆๆทำค่ะ

คิดถึงนะคะ หวังว่าป้ามด คงสบายดีนะคะ


โดย: yadegari วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:17:43:54 น.  

 
....ตั้งใจอ่ะค่ะ..
...
ช่วงนี้เครียด เลยทำให้ครึกครื้นหน่อย อิอิ
...
...
ป้ามดคะ ทานข้าวเย็นกันม้ายคะ...
สั่งข้าวไว้...ข้าวมาละ น้ำย่อยปั่นป่วนละค่ะ....


โดย: Serendipity_t วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:18:10:04 น.  

 
ถึงตัวไม่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์เก่า แต่ก็ชอบฟังเพลงของจุฬามากค่ะ


โดย: P.Ta วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:18:39:25 น.  

 
ผมจังหวะควิกวอซ์ล "ขวัญใจจุฬา" ครับ


โดย: maczy วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:18:51:40 น.  

 
ขอบคุณป้ามดมากๆค่ะ
ตอนนี้หนูกำลังจะเปลี่ยนสถานะเป็นศิษย์เก่าจุฬาแล้ว
ทุกครั้งที่ฟังเพลงจุฬาก็จะรู้สึกขนลุก
บอกไม่ถูกเลยค่ะ


โดย: fakeplasticgirl วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:18:58:34 น.  

 
โอ้ววววว ฟังแล้วคิดถึงบรรยากาศงานบอลมากเลยป้ามดจ๋า แต่ตอนนี้เวอร์ชั่นที่เค้าเปิดมันจะช้าๆเย็นๆกว่านี้หน่อยนะ แต่ก็เพราะ+ขลังเหมือนกันเลย

งวดหน้าขอพระราชนิพนธ์ยูงทองด้วยนะจ๊ะป้ามดสุดสวย แล้วนู๋จะแวะมาสอยนะฮับ อิอิอิ ขอบคุงค้าบบบ


โดย: แฟนพี่บีม วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:19:45:58 น.  

 


โดย: ป้ามด วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:20:01:06 น.  

 
หวัดดีค่ะ ป้ามด
ตามมาฟังเพลงค่ะ
ป้ามดสบายดีนะคะ


โดย: Memorybee (Memorybee ) วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:21:09:47 น.  

 
รักป้ามดจังเลยค่ะ ถูกใจ


โดย: Aisha วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:23:09:49 น.  

 
ดีค่ะป้ามด

แวะมาหานะคะ


โดย: BeNuTe23 วันที่: 7 เมษายน 2549 เวลา:23:40:30 น.  

 
หนูเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวค่ะป้ามด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้
วันนี้มานั่งฟังเพลงจามจุรีศรีจุฬาฯ แล้วขนลุก..น้ำตาไหล
ไม่นึกว่าเราคิดถึงจุฬาฯ ได้ขนาดนี้...555
หนูเข้าไปด้วยการถูกบังคับค่ะ..ไม่อยากเรียน...ไม่อยากเข้า...ไม่อยากไป...ดังนั้น โปรเบชั่นไป 2 เทอมค่ะ...ฮี่
ดังนั้นเพลงนี้โดนใจหนูมากกกกกกกกๆ

แล้วที่ๆหนูไม่ได้อยากมาตั้งแต่แรก ก็ได้ให้ชีวิตกับหนู
ได้เรียนจบมีอาชีพการงานที่ดี ได้พบสามีที่นี่
ได้ความคิดความอ่าน ได้การมองโลก ได้อะไรมากมายที่ประกอบเป็นพื้นฐานของตัวหนูในทุกวันนี้...จุฬาฯ ให้หนูมาทั้งนั้นเลย
ทุกวันนี้หนูดีใจที่ถูกคุณแม่บังคับค่ะ...

ขอบคุณป้ามดมากนะคะ...ขอโหลดเลยนะค๊า...


โดย: จันทร์สวย วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:1:13:13 น.  

 
ได้บรรยากาศมากๆค่ะ


โดย: ให้ความรักจูบซับน้ำตา วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:3:05:04 น.  

 
ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า แต่พี่เป็นครับ ได้ฟังจนคุ้นเคยเลย


โดย: นายเบียร์ วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:5:36:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะป้ามด


โดย: Memorybee (Memorybee ) วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:7:41:56 น.  

 
ไม่ได้จบจุฬา ขอมาฟังเพลงด้วยคนนะค่ะ อิอิ


โดย: Candydolls วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:8:15:43 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ ป้ามด


โดย: prncess วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:8:15:54 น.  

 
แวะมาหาค่ะด้วยความคิดถึง เอ แล้ว TU ละค่ะ อิอิ


โดย: พีเจี้ยวค่ะ (sutida_jeaw ) วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:9:16:37 น.  

 
แวะมาทักยามเช้าค่า...ขอบคุณที่ป้าไปเยี่ยมหนูเจ้าค่ะ

แต่จะรักป้ามากขึ้นถ้าป้ามด...เปลี่ยนจากเพลง...มาเป็น หล่อๆสักคนได้ม่ะค่าป้าขา...


โดย: Tahannam วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:9:27:59 น.  

 
แวะมากราบสวัสดีคุณป้ามดก๊าบ

เพลงสบายๆ แต่บางเพลงนี่แอ๊คทีฟใจดีจังป้า
ขอบพระคุณก๊าบบบบบบบบบบบบบ


โดย: <๙ยันต์เกราะเพชร๙> วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:12:07:06 น.  

 
บินกลับมาแล้วค่าป้ามด
เป็นหวัดกันงอมเลยค่าาา


โดย: เพลงเสือโคร่ง วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:12:18:54 น.  

 
....เจนนี่มาแย้วจ้า....แวะมาชวนไปนั่งรถไฟเล่นกันจ๊ะ ไปเที่ยวกับเจนนี่ไหมค่ะอิอิ อยากไปก็แวะไปหาเจนนี่ที่บล็อคน่ะคะอิอิ....

........เจนนี่จะรอน่ะคะ.......


โดย: jenny (สาวอิตาลี ) วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:15:09:05 น.  

 
สวัสดีค่ะ ป้ามด

มหาจุฬาลงกรณ์..ร้องได้ตั้งแต่ 8 ขวบค่ะ
เพราะพี่ชายอยู่ที่นี่ ตอนเขาร้องก็คอยประสานเสียง..อิอิ


โดย: jingsija วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:17:22:36 น.  

 
เพลงเพราะจังค่า บล๊อคสีหวานจัง...


โดย: HACKER HUNTING in The City วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:18:23:51 น.  

 
สวัสดีค่า เพลงก็เพราะหน้าเวบก็หวาน เหมาะเจาะลงตัวดีจังค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:19:40:46 น.  

 
สวัสดีค่ะ น้องใหม่หัดเล่น มาคารวะ สวยจังค่ะ
เพลงก็เพราะ อย่าลืมไปเยี่ยมหนูบ้างนะคะ


โดย: tanya\\j (tanya\j ) วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:21:12:28 น.  

 
หวัดดีครับป้ามด .. อยู่น่านแล้วครับวันนี้ เอาใจป้ามดมาเที่ยวด้วยครับ


โดย: ป้อจาย วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:21:30:08 น.  

 
ก้อยศิษย์เก่ามหิดล มาร่วมฟังเพลงด้วยคนนะคะป้ามด


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน (เฉลียงหน้าบ้าน ) วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:22:18:00 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณป้ามด วันนี้เป็นหัวใจสีชมพูเลยนะคะ วันหลังถ้ามีโอกาส, เวลา และ แหะ...แหะ...ถ้าทำเป็น หนูจะทำเพลงมธ.มั่ง


โดย: ภ.สำเภากางใบ วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:22:19:14 น.  

 
ตื่นเช้ามาพี่เจี้ยวไม่ทำไรเลยค่ะมาตอบก่อนเลย หัวหินสิ้นมนต์รัก เดี๋ยวลัดคิวให้เลยค่ะ อิอิ (เพลงโปรดเหมือนกันค่ะพี่เทพร้องไว้ซึ้ง อิอิ) ฟังพี่เจี้ยวห้ามผิดหวังนะค่ะ


โดย: พีเจี้ยวค่ะ IP: 71.245.1.182 วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:22:29:49 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นๆค่ะป้ามด ทานข้าวเย็นยังค่ะ หิ้วน้ำพริกมาฝากป้ามดด้วยค่ะโดย: แม่น้องKevin and Jasmin วันที่: 8 เมษายน 2549 เวลา:23:09:18 น.  

 
แอบมาฟังเพลงเด็กจุฬา


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:10:46:50 น.  

 
ไม่ได้เป็นเด็กจุฬาแต่อดีต อยากเข้ามากค่ะ

มีความสุขวันหยุดมากๆนะค่ะ ป้ามด


โดย: Star in the Sky วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:11:10:50 น.  

 
จ๊ะเอ่ๆๆๆ
ป้ามดจ๋าๆๆๆๆๆ
เป้แค่เกาะรั่ว_เองคะ
แอบบบใปเดินเล่น_ก๊ยังเคยยยยย
อายยยยย_เจงงงงงงง
อิอิ


ป้ามดรักเป้น๊าๆๆ
เป้_แค่เด๊กนอนกรั่วคะ
อิอิ
โดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:11:38:54 น.  

 
สวัสดีค่ะป้ามด
ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะ


โดย: Memorybee (Memorybee ) วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:11:51:08 น.  

 
ถูกใจจัง รำลึกถึงความหลัง ลูกรั้วชมพูค่ะ


โดย: พี่อู้ค่ะ IP: 58.11.10.126 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:12:27:07 น.  

 
จบจากราชภัฏสวนดุสิต แต่เข้ามาฟังเพลงของจุฬาจ้า


โดย: Malee30 IP: 193.90.236.37 วันที่: 9 เมษายน 2549 เวลา:19:58:30 น.  

 
แวะมาอีกรอบ ลูกสาวย่า คนรองสุดท้องตอนนี้เรียนโทอยู่จุฬาค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:3:26:26 น.  

 
คิดถึงป้ามดจังเลยค่ะ...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน IP: 203.170.231.230 วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:6:44:15 น.  

 
ช้านก้อคิดถึงเทอ
วันนั้นก้อบอกเด่ะๆ เทออาดมา
มานก้อรอๆๆๆๆ
ช้านก้อยอะปายเนินทาเทอปายเยอะเลยมด ไม่สะอึกมั่งเอ๋อ
คาวหน้ามานะ


โดย: Timmie (Tinglish ) วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:7:24:24 น.  

 
ป้ามดสวัสดีตอนเช้าก่อนออกไปทำงานค่ะ
แล้วงานหนังสือก็จบลงโดยยังไม่ได้พบกันนะคะ
รอลุ้นต่อไปค่ะ


โดย: rebel วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:7:26:14 น.  

 
คิดถึงป้ามดค่ะ
เมื่อวันเสาร์ไปไถข้าวเย็นคูทิมด้วยหล่ะค่ะ คราวหน้าป้ามดมาแจมด้วยกันนะคะ
ลุ้นแบบน้องแขด้วยคน (เผื่อจะมีโอกาสเจออาจารย์สอนทำบล็อคคนแรกของเรา)


โดย: คุณย่า วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:7:32:26 น.  

 
ทีนี้ถ้าจะใช้เพลงนี้ จะแวะมายืมจากป้ามดค่ะ


โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:8:57:55 น.  

 


โดย: ป้ามด วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:10:18:16 น.  

 
จวนเสร็จแล้วค่ะหัวหินฯ พรุ่งนี้ของพี่เจี้ยวคงเสร็จค่ะ


โดย: พีเจี้ยวค่ะ IP: 71.241.117.168 วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:10:32:50 น.  

 
มาเยี่ยม และอยากฟังเสียงคนสวยจ้ะโดย: ป้ามด


แหม ป้ามดอ่ะ ก็ป้ามดไม่ไปเองนี่คะ

ไว้มีโอกาส แต๋นน้อยจาร้องเพลงให้ฟังค่ะ

กริบกริ๊ว


โดย: โสมรัศมี วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:11:03:34 น.  

 
ไว้ป้ามดหาเพลงของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้เมื่อไหร่หนูจะมาแอบ จิ๊ก แห่ะๆ


โดย: Malee30 IP: 193.90.236.37 วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:14:11:58 น.  

 
แวะมา เซไฮ ครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับ ขอบคุณมากที่ยังจำกันได้


โดย: เจเค IP: 64.12.116.137 วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:17:15:58 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


ความคิดถึงเป็นคำที่มีค่า
ทั้งไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง
คิดถึง..ห่วงใย...เธอจังเลย
คิดถึงมั่งหรือเปล่าส่งข่าวที - -


** มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่ของไทยนะจ้า **


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:18:39:09 น.  

 
ไม่ใช่รั้วชมพูค่ะป้ามด แต่เพลงของจุฬาชอบฟังและคุ้นหูมากเลยค่ะ ...

มาทักทายป้ามดค่ะ แล้วถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ของไทยด้วยเลยนะคะ ...


โดย: ตะกร้าหวายสีขาว วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:18:51:40 น.  

 

มดจ๋า
ได้โปด พวกมานอ่ะ หมี จี้ ชิด มานสอนช้านให้เขียนแบบนี้ พอม่ายเขียนมานก้อว่า แก่ เชย ไรแบบเนี๊ย ช้านกัวพวกมานม่ายรัก ช้านก้อยอมมานสิ


โดย: Tinglish วันที่: 10 เมษายน 2549 เวลา:20:52:04 น.  

 

สวัสดีค่ะ ป้ามด

หนูไม่ได้เป็นนิสิตเก่า จุฬาฯ แต่ทุกเพลงคุ้นหูหมดเลยค่ะ
เพราะตอนปี 1 ปี 2 ไปหมกตัวอยู่กะเพื่อน ที่จุฬา เกือบทุกวันค่า
โดย: ยัยบี๋ วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:0:26:55 น.  

 
เอ๊ก อี้ โอ่ง โฮ่ง บัดดี้มาขันปลุกป้ามด


โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:5:10:41 น.  

 
ถึงป้ามด
ผมเขียนบล็อกนี้จากประสบการณ์ทีพิสูจน์ด้วยตนเองครับผม หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการตกแต่งบล็อกสำหรับหลาย ๆ คนนะครับ

สำหรับ ผู้ที่เลือก Theme อิสระน่ะครับผม

การแก้ปัญหาขอบเทา ๆ ด้านบนสำหรับThemeอิสระ


โดย: ดำรงเฮฮา วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:6:45:26 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่าป้ามด
ร้านกาแฟเสร็จรึยังน๊า
วันไหนจะแว่บไปหา อิอิ

ลป.ป้ามดจะรักคนหน้าตาธรรมดาอย่างน้องโบว์ได้ป่าว...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:8:27:16 น.  

 


โดย: me IP: 221.128.116.131 วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:8:54:04 น.  

 
มาเยี่ยมครับ ป้ามด


โดย: พ่อเงือกครับ IP: 202.142.201.239 วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:9:37:41 น.  

 
ป้ามดค่ะเช็คเมล์นะค่ะส่งเพลงให้แล้วค่ะ


โดย: พีเจี้ยวค่ะ IP: 71.241.111.38 วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:9:37:46 น.  

 
ลาแล้วจามจุรี...ฟังแล้วเศร้า...แต่ก็ชอบเพลงนี้ที่สุดเลยค่ะ...


โดย: ว่าน วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:18:32:15 น.  

 

แวะมาเยี่ยมป้ามดค่า


โดย: quin toki วันที่: 11 เมษายน 2549 เวลา:22:42:11 น.  

 
อ่านแต่ละความเห็นแล้วขนลุกมากเลย ผมนิสิตวิศวะรุ่นที่ 85 เรียนกำลังจะจบแล้ว เปอร์มา 1 ปี เพราะความงี่เง่า ส่วนตัว ชอบเพลงมากครับ ของผมมีอยู่แล้วแต่เป็นอีกเวอร์ชัน ผมก็เลยเซฟไปทุกเพลงเลย ขอบคุณมากครับ ชอบเพลงจามจุรีประดับใจมานานแล้ว สงสัยร้องมาตั้งแต่ปี 1 ก็เลยเป็นแบบนี้....(ไม่เกี่ยว)


โดย: Bing IP: 58.8.180.67 วันที่: 21 เมษายน 2549 เวลา:10:50:45 น.  

 
โอ๊ย ฟังแล้วคิดถึงห้องเชียร์ปีหนึ่งจัง


โดย: (น้องเล็ก) (Unfair ) วันที่: 7 พฤษภาคม 2549 เวลา:16:09:39 น.  

 


กำลังหาอยู่พอดีขอบคุณคร้า


โดย: Demontage วันที่: 11 พฤษภาคม 2549 เวลา:2:05:57 น.  

 
ขออนุญาตนำเพลงไปใช้ในเวปส่วนตัวนะครับ
ขอบพระคุณมากครับ


โดย: 125 66 IP: 58.9.38.97 วันที่: 2 มิถุนายน 2549 เวลา:21:56:45 น.  

 
freshy จุฬา ค่ะ ชอบเพลงจุฬาทุกเพลง รู้สึกภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เป็นนิสิตที่นี่ และได้มีโอกาสร้องเพลงของสถาบัน ขอบคุณป้ามดมากค่ะ ที่เอาเพลงมาให้ ^^


โดย: go IP: 161.200.255.161 วันที่: 26 สิงหาคม 2549 เวลา:10:47:34 น.  

 
สวัสดีครับ เข้ามาทักทาย และอ่านบล็อค


โดย: stawahna (stawahna ) วันที่: 14 กันยายน 2549 เวลา:22:13:12 น.  

 
อ่ะ ป้ามดเก่งจังเลยอ่ะคะ โอ๊ยๆ ยิ่งฟังเพลงแล้วอยากเข้าสถาบันนี้จัง ใฝ่ฝันๆ ตอนนี้อยู่ ม.5 แล้ว อยากเข้ามากๆเลยอ่ะค่ะ


โดย: สะใภ้จ้าว วันที่: 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา:16:08:11 น.  

 
เมื่อปี 2496 ผมอายุแค่ 9 ขวบ จำได้ว่าที่ ร.พ.นครศรีธรรมราช ขณะนั้น มีหมอชื่อ น.พ.จำลอง แจ่มไพบูลย์ เป็น ผอ.(รุ่นบุกเบิก)ใช่สามีของป้ามดหรือเปล่า ถ้าใช่คนนครยังระลึกถึงอยู่เสมอเพราะได้ทําคุณประโยชน์ให้กับคนนครไว้อย่างใหญ่หลวง ถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วย


โดย: คนคอน IP: 203.113.71.4 วันที่: 18 ธันวาคม 2549 เวลา:9:55:36 น.  

 
ถ้าคุณ "คนคอน"กลับมาอีกครั้ง .....
ท่านที่คุณกล่าวถึงเป็นคุณพ่อของสามีค่ะ

และหวังว่าคุณ "คนคอน" จะเคยได้ยินชื่อ นพ.สง่า รามณรงค์ บ้าง


โดย: ป้ามด วันที่: 16 มกราคม 2550 เวลา:9:20:27 น.  

 
คิดถึง คิดถึง คิดถึง


โดย: จุฬาฯ 44 IP: 61.19.55.253 วันที่: 2 เมษายน 2550 เวลา:10:40:11 น.  

 
จะรีบไปเป็นนิสิตนะคะ
ชอบมาก
อยากเข้าจุฬามากๆ


โดย: vitamint_zaa IP: 125.24.196.83 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:18:16:26 น.  

 
เข้ามาฟังเพลงค่ะ
เคยได้ยิน CU Polka จากเพื่อนที่ออฟฟิศ รู้สึกฮึกเหิมดี อิอิ

ว่าแต่น่าจะมีเพลงชั่วดินฟ้า (หรือเปล่าไม่แน่ใจ)
ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ เราสามัคคี เราต่างผูกไมตรีกันมั่นไว้ เช่นพี่ เช่นน้อง เราร้องเริงใจ เรารักกันไว้ชั่วดินฟ้า.....


โดย: mkanjana วันที่: 4 เมษายน 2550 เวลา:20:22:48 น.  

 
จะมาจิ๊กเพลงป้ามดค่ะ คิดถึงรั้วจามจุรีจริงๆ ฮือๆๆ


โดย: kanu_memphis วันที่: 4 เมษายน 2550 เวลา:23:16:32 น.  

 
โอ้ว เด็กจุฬา
มาโหลดเพลง 555+

ขอบคุนน้าค๊าบบบ


โดย: Aa IP: 58.9.185.139 วันที่: 11 เมษายน 2550 เวลา:1:19:55 น.  

 
หาเพลง c.U. polka มานาน
ชอบคุณนะคะ ป้ามด (ไม่อยากเรียกป้าเลยสงสัยจะ สว. เหมือนกัน


โดย: วัฒนา IP: 203.113.56.9 วันที่: 9 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:17:50 น.  

 
วันนี้ เห็นเวปมหาลัยประกาศชื่อจบแล้วใจหาย อยู่มานาน จะต้องลาแล้วจริงๆ


โดย: เพราะผมไม่มี Time Machine วันที่: 10 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:31:37 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: Lin_bell IP: 124.157.205.207 วันที่: 11 สิงหาคม 2550 เวลา:20:34:47 น.  

 
นิสิตวิทยาศาสตร์การแพทย์นเรศวรของฟังด้วยคนนะคับเพราะมากเลยคับทุกเพลงเลยมีความหมายน่าประทับใจมากเลย


โดย: นิสิตวิทยาศาสตร์การแพทย์นเรสวร IP: 61.19.21.3 วันที่: 14 กันยายน 2550 เวลา:18:08:16 น.  

 
จบมานานแล้ว คิดถึงบรรยากาศตอนรับน้อง
แล้วจะส่งลูกชายสุดหล่อไปเรียนค่ะ ! lk;06>


โดย: นิสิตครุศาสตร์ ปี32 IP: 125.27.188.91 วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:23:11:11 น.  

 
สาธุ ขอให้ ผมติดจุฬา ด้วยเถอะค๊าบบบบ *

อยากเข้าอย่าแรงงงงง หัวใจสีชมพู แล้วคร๊าบเนี่ย อิอิ


โดย: เด็กน้อย* IP: 125.26.206.188 วันที่: 1 มกราคม 2551 เวลา:13:09:13 น.  

 
ฟังแล้วน้ำตาพาลจะไหลค่ะ
ยังอยากย้อนเวลากลับไปที่เดิมเสมอ
ตอนนี้เป็นแม่คนแล้ว ก็ยังแอบหวังว่าลูกชายตัวน้อยจะได้มีวาสนาเข้าไปอาศัยร่มเงาจามจุรีเหมือนพ่อกับแม่บ้าง


โดย: แม่น้อง Orca IP: 125.26.0.18 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:58:03 น.  

 
ป้ามดคะ สมัยดิฉันเรียนได้เคยฟัง "มหาจุฬาลงกรณ์" เวอร์ชั่นซียูคอรัสบ่อยๆ จะเป็นอีกสไตล์นึงแต่ก็เพราะมากค่ะ ไม่ทราบว่าจะรบกวนป้ามดช่วยกรุณาทำเป็นไฟล์ที่จะ embed ในบล็อกได้ไหมคะ เวอร์ชั่นนี้ก็เพราะค่ะแต่ไม่ค่อยชินนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: Devonshire (Devonshire ) วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:58:03 น.  

 
ช่วยด้วยครับ ผมอยากได้เพลงชั่วดินฟ้าครับ ป้ามดช่วยทำเป็นไฟล์หน่อยนะครับ แล้วลิ๊งด้านบนอ่ะ มันโหลดไม่ได้เเล้ว ไงก็ช่วยหน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ


โดย: เลือดชมพู IP: 202.91.19.206 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:35:20 น.  

 
ขอบคุณนะค้าบบ

รักจุฬาคับป๋ม


โดย: น้องใหม่จุฬา IP: 161.200.255.162 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:05:06 น.  

 
ฟังแล้วคิดถึง
เคยไปนั่งรอใครบางคน...


โดย: regulus IP: 58.137.7.101 วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:14:05:51 น.  

 
มาหาเพลงฟังค่ะ จบนานเต็มที ชักลืมเนื้อค่ะ เลยต้องขอบคุณป้ามดมากนะค้า


โดย: แมว IP: 124.120.25.59 วันที่: 3 สิงหาคม 2551 เวลา:21:30:20 น.  

 
รักสถาบันจุฬามากครับ ถึงแม้ว่าผมยังไม่เป็นนิสิตจุฬาก็ตาม จะรักและเชิดชูจุฬาตลอดไป
และชอบเพลงของจุฬาทุกเพลงเลย


โดย: จิ้ม IP: 202.149.25.241 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:17:42:37 น.  

 
ผมอยากได้เพลงของจุฬาอะคับ
แต่ข้างบนมันโหลดไม่ได้แล้วอะคับ


โดย: จิ้ม IP: 202.149.24.129 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:17:46:15 น.  

 
อยากได้เพลง "จากจุฬาฯ"อ่ะค่ะ
ทราบว่ามี แต่พยายามหาแล้วไม่เจอ

เป็นเพลงที่ร้องส่งให้พี่บัณฑิต
(ที่ไม่ใช่เพลง ลาแล้วจามจุรี)

ใครพอจะทราบบ้างคะ
ช่วยบอกทีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: น้ามตาล เด็กครุฯค่ะ IP: 161.200.255.162 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:15:13:02 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ที่ช่วยรวบรวมเพลงของสถามบันให้ค่ะ


โดย: ศิษย์เก่า IP: 202.91.23.3 วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:8:53:45 น.  

 
สวัสดีครับป้ามด อิอิ มาโลดเพลงแต่โหลดไม่ได้แล้ว ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่นำสาระเพลงต่างๆๆมาให้ดู
ส่วนคุณน้ำตาลเด็กครุฯ ถ้าเข้ามาดูแล้วหลังไมค์มาหาผมก็ได้นะครับเพราะผมมีเพลวจากจุฬาฯอยู่


โดย: น้องพี่สีชมพู IP: 10.0.3.231, 58.8.252.29 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:58:13 น.  

 
เพลงเพราะมาก


โดย: เพลง IP: 202.149.25.235 วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:23:42:03 น.  

 
สวัสดีคับ


โหลดเพลงไม่ได้อ่าคับ


รบกวนติดต่อกลับที่ oneleg_huahiN@hotmail.com ด้วคับ


ขอบพระคุณคร้าบ...


โดย: dekhin IP: 161.200.211.219 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:20:15:18 น.  

 


ฟังเพลงจุฬานะ
พระเกี้ยวน้อย
ฟังเพลงพระเกี้ยวใหญ่นะครับ
พันธ์ศักดิ์


โดย: ดี IP: 125.24.72.229 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:38:36 น.  

 
มาร่วมรำลึกถึงวันเก่าๆในรั้วสีชมพูค่ะ


โดย: แม่น้องกิฟท์ IP: 58.9.62.28 วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:11:43:06 น.  

 
จุฬาด้วยคนค่ะ นึกถึงวันเก่าๆจัง นึกถึงก้าวใหม่ในจุฬา นึกถึงหอกลาง นึกถึงตลาดสามย่าน นึกถึงโรงอาหารอักษร สามแยกปากหมา ศูนย์หนังสือ ศาลาพระเกี้ยว โจ๊ก หมูสะเต๊ะ ปูผงกระหรี่ ร้านถ่ายเอกสาร สหกรณ์ เทียมมี่ จีฉ่อย อ้อยหวาน...


โดย: อักษร IP: 183.89.64.129 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:4:34:04 น.  

 
ขอร่วมเป็นแฟนคลับป้ามดด้วย จบจุฬานานแล้วค่ะ ชอบเพลงๆหนึ่ง จำชื่อเพลงไม่ได้ แต่หาเนื้อเพลงยากมากจำได้แค่นี้แต่ร้องไม่จบ
"ผองนิสิต...ร่วมรักษาศรีศักดิ์ภักดีใจกาย สามัคคีสีชมพู มิรู้วันวาย หวังตังวายองค์ปิ่นมหาจุฬาลงกรณ์....."
รบกวนพี่น้องช่วยเติมเต็มความคิดถึงให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: อ้อย IP: 124.121.220.252 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:49:55 น.  

 
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555


โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.4 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:25:25 น.  

 
Hey, that post lavees me feeling foolish. Kudos to you!


โดย: Guillermo IP: 37.122.248.21 วันที่: 22 ตุลาคม 2555 เวลา:14:22:24 น.  

 
kWMUrQ , [url=//olelogpdfbqg.com/]olelogpdfbqg[/url], [link=//igbxkeffzgzs.com/]igbxkeffzgzs[/link], //daqqaivstjrd.com/


โดย: ravguxikpsz IP: 108.177.130.37 วันที่: 24 ตุลาคม 2555 เวลา:4:33:52 น.  

 
B6kuEC , [url=//jnqsdrzgvlys.com/]jnqsdrzgvlys[/url], [link=//fqchnkdzkanp.com/]fqchnkdzkanp[/link], //qdxfqlwedjny.com/


โดย: whyubgi IP: 159.93.50.101 วันที่: 24 ตุลาคม 2555 เวลา:13:17:17 น.  

 
qFz9Tf //www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com


โดย: Bradley IP: 94.23.252.21 วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:20:51:55 น.  

 
ZXIi9D //www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com


โดย: gordon IP: 188.165.201.164 วันที่: 15 ตุลาคม 2559 เวลา:20:41:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
ป้ามด
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 189 คน [?]

ความภาคภูมิใจ

♥ ป้ามดกับรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง
♥ ป้ามดกับ ประชาชาติธุรกิจ
การสร้าง BLOG

▣ วิธีย่อรูปเพื่อใช้ในเว็บ
▣ ขั้นตอนการสร้าง blog
▣ การใส่ background
▣ การใส่รูป
▣ สีที่ใช้ใน blog
▣ สอนมือใหม่ใส่เพลง
ของแจกแต่งบล็อก

◈ รูป GUESTBOOK
◈ BACKGROUND
◈ โค้ดเพลง midi 1
◈ โค้ดเพลง midi 2
◈ โค้ดตกแต่ง cursor
◈ โค้ดดาวร่วง
◈ โค้ดผีเสื้อแสนสวย
◈ christmas midi
◈ กรอบโทนสีชมพู


ครอบครัวของป้ามดกับลุงจุ๊บ

♥ ชายผ้าเหลือง
♥ วันดีของลูก
♥ วันดีของป้ามดกับลุงจุ๊บ
♥ บ้านหลังแรกของป้ามดกับลุงจุ๊บเล่าเรื่องเมืองสะเมิง

♡ เล่าเรื่องเมืองสะเมิง 1
♡ เล่าเรื่องเมืองสะเมิง 2สอนมือใหม่ให้หัดปลูก

สอนมือใหม่ให้หัดชำสะระแหน่
มาปลูก hydrangeas ไว้ทำดอกไม้แห้งกันดีกว่า
พ่อด้วงสอนการตอนต้นไม้
พ่อด้วงสอนการผสมเกสรชวนชมของฝากจากเพื่อนๆ

น้องเหมียวแสนรักของเพื่อนๆ
น้องหมาแสนรักของเพื่อนๆ
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 1
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 2
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 3 (เรือนกล้วยไม้)
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 4
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 5
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 6 (คุณพันจำ)
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 7 (คุณพันจำ 2)
ดอกไม้จากเพื่อนๆตอนที่ 8 (ลั่นทม)
ประโยคดีๆจากเพื่อนๆFITNESS

♣ 15 Minutes To Fit
♣ 8 Minutes In The Morning
♣ ท่าบริหารกระชับท้องแขน
♣ โยคะ - สุริยนมัสการ
♣ ท่าบริหารลด"พุง"DIY

★ ป้ามดสอนเย็บถุงผ้าน่ารัก


JOKE

※ เพื่อนเล่าเรื่องตลก 1
※ เพื่อนเล่าเรื่องตลก 2
※ เพื่อนเล่าเรื่องตลก 3
※ เพื่อนเล่าเรื่องตลก 4
※ เพื่อนเล่าเรื่องตลก 5เพลงไทยโดย พี่เจี้ยว

♪ ฉงน
♪ ภาษาใจ
♪ หัวหินสิ้นมนต์รักOldies Music 101

♪ Andy Williams
♪ The Everly Brothers
♪ Bobby Vee
♪ Sue Thompson
♪ Brian Hyland
♪ The Cascades
♪ Perry Como
♪ Paul Anka
♪ Johnny Horton
♪ Doris DayOldies Music 102

♪ Brenda Lee
♪ Connie Francis
♪ Dinah Shore
♪ Gary Lewis & The Playboys
♪ Guy Mitchell
♪ Johnny Tillotson
♪ Kyu Sakamoto
♪ Nat King Cole

♪ Neil Sedaka
♪ Pat Booneเพลงประจำสถาบัน

♪ จุฬาฯ
♪ ธรรมศาสตร์
♪ เกษตรศาสตร์เพลงให้เพื่อน

♪ Elvis Presley
♪ I Just Call To Say I Love You
♪ Lover's Moon
♪ Happy Birthday (ย่าดาดา)
♪ พรปีใหม่ พร้อมโค้ดพลุ
♪ The Wedding
♪ Home - Michael Buble
♪ A Lover's Concerto
Friends' blogs
[Add ป้ามด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.