ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ และขอขอบคุณที่โหวตให้อุ้มค่ะ

มารับหนังสือในหลวงและเที่ยวชมโรงราชรถ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นภาพเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.
หลังจากที่อุ้มพาน้าอ๋อยไปกราบในหลวงในพระบรมโกศเรียบร้อยแล้ว
ส่งรถวีลแชร์คืนที่กองอำนวยการแล้วสองน้าหลานก็พากันเดินตรงมาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อมาเข้าคิวที่กระทรวงวัฒนธรรมแจกหนังสือในหลวงแจกฟรี 2 เล่ม
คนไม่เยอะเท่าไหร่นี่คือเต็นท์เป็นทั้งนิทรรศการภาพถ่ายและเข้ารับหนังสือค่ะเมื่อได้รับบัตรคิวก็เดินเรียงแถวหย่อนบัตรคิวลงถุงคืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเดินเข้ามาภายในเต็นท์...
เจ้าหน้าที่จะให้เข้าแถวเรียง 5 คน
ถ้าใครใส่หมวกหรือสวมแว่นตาก็เก็บใส่กระเป๋าเลยค่ะ
แล้วก็พร้อมกันยกมือขึ้นไหว้พระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านทางด้านขวามือก็มีพระราชประวัติพระองค์ท่านค่ะเมื่อเดินเข้ามาก็จะมีโต๊ะให้ลงทะเบียน เขียนชื่อ เบอร์โทร อีเมล์
แล้วก็เลือกโปสการ์ด 1 แผ่น ตามใจชอบแล้วก็เดินชมนิทรรศการภาพถ่ายได้เลยค่ะ แอร์เย็นฉ่ำแล้วก็มีโต๊ะรับภาพพระบรมฉายาลักษณ์อีก 1 ภาพจาก cannon
ที่โต๊ะแค่เขียนชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือค่ะก็รับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ค่ะจากนั้นก็ถึงคิวไปรับหนังสือค่ะโดยเจ้าหน้าที่ให้ตั้งแถว 5 คน เดินเข้ารับทีละแถวค่ะพอรับหนังสือสองเล่มกันก็จะมาถ่ายภาพมุมนี้ค่ะ...จัดไปน้าอ๋อยก็ไม่พลาดคุณนายอุ้มสีก็ไม่มีพลาดกับเขาเหมือนกันค่ะแล้วสองน้าหลานก็มุ่งสู่โรงราชรถกันต่อค่ะเนื่องเพราะกรมศิลปากรเปิดให้ชมฟรี "พระมหาพิชัยราชรถ"
ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00-16.00 น.พระมหาพิชัยราชรถ
เป็นราชรถที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2338
เพื่อเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
สำหรับออกถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง
ในปี พ.ศ. 2339พระมหาพิชัยราชรถ
เป็นราชรถขนาดใหญ่ตามแบบพระราชประเพณี ที่เคยมีมาครั้งกรุงศรีอยุธยา
คือ มีขนาดสูง 1,120 เซนติเมตร ยาว 1,530 เซนติเมตรหลังจากนั้นเมื่อสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี สิ้นพระชนม์
ใน พ.ศ. 2342
ก็โปรดฯ ให้อัญเชิญพระโกศทรงบนพระมหาพิชัยราชรถออกพระเมรุอีกครั้ง
และนับจากนั้นมา
พระมหาพิชัยราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์
พระบรมราชินี
และพระบรมวงศ์ผู้ทรงศักดิ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าในสมัยต่อๆ มาภาพเกรินบันไดนาค คือ อุปกรณ์ที่ใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพ
ขึ้นหรือลงราชรถและพระเมรุมาศ
แทนการใช้นั่งร้านไม้ต่อยกสูงแบบสมัยโบราณซึ่งใช้กำลังคนยกขึ้นลง

กรินมีลักษณะเป็นรางเลื่อนขึ้นลงด้วยกว้านหมุน
มีแท่นที่วางพระโกศ ลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม
ขอบฐานแกะสลักลายปิดทองประดับกระจก
ท้ายเกรินเป็นพื้นลดระดับลงมา
เพื่อให้เจ้าพนักงานภูษามาลาขึ้นนั่งประคองพระโกศพระบรมศพ
มีลักษณะคล้ายท้ายสำเภา
ด้านข้างบุผ้าตาดทอง มีราวทั้ง 2 ข้าง ตกแต่งเป็นรูปพญานาค
จึงเรียกว่า เกรินบันไดนาค
คิดค้นโดย สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี(จุ้ย)
พระโอรสในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์กับเจ้าขรัวเงินนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2339 ที่พระมหาพิชัยราชรถ
เชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
จนทรงพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยล่าสุดพระมหาพิชัยราชรถได้ใช้ทรงพระโกศพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555ราชรถองค์ต่อมาก็คือ พระเวชยันตราชรถ
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ปี พ.ศ. 2338 คราวเดียวกับพระมหาพิชัยราชรถ
เป็นราชรถทรงบุษบก
มีความกว้าง 4.85 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 11.20 เมตร หนัก 12.25 ตัน
สำหรับใช้เป็นราชรถสำรองในงานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์
และเป็นราชรถทรงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงศักดิ์สูงพระเวชยันตราชรถ เป็นราชรถทรงบุษบก
มีความกว้าง 4.85 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 11.20 เมตร หนัก 12.25 ตัน
สำหรับใช้เป็นราชรถสำรองในงานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์
และเป็นราชรถทรงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงศักดิ์สูง

สำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เมื่อปี พ.ศ. 2555 นั้น
เดิมจะได้เชิญพระศพขึ้นทรงพระเวชยันตราชรถตามพระอิสริยยศ
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศพด้วยพระมหาพิชัยราชรถ
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณี
พระเวชยันตราชรถจึงไม่ได้อัญเชิญออกมาใช้ในงานพระเมรุค่ะพระยานมาศสามลำคาน เป็นยานที่มีคานหาม
ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทอง มีพนักโดยรอบ 3 ด้าน
และมีคานหาม 3 คาน จึงเรียกว่า พระยานมาศสามลำคาน
คนหามมี 2 ผลัด ผลัดละ 60 คน
ใช้สำหรับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพ
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
ไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ

ที่จอดเทียบรออยู่ใกล้พลับพลายกตรงสี่แยก มุมวัดพระเชตุพนฯ
เมื่อพระมหาพิชัยราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพไปถึงพระเมรุมาศแล้ว
ก็จะใช้พระยานมาศสามลำคานนี้
อัญเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระมหาพิชัยราชรถ
เวียนรอบพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

พระยานมาศสามลำคานนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2
เพื่อใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
เป็นครั้งแรก
และงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เมื่อพ.ศ. 2555ภายในโรงราชรถจะมีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ฟังเป็นรอบๆ เป็นเวลาค่ะพระโกศจันทน์ทรงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พร้อมฉัตรดอกไม้สดประดับที่มุมพระจิตกาธานในพระเมรุนับเป็นบุญตาที่สองน้าหลานได้มาเที่ยวชมโรงราชรถ
ได้เห็นพระโกศ
BLOG หน้าก็ยังคงอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอขอบคุณ
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ : จากกูเกิ้ล
เพลง : ทำดีอย่างที่พ่อทำ : พี่เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG ทุกอย่างมาจาก : คุณป้าเก๋า ชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
 

Create Date : 01 ธันวาคม 2559
29 comments
Last Update : 4 สิงหาคม 2560 1:07:30 น.
Counter : 2379 Pageviews.

 

ซีไม่ได้ไปรับหนังสือเลยค่ะ แต่ตอนนี้มีซื้อขายหัวเราะกับมหาสนุก ฉบับในหลวงไว้ เป็นของของซี

 

โดย: kae+aoe 1 ธันวาคม 2559 8:26:01 น.  

 

สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
ขอบใจมาก สำหรับความรู้เกี่ยวกับราชรถแต่ละ องค์ จ้ะ ได้รับความรู้มากมาย
อยากไปชื่นชม เหมือนกัน ต้องหาโอกาสไปชมสักครั้ง ลวดลายแกะสลัก ช่างงดงามตระการตาจริง ๆ
โหวดหมวด ความรู้นะจ๊ะ
ขอบใจที่แวะไปเยี่ยมและโหวดที่บล็อกครู จ้ะ

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 1 ธันวาคม 2559 14:04:27 น.  

 

ชอบพิพิธภัณฑ์พระนครครับ
ลงไปกรุงเทพครั้งที่แล้วได้ไปเดิน
ยังดูไม่ทั่วเลยครับพี่

 

โดย: กะว่าก๋า 1 ธันวาคม 2559 15:24:26 น.  

 

จนถึงวันนี้ก็ยังคิดถึงพระองค์ท่าน ร้องไห้ได้ง่ายมากเมื่ออ่านบทความเกี่ยวกับพระองค์ค่ะ

ขอบคุณมากสำหรับภาพต่างๆ ให้คนไกลบ้านได้เห็นด้วยค่ะ

 

โดย: Maeboon 1 ธันวาคม 2559 15:44:09 น.  

 

ราชรถสวยงามมากเลยค่ะ
เป็นบุญตาที่ได้เห็นจริงๆ
อยากจะไปชมของจริงจังเลยค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
Quel Klaibann Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog

ขอบคุณโหวตที่บล็อกค่ะ

 

โดย: mambymam 1 ธันวาคม 2559 16:19:37 น.  

 

ยังไม่เคยไปเลยค่ะ
ไว้ต้องหาโอกาสไปบ้าง

 

โดย: เนินน้ำ 1 ธันวาคม 2559 17:00:54 น.  

 

ได้เข้าไปดูเหมือนกันค่ะ เป็นบุญตามาก ๆ ได้เห็นใกล้ชิดเลยนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ความคิดถึงฉันหอมหวาน Travel Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
Nongpurch Travel Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Parenting Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 1 ธันวาคม 2559 17:55:33 น.  

 

ไม่มีโอกาสไปชมเอง ขอตามพี่อุ้มไปชมนะคะ

 

โดย: auau_py 1 ธันวาคม 2559 17:58:23 น.  

 


มาชมโรงราชรถ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ด้วยค่ะ
พี่คงได้มีโอกาศแวะมาบ้าง
ไว้กลับมาใหม่นะคะ
พีดองบล็อกไว้หลายบล็อก ตอนนี้ก็อัพไปเรื่อยๆค่ะ (เก็บไว้เป็นความทรงจำ ถ้าไม่อัพก็แค่เป็น draft)

 

โดย: newyorknurse 1 ธันวาคม 2559 19:47:11 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
อุ้มสี Music Blog ดู Blog


มาส่งกำลังใจให้น้องอุ้มค่ะ

 

โดย: ดอยสะเก็ด 1 ธันวาคม 2559 21:28:13 น.  

 

ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับ

โปสการ์ดมีหลายแบบเลย เจ้าหน้าที่ดูแล้วเหนื่อยน่าดู แต่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็สุขใจล่ะครับ

อุ้มสี Diarist
+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 1 ธันวาคม 2559 23:38:24 น.  

 

คุณอุ้มโชดดีจังเลยค่ะ
อยากไปค่ะ แต่ยังไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปหรือป่าว

อุ้มสี Diarist

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 2 ธันวาคม 2559 1:51:14 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
The Kop Civil Diarist ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog

 

โดย: newyorknurse 2 ธันวาคม 2559 5:19:48 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 2 ธันวาคม 2559 6:08:28 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปลาแห้งนอกกรอบ Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มาส่งกำลังใจค่ะพี่อุ้ม

 

โดย: Close To Heaven 2 ธันวาคม 2559 7:49:52 น.  

 

น่าไปมาก ๆ ค่ะพี่อุ้ม เห็นรูปแล้วอยากไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 2 ธันวาคม 2559 8:02:04 น.  

 

เป็นทั้งบุญตาและบุญชีวิตของทั้งสองคุณน้า-หลานเลยคะ
ภาพสวยงาม และให้รายละเอียดพารับหนังสือและชมพิพิธภัณฑ์
เยี่ยมมากเลยคะคุณอุ้ม ขอบคุณคะ จะต้องตามรอยคุณอุ้มด้วย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Art Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist

ปล. ไปเที่ยวเขาค้อช่วงหนาวนี้เลยนะคะ

 

โดย: Tui Laksi 2 ธันวาคม 2559 11:43:22 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Diarist ดู Blog

----------------

พระมหาพิชัยราชรถ ได้เห็นก็เป็นบุญตานะคะ
แต่ไม่อยากเห็นตอนออกมาใช้งานเลยค่ะ เพราะนั่นหมายถึงการสูญเสียทุกครั้งไป
เศร้าอีกแล้ว ...

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 2 ธันวาคม 2559 11:45:09 น.  

 

vote ให้เลยพี่
รูปสวย เนื้อหาดี อินจัดๆ
ยังไม่มีบุญได้ไปหาพ่อเลย เดือนหน้าต้องไปให้ได้สักวันเลย รอดูรูปพี่อุ้มไปพลางๆ

 

โดย: ความคิดถึงฉันหอมหวาน 2 ธันวาคม 2559 14:12:40 น.  

 

เพราะอยู่ห่างไกล
เลยต้องชมผ่านบล๊อกนี้ละกันครับ..

ปล. ภาพในบล๊อกสวยขึ้นนะครับ

 

โดย: wicsir 2 ธันวาคม 2559 14:16:52 น.  

 

ขอบคุณคุณอุ้มที่แวะชมดอกบัวตองค่ะ

 

โดย: mambymam 2 ธันวาคม 2559 15:42:10 น.  

 


สวัสดีตอนเย็นนะคะพี่อุ้มสี
...
การมีชีวิตเพื่อรอคอยการจากลา
อุ้มว่าโหดเน๊าะน้อง
เป็นการจมอยู่กับความเศร้ามาก
...
เศร้าค่ะ แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ถือว่าได้โอกาสในการเรียนรู้ค่ะ พี่อุ้มสี

 

โดย: white in the dark 2 ธันวาคม 2559 16:58:09 น.  

 

รอบนี้มาส่งกำลังใจค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
kwan_3023 Diarist ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog

 

โดย: เนินน้ำ 2 ธันวาคม 2559 19:22:46 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 2 ธันวาคม 2559 19:26:51 น.  

 

อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 2 ธันวาคม 2559 20:29:27 น.  

 

อยากได้ไปเดินชมเช่นนี้มากค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Tui Laksi Photo Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
The Kop Civil Diarist ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
Quel Klaibann Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog

ขอบคุณโหวตด้วยนะคะ

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 2 ธันวาคม 2559 21:16:52 น.  

 

ว้าาา เสียดายอ้ะ ไม่รู้ข่าวนี้เลยค่ะพี่อุ้ม

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Nongpurch Travel Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
The Kop Civil Diarist ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Art Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 2 ธันวาคม 2559 22:52:47 น.  

 

เห็นรูปแล้วอยากไปชมมาก ๆ
อยากได้หนังสือด้วยค่ะ
ขอบคุณคุณอุ้มที่พาชมนิทรรศการอันทรงคุณค่า
ต้องหาเวลาไปชมให้ได้
กดไลค์กับโหวตให้ค่า

 

โดย: haiku 2 ธันวาคม 2559 23:03:21 น.  

 

แวะมาเยี่ยมครับ ขอบคุณที่นำเรื่องน่าสนใจมาให้อ่านครับ เสียดายไม่ได้ไปรับหนังสือแจกของ วธ. ไม่ทราบว่าจะไปรับหนังสือแจกได้ที่ไหนอีก

 

โดย: หนุ่มร้อยปี (หนุ่มร้อยปี ) 13 ธันวาคม 2559 10:37:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 85 คน [?]


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
ปี พ.ศ.2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
1 ธันวาคม 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.