พระพุทธเจ้าฉันเจหรือไม่
พระพุทธเจ้าฉันเจหรือไม่


วันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลกินเจ และตรงกับวันพระแรม๑๕ ค่ำด้วย ผมไปทำบุญที่วัดแพร่ธรรมารามตามปกติ พระอาจารย์ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ได้ให้พระนวกะรูปหนึ่ง ปรารภธรรม ในหัวข้อเรื่องการกินเจ ผมเลยขอนำเสนอเรื่องการฉันเนื้อสัตว์ของพระภิกษุมาให้ทราบกันดังนี้ ครับ
ก่อนอื่นต้องขอเฉลยคำถามที่ตั้งเป็นหัวเรื่องไว้ก่อนแล้วละครับว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเจ แต่ที่มีพระภิกษุบางวัด เช่นวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขา ท่านฉันเจนั้น ก็ด้วยท่านอยากให้ญาติโยมมีความเมตตาต่อสัตว์ให้มากๆ และเพื่อรักษากาย-จิตให้สบาย สะอาด - สงบ สว่าง เป็นสำคัญ
ครั้งสมัยพุทธกาล ระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่ามะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เมืองราชคฤห์ หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ได้ยินมาว่ามีคนฆ่าสัตว์แล้วนำมาทำอาหารถวายพระองค์ พระองค์ทรงทราบแล้วยังฉันอาหารนั้นอยู่ เป็นการกล่าวอ้างผิดๆใช่หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เรื่องนี้ไม่จริงเลย เนื้อสัตว์ที่พระองค์ไม่ฉันมีสามอย่างคือ สัตว์ที่ได้เห็นเขาฆ่า สัตว์ที่ได้ยินมาว่าเขาฆ่า และสัตว์ที่ทรงสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อทำอาหารถวายพระองค์ พระองค์ทรงห้ามพระภิกษุไม่ให้ฉันเนื้อสัตว์สามอย่างนี้เช่นเดียวกัน


เรื่องที่ควรพิจารณามีดังนี้ ถ้าภิกษุใดสงสัย หรือได้เห็นหรือได้ยินมาว่าเขาน่าจะฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารถวาย อาหารนั้นก็ต้องห้ามสำหรับภิกษุนั้น ตัวอย่างเช่น ภิกษุรูปหนึ่งได้ยินมาว่านาย ก.ไปเที่ยวหาปลาในลำห้วย เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุนั้นไปบิณฑบาต นาย ก. นำอาหารซึ่งมีปลามาใส่บาต ท่านสงสัยว่าอ๋อ ที่ได้ยินมาว่านาย ก. ไปหาปลานี่ก็เพราะจะเอามาทำอาหารให้เรานี่เอง อาหารนั้นก็ไม่สมควรแก่ภิกษุท่านนั้น แต่ถ้านาย ก. บอกว่าที่เอาปลามาทำอาหารก็เพื่อนำไปให้หัวหน้าหมู่บ้านและบริโภคกันเองในครอบครัวต่างหาก แต่เห็นท่านมาบิณฑบาตก็เป็นโอกาสดีใส่บาตเสียเลย อย่างนี้ก็ไม่เป็นไร เรื่องนี้ในพระสูตรชื่อ ชีวักสูตร กล่าวไว้ยาวพอสมควร ผู้สนใจรายละเอียดไปหาอ่านกันได้ครับ
เรื่องเนื้อสัตว์ต้องห้าม ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มี ๑๐ อย่าง ท่านสาธุชนคนใจดีควรทราบเพื่อไม่เอาเนื้อสัตว์ที่จะกล่าวนี้ไปทำอาหารถวายพระครับ
๑.เนื้อคน ๒.เนื้อช้าง ๓.เนื้อม้า ๔.เนื้อสุนัข ๕.เนื้องู ๖.เนื้อราชสีห์
๗.เนื้อเสือโคร่ง ๘.เนื้อเสือเหลือง ๙.เนื้อหมี และ๑๐.เนื้อเสือดาว
ผมคิดว่า พระองค์ทรงห้ามไว้ในศีลข้อแรกแล้วว่า ไม่ให้ฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่น นอกจากนี้สัตว์บางชนิดเช่น ช้าง ม้า สุนัข เป็นสัตว์ที่มีคุณต่อมนุษย์ ทั้งเป็นพาหนะ และใช้งานอื่นๆ ส่วนสัตว์ป่าอีก๕ชนิดนั้น พระสงฆ์รูปที่ปรารภธรรมท่านแสดงไว้น่าคิดว่า สมัยพุทธกาล พระภิกษุมักจะไปภาวนาอยู่ตามโคนไม้ในป่า หากฉันอาหารที่มีเนื้อสัตว์เหล่านี้แล้ว จะมีกลิ่นสาปสัตว์นั้นๆติดตัว ทำให้บรรดาสัตว์ชนิดเดียวกันที่มีชีวิตอยู่ในป่าอาจจะตามกลิ่นพวกเดียวกันมาถึงตัวและทำอันตรายได้ เช่น เคยมีเรื่องเล่ากันว่าผู้ที่ไปกินเนื้องูเห่า จะมีงูเห่าตัวอื่นตามกลิ่นพวกเดียวกันไป จนพบคนที่กินและกัดคนๆนั้นได้ เป็นต้น


เทศกาลเจนี้ขอให้สะอาดทั้งกายและใจนะครับ อาหารเจมักจะมันและเค็มต้องระวังด้วยครับ

Create Date : 08 ตุลาคม 2553
Last Update : 8 ตุลาคม 2553 16:48:11 น.
Counter : 2038 Pageviews.

7 comments
  
วัดแพร่ธรรมาราม ฉันมังสวิรัติครับ มิได้ฉันเจ
ส่วนวัดสาขานั้น บางสาขาก็ฉันมังสวิรัต บางสาขาก็มิได้ฉันมังสวิรัติ
กรุณาทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยครับ
โดย: sam IP: 124.121.42.252 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:9:46:10 น.
  
ขอแก้ไขตามคุณ SAM ครับ พระที่วัดท่านฉันมังสวิรัติครับไม่ใช่ฉันเจ (แต่ชาวบ้าน มักจะพูดกันว่า ฉันเจ อาจจะเพราะเป็นคำสั้นๆ ออกเสียงง่าย) อาหารมังสวิรัตินั้นไม่มีเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เป็นองค์ประกอบ แต่ไม่ห้ามผักที่มีกลิ่นฉุน เช่น กระเทียม ขึ้นช่าย ฯ อาหารเจเหมือนอาหารมังสวิรัติตรงที่ไม่มีเนื้อสัตว์และองค์ประกอบอื่นๆที่ทำจากสัตว์แล้ว ยังห้ามเรื่องผักที่มีกลิ่นฉุนด้วยครับ
โดย: อุษา (อุษา ) วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:14:50:31 น.
  
พระพุทธเจ้าฉันมังสวิรัติครับ...โปรดเข้าใจให้ลึกซึ้ง
โดย: aham IP: 118.173.119.24 วันที่: 14 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:49:57 น.
  
พระพุทธเจ้าพระองค์ฉันเจครับ เพราะพระองค์มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์แล้วพระองค์จะฉันเนื้อได้อยากไร
โดย: lek IP: 125.25.250.7 วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:0:21:28 น.
  
พระพุทธเจ้า ฉันภัตตาหารครับ ไม่ติดใน เจ หรือ ผัก หรือเนื้อสัตว์ะอไร เป็นสักแค่ว่าธาตุ ตามธรรมชาติเท่านั้น
โดย: มนตรี IP: 101.51.7.116 วันที่: 24 สิงหาคม 2555 เวลา:10:53:09 น.
  
ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรเลยครับ หากเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะให้ศีลมาทำไมหละครับว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสัตว์ก็มีชีวิต มีครอบครัว มีความรู้สึก เหมือนกับเราแต่ต่างกันที่บุญนำ กรรมแต่ง แตข่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น แล้วใยยังฉัน-เนื้ออยู่อีก หรือว่าเราจะว่าไม่รู่่ว่าเค้าได้ฆ่าสัตว์โดยจงใจมาถวายหรือไม่ แต่ว่าด้วยเหตุแล้ว ท่าก็ต้องมีเมตตาไม่ใช่แต่กับคน ถึงแม้แตสัตว์เองก็เช่นกัน ผมสงสัยครับงงง เหมือนกับว่ามันขัดกันในตัว
โดย: ชาญ IP: 180.183.120.10 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:27:36 น.
  
เท่าทีพอจำได้ ในตอนพระองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพธิ์ พระองค์ก็ยังทรงพิจารณาสำนึกในคุณของต้นโพธิ์ แม้แต่ต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ ใบไม้ร้วงก็งอกใหม่ได้ แต่ว่าชีวิตสัตว์คอขาดแล้วงอกใหม่ไม่ได้ พระองค์หยั่งโพธิ์สัตว์มีหรือจะฉันเนื้อ ช่วยตอบทีนะครับสงสัยมากกกก
โดย: ชาญ IP: 58.9.17.116 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:32:49 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อุษา
Location :
แพร่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]ตุลาคม 2553

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
31
 
 
All Blog