คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากอ้วนใช่ไหม ลองใช้คาถาป้องกันโรคอ้วนกันดิ
คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากอ้วนใช่ไหม ลองใช้คาถาป้องกันโรคอ้วนกันดิ
สมัยนี้มองไปทางไหนก็เห็นมีแต่คนอ้วนมากมาย มีตั้งแต่เด็กเล็ก ไปจนถึงคนหนุ่มคนสาว คนสูงอายุ คนไทยเป็นโรคอ้วนกันเยอะมาก ต่างชาติก็มากโดยเฉพาะชาวมะกัน โรคนี้มักจะมากับพรรคพวกอีกหลายตัว เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เก๊าท์ ไขข้อเสื่อม ปวดบั้นเอว เป็นอาทิ เพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้ไว้ก่อน ผมขอนำเสนอคาถาสำหรับป้องกันและถ้าเป็นแล้วก็เป็นคาถาที่ใช้รักษาได้ โปรดติดตาม
คาถาที่ว่านี้คือ บทสวดมนต์พิเศษที่ให้พิจารณาการอย่างแยบคายก่อนใช้ ,ก่อนฉัน, ก่อนบริโภคปัจจัยสี่ ที่เรียกว่า"ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ" ซึ่งใช้สวดต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และที่เรียกว่า “อตีตปัจจเวกขณปาฐะ” ซึ่งให้พิจารณาปัจจัยสี่ที่ได้ใช้, ได้ฉัน,ได้บริโภคไปแล้ว โดยสวดต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเย็น ทั้งสองบทที่ว่านี้คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นบทสวดสำหรับพระสงฆ์เท่านั้น แต่จริงๆแล้วฆราวาสก็นำมาสวดได้เพื่อเตือนตนเองก่อนและหลังการใช้ ปัจจัยสี่


คุณย่า (สุพรีม, เปา-เปา, เอม) กำลังหม่ำอาหารเช้า


อาหารส่วนใหญ่ทำเอง มีข้าวสวย(ข้าวกล้องหุงกับข้าวบาร์เล่ย์),แกงป่าไก่ใส่สมุนไพรเยอะๆ,แอ๊บถั่วเน่า(ห่อละ๕บาท),ไก่ทอด๑ชิ้น,สลัดผักผลไม้(ผักกาดแก้ว,ข้าวโพด,ข้าวบาร์เลย์,ถั่วแดง,ฝรั่ง,แอปเปิ้ล,แก้วมังกรปลูกเอง,ราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติ)....กินสองคนกับคุณปู่ เหลือกินกลางวันได้อีกมื้อ


ผัก ผลไม้ ต้องมีติดบ้านไว้ บางอย่างปลูกเอง เช่น กล้วยน้ำว้า ฝรั่ง แก้วมังกร ใบบัวบก ผักริมรั้วต่างๆ อัญชันและใบเตย(เอาไว้ทำขนมขาย)

ทีนี้คาถาที่ผมว่านี้ ก็คือ ตอนที่ให้พิจารณาการฉันบิณฑบาท/กิน อาหารนั่น
เอง ท่านให้พิจารณาว่าไม่ฉัน/กิน อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมามัน หรือให้หรูหรา อวดกัน แต่ให้ฉัน/กิน เพื่อ ให้มีชีวิตอยู่ได้ เพื่อระงับความหิว และไม่ให้เกิดความแน่น อึดอัด จุกเสียด เป็นต้น ถ้าเราสวด เราท่องบ่น เป็นคาถาแล้วทำตามท่าน รับรองว่าท่านไม่อ้วนแน่นอน และถ้าอ้วนอยู่ก็จะลดลงมาได้ด้วย (ต้องทำตามอย่างจริงจังนะ) มาดูบทสวดพิเศษ“ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ”กันนะครับ ส่วนบท“อตีตปัจจเวกขณปาฐะ” ท่านคงหาได้ไม่ยาก


ดื่มกาแฟให้กระปี้กระเป่า ก่อนไปทำงาน


มีหมั่นโถวเผือก (สีม่วงจากดอกอัญชัน ปลูกเอง) และหมั่นโถวฟักทอง (สีธรรมชาติของฟักทอง) ทั้งสองชนิด ทำเอง กินเอง และขายเอง เป็นของเคียงคู่กาแฟ


ตบท้ายด้วยเสาวรสป่า(กก.ละ๒๐บาท) ใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดง หลังอาหาร

ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ

(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)
(พิจารณาจีวร)

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว
นุ่งห่มจีวร,
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบำบัดความร้อน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบำบัด สัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง, และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ อันให้เกิดความละอาย.
(พิจารณาอาหาร)

ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ฉันบิณฑบาต,
เนวะ ท๎วายะ, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะ มะทายะ, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกาย,
นะ มัณฑะนายะ, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ,
นะ วิภูสะนายะ, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง,
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา, แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้,
ยาปะนายะ, เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ,
วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ, เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ, ด้วยการทำอย่างนี้ เราย่อมระงับเสียได้ ซึ่งเวทนาเก่าคือ ความหิว,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, และไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น,
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ, อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เรา ดังนี้.

(พิจารณาที่อยู่อาศัย)

ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ใช้สอยเสนาสนะ,
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบำบัดความร้อน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย,
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง, เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ และเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนา.
(พิจารณายารักษาโรค)

ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้,
ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดเวทนาอันบังเกิด ขึ้นแล้ว มีอาพาธต่างๆ เป็นมูล,
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ, เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้.
ขอให้มีกำลังใจในการกินเพื่ออยู่นะครับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
Create Date : 08 กันยายน 2553
Last Update : 9 กันยายน 2553 9:15:22 น.
Counter : 1605 Pageviews.

3 comments
  
จะพยายามค่ะ
โดย: Chulapinan วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:19:34:30 น.
  
สาธุค่ะ สาธุ จะได้ผอมเสียที
โดย: จิตรา IP: 84.143.56.160 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:2:00:15 น.
  
ได้แนวทางนำไปใช้ได้ ขอบคุณนะคะ
โดย: วงรัตน์ IP: 192.168.251.147, 61.7.241.94 วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:17:23:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อุษา
Location :
แพร่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]กันยายน 2553

 
 
 
1
2
3
4
5
7
9
10
11
13
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
29
30
 
 
All Blog