กฐินวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขาปี ๕๖
ไม่ได้เข้ามาเขียนเสียนาน เมื่อวานนี้เป็นวันพระ ไปทำบุญที่วัดแพร่ธรรมาราม ได้รับกำหนดการทอดกฐินของวัดและวัดในสาขาประจำปีนี้ เลยนำมาเผยแพร่ เผื่อว่าศรัทธาญาติโยมของ ลพ.กัณหา สุขกาโม จะได้เตรียมการแต่เนิ่น ปีนี้มีการทอดกฐินทั้งหมดรวม ๑๙ แห่ง วัดที่มีพระจำพรรษาน้อยกว่า ๕รูปก็จะไม่ได้รับกฐิน วัดบุญรักษาในเมืองแพร่ วัดอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะธรรมารามที่เด่นชัย ปีนี้ไม่มีกฐิน
ที่จ.ศรีษะเกษ มีวัดสาขาแห่งใหม่ (ทราบมาว่าตระกูล นรินทรางกูร ณ อยุธยา เป็นอุปฐากใหญ่ในการจัดหาที่สร้างวัด) ชื่อ วัดกันทราลักษณ์ธรรมาราม รับกฐินปีนี้ด้วย รายละเอียดตามกำหนดการด้านล่างนี้ครับ

กำหนดการทอดกฐินวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง


๑.วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดแพร่ธรรมาราม
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
ติดต่อ
คุณอนันต์ แซ่เล้า ๐๘๑-๘๘๔-๘๒๗๐
คุณลุงน้อย ๐๘๓-๙๗๑-๔๘๒๔
๒.วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดป่าวัฒนาราม
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ติดต่อ
คุณแม่สมปอง ๐๘๗-๑๘๐-๔๑๐๓
คุณกุ้ง ๐๘๙-๑๕๕-๗๐๐๗

๓.วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดพระธาตุปูแจ
ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ติดต่อ
คุณแอ้ ๐๘๑-๗๘๔-๔๒๙๒
๔.วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดสันป่าแดงธรรมาราม
ต.ภูกามยาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
ติดต่อ
คุณอนันต์ แซ่เล้า ๐๘๑-๘๘๔-๘๒๗๐
คุณชาติ ๐๘๕-๗๒๑-๖๖๙๔

๕.วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ
คุณตุ่ม ๐๘๑-๘๘๔-๑๕๐๔
คุณมานพ ๐๘๔-๑๗๔-๕๙๙๒
๖.วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม(แม่เฉย)
ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อ
คุณวีนัส เตียเอี่ยมดี(เดือน) ๐๘๑-๘๘๗-๐๖๖๐
คุณเสกสรร ๐๘๐-๖๘๓-๘๘๕๕

๗.วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
วัดป่าปทีปาราม(บ้านแก่ง)
ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อ
คุณพัชรินทร์ แสงรัศมี(ครูเขียว) ๐๘๔-๑๒๘-๓๘๙๗
คุณโชติมา(ตู่) ๐๘๑-๐๓๗-๘๙๘๖
๘.วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
สำนักสงฆ์ธุดงคสถานบ้านตาขีด
ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ติดต่อ
คุณแม่ดาวเรือง ๐๘๙-๘๕๘-๙๓๖๖
คุณยุพา ปานเพชร ๐๘๑-๘๔๔-๔๓๖๒
คุณสุกัญญา ปานเพชร ๐๘๑-๘๙๕-๙๘๙๘

๙.วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าวังกระแจะ
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ติดต่อ
คุณบุญยงค์ ๐๘๑-๘๒๙-๔๘๒๙
คุณกุสุมาลย์(จิ๋ม) ๐๘๑-๔๓๙-๔๑๑๐
๑๐.วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดทับทิมแดงธรรมาราม
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ติดต่อ
คุณต่อ ๐๘๖-๐๒๙-๐๑๐๑
คุณสุรศิษฏ์ ๐๘๑-๘๔๓-๒๕๙๒
๐๒-๙๐๑-๕๑๗๗
คุณแนน ๐๘๙-๙๙๖-๕๙๖๒

๑๑.วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดป่าสังฆาราม(วัดป่าสังโฆธรรมาราม)
ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ติดต่อ
คุณคำพัน ๐๘๒-๖๓๑-๗๔๐๓
คุณสุเทพ ๐๘๓-๙๕๔-๔๓๕๒
๑๒. วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดป่าพุทธภาวนา(วัดพุทธเกษตร,หนองตานา)
ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ติดต่อ
ผู้ใหญ่บุญ ๐๘๑-๙๙๗-๙๒๗๓
๐๘๐-๐๔๙-๕๙๕๓

๑๓. วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดป่าภูคีธรรมาราม
ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ติดต่อ
คุณธงชัย ๐๘๑-๗๗๓-๑๖๖๖
คุณประยูร สุปเก ๐๘๑-๗๓๐-๐๙๔๘
คุณสังวาลย์ ฤาชา ๐๘๗-๙๗๔-๑๕๓๖
๑๔. วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดป่าบ้านน้อยหัวสะพานธรรมาราม
ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ติดต่อ
พ่อสวัสดิ์ มาตพันนา ๐๘๑-๘๗๗-๒๔๓๓
คุณระเบียบ ๐๘๘-๐๔๕-๐๙๒๒

๑๕. วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดป่าสมบัติเจริญธรรมาราม
ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ติดต่อ
คุณแม่ละเอียด ๐๘๑-๗๓๐-๑๓๕๘
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ๐๘๑-๒๘๒-๗๔๘๒
๑๖. วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ติดต่อ
คุณต่อ ๐๘๖-๐๒๙-๐๑๐๑
คุณหน่อง ๐๘๐-๗๒๗-๔๕๒๓
คุณแบงค์ ๐๘๑-๙๘๕-๘๘๐๑

๑๗. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดป่าภูถ้ำปลา
บ้านภูเขาทอง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อ
วัดป่าภูถ้ำปลา ๐๘๑-๐๔๑-๔๖๔๔
คุณวุฒิ ๐๘๓-๙๓๕-๕๖๘๘
๑๘. วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วัดช่องเม็กธรรมาราม
ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ติดต่อ
หมอตี๋ ๐๘๕-๓๐๙-๑๖๔๔
คุณเสนอ มุทาพร ๐๘๕-๖๑๑-๙๔๕๖
คุณเปรม ๐๘๖-๘๗๙-๐๐๓๐
คุณนิวัฒน์ ๐๘๖-๘๗๔-๒๙๑๔

๑๙. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัดกันทราลักษณ์ธรรมาราม
ม.๑๓ บ้านโนนม่วงใต้ ต.หนองหญ้าลาด
อ.กันทราลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ
ติดต่อ
คุณแม่ชู ๐๘๙-๙๖๖-๔๒๖๐
คุณพ่อเอ็น ๐๘๖-๘๖๗-๑๐๙๐Create Date : 16 สิงหาคม 2556
Last Update : 4 กันยายน 2556 13:05:14 น.
Counter : 3055 Pageviews.

5 comments
  
อนุโมทนาสาธุ ที่ช่วยบอกบุญ
โดย: น้อย IP: 58.9.144.241 วันที่: 4 ตุลาคม 2556 เวลา:16:02:14 น.
  
อนุโมทนาบุญครับ ขอบพระคุณครับ
โดย: ไพโรจน์ IP: 203.172.178.37 วันที่: 22 ตุลาคม 2556 เวลา:14:20:02 น.
  
อนุโมทนาสาธุ ค่ะ
โดย: jai IP: 115.67.100.119 วันที่: 23 ตุลาคม 2556 เวลา:14:05:15 น.
  
อนุโมทนาสาธุ ค่ะ
โดย: jai IP: 115.67.100.119 วันที่: 23 ตุลาคม 2556 เวลา:14:08:17 น.
  
อนุโมทนาสาธุ ครับผม
โดย: ครอบครัว อรรคฮาตสี IP: 115.67.37.9 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:34:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อุษา
Location :
แพร่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]สิงหาคม 2556

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
All Blog