Guns

พื้นฐานการยิงปืน


การจะยิงปืนให้ได้ดีนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัยอยู่ 3 ประการ คือ


พื้นฐานในการยิงปืน


1. การตั้งท่าและความมั่นคง : ท่ายิงมีความสำคัญต่อการยิงเป็นอย่างยิ่งเพราะการตั้งท่าที่ดีนั้นจะก่อให้เกิดความสมดุลและความมั่นคงของร่างกายและมือ โดยให้มีการกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อและร่างกายน้อยที่สุด ช่วยรักษาระดับพื้นที่การใช้แขนและพื้นที่การยิงให้น้อยที่สุด ช่วยรักษาระดับศรีษะและแขนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้ตามองเห็นชัดที่สุดระหว่างการเล็งเป้าหมาย และเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลาการยิง
การตั้งท่าที่ถูกต้องและสมบูรณ์

 1. วางเท้าให้ห่างกันเท่ากับความกว้างของหัวไหล่
 2. ให้น้ำหนักตัวและน้ำหนักปืน ตกลงบนขาทั้งสองข้าง
 3. แขนที่ใช้ยิงจะต้องเหยียดเต็มที่ พร้อมทั้งข้อมือและข้อศอกจะต้องนิ่งที่สุด
 4. แขนและไหล่ต้องทำมุมประมาณ 12-20 องศา
 5. แขนที่ไม่ใช้ยิงจะต้องผ่อนคลาย โดยอาจจะวางไว้ที่กระเป๋าหรือเข็มขัดด้านหน้า เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น
 6. เงยศีรษะขึ้นและจ้องไปที่เป้าหมาย เพื่อให้สามารถปรับสายตาได้ และปราศจากการรบกวน
 7. ความสมดุลในจุดยิง เกิดจากการเคลื่อนไหวของแขนมุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างช้าๆ
 8. ในจุดที่เตรียมพร้อม 45 องศากับเป้าแขนจะถูกยกขึ้นมาสู่จุดยิงโดยการบังคับของกล้ามเนื้อไหล่เท่านั้น ส่วนอื่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหว

การจับปืน : นั้นจะต้องรู้สึกว่าฝืนธรรมชาติเล็กน้อย  โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน แต่เมื่อฝึกแล้วก็จะสามารถทำได้คล่อง

การจับปืนที่ถูกต้อง

 1. ให้ทำมือเป็นรูปตัว “V”
 2. นำด้ามปืนสอดเข้าอุ้งมือ
 3. ให้แนวของลำกล้องขนานกันเขน และส่วนบนของมือเสมอกับส่วนบนของด้ามปืน
 4. ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยกำด้ามปืน
 5. นิ้วชี้เมื่อยังไม่ใช้ให้วางไว้ข้างปืนเหนือโกร่งไกปืน
 6. นิ้วหัวแม่มือควรเหยียดตรงและวางแนบข้างปืน
 7. การแตะไกรปืน ให้ใช้นิ้วชี้ข้อปลายส่วนกลางข้อแตะที่ไกปืน

การหายใจ :
การหายใจจะต้องมีการเคลื่อนหวของท้อง กล้ามเนื้อหน้าอกและหลัง ถ้าการยิงปืนมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด จะเป็นการยิงปืนที่ได้ผลดีที่สุด ดังนั้น ขณะยิงปืนการหายใจน้อยที่สุดหรือไม่หายใจเลยระหว่างที่ปล่อยกระสุนออก จะทำให้ผลการยิงออกมาดี
แต่ขณะที่ทำการกลั้นหายใจนั้น โลหิตจะขาดออกซิเจน ซึ่งถ้านานมากจะทำให้เกิดอาการหน้ามืดและหมดสติได้ เนื่องจากการแตกตัวของเซลล์สมองอันเป็นผลจากการที่เลือดไม่ได้รับออกซิเจน ดังนั้น เราจึงควรฝึกการหายใจเพื่อใช้ในการยิงปืนให้ได้ประมาณ 6-10 วินาที
การหายใจที่ถูกวิธี

 1. ควรยืนในท่าที่ถูกต้อง และก่อนยกปืนขึ้นให้หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ แล้วหายใจออกประมาณ 2 ครั้ง
 2. ในขณะยกปืนขึ้น ให้หายใจเข้าปกติ แต่เมื่อยกปืนถึงเป้าหมาย ให้หายใจออกจนถึงจุดที่หยุดการหายใจ
 3. ในขณะที่หยุดการหายใจ ให้ทำการยิงได้ แต่ร่างกายจะต้องอยู่ในท่าที่มั่นคง
 4. เมื่อกระสุนถูกยิงออกไปแล้ว ร่างกายยังคงต้องอยู่ในสภาพนิ่ง จากนั้นจึงค่อยๆลดแขนลงแล้วเริ่มการหายใจตามปกติ

การเล็ง :
การเล็ง หมายถึง การจัดให้ลำกล้องปืนชี้ไปยังเป้ายิง ซึ่งมีสูตรการเล็งอยู่ว่า “หลับตาซ้ายเล็งด้วยตาขวา ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางช่องบากศูนย์หลังเสมอ วางไว้ส่วนล่างของที่หมาย” ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

 1. หลับตาซ้ายเล็งด้วยตาขวา หมายความว่า ให้ใช้สายตาเพียงข้างเดียวทำการเล็ง
 2. ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางช่องบากศูนย์หลัง หมายความว่า จัดให้ศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางของช่องศูนย์หลัง
 3. เสมอสันบากศูนย์หลัง หมายความว่า ใหส่วนบนของศูนย์หน้าเสมอกับส่วนบนของศูนย์หลัง
 4. วางไว้ส่วนล่างของที่หมาย หมายความว่า เมื่อจัดศูนย์หน้าและศูนย์หลังได้แล้ว ให้นำศูนย์ทั้งสองไปวางไว้ด้านล่างของขอบจุดวงกลมสีดำ

                การเล็งที่สมบูรณ์

 1. ศูนย์หน้าต้องมองเห็นชัด
 2. ศูนย์หลังเบลอ
 3. แสง 2 ข้างของศูนย์หน้าต้องเท่ากัน
 4. ความกว้างของศูนย์หน้าขึ้นอยู่กับบุคคล
 5. ความลึกของศูนย์หลังต้องเพียงพอที่จะเห็นศูนย์หน้าได้อย่างชัดเจน

การตั้งศูนย์ :
ศูนย์ปืนจะประกอบด้วยศูนย์หน้าและศูนย์หลัง ศูนย์หน้าจะติดตายตัว ไม่สามารถปรับแต่งได้ แต่ศูนย์หลังสามารถปรับแต่งได้โดยการเลื่อนขึ้นลงหรือซ้ายขวา

หลักการตั้งศูนย์ :
เมื่อเรายิงออกไปแล้วกระสุนตกลงเป้า ณ จุดหนึ่ง แต่ไม่ใช่จุดที่เราต้องการ เราสามารถเลื่อนจุดเพื่อให้ตำแหน่งของกระสุนตกลงยังจุดที่เราต้องการ เช่น เมื่อยิงกระสุนออกไปแล้วกระสุนตกลงต่ำกว่าจุดสีดำของเป้า แต่จุดหมายที่เราตั้งไว้คือจุดสีดำ เราสามารถปรับศูนย์ปืนโดยการเลื่อนศูนย์หลังขึ้น หรือถ้ายิงกระสุนและกระสุนตกลงต่ำกว่าจุดสีดำ เราสามารถแก้ไขได้โดยการเลื่อนศูนย์หลังลง หรือเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้
                การลั่นไก :
การลั่นไกปืน คือการปล่อยให้กระสุนหลุดออกปืนไปสู่เป้า ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการยิงปืน
การลั่นไกปืนที่ถูกต้องนั้น จะต้องค่อยๆกดไกเบาๆจนกว่าปืนจะลั่นเอง เพราะถ้ากดไกปืนแรงเกินไปจะทำให้เกิดการกระชาก กระสุนจะตกตรงตามเป้า แต่ถ้าค่อยๆกลไกหรือกดไกอย่างนุ่มนวล กระสุนก็จะค่อยๆออกและตกตรงตามเป้า
การฝึกการลั่นไกนั้นต้องพยายามฝึกโดยไม่ใส่กระสุนปืน ควรฝึกประมาณวันละ 70-80 ครั้งเพราะการฝึกการลั่นไกปืนแบบไม่ใส่กระสุนนั้น จะทำให้การฝึกมีประสิทธิภาพ การยิงนิ่งและไม่ทำให้เกิดการกระชาก
                การยิง :
การยิงปืนให้มีประสิทธิภาพนั้นควรยิงตามขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้อง จึงจะสามารถนำไปสู่ชัยชนะได้
ขั้นตอนการยิงปืน

 1. นำมือที่ไม่ใช้ยิงหยิบปืน แล้วนำไปวางในมือที่ใช้ยิง
 2. ตรวจสอบศูนย์ปืน
 3. ตั้งท่าให้ถูกต้อง
 4. หายใจลึกๆประมาณ 2 ครั้ง
 5. หายใจครั้งที่ 3 พร้อมยกปืนขึ้น เมื่อถึงเป้าหมายให้หายใจออก
 6. ค่อยๆสัมผัสไกปืน
 7. เล็งไปยังจุดเป้าหมาย
 8. กดไกปืนอย่างนุ่มนวล
 9. รักษาสภาพการยิงให้ยังคงนิ่งอยู่
 10. ค่อยๆลดมือลง จากนั้นจึงทำการวอเคราะห์การยิง

การรักษาสภาพต่างๆหลังการยิง :
การรักษาสภาพหลังการยิงนั้น มิใช่รักษาเฉพาะช่วงระหว่างปลายกระสุนเท่านั้น แต่ต้องรักษาสภาพต่างๆนับจากหลังการปล่อยกระสุนออกไประยะหนึ่ง จนกระทั่งกระสุนทะลุเป้า
                การวิเคราะห์การยิง :
การวิเคราะห์การยิง หมายถึง การที่เรานำผลงานที่ยิงออกไปนั้นมาพิจารณาดูว่าขั้นตอนของการยิงทั้งหมดสมบูรณ์หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร แล้วนำข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไข เพื่อให้การยิงในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ที่สุด
2.การฝึกฝน :
การฝึกฝนสำหรับกีฬายิงปืนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นิจึงควรให้มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งร่างกายและจิตใจ
3.เครื่องมือและอุปกรณ์ :
ในการแข่งขันกีฬายิงปืน อุปกรณ์สำคัญมีอยู่ 3 ชนิด คือ ปืน กระสุนปืน และเป้ายิง นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมอีก เช่น เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ป้องกันเสียง ที่ปิดตา สลิง เป็นต้น
Basic shooting 


is shooting well. It must contain factor in 3 reasons. 


is basic marksmanship 


1. Stance and security:The shoot is important to shoot forward because of the good shot will cause the balance and stability of the body and hands. The impact on the system of the muscles and the body is minimal.Help maintain the head and arms in the right spot. In order to see most clearly between the target. And to provide stability all the time to shoot!To make accurate and complete 

, put a foot away from each other as the width of the shoulder 
weight and weight guns. Agree on both legs 
arms used to shoot will be stretched. The wrist and elbow must still possible 
.Arms and shoulders to do angle about 12-20 degrees 
arms that do not use fire to relax. By may be placed at the front pocket or belt To prevent unnecessary moves 
.Head turns up and stare at the target. To be able to adjust the sight. And hassle-free 
balance in shooting position. Due to the movement of the arm target approach slowly 
.In the preparation 45 degrees with arm is lifted to the target shooting position by the force of muscles of the shoulder. The other part, there will be no motion capture gun: 
It must feel a little nature Especially to those who have no training. But when the train and can easily catch the gun to make the correct form. "V" brought a gun handle inserted into the hollow 

.The parallel arm of the barrel. The upper part of the hand, and always with the upper part of the gun handle 
using the middle finger and ring finger and finger holding the gun handle 
fingers pointed also won't use to put it in the side of the gun trigger thumb over the shell 
should straight and snuggle gun 
.Tapping Krai gun. Use your index finger and the central one touch trigger 
breathing: 
.Breathing must be moved between of the stomach, chest muscle and back. If shooting is the motion is minimal. A gun that works best.To make the effects of shoot out!But while the breath, blood lacking oxygen. If a long time will cause dizziness and fainting. Due to the split brain cells as a result of the blood is not get oxygen.6-10 seconds 
.Breathing properly 

should stand in the correct posture And the first raised the gun and to take a deep breath, slowly and breathe out about 2 times 
while gun lift up ให้หาย heart took consciousness, but when the gun to target. Breathe out to the point that the stop breathing!While stop breathing, to shoot. But the body must be in a stable position 
when the bullets were already fired. The body must remain in the slide. Then gradually reduce arms down and start breathing normally 
aim: 
.The aim is to arrange the barrel pointing to a target shooting, which has the formula to aim at, "sleeping with the right eye, the left eye aim Top notch center center center after the channel. The lower part of the markers placed "which is described as follows: 

.Eyes left aim with the right eye, means to use one eye the aim 
top face center centered notch center after the channel means. Arrange in the middle of front and center after 
.Always difficult Ridge Center after the upper part of the center means always to the top of the center after 
.The lower part of the markers placed means when the center and center back. The center for both placed below the edge points the black circle 
. Aiming at the center to see clear complete . After the blur CenterThe light 2 side of the center to rate 
the width of the center depends on a person 
depth of zero after the have enough to see the page clearly 
set to zero. : 
.The gun is composed of center and center after the center stick fixed cannot be adjusted. But the centre back can be adjusted by sliding up and down or left and right 

the principle set zero: 
.When we fired bullets agreed target. At one point, but not where we want. We can move the points to the position of the bullets fall to the point that we need, such as when the shoot bullets bullet out already agreed under black spots of the target.We can adjust the center gun by moving the centre back up. Or if the bullet and bullet points fall below black. We can fix it by moving the centre back down. Or to move left or right 
.Trigger: 
a trigger is to let the bullet out the gun to target. Which is the final shooting 
.A trigger is correct. Will need to gently press the trigger gently until the gun to fire. Because if you press the trigger is too strong, will cause the bullet will fall surge by the target. But if gradually mechanism or hit a shot softly. A bullet gets out and fall by the target 
.The practice that the need to practice without the bullet should train per day 70-80 times because training to pull the trigger without ammunition. To make the training efficiency. The shot still and do not cause surges 
shot: 
.Shooting efficiency should fire procedures correctly. Can lead to victory. 


the shooting stage hand not shoot your gun. And then placed in the hand shoot 
inspection center gun pose right 

.Take a deep breath about 2 times 
breathing time 3 with gun lift up. When the target is reached to exhale 

aim to gently touch the trigger point press the trigger gently 

treatment of shooting to still be 
.Gradually, hands down, then the water planet shooting 
. The treatment conditions after the shooting: 
.Treatment of the condition after the shooting. Not only treatment between the late bullet. But to maintain conditions from after releasing bullets while, until the bullets shot: analysis over 

.Analysis of shooting refers to the works that shoot out to consider that the process of firing all complete or defective. The error to fix it. In order to shoot the next time there.


Create Date : 16 ธันวาคม 2558
Last Update : 4 มกราคม 2559 17:09:40 น.
Counter : 559 Pageviews.

3 comments
  
Thank you for advice on how to shoot a gun at them. I have not fired at once, then it would have to try to be so much fun, right?
โดย: Narakarn IP: 223.24.29.120 วันที่: 7 มกราคม 2559 เวลา:22:17:09 น.
  
Shooting gun is my favorite sport it important to shoot forward because of the good shot will cause the balance and stability of the body and hands. Where do you go to shooting?
โดย: Wasan Sripanya IP: 27.55.95.1 วันที่: 8 มกราคม 2559 เวลา:13:39:56 น.
  
I never held a gun at all times, because I do not think it's demeaning to women . After I read your blog , then I think it is very interesting, I like shooting the Sabres Do not want to be shooting . I think it's very cool .
โดย: Watchadaporn keereekaew IP: 1.46.233.49 วันที่: 13 มีนาคม 2559 เวลา:20:37:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthสมาชิกหมายเลข 2868477
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ธันวาคม 2558

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
16 ธันวาคม 2558
All Blog