ไหว้พระวัดโพธิ์ พระพุทธไสยาสที่งดงามที่สุดในประเทศไทย
เชื่อหรือไม่ เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีวัด กว่า 400 วัด ดังนั้น ใครจะไปไหว้พระ 9 วัด คงไม่ใช้เรื่องยากเลยนะ

แต่วันนี้ เลือกมา 1 วัดก่อนครับ วัดนี้ มีพระที่งดงามมาก

เพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันครับ เลยอยากไปทำบุญสักหน่อย และวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ อากาศดีๆ ฝนไม่ตก เหมาะแก่การชมวัดยิ่งนัก

เราเลือกเส้นทางเรือด่วนเจ้าพระยา จะได้นั่งชมวิว ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วย โดยนั่ง BTS มาลง สถานี สะพานตากสิน เพื่อขึ้นเรือที่ท่านี้

การขึ้นเรือสำหรับมือใหม่ จะไปไหนดูที่ธงครับ ที่ท่าจะมี ป้ายข้อมูล เป็นแผนที่ บอกว่า ธงแต่ละสี จอดที่ท่าไหน หรือถ้าอยากฟังการบรรยายไปด้วย แบบ 2 ภาษา ก็สามารถเลือกนั่งเรือ นักท่องเที่ยว คนละ 40 บาท ตลอดสาย

อย่าชมวิวเพลิน จนลืมเลยป้ายนะ ถามกระปี๋ไว้ ส่วนมากจะเป็นกระเป๋าสาวใหญ่ แลดูน่ากลัว ยิ้มๆให้แกหน่อย แต่ก็ยังดีที่จะบอกตลอดทางว่าตอนนี้ถึงป้ายไหน

สำหรับใครที่จะลงไปชมวัดโพธิ์ วัดพระแก้ว ลงป้ายท่าเตียนครับ

ความโดดเด่นของวัดโพธิ์ คือความยิ่งใหญ่ และงดงาม ของพระพุทธไสยาส ซึ่ง รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าลดาวัลย์) ทรงกำกับช่างสิบหมู่ สร้างพระพุทธไสยาสขึ้นก่อน แล้วจึงสร้างพระวิหารภายหลังองค์พระพุทธไสยาส ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองด้านพระพักตร์สูง ๑๕ เมตร ทอดพระองค์ยาว ๔๖ เมตร ที่พระบาทสูง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตรพระบาทประดับมุกภาพมงคล ๑๐๘ ตรงกลางเป็นรูปกงจักรตามตำรามหาปุริสลักษณะ นับเป็นพระพุทธไสยาสที่งดงามที่สุดในประเทศไทย

ลายประดับมุกที่พระบาท นับเป็นลายศิลปะไทยผสมจีน ผสมผสานกันอย่างประณีตศิลป์ หากพิเคราะห์ตามคติไทยเป็นมงคล ๑๐๘ ที่รับคติมาจากชมพูทวีป ภูเขาต่างๆ ในป่าหิมพานต์และตามคติจีนมีแนวความคิดเรื่องฮวงจุ้ยอยู่ด้วย สังเกตภาพนก หงส์ ภูเขา เมฆ เป็นแบบจีน ที่ผนังพระวิหารหลังนี้มีภาพเขียนสีและจารึกเรื่อง มหาวงศ์ (พงศาวดารลังกาทวีป) อยู่ด้านบนหรือหน้าต่างขึ้นไป ผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่อง พระสาวิกาเอตทัคคะ (ภิกษุณี) ๑๓ องค์ อุบาสกเอตทัคคะ ๑๐ ท่านและอุบาสิกาเอตทัคคะ ๑๐ ท่าน อยู่ด้วย

ประวัติ วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่า ที่เมืองบางกอก ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุ พระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย

พระอารามหลวงแห่งนี้มีเนื้อที่ 50 ไร่ 38 ตารางวาอยู่ ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ทิศเหนือจดถนนท้ายวัง ทิศตะวันออกจดถนนสนามไชย ทิศใต้จดถนนเศรษฐการ ทิศตะวันตกจดถนนมหาราช มีถนนเชตุพน ขนาบด้วยกำ แพงสูงสีขาวแบ่งเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสชัดเจน

มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่า หลังจากที่พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระ บรมมหาราชวังแล้ว ทรงพระราชดำริว่า มีวัดเก่าขนาบพระ บรมมหาราชวัง 2 วัด ด้านเหนือ คือ วัดสลัก (วัดมหาธาตุฯ) ด้านใต้คือ วัดโพธาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ขุนนางเจ้าทรงกรม ช่างสิบหมู่อำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2331

ใช้เวลา 7 ปี 5 เดือน 28 วัน จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ ให้มีการฉลองเมื่อ 2344 พระราชทานนามใหม่ ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาวาศ” ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯ ให้เปลี่ยนท้าย นามวัดเป็น “วัดพระเชตุ พนวิมลมังคลาราม“

ครั้นรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ นานถึง 16 ปี 7 เดือน ขยายเขตพระอารามด้านใต้และตะวันตก คือ ส่วนที่เป็นพระ วิหารพระพุทธไสยาสสวนมิสกวัน สถาปนาขึ้นใหม่พระมณฑป ศาลาการเปรียญ และสระจระเข้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เป็นโบราณสถาน ในพระอารามหลวง ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ แม้การบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดเมื่อฉลองกรุงเทพฯ 200 ปีพ.ศ. 2525 เป็นเพียงซ่อมสร้างของเก่าให้ดีขึ้น มิได้สร้างเสริมสิ่งใด ๆ

เกร็ดประวัติศาสตร์ ของการสถาปนา และการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์แห่งนี้ บันทึกไว้ว่า รัชกาลที่ 1 และที่ 3 ขุน นาง เจ้าทรงกรมช่างสิบหมู่ ได้ระดมช่างในราชสำนัก ช่าง วังหลวง ช่างวังหน้า และช่างพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดต่างๆ ผู้ เชี่ยวชาญงานศิลปกรรมสาขาต่างๆ ได้ทุ่มเทผลงานสร้าง สรรค์พุทธสถาน และสรรพสิ่งที่ประดับอยู่ใน วัดพระอาราม หลวงด้วยพลังศรัทธา ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ ท่านที่ให้เป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ เปรียบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสรรพวิชาไทย (มหาวิทยาลัยเปิด แห่งแรก) ที่รวมเอาภูมิปัญญาไทย ไว้เป็นมรดกให้ลูก หลานไทยได้เรียนรู้กับอย่างไม่รู้จบสิ้น

>> ถัดจากวัดโพธ์ เราไปกันต่อที่วัดพระแก้วครับ ซึ่งเดินไม่ไกลจากจุดนี้ ไว้จะมาเล่าต่อนะครับ

รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ

ข้อมูลวัดเพิ่มเติม 

ขอบคุณภาพจากคุณน้อง @sandwiz
Create Date : 11 กันยายน 2556
Last Update : 11 กันยายน 2556 12:17:53 น.
Counter : 1141 Pageviews.

2 comments
  
ติดตามมาเที่ยววัดโพธิ์ด้วยครับ

เพิ่งรู้ว่าใกล้แค่นี้ก็มีของดีให้ดูชมกัน
โดย: 3KKK IP: 125.24.242.228 วันที่: 11 กันยายน 2556 เวลา:16:43:04 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 12 กันยายน 2556 เวลา:9:33:45 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

AoffyBerry
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]Love me Love my style
New Comments
กันยายน 2556

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog