กุมภาพันธ์ 2559

 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
5 กุมภาพันธ์ 2559
All Blog
วิธีลดโลกร้อน


ภาวะโลกร้อน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ สภาพอากาศที่ แปรปรวน ร้อนมาก ฝนตก ถึงหนาวสุด ๆ
อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาตินานัปการเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์และความงดงามจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยหัวใจรักษ์โลกอย่างสุดฤทธิ์ ร่วมกันทำ เพื่อโลกและ
เพื่อคนรุ่นต่อไป โลกที่สวยใสร่มเย็น ย่อมกลับคืนมาอย่างแน่นอน


ทุก ๆ 1 องศา ที่ร้อนขึ้นของอุณหภูมิโลก

หมายถึง ลมหายใจและความอุดสมบูรณ์
ที่กำลังค่อย ๆ เสื่อมสลาย ฉธนันไม่ว่าจะมากหรือน้อยที่มีวิธีใด บรรเทาภาวะโลกร้อนได้
ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่ออนาคตอันยั่งยืน
1ครั้งต่อ สัปดาห์
ลดชั่วโมงการรีดผ้า ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
เตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากที่สุดชนิดหนึ่ง การรีดผ้าครั้งละมาก ๆ ใช้เวลา
เฉลี่ยต่อชิ้นให้น้อยที่สุด นอกจากจะประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้พร้อม ๆ กัน


เปลี่ยนลิฟต์เป็นบันได
บริหารกายใจ ประหยัดไฟเพื่อโลก
ทุกครั้งที่มีการกดลิฟท์ หมายถึง ไฟฟ้าได้ถูกใช้แล้ว ยิ่งจำนวนคนมากเท่าไหร่ จำนวนชั้นปลายทางห่างไปแค่ไหน
ก็ยิ่งต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น การใช้บันไดแทนลิฟท์ จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลด การใช้พลังงานเพื่อโลก
ทั้งยังเป้นการบริหารร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจให้แข็งแกร่งอีกด้วย


สนุกเดินเพลินปั่น
ลดมลพิษจากควัน สร้างวันโลกสวยงาม
การจราจรที่คับคั่งนำมาซึ่งมลพิษ ทางอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น การลดปริมาณการใช้รถยนต์
โดยหันมาใช้การเดินหรือขี่จักรยาน นอกจากจะช่วยลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้
มลพิษในอากาศลดลง ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ปลูกต้นไม้
ขยายต้นไม้ ฟูมฟักเพื่อโลกยั่งยืน
สาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นมาจาก ปริมาณพื้นทีสีเขียวที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง การร่วมกันปลูกต้นไม้ขยายผืนป่า จึงเป็นกุญแจ สำคัญที่ช่วยเยียวยารักษา
โลกของเราให้คงอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเวศที่ยั่งยืน


ยืดอกไม่พกถุง
ลดพลาสติกให้หมดกรุง จรุงโลกให้สะอาดสวยงาม
ถุงพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้แล้วทิ้งและเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก การใช้ถุงพลาสติก
จึงเป็นการเพิ่ม ปริมาณขยะและสร้างมลภาวะต่อโลก การลดกาใช้ถุงพลาสติกเท่ากับช่วยลด
ปริมาณขยะ อันจะส่งผลให้โลกสะอาด สดใสและน่าอยู่มากขึ้น
ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า
ประโยชน์ทั้ง 2 หน้า ยืดอายุป่าเติบโต
กระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถือกำเนิดมาจากต้นไม้ ยิ่งใช้กระดาษมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสูญเสียต้นไม้
เพิ่มขึ้นเท่านั้น การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า รียูสใช้ทั้ง สองหน้า จึงเป็นการลดปริมาณการตัดไม้
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ป่าเดิบโต เป็นพื้นที่สีเขียวอันจะช่วยให้โลกนี้คลายร้อนอีกด้วย


เพิ่มผักลดเนื้อ
อร่อยเหลือเฟือ เอื้อเฟื้อเพื่อโลกเย็น
สเต็กเนื้อสุดหรู แฮมเบอร์เกอร์สุดอร่อย ร้านอาหาร ปิ้งย่างมากมาย ในปัจจุบัน ล้วนเป็นหนึ่งสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ที่เกิดจากก๊าซไนตรัสออกไซด์จากมูลวัวและมีเทน การหลีกเลี่ยงการรับ
ประทานเนื้อวัวหรือลดปริมาณ การผลิตในอุตสาหกรรมเนื้อระดับนานาชาติ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนได้
ใส่ใจในน้ำประปา
ใช้อย่างรู้คุณค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
กว่าจะมาเป็นน้ำประปาให้เราใช้อุปโภคบริโภคนั้น ทุกกระบวนการ
การผลิตล้วนต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ยิ่งมีการใช้พลังงานมากเท่าไหร่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น การใช้น้ำประปา
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้


ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้
ปิดสวิทช์เป็นนิสัย ประหยัดไฟเป็นกิจวัตร
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า คือ สาเหตุสำคัญของการเกิดก๊าซเรือนกระจก
อันส่งผลกระทบต่อสาวะโลกร้อนให้ทวีความรุนแรงขึ้น การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ หรือเปิดสวิตช์ไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้
โลกใบนี้ของเราเย็นลงได้
รักษ์แท้ต้องแชร์น้ำมัน
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ไปด้วยกันเพื่อวันยั่งยืน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนไม่น้อยกับปัญหาสภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
ในหรือนอกประเทศ เพราะทุกทริปล้วนแต่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู้โลก ไลฟ์สไตล์การเที่ยว
แบบ Bag pack และการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะด้วยรถยนต์คันเดียว หรือการใช้บริการของกรมขนส่ง
เป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะ ประหยัดพลังงาน และเพิ่มสีสัน่ของการท่องเที่ยวให้สนุกมากขึ้นด้วยรณรงค์คนละรักษ์ ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งฝัก ร่วมพิทักษ์โลกร่มเย็น
การรณรงค์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ ถือเป็นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่นำไปสู่ทางออกที่
ยั่งยืนเพราะสื่อสามารถกระตุ้นให้คนตรหนักถึงภัยพิบัติที่โลกต้องเผชิญ เมื่อเกิดการร่วมมือ
ร่วมใจคนละไม้ละมือกลายเป็นความรักษ์ที่จริงใจ นั่นย่อมเพียงพอต่อการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลับมา
ร่มเย็นได้อีกครั้ง
Create Date : 05 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 21 สิงหาคม 2559 16:05:13 น.
Counter : 748 Pageviews.

4 comments
  
เข้ามาเยี่ยมเยียนครับ
โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:21:52:17 น.
  

ยินดีมากเลยคะ ที่บล๊อกเรามีประโยชน์
จัดเวลาว่างๆไปเที่ยวชมของจริงเองก็ดีนะคร้า
สวยมากๆตอนนี้บูรณะใหม่ไฉไลกว่าเดิมคะ
ต่อไปจะมีการเก็บค่าเข้าชมด้วย แต่ช่วงนี้ยัง ฟรีคร้า
โดย: Tui Laksi วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:20:12:52 น.
  
ลดโลกร้อน ที่นำมาแนะนำ เราปฎิบัติอยู่เกือบทุกข้อ
มากบ้างน้อยบ้่างแล้วแต่โอกาส เว้นแต่ปั่นไปทำงานไม่ได้ทำคะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:20:15:18 น.
  
ขอบคุณนะคะ ที่แวะทักทายและเยี่ยมชมที่บล็อคคร้า
ยินดีที่ได้รู้จัก นักอนุรักษ์ ร่วมพิทักษ์โลกร่มเย็น
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
พื้นเมือง Literature Blog
โดย: Tui Laksi วันที่: 1 สิงหาคม 2559 เวลา:22:37:28 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

พื้นเมือง
Location :
สมุทรปราการ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ชีวิตคือการค้นหาคำตอบ