พฤศจิกายน 2564

 
2
3
5
6
7
8
11
12
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
28
29
30
 
 
All Blog
การใช้ 不 (bù) และ 没 (méi) ต่างกันยังไง (Difference between 不 and 没)

!!!!!!! อย่าลืมทำ แบบทดสอบ 不 (bù) , 没 (méi),没有 (méiyǒu) หลังเรียนจบ

ทั้ง 不 (bù) และ 没 (méi) สามารถวางไว้หน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เพื่อจะกลายเป็นการปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม 不 (bù) และ 没 (méi) จะใช้แทนกันไม่ได้ ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่เราจะต้องใช้ 不 (bù) และเมื่อใดที่เราจะต้องใช้ 没 (méi) 
 

不 (bù) ปฏิเสธในปัจจุบันและอนาคต
 

不 (bù) ใช้เพื่อปฏิเสธการกระทำที่คุณไม่ต้องการทำหรือไม่ตั้งใจที่จะทำ (ในอนาคต) ดังนั้น การพูดว่า "ฉันไม่อยากไป" หรือ "ฉันไม่ไป" จะเป็นการใช้ 不 (bù)

 

โครงสร้าง  Subj. + 不 + Verb

 

ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็น "ไม่อยากทำ" หรือ "ไม่ทำ" ให้ใช้ 不 (bù):

我 今天 晚上 不 喝酒。
Wǒ jīntiān wǎnshang bù hējiǔ.
Tonight I'm not going to drink.
คืนนี้ฉันจะไม่ดื่ม

你 女朋友 不 跟 你 一起 去 吗?
Nǐ nǚpéngyou bù gēn nǐ yīqǐ qù ma?
Is your girlfriend not going with you?
แฟนของคุณไม่ไปกับคุณหรือ

老板 明天 不 来 。
Lǎobǎn míngtiān bù lái.
The boss won't come tomorrow.
พรุ่งนี้เจ้านายไม่มา

 

不 (bù) ปฏิเสธการกระทำที่เป็นนิสัย

不 (bù) สามารถใช้เพื่อลบล้างการกระทำที่เป็นนิสัย เพื่อแสดงสิ่งที่คุณไม่ได้มีนิสัยชอบทำ เช่น กินเนื้อสัตว์ ดูทีวี หรือดื่มแอลกอฮอล์ ทำได้โดยการวาง 不 (bù) ไว้หน้ากริยา

 

โครงสร้าง Subj. + 不 + Verb + Obj.
 

我 不 吃 肉。
Wǒ bù chī ròu.
I don't eat meat.
ฉันไม่กินเนื้อสัตว์

你 不 用 手机 看书 吗?
Nǐ bù yòng shǒujī kàn shū ma?
Do you not use your phone to read books?
ไม่ใช้โทรศัพท์อ่านหนังสือเหรอ?

你 晚上 不 洗澡 吗?
Nǐ wǎnshang bù xǐzǎo ma?
Don't you shower at night?
เมื่อคืนไม่อาบน้ำหรอ?

*** แม้ว่าการใช้คำว่า 没 (méi) ในประโยคทั้งหมดข้างต้นจะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่คำว่า 没 (méi) จะไม่ใช้ในการปฏิเสธการกระทำที่เป็นนิสัยใดๆ 

ประโยคข้างต้น ถ้าใช้ 没 (méi) แทนที่จะเป็น 不 (bù) แสดงว่าผู้พูดไม่ได้ทำกิจกรรมนั้นในอดีต จะไม่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นนิสัย

 

不 (bù) มักใช้กับคำคุณศัพท์

เมื่อพูดถึงการปฏิเสธ 不 (bù) ที่ใช้กับคำคุณศัพท์ง่ายๆ (เช่น "ไม่เย็น") ให้ใช้ 不 (bù)

 

โครงสร้าง 不 + Adj.
 

我们 不 饿。
Wǒmen bù è.
We're not hungry.
เราไม่หิว

你 不 胖。
Nǐ bù pàng.
You are not fat.

我 觉得 Starbucks 的 咖啡 不 好喝。
Wǒ juéde Starbucks de kāfēi bù hǎohē.
I think the coffee at Starbucks isn't good.
You are not fat.

 

不 (bù) ใช้สำหรับถามคำถาม
 

มีสองวิธีในการใช้ 不 (bù) เพื่อถามคำถาม 

1.วิธีหนึ่งคือใช้ 不 (bù) เพื่อถามคำถาม "ยืนยัน หรือ ปฏิเสธ" ทำได้โดยการระบุกริยาแล้วตามด้วย 不 (bù) และกริยานั้นซ้ำทันที


โครงสร้าง Subj. + Verb + 不 + Verb + Obj.
 

你 爱 不 爱 我?
Nǐ ài bu ài wǒ?
Do you love me or not? 
คุณรักฉันหรือไม่?

你们 周末 上 不 上班?
Nǐmen zhōumò shàng bu shàngbān?
Do you all go to work on weekends?
ทุกคนไปทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่?

你 的 外国 朋友们 喜 不 喜欢 吃 中国菜?
Nǐ de wàiguó péngyoumen xǐ bu xǐhuan chī Zhōngguó cài?
Do your foreign friends like to eat Chinese food?
เพื่อนต่างชาติของคุณชอบทานอาหารจีนหรือไม่?


她 想 不 想 来?
Tā xiǎng bu xiǎnglái?
Does she want to come?
เธอต้องการที่จะมา?

 

2. 不 (bù) สามารถใช้สร้างคำถามแบบ "tags question" ในภาษาอังกฤษได้  " tags question" คำถามเชิงบวก-เชิงลบ แต่จะวางไว้ที่ส่วนท้ายของประโยค "tags question" ใช้เพื่อขออนุมัติหรือยอมรับคำสั่ง ซึ่งคล้ายกับภาษาอังกฤษว่า "ตกลงมั้ย" หรือ "ถูกมั้ย" "ใช่มั้ย" "ได้มั้ย" แต่เราไม่สามารถใช้ 没 (méi) สำหรับประโยคแบบนี้ได้

 

ผิด
我们 去 吃饭 ,好 没 好?
Wǒmen qù chīfàn, hǎo méi hǎo?
Let's go eat, is that OK?
ไปกินกันเลยดีไหม

ถูก
我们 去 吃饭 ,好 不 好?
Wǒmen qù chīfàn, hǎo bu hǎo?
Let's go eat, is that OK?
ไปกินกันเลยดีไหม

 

没 (méi) ปฏิเสธการกระทำในอดีต

没 (méi) และ 没有 (méiyǒu) สามารถใช้เพื่อเป็นการปฎิเสธการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเพื่อบอกว่าบางสิ่งยังไม่เกิดขึ้น

 

โครงสร้าง Subj. + 没(有) + Verb + Obj.
 

ตัวอย่างประโยคที่ถูกต้อง

妈妈 没有 做 晚饭。
Māma méiyǒu zuò wǎnfàn.
Mom did not cook dinner.
แม่ไม่ได้ทำอาหารเย็น

他们 吃 完 饭 以后 没 付 钱。
Tāmen chī wán fàn yǐhòu méi fù qián. 
They didn't pay after they finished eating.
พวกเขาไม่จ่ายหลังจากกินเสร็จ


你 没 去 上班 吗 ?
Nǐ méi qù shàngbān ma?
You didn't go to work? 
คุณไม่ไปทำงานเหรอ我 昨天 没 喝酒。
Wǒ zuótiān méi hējiǔ.
I did not drink alcohol yesterday.
เมื่อวานฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์

 

ตัวอย่างประโยคที่ถูกผิด

我 昨天 不 喝酒。
Wǒ zuótiān bù hējiǔ.
I not drink wine yesterday.
เมื่อวานฉันไม่ดื่มไวน์

我 上个 周末 不 跟 他 见面。
Wǒ shàng gè zhōumò bù gēn tā jiànmiàn.
I not meet with him last weekend. 
ฉันไม่ได้พบกับเขาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา


上个月 你 不 去 北京 吗?
Shàng gè yuè nǐ bù qù Běijīng?
You not go to Beijing last month?
เดือนที่แล้วคุณไม่ไปปักกิ่งเหรอ

 

คำว่า 没 (méi) เท่านั้นที่ใช้กับ 有 (yǒu) ในการปฏิเสธ

没 (méi) สามารถใช้เพื่อลบล้างคำกริยา 有 (yǒu) ที่แปลว่า "มี" เพื่อหมายถึง "ไม่มี" คุณสามารถใช้ 没 (méi) เพื่อสื่อความหมายนี้ได้เท่านั้น การใช้ 不 (bù) เพื่อปฏิเสธแล้วตามด้วย 有 (yǒu) จะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 

โครงสร้าง Subj. + 没有 + Obj.

ผิด
我 不 有 钱。
Wǒ bù yǒu qián.
I don't have money.
ฉันไม่มีเงิน

ถูก
我 没有 钱。
Wǒ méiyǒu qián.
I don't have money.
ฉันไม่มีเงิน

ผิด
他 不 有 女朋友。
Tā bù yǒu nǚpéngyou.
He doesn't have a girlfriend.
เขาไม่มีแฟน

ถูก
他 没有 女朋友。
Tā méiyǒu nǚpéngyou.
He doesn't have a girlfriend.
เขาไม่มีแฟน

***มีหลายครั้งที่เราสามารถละทิ้งคำว่า 有 (yǒu) ในประโยคได้ในขณะที่ยังคงแสดงความหมายเดิมว่า 没有 (méiyǒu) (หมายถึง "ไม่มี" หรือ "ไม่มี") ตัวอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดีคือ 没办法 (méi bànfǎ) ("ไม่มีทาง" [ที่จะเกิดขึ้น]) อย่างไรก็ตาม ทั้ง 没 (méi) และ 没有 (méiyǒu) นั้นถูกต้อง

ถูก
我 没 办法。
Wǒ méi bànfǎ.
I don't have it any other way.
ฉันไม่มีทางอื่น

ถูก
我 没有 办法。
Wǒ méiyǒu bànfǎ.
I don't have it any other way.
ฉันไม่มีทางอื่น

 

没 (méi) ใช้ในการเปรียบเทียบ
 

没 (méi) หรือ 没有 (méiyǒu) สามารถใช้ในการเปรียบเทียบซึ่งจะมีความหมายว่า  "ไม่เหมือนกับ..."

 

ผิด
我们 都 不 有 老板 忙。
Wǒmen dōu bù yǒu lǎobǎn máng.
We all are not as busy as the boss.
เราทุกคนไม่ได้ยุ่งเหมือนเจ้านาย

ถูก
我们 都 没有 老板 忙。
Wǒmen dōu méiyǒu lǎobǎn máng.
We all are not as busy as the boss.
เราทุกคนไม่ได้ยุ่งเหมือนเจ้านาย

ผิด
上海 的 冬天 不 有 北京 的 冬天 冷。
Shànghǎi de dōngtiān bù yǒu Běijīng de dōngtiān lěng.
Shanghai winters are not as cold Beijing winters.
ฤดูหนาวเซี่ยงไฮ้ไม่หนาวเหมือนปักกิ่งฤดูหนาว

ถูก
上海 的 冬天 没有 北京 的 冬天 冷。
Shànghǎi de dōngtiān méiyǒu Běijīng de dōngtiān lěng.
Shanghai winters are not as cold Beijing winters.
ฤดูหนาวเซี่ยงไฮ้ไม่หนาวเหมือนปักกิ่งฤดูหนาว

*** เราสามารถใช้ได้เฉพาะ 没 (méi) หรือ 没有 (méiyǒu) เพื่อจุดประสงค์นี้ แต่ไม่สามารถใช้ 不 (bù) แบบนี้ได้

 

หมายเหตุ กริยาบางคำใช้เฉพาะกับ不 (bù) เท่านั้น

กริยาบางคำก็ไม่ใช้คำว่า 没 (méi) หรือ 没有 (méiyǒu) เรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้าง

กริยา  是 (shì) ที่แปลว่า ("จะเป็น") 

กริยา  在 (zài) ("เป็น,อยู่ (ในสถานที่)") 

รวมทั้งกริยาทางจิตวิทยาบางคำ เช่นคำว่า  知道 (zhīdào) ("รู้") และ 认识 (rènshi) ("รู้ (ใช้กับคน)") สำหรับคำกริยาเหล่านี้ เป็นการดีที่สุดที่จะพิจารณาและจำเป็นกรณี ๆ ไป 

ผิด
他 以前 没 是 我的 老板。
Tā yǐqián méi shì wǒ de lǎobǎn.
He was not my boss before.
เขาไม่ใช่เจ้านายของฉันมาก่อน

ถูก
他 以前 不 是 我的 老板。
Tā yǐqián bù shì wǒ de lǎobǎn.
He was not my boss before.
เขาไม่ใช่เจ้านายของฉันมาก่อน

ผิด
我 没 知道 他 要 来 。
Wǒ méi zhīdào tā yào lái.
I didn't know he was coming.
ฉันไม่รู้ว่าเขากำลังมา

ถูก
我 不 知道 他 要 来。
Wǒ bù zhīdào tā yào lái.
I didn't know he was coming.
ฉันไม่รู้ว่าเขากำลังมา
 
ผิด
他 小 时候 没 认识 她 。
Tā xiǎo shíhou méi rènshi tā.
He did not know her when he was young.
เขาไม่รู้จักเธอตอนที่เขายังเด็ก

ถูก
他 小时候 不 认识 她。
Tā xiǎo shíhou bù rènshi tā.
He did not know her when he was young.
เขาไม่รู้จักเธอตอนที่เขายังเด็ก

กรณียกเว้น

ใช้ได้ (แต่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์)

昨天 我 没 在 家。 (การใช้ 没 กับ 在 นั้นไม่ถูกต้องในทางเทคนิค แต่บางครั้งคุณก็ได้ยิน)
Zuótiān wǒ méi zài jiā.
I was not home yesterday.
เมื่อวานฉันไม่อยู่บ้าน

ถูก
昨天 我 不 在 家 。
Zuótiān wǒ bù zài jiā.
I was not home yesterday.
เมื่อวานฉันไม่อยู่บ้าน


แบบทดสอบ 不 (bù) , 没 (méi),没有 (méiyǒu) หลังเรียนจบ
 
Create Date : 01 พฤศจิกายน 2564
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2564 17:06:37 น.
Counter : 1684 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 6673538
Location :
Stockholm  Sweden

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments