กุมภาพันธ์ 2565

 
 
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
All Blog
过年禁忌 (Guònián jìnjì)- ข้อห้ามวันตรุษจีน


 

 过年禁忌 (Guònián jìnjì)-  ข้อห้ามวันตรุษจีน

禁忌 (jìnjì) ข้อห้าม
taboo / contraindication (medicine) / to abstain from

禁 (jìn) ห้าม,ป้องกัน,ขัดขวาง
to prohibit; to forbid 

忌 (jì) หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ
to be jealous of; fear; dread; scruple; to avoid or abstain from; to quit; to give up something

1.不能扫地(Bùnéng sǎodì)กวาดพื้นไม่ได้

扫地 (sǎodì) กวาดพื้น
to sweep the floor; to reach rock bottom;

扫 (sǎo) กวาด
to sweep 

地 (dì) โลก, พื้น,สนาม,สถานที่,ที่ดิน
earth; ground; field; place; land


วันแรกของปีใหม่ คุณไม่สามารถกวาดพื้นหรือเทน้ำได้ คนจีนเชื่อว่าจะกวาดหรือเทความมงคลหรือสมบัติไป ผู้คนจึงคิดวิธีแก้ปัญหา อย่างเช่น ช่วงนี้คนจีนจะกวาดพื้นจากด้านนอกสู่ด้านใน แสดงว่าความมงคลหรือสมบัติเข้ามาที่ประตู กวาดเสร็จแล้วใส่ลงในถังขยะหรือตะกร้ากระดาษแล้วจะไม่ทิ้ง จะไปทิ้งวันอื่น


大年初一不能扫地和倒水,怕因此带走了财气。于是人们就想出个变通的办法,改往外扫为往内扫,象征财宝进门,扫好后装在垃圾桶或纸篓里不倒掉,财宝便留住了。
(Dà nián chū yī bùnéng sǎodì hé dào shuǐ, pà yīncǐ dài zǒule cáiqì. Yúshì rénmen jiù xiǎng chū gè biàntōng de bànfǎ, gǎi wǎngwài sǎo wèi wǎng nèi sǎo, xiàngzhēng cáibǎo jìnmén, sǎo hǎo hòu zhuāng zài lèsè tǒng huò zhǐ lǒu lǐ bù dǎo diào, cáibǎo biàn liú zhùle.)

 

2.忌杀生 (Jì shāshēng)หลีกเลี่ยงการฆ่า

杀生  (shāshēng) เอาชีวิตของสิ่งมีชีวิต
to take the life of a living creature

杀 (shā) ฆ่า,เพื่อโจมตี, อ่อนตัวลงหรือลดลง
to kill; to murder; to attack; to weaken or reduce;

生 (shēng) เกิด; ให้กำเนิด; ชีวิต; เติบโต; ดิบ; นักเรียน
to be born; to give birth; life; to grow; raw; uncooked; student

ควรหลีกเลี่ยงการฆ่า ในวันแรกของปีใหม่ห้ามมิให้ฆ่าเพราะเชื่อว่าการฆ่าจะนำไปสู่ภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ เช่นอุบัติเหตุจากมีด ภัยพิบัติของทหาร และอุบัติเหตุที่มีเลือด

大年初一这天忌杀生,因为杀生被认为会导致刀灾、兵灾、血灾等灾祸的发生。 
(dà nián chū yī zhè tiān jì shāshēng, yīnwèi shāshēng bèi rènwéi huì dǎozhì dāo zāi, bīngzāi, xuè zāi děng zāihuò de fǎ shēng)

 

3.忌打破杯盘碗盏 (Jì dǎpò bēi pán wǎn zhǎn)อย่าทำลายถ้วยและจาน

打破 (dǎpò) ทำลาย
to break; to smash

***打破(v) เป็นกริยา แปลว่า ทำลาย (เป็นคำกลาง ๆ ใช้ได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี) 

杯 (bēi) หรือ  杯子 (bēizi) แก้วน้ำ
cup; trophy cup, glass, cup

ตัวอย่างประโยค  这是杯子。(Zhè shì bēizi) นี่คือแก้วน้ำ 

盘 (pán) จาน, ถาด
plate; dish; tray

碗 (wǎn)  ชาม
bowl; cup 

ตัวอย่างประโยค 您想再喝一碗汤吗? Nín xiǎng zài hè yī wǎn tāng ma? รับซุปอีกชามมั้ยคะ?

盏 (zhǎn)   ถ้วยเล็ก หรือ คำลักษณะนามสำหรับโคมไฟ
a small cup; measure word for lamps

ช่วงปีใหม่ ไม่ควรทำลายถ้วยและจานแตะ การทำแตกเป็นสัญญาณของการล้มละลาย หากเราทำจานแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ เราต้องพูดอย่างรวดเร็วว่า "岁岁平安 (suì suì píng'ān)" หรือ " 落地开花,富贵荣华 (luòdì kāihuā, fùguì rónghuá)"

新年里也不可打破杯盘碗盏 ,打碎了是破产的预兆。如果不小心失手打破了碗碟,得赶紧说一声 (岁岁平安) 或 (落地开花,富贵荣华)。
(Xīnnián lǐ yě bù kěyǐ dǎ suì jiājù, dǎ suìle shì pòchǎn de yùzhào. Rúguǒ bù xiǎoxīn shīshǒu dǎpòle wǎn dié, dé gǎnjǐn shuō yīshēng suì suì píng'ān'huò `luòdì kāihuā, fùguì rónghuá.

 

4. 不许说不吉利的话 (Bùxǔ shuō bu jílì dehuà) อย่าพูดเรื่องหรือคำไม่ดี

吉利 (Jílì) เป็นมงคลม ฤกษ์งามยามดี
auspicious

ไม่ควรใช้คำหรือพูดคำที่ไม่เป็นมงคลอย่างเช่น "ทุบตี ฆ่า ตัด แพ้ ตาย ยากจน สูญเสีย ผี" เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน หลายครอบครัวได้โพสต์ข้อความสีแดงไว้ว่า "童言无忌 (Tóng yán wú jì)" เพื่อเป็นการป้องกัน

打、杀、砍、输、死、穷、赔、鬼  等字眼一律不许沾边。为防万一,许多家庭便贴上(童言无忌)的红纸条以破解。
shénme `dǎ, shā, kǎn, shū, sǐ, qióng, péi, guǐ'děng zìyǎn yīlǜ bùxǔ zhānbiān. Wèi fáng wàn yī, xǔduō jiātíng biàn tiē shàng `tóng yán wú jì'de hóng zhǐ tiáo yǐ pòjiě.


5. 禁忌动刀子和剪刀  (Jìnjì dòng dāozi hé jiǎndāo)ห้ามใช้มีดและกรรไกร

刀 (dāo), 刀子 (dāozi)  มีด
knife

剪刀 (jiǎndāo) กรรไกร
Scissors


อย่าใช้มีดและกรรไกรในวันนี้ มิฉะนั้น มันจะเหมือนการตัดอาชีพและความมั่งคั่ง ส่วนผู้หญิงไม่ไควรจะใช้เข็ม ไม่เช่นนั้น ผู้หญิงจะทะเลาะกับคนอื่นตลอดทั้งปี หรือจะรู้สึกไม่สบายตัวเหมือนเข็มมาแทง

ในวันแรกของปีใหม่ไม่สามารถใช้กรรไกรหรืองานเย็บปักถักร้อยได้ เพราะตามคำพูดของบรรพบุรุษของเรา การไม่ใช้มีดและกรรไกรในวันนี้ นี่หมายความว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางวาจา เพื่อสันติภาพและความสามัคคีทั้งปี
 

这天不能动刀剪,否则会断绝仕途财路。妇女也不得动针线,否则这位女子一年到头和别人争吵不休或浑身会有针刺般的不舒服。
Zhè tiān bùnéng dòng dāo jiǎn, fǒuzé huì duànjué shìtú cái lù. Fùnǚ yě bùdé dòng zhēnxiàn, fǒuzé zhè wèi nǚzǐ yīniándàotóu hé biérén zhēngchǎo bùxiū huò húnshēn huì yǒu zhēn cì bān de bú shūfú.

大年初一不能动剪刀,也不能做针线活,按照老祖宗的话来说这样寓意着可以避免在新的一年里招惹口舌之争,有利于平安、和谐.

(Dà nián chū yī bùnéng dòng jiǎndāo, yě bùnéng zuò zhēnxiàn huó, ànzhào lǎo zǔzōng dehuà lái shuō zhèyàng yùyìzhe kěyǐ bìmiǎn zài xīn de yī nián lǐ zhāorě kǒushé zhī zhēng, yǒu lìyú píng'ān, héxié)
 

6. 忌叫他人姓名催人起床 (Jì jiào tārén xìngmíng cuī rén qǐchuáng )หลีกเลี่ยงการเรียกชื่อคนอื่นเพื่อปลุกพวกเขา 

催 (cuī) เร่ง เร่งรัด เซ้าซี้ กระตุ้น
to urge; to press; to prompt; to rush somebody; to hasten something; to expedite

起床 (qǐchuáng)  ตื่น (ลุกจากเตียงแล้ว)
get up

ในเช้าวันแรกของปีใหม่ อย่าปลุกใครให้ตื่นหรือเข้าห้องนอนคนอื่น เมื่ออีกฝ่ายยังหลับในวันแรกของปีใหม่ อย่ากล่าวคำอวยพรปีใหม่กับอีกฝ่าย ให้รออีกฝ่ายตื่นแล้วจึงกล่าวคำอวยพรปีใหม่ เพราะจะทำให้อีกฝ่ายนิ่ง นอนโรงพยาบาลตลอดทั้งปี

年初一的上午不要叫人姓名催人起床,这样表示对方整年度都要人催促做事情。
nián chū yī de shàngwǔ bùyào jiào rén xìngmíng cuī rén qǐchuáng, zhèyàng biǎoshì duìfāng zhěng niándù dōu yào rén cuīcù zuò shìqíng.

年初一时对方还在睡梦中不要跟对方拜年,等对方起床再拜年,因为这样会让对方一整年都在病床中。 
niánchū yīshí duìfāng hái zài shuìmèng zhōng bùyào gēn duìfāng bàinián, děng duìfāng qǐchuáng zài bàinián, yīnwèi zhèyàng huì ràng duìfāng yī zhěng nián dōu zài bìngchuáng zhōng.

 

7.忌借钱   (Jì jiè qián) หลีกเลี่ยงการยืมหรือให้ยืมเงิน 

借钱 (jièqián)  กู้ยืมเงิน ยืมเงิน
to borrow money; to lend money 

ตัวอย่างประโยค  你要借钱 就自然要还 (Nǐ yào jiè qián jiù zìrán yào huán) ถ้ายืมก็ต้องคืน

初一借了别人的钱,一年四季靠外援,初一借给别人钱,财产外流整一年。 
chū yī jièle biérén de qián, yī nián sìjì kào wàiyuán, chū yī jiè gěi biérén qián, cáichǎn wàiliú zhěng yī nián.

วันเเรกยืมเงินคนอื่นจะต้องพึ่งเงินช่วยเหลือตลอดทั้งปี ให้ยืมเงินคนอื่นในวันที่แรกของปีใหม่ ทรัพย์สินจะไหลออกทั้งปี
 

8.忌吃药  (Jì chī yào)

ว่ากันว่ากินยาในวันแรกของปีใหม่จะต้องกินยาทั้งปีและเป็นโรคใด ๆ ที่ไม่มีทางรักษาดังนั้นไม่ว่าผู้ป่วยจะรุนแรงแค่ไหนก็จะไม่กินยาในวันแรกของปีใหม่

说是初一吃药整一年,而且啥病也治不好,所以再重的病人初一也不吃药。 
shuō shì chū yī chī yào zhěng yī nián, érqiě shà bìng yě zhì bù hǎo, suǒyǐ zài zhòng de bìngrén chū yī yě bù chī yào.

9. 不能洗头、洗衣服 (Bùnéng xǐ tóu, xǐ yīfú)  สระผม ซักเสื้อผ้า ไม่ได้


头发 (tóufa) ผม
hair (on the head)


发财 (fācái)  ความมั่งคั่ง รำ่รวย
 to get rich , wealth

เป็นธรรมเนียมเก่าที่ห้ามสระผมหรือซักเสื้อผ้าในวันแรก ว่ากันว่าสิ่งนี้จะล้างความมั่งคั่งของเราไปตลอดทั้งปี

วันแรกของปีใหม่ห้ามสระผมไม่ได้ เพราะ "发 ()" ในคำว่า "头发 (tóufa)" เหมือนกับ "发(fā)ในคำว่า "发财 (fācái)" ในภาษาจีน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องโชคร้ายที่จะล้าง "โชคลาภ" 
 

旧俗,正月初一这天绝对不能洗头、洗衣服,据说这样会洗掉整整一年的财运。 Jiùsú, zhēngyuè chū yī zhè tiān juéduì bùnéng xǐzǎo, xǐ tóu, xǐ yīfú, jùshuō zhèyàng huì xǐ diào zhěngzhěng yī nián de cáiyùn.

大年初一不能洗头发,因为“发”在中文里和发财的“发”同音同字。所以在新年伊始把“财运洗走”是不吉利的。
(Dà nián chū yī bùnéng xǐ tóu fǎ, yīnwèi “fā” zài zhōngwén lǐ hé fācái de “fā” tóngyīn tóng zì. Suǒyǐ zài xīnnián yīshǐ bǎ “cáiyùn xǐ zǒu” shì bù jílì de.
)

 

10 早餐忌吃稀饭 (zǎocān jì chī xīfàn) หลีกเลี่ยงการกินข้าวต้มในมื้อเช้า

吃 (chī) กิน
eat

早餐 (zǎocān) อาหารเช้า
breakfast 

稀饭 (xīfàn)  ข้าวต้ม
porridge


ในสังคมเมื่อก่อน ครอบครัวที่ยากจนจะ กินข้าวต้ม ดังนั้น กินข้าวต้มเป็นอาหารเช้าวันแรกของปีใหม่จะ "ยากจนทั้งปี" ไม่เพียงเท่านั้น ไม่แนะนำให้กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเช้า ดังคำกล่าวที่ว่า "กินผักตั้งแต่วันแรกของปีใหม่ดีกว่าจะได้กินตลอดทั้งปี" อาหารเช้ามังสวิรัติก็ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าด้วย

过去传统社会,稀饭是给穷人家在吃的,因此大年初一早餐就吃稀饭,恐(穷一整年)。不仅如此,早餐也不宜吃荤,俗话说:(初一早吃菜恰赢吃全年斋),早餐吃素以示对神明的尊敬.
Guòqù chuántǒng shèhuì, xīfàn shì gěi qióngrén jiā zài chī de, yīncǐ dà nián chū yīzǎocān jiù chī xīfàn, kǒng `qióng yī zhěng nián'. Bùjǐn rúcǐ, zǎocān yě bùyí chī hūn, súhuà shuō:`Chū yī zǎo chī cài qià yíng chī quán nián zhāi', zǎocān chīsù yǐ shì duì shénmíng de zūnjìng

 

 

 
Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2565
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2565 21:59:31 น.
Counter : 311 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 6673538
Location :
Stockholm  Sweden

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments