It's All I Have to Bring Today !
Group Blog
 
<<
เมษายน 2561
 
22 เมษายน 2561
 
All Blogs
 
@#รวม 3 ห้องสมุดธรรมะ แหล่งคลังความรู้พุทธศาสนา กลางกรุง
@@@
รวม 3 ห้องสมุดธรรมะ แหล่งคลังความรู้พุทธศาสนา กลางกรุง Secret Thailand

@#รวม 3 ห้องสมุดธรรมะ แหล่งคลังความรู้พุทธศาสนา กลางกรุง
ห้องสมุด นับเป็นคลังความรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งรวบรวมข้อมูลความรู้แขนงต่างๆไว้มากมาย แต่ห้องสมุดที่ Secret จะนำเสนอในวันนี้เป็น ห้องสมุดธรรมะ เน้นจัดวางหนังสือธรรมะให้ผู้ใฝ่ธรรมได้ศึกษาและพัฒนาปัญญา ทั้งยังเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาจิตใจอีกด้วย มูลนิธิบ้านอารีย์

เราอาจรู้จัก “บ้านอารีย์” ในฐานะห้องสมุดธรรมะใจกลางเมือง คอมมูนิตี้สำหรับพบปะและพักผ่อนหย่อนใจของหมู่กัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรม แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าที่นี่ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วย

บ้านอารีย์เริ่มต้นจากการที่คุณใหม่ วีรณัฐ โรจนประภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านอารีย์ มีแนวคิดอยากส่งต่อธรรมะที่ตัวเองได้รับในช่วงที่ได้บวชศึกษาธรรมไปยังผู้อื่นจึงเริ่มต้นเปิดร้านจำหน่ายหนังสือธรรมะที่ตึกปิยวรรณ นั่นทำให้คุณใหม่ได้รู้จักกับเครือข่ายคนรักธรรมะจำนวนหนึ่ง

ต่อมาเมื่อคุณใหม่มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินในซอยอารีย์แห่งนี้ เขาและกลุ่มญาติธรรมจึงช่วยกันเปลี่ยนบ้านไม้เก่าให้กลายเป็นห้องสมุดธรรมะ จนปัจจุบันบ้านอารีย์จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “มูลนิธิบ้านอารีย์”องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ต่อยอดเป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจสาธารณกุศลต่าง ๆรวมทั้งนิมนต์พระมาแสดงธรรมและสอนปฏิบัติธรรมให้คนทุกเพศทุกวัย

ทุกสัปดาห์ที่นี่จะจัดคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้น ทั้งคอร์สวันธรรมดาเวลากลางวันที่เหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ว่างเว้นจากงานบ้าน และคอร์สในช่วงเย็นหรือเสาร์ -อาทิตย์ ที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนโดยเน้นวิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ให้มีสติระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวมือ 14 จังหวะ หรือหากใครอยากปฏิบัติจริงจังขึ้นไปอีก ก็สามารถเข้าคอร์สปฏิบัติแบบเนสัชชิก 1 วัน1 คืน โดยไม่นอนหรือเอนหลังลงแตะพื้นที่สำคัญคือ ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์มาจองล่วงหน้าและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

สำหรับคนเมืองผู้มีใจรักการปฏิบัติธรรม มูลนิธิบ้านอารีย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว

 มูลนิธิบ้านอารีย์
ตั้งอยู่ภายในโครงการ Banana Family Park ในซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2279-7838, 0-2279-7837,0-2619-7474 หรือ Facebook:มูลนิธิบ้านอารีย์


บ้านหนังสือลาดพร้าว 71

คุณมาร์ค - ธาวิน พี เซียวตง ก่อตั้งบ้านหนังสือ ลาดพร้าว 71 ขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้ที่นี่มีหนังสือธรรมะหลากหลายประเภท เพื่อให้เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ

หมวดที่ ➊ พระไตรปิฎกและพุทธประวัติ อยู่บนชั้นสองของบ้าน

หมวดที่ ➋ หนังสือธรรมะสำหรับชีวิตประจำวันและการ์ตูนธรรมะ อยู่บริเวณชั้นหนึ่ง

หมวดที่ ➌ หนังสือประวัติและคำสอนของพระเกจิ-อาจารย์ชื่อดัง อยู่ชั้นใต้ดิน

ทุกเดือนที่นี่จะจัดคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้น ใช้เวลาฝึกปฏิบัติเพียงครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

เวลา 13.00 น. – 14.00 น.    รับฟังธรรมบรรยาย

เวลา 14.00 น. – 15.00 น.     ปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4 คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เวลา 15.00 น. – 16.00 น.      ช่วงถาม – ตอบ ไขข้อข้องใจปัญหาทางโลกและทางธรรม

ผู้มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เป็นคนเมืองที่มีเวลาน้อย ครอบครัว คนวัยทำงาน แม้ที่นี่จะใช้เวลาปฏิบัติธรรมเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาของการปฏิบัติธรรมอย่างครบถ้วน สามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เองที่บ้าน หลายคนประทับใจและตั้งสมญาให้ที่นี่ว่า“บ้านหนังสือ ลาดพร้าว 71 ทำน้อย แต่ได้มาก”

บ้านหนังสือ ลาดพร้าว 71

ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 1ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ โทร. 0-2542-3803 เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ 10.30 น. - 19.00 น.
ติดตามวันและเวลาจัดคอร์สปฏิบัติธรรมได้ที่FB: บ้านหนังสือธรรมะ ลาดพร้าว 71


บ้านหนังสือ ชินเขต 1

บ้านหนังสือ ชินเขต 1 ห้องสมุดธรรมะในย่านแจ้งวัฒนะ สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพร้อมกับพัฒนาทางธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป ก่อตั้งโดยนายแพทย์วุฒิศักดิ์ ลิ่มพานิช หรือที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะผู้ก่อตั้งวุฒิ-ศักดิ์คลินิก

ที่นี่แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ อาคารห้องสมุด มีสองชั้นชั้นล่างมีหนังสือธรรมะหลากหลายรูปแบบ ทั้งการ์ตูนธรรมะพุทธประวัติ นวนิยายอิงธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หลายรูป รวมทั้งหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนชั้นบนมีหนังสือธรรมะที่หาอ่านได้ยาก เช่น หนังสือของท่านพุทธทาสภิกขุพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านที่เป็นที่เคารพศรัทธา อีกทั้งยังมีมุมอ่านหนังสือนั่งสบายและเงียบสงบอยู่ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร นอกจากห้องสมุดจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้วยังมีสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย

อีกส่วนหนึ่งคือ ห้องปฏิบัติธรรม สำหรับจัดกิจกรรมฟังธรรมให้แก่บุคคลที่สนใจ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนเวลา 14.00 น. - 16.00 น. โดยนิมนต์พระจากวัดหลายแห่งสับเปลี่ยนกันไป เช่น วัดมหาธาตุ วัดทอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และบางครั้งยังใช้เป็นที่จัดปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย ภายในห้องสามารถรองรับผู้ฟังธรรมได้ประมาณ 50 คน

บ้านหนังสือ ชินเขต 1

ตั้งอยู่ที่ 112/9 ซอยชินเขต 1/1 ถนนงามวงศ์วานแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เวลาทำการ 10.30 น. - 19.00 น. ทุกวัน@&ภาพไลน์ ญามี่
@&ภาพบีจี ญามี่
@& สีแต่งบล็อก Zairill
@&ของแต่งบล็อกoranuch_sri
@&ของแต่งบล็อก เรือนเรไร
@&ภาพกรอบ goffymew
@&ของแต่งบล็อก ชมพร
 @&ของแต่งบล็อก ญามี่
Create Date : 22 เมษายน 2561
Last Update : 22 เมษายน 2561 1:07:40 น. 0 comments
Counter : 210 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#15


 
Turtle Came to See Me
Location :
พัทลุง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]

★ที่มา ล็อกอิน ★Turtle Came to See Me ★(มาจาก บทกวี Poem )
เป็นหนังสือ สำหรับเยาวชน
★Turtle Came to See Me
แต่งโดย :Margrita Engle
★★★★BlogGang Popular Award #11

BlogGang Popular Award #12

◎ ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด

◎❖◎ วัยรุ่นขี้เบื่อชอบความท้าทาย อยากรู้ความคิดของตัว

◐21 ข้อคิดสั้นๆ"คนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้"

◐ 5 วิธีง่ายๆ จัดการกับปัญหาทุกรูปแบบอย่างผู้ชนะ!

❀5 ปีมีครั้งเปิดรักษาตา ต้อเนื้อฟรีศูนย์ธรรมศาสตร์

❀ภาพพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี*อาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

❀ภาพข่าว*วันอาทิตย์*ตักบาตรพระธุดงค์ ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี อนุสรณ์สถาน

✿วิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์ ?

❀ วิธีการนอน 9 วิธี ช่วยแก้อาการเจ็บปวดต่างๆFriends' blogs
[Add Turtle Came to See Me's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.