It's All I Have to Bring Today !
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2561
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
8 มีนาคม 2561
 
All Blogs
 
ใกล้เปิดตัวแล้ว!ซอฟท์แวร์ติว"PAT7.6บาลี"สอบเข้ามหาวิทยาลัย 
ใกล้เปิดตัวแล้ว!ซอฟท์แวร์ติว"PAT7.6บาลี"สอบเข้ามหาวิทยาลัย

 ปัจจุบันนี้การเรียนภาษาบาลีไม่ใช้มีประโยชน์เฉพาะในวงการพระพุทธศาสนาเท่านั้น ยังมีประโยชน์ช่วยในการสอบเข้มมหาวิทาลัยอีกด้วย เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) หรือ National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


กำหนดให้ภาษาบาลี เป็นภาษาหนึ่งที่นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยสามารถเลือกสอบได้ จัดอยู่ในกลุ่ม PAT (Professional and Academic Aptitude Test) เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถนักเรียน หรือ ดูแววนักเรียนจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือก ประกอบด้วย  7 สาขาวิชา  การสอบความถนัดทางภาษาต่างประเทศ อยู่ในกลุ่มที่ 7  ภาษาบาลี จัดเป็นภาษาที่ 6  จึงเรียกว่า PAT 7.6 ภาษาบาลี (เลือกสอบได้ จำนวน 6 ภาษา คือ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ และบาลี) ส่งผลให้เกิดสำนักติวภาษาบาลีและพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาช่วย
และสืบเนื่องจากงานThe International Conference on “Sanskrit and Sanskritic Indology in Southeast Asia” ซึ่งจัดโดยศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา ใกล้พุทธมณฑล คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม การพัฒนาออกแบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เรียนภาษาบาลี ซึ่งมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนเยาวชนของชาติ ที่เลือกสอบ PAT 7.6 บาลี เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และให้การสนับสนุนผลงานนวัตกรรมชุดดังกล่าวนี้


พระเทพสุวรรณเมธี ผู้อำนวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ระบุว่า “นับตั้งแต่ปีแรกที่กำหนดให้ภาษาบาลีเป็นหนึ่งในภาษาที่นักเรียนเลือกสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สถิติปีแรก 2553 มีนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศสมัครสอบในสถาบัน สทศ เพียง 363 คนเท่านั้น จากการค้นสถิติพื้นฐานของ สทศ พบว่า มีนักเรียนสมัครสอบบาลีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทุกปี จนล่าสุดสถิติปี 2560 สถิตินักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ สอบครั้งที่ 1 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม –  พฤศจิกายน 2559) เลือกสอบ PAT 7.6 บาลี จำนวน 12,913 คน สอบครั้งที่ 2 (สอบเดือน มีนาคม 2560) มีนักเรียนเลือกสอบ PAT 7.6 บาลี จำนวน 2,177 คน  ในการสอบ GAT/PAT ในปี 2561 ซึ่งกำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ คาดว่า จะมีนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เลือกสอบ PAT 7.6 บาลี มากถึง 13,000 คน


"อาตมภาพ และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มองเห็นแนวทางการเผยแผ่ภาษาบาลีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กและเยาวชน จึงได้พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ PAT 7.6 ภาษาบาลี เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ  กำหนดเป็นแผนงาน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1จัดทำฐานข้อมูลข้อสอบ เป็นนวัตกรรมฉบับบาลีติวเตอร์ ฝึกทดลองเตรียมสอบได้เลย ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อสอบที่ออกสอบมาแล้ว ดูความสอดคล้องเนื้อหา และดำเนินการพัฒนาเป็นเนื้อหาบทเรียน ซึ่งครูอาจารย์ นักเรียนสามารถนำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เรียนได้ตลอดทั้งปี" พระเทพสุวรรณเมธี กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำ มจร ดีกรีความรู้ภาษาบาลีสามเณรนาคหลวงเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์บาลีคอมพิวเตอร์ และอาจเป็นเพียงอาจารย์ท่านเดียวในมหาวิทยาลัย ที่ทำผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ สาขาภาษาบาลี ในรูปแบบผลงานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์บาลีคอมพิวเตอร์ กล่าว ว่า เมื่อได้รับนโยบายจากท่านเจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี ได้เร่งออกแบบพัฒนางานระยะที่ 1 คือ การวิเคราะห์ข้อสอบ และทำฐานข้อมูลแนวข้อสอบ เป็นงานที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนนำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ฝึกทำข้อสอบได้ทันที


ขณะนี้ได้ออกแบบพัฒนาสมบูรณ์แล้ว  ส่วนงานระยะที่ 2 ท่านเจ้าคุณ ได้มอบเป็นนโยบายให้ทำในลักษณะงานวิจัยติดตามประสิทธิภาพบทเรียน ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อสอบกับเนื้อหาให้สอดคล้องกัน มีการออกแบบตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านบาลีและคอมพิวเตอร์ พัฒนานวัตกรรมตามระเบียบวิธีวิจัย และให้นำไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เลือกสอบ PAT 7.6 บาลี  ซึ่งงานระยะที่ 2 ได้ออกแบบและพัฒนาเสร็จแล้วร้อยละ 80 และจะสามารถเปิดตัวยเผยแผ่ในเร็วๆนี้แล้ว  


การสอบภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ซอฟท์แวร์นี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เลือกสอบ PAT 7.6 บาลี  และเป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ครู นักเรียน โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้นำผลงานการออกแบบพัฒนานวัตกรรมบาลีของอาจารย์มหาจุฬาฯ ไปใช้สอน เรียน เตรียมความพร้อมในการเลือกสอบ PAT 7.6  เข้ามหาวิทยาลัยและศึกษาธรรมะในเวลาเดียวกัน 


ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับนวัตกรรมฉบับบาลีติวเตอร์ ได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 081-9432665 (รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล)

*
ที่มาภาพและข้อมูล https://www.banmuang.co.th/news/education/104896
*Create Date : 08 มีนาคม 2561
Last Update : 8 มีนาคม 2561 22:08:18 น. 0 comments
Counter : 335 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#15


 
Turtle Came to See Me
Location :
พัทลุง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]

★ที่มา ล็อกอิน ★Turtle Came to See Me ★(มาจาก บทกวี Poem )
เป็นหนังสือ สำหรับเยาวชน
★Turtle Came to See Me
แต่งโดย :Margrita Engle
★★★★BlogGang Popular Award #11

BlogGang Popular Award #12

◎ ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด

◎❖◎ วัยรุ่นขี้เบื่อชอบความท้าทาย อยากรู้ความคิดของตัว

◐21 ข้อคิดสั้นๆ"คนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้"

◐ 5 วิธีง่ายๆ จัดการกับปัญหาทุกรูปแบบอย่างผู้ชนะ!

❀5 ปีมีครั้งเปิดรักษาตา ต้อเนื้อฟรีศูนย์ธรรมศาสตร์

❀ภาพพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี*อาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

❀ภาพข่าว*วันอาทิตย์*ตักบาตรพระธุดงค์ ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี อนุสรณ์สถาน

✿วิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์ ?

❀ วิธีการนอน 9 วิธี ช่วยแก้อาการเจ็บปวดต่างๆFriends' blogs
[Add Turtle Came to See Me's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.